جلسه دفاع از پايان نامه دكتري،  آقاي رضا كريمي   با موضوع توسعه يك مدل رياضي جامع براي يك سامانه تهويه مطبوع خورشيدي با جاذب جامد به منظور بهينه سازي اكسرژي كل سامانه" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
گروه مهندسي شيمي
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري، آقاي رضا كريمي با موضوع توسعه يك مدل رياضي جامع براي يك سامانه تهويه مطبوع خورشيدي با جاذب جامد به منظور بهينه سازي اكسرژي كل سامانه
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري،در تاريخ يك شنبه 29دي 98، ساعت 8 در تالار دانشجو برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري،  آقاي رضا كريمي   با موضوع توسعه يك مدل رياضي جامع براي يك سامانه تهويه مطبوع خورشيدي با جاذب جامد به منظور بهينه سازي اكسرژي كل سامانه از گروه مهندسي شيمي در تاريخ  يك شنبه 29دي 98، ساعت 8 در تالار دانشجو برگزار مي گردد.

استاد راهنما: دكتر تورج توكلي

استاد مشاور: دكتر وحيد مددي
تاریخ:
1398/10/08
تعداد بازدید:
34
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal