درباره گروه مهندسي پزشكي
امروزه علوم پزشكي به پيشرفت هاي قابل توجه اي در امر تشخيص و درمان بيماري ها، توانبخشي بيماران نيازمند و ارتقاء سلامت جامعه دست يافته است. بديهي است، اين پيشرفت هاي شگرف بدون ياري جستن از علوم و دانش مهندسي امكان پذير نبوده است. رشته مهندسي پزشكي شاخه اي است كه همكاري نزديك دو علم مطرح دنيا يعني پزشكي و مهندسي را فراهم آورده است. علم مهندسي پزشكي عبارت است از كاربرد روش ها و تحليل هاي مهندسي در حل مسايل مربوط به علوم پزشكي. هدف اين رشته تربيت متخصصيني است كه درهر دو زمينه آشنايي نسبي و مورد نياز را پيدا نموده و نقش خود را در كمك به تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه ايفا نمايند. در چنين فضايي، طيف بسيار گسترده اي از مشاغل اجتماعي متوجه دانش آموختگان رشته مهندسي پزشكي گرديده و از طرف ديگر روند كنوني نيز متضمن ارتقاء هر چه سريعتر اين رشته در سطوح مختلف علمي كشور مي باشد. در اغلب جنبه هاي بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري ها، توانبخشي و توسعه سيستمهاي جانبي در امر پزشكي مسايلي وجود دارد كه به رويكرد مهندسي احتياج دارد و مهندسي پزشكي ناظر و مجري چنين رويكردي است. لذا رشته مهندسي پزشكي با گرايش هاي مختلف متولد گرديد. مهم ترين گرايش هاي اين رشته در دنيا و كشور عزيز ما ايران عبارتند از: بيوالكتريك، بيومكانيك، بيومواد،مهندسي ورزش،مهندسي بيوانفورماتيك، مهندسي توانبخشي و مهندسي بافت. انتظار مي رود دانش آموختگان دوره هاي فوق توانمندي لازم جهت ارتقاء فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني بر اساس استانداردها و نيازهاي جامعه را داشته باشند.
گروه مهندسي پزشكي دانشگاه اصفهان فعاليت خود را از سال 1378 آغاز نموده و طي ساليان گذشته تا كنون در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي رشد قابل توجه اي داشته است اين گروه در حال حاضر با 17 نفر عضو هيات علمي تمام وقت با مدرك دكتري در رشته ها و مقاطع تحصيلي زير پذيرش دانشجو دارد:

رديف نام رشته مقطع سال شروع پذيرش دانشجو
1 مهندسي پزشكي - بيوالكتريك كارشناسي 1378
2 مهندسي پزشكي - بيومكانيك كارشناسي 1388
3 مهندسي پزشكي - بيوالكتريك كارشناسي ارشد 1388
4 مهندسي پزشكي - بيومتريال كارشناسي ارشد

1391
5 مهندسي پزشكي - بيومكانيك كارشناسي ارشد 1393
6 مهندسي پزشكي - مهندسي ورزش كارشناسي ارشد 1393

بعضي از حوزه هاي فعاليت دانش آموختگان رشته مهندسي پزشكي در ذيل آمده است:
• طراحي و ساخت تجهيزات و وسايل پزشكي
• نصب و راه اندازي دستگاهها و وسايل پزشكي و تجهيز فني بيمارستان
• ارتقاء و به روزرساني عمل كرد دستگاه ها و تجهيزات پزشكي فعلي
• تعمير و نگهداري تجهيزات بيمارستاني
• مشاوره فني در سفارش و خريد دستگاههاي پزشكي
• كمك به كادر پزشكي در به كارگيري بهينه از دستگاههاي پزشكي و تفسير نتايج پزشكي
• مسئوليت فني و مهندسي بيمارستان
• همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي پزشكي
• استفاده از تكنيك هاي مهندسي بافت در ارتقاء كيفيت و سرعت التيام و بازسازي بافت هاي آسيب ديده
• طراحي و بهينه سازي رهايش دارو
• طراحي و ساخت تجهيزات ورزشي
• طراحي و ساخت تجهيزات توانبخشي
• توسعه الگوريتم ها و نرم افزارهاي مرتبط جهت رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي مراكز بهداشتي، پزشكي، سرم سازي، ژنتيك، داروسازي و ....
• طراحي و توسعه نرم افزارهاي لازم جهت ارتقاء كيفيت تصاوير پزشكي
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/02
تعداد بازدید:
465
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal