درباره گروه مهندسي صنايع و آينده پژوهي


 

مهندسي صنايع يكي از شاخههاي مهندسي است كه به اجرا، ارزيابي و بهبود سيستمهاي منسجم انساني، مالي، اطلاعاتي، تجهيزات، انرژي، مواد و فرايند ميپردازد. رشته مهندسي صنايع بر پايه تركيب كردن مباني رياضي و دانشهاي اجتماعي با روشهاي مهندسي تحليل و طراحي بهمنظور پيشبيني و ارزيابي نتايج حاصل از سيستمهاي مربوطه طراحي شده است. آينده پژوهي فعاليتي فكري و يك فرارشته براي بررسي نظام مند آينده هاي گوناگون است. فعاليتي براي پيش بيني و پيش نگري آينده هاي محتمل، تصويرسازي از آينده هاي مطلوب و تخيل در ساخت آينده هاي ممكن و درنهايت برنامه ريزي براي امروز با گره زدن ديدگاه هاي كل نگر و بلندمدت با رهگيري تغييرات سريع مي باشد.

رشته مهندسي صنايع در سال 1394 در دانشگاه اصفهان فعاليت خود را آغاز نمود و اولين دوره دانشجويان از مهرماه اين سال در گرايش بهينه سازي سيستم ها از مقطع كارشناسي ارشد پذيرش شدند. در سال 1398 با ادغام شدن رشته آينده پژوهي و مهندسي صنايع، گروه مهندسي صنايع و آينده پژوهي در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان راه اندازي گرديد.

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
8
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal