آزمايشگاه انتقال حرارت

آزمايشگاه انتقال حرارت

نوع درس: اصلي

تعداد واحد: 1

پيشنياز: انتقال حرارت

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دكتر محمد صادق حاتمي‌پور

هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي عملي با اصول انتقال حرارت و تجهيزات مربوط به آن مي‌باشد. تجهيزاتي كه در حال حاضر در سرويس هستند عبارتند از : دستگاه انتقال حرارت هدايتي در جامدات، دستگاه انتقال حرارت تشعشعي، دستگاه انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري، مبدل حرارتي متحدالمركز، مبدل حرارتي پوسته و لوله، مبدل حرارتي كويل و ژاكت. علاوه بر اين موارد تجهيزاتي خارج از سرويس نيز در آزمايشگاه موجود است كه عبارتند از: مبدل حرارتي Plate، دستگاه بررسي جوشش و چگالش، دستگاه تعيين ضريب هدايت حرارتي سيالات و مبدل حرارتي دو لوله‌اي.

دستگاه انتقال حرارت هدايتي در جامدات: اين دستگاه شامل يك بخش لوله‌اي عايق شده و يك ديسك عايق شده است. قسمت لوله‌اي از سه بخش تشكيل شده كه بخش مياني آن قابل تعويض است. گرمايش توسط هيتر و سرمايش به وسيله آب سرد صورت مي‌گيرد. هدف از انجام اين آزمايش بررسي قانون فوريه در انتقال حرارت به روش هدايت خطي و شعاعي مي‌باشد. توزيع دما در طول لوله و در ديسك به كمك ترموكوپل‌هاي موجود اندازه‌گيري مي‌شود.

دستگاه انتقال حرارت تشعشعي: اين دستگاه از تشعشع‌سنج، منبع حرارتي، دو صفحه سياه، يك صفحه صيقلي، يك صفحه مات، ترموكوپل‌هايي جهت اندازه‌گيري دماي صفحات و صفحه شكاف‌دار تشكيل شده است. اهداف انجام اين آزمايش عبارتند از: بررسي تناسب شدت حرارت با عكس مجذور فاصله از منبع حرارتي، بررسي قانون استفان – بولتزمن، تعيين ضريب صدور انواع سطوح، اثر هندسي اشكال در مقدار دريافت انرژي تشعشعي و اثر تركيب‌ مختلف اجسام روي دماي سطح و مقدار تشعشع.

دستگاه انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري: اين دستگاه از يك كانال عمودي با مقطع مستطيلي تشكيل شده كه مبدل صفحه‌اي مسطح، مبدل پره‌دار ميله‌اي و يا مبدل حرارتي بالي شكل در داخل آن نصب مي‌گردد. در بالاي كانال يك فن جهت ايجاد جابجايي اجباري قرار گرفته كه سرعت آن قابل تنظيم بوده و توسط سرعت سنجي كه بر روي ديواره كانال نصب شده اندازه‌گيري مي‌شود. دماي هواي ورودي به كانال، دماي سطح مبدل و توزيع دما در طول پره‌ها توسط ترميستورهاي موجود تعيين مي‌گردد.

مبدل حرارتي متحدالمركز: اين دستگاه از دو لوله هم محور، منبع آب، پمپ، هيتر، سنسورهاي دمايي و فلومترهاي آب سرد و گرم تشكيل شده است. هدف از اين آزمايش بررسي عملكرد مبدل‌هاي حرارتي متحدالمركز در دو حالت همسو و ناهمسو از نظر پروفيل درجه حرارت، متوسط اختلاف درجه حرارت لگاريتمي، ضرايب كلي انتقال حرارت و بازده مي‌باشد.

مبدل حرارتي پوسته و لوله: اين دستگاهاز 7 عدد لوله استيلي كه به صورت موازي در يك پوسته سيلندري از جنس اكريليك قرار گرفته‌اند تشكيل شده است. آب گرم از لوله ها و آب سرد از پوسته عبور مي‌كند. يك كنترلر ديجيتال دماي آب را روي مقدار تعيين شده ثابت نگه مي‌دارد. دماي آب گرم و سرد ورودي و خروجي توسط ترموكوپل‌هاي مربوطه اندازه‌گيري مي‌شود. اهداف انجام اين آزمايش عبارت است از: بررسي پديده سرمايش و گرمايش غير مستقيم، انجام موازنه انرژي حول مبدل و محاسبه راندمان كلي در دبي‌هاي متفاوتي از جريان‌ها، بررسي اختلاف‌هاي موجود بين جريان‌هاي همسو و ناهمسو و اثر آن روي ميزان انتقال حرارت و راندمان‌هاي حرارتي، تعيين ضريب انتقال حرارت كلي با استفاده از متوسط اختلاف درجه حرارت لگاريتمي.

مبدل حرارتي كويل و ژاكت: اين دستگاه از مخزن ژاكت‌دار با كويل و همزن تشكيل شده است. ژاكت شيشه‌اي مقاوم در برابر حرارت در اين مبدل اجازه مي‌دهد تا ديواره مخزن از بيرون با يك سيال گرم در تماس باشد. يك كويل فلزي نيز امكان گرمايش غير مستقيم مايع درون مخزن را فراهم مي‌نمايد. يك همزن با سرعت قابل تنظيم اختلاط كامل مامل محتوي مخزن را امكان‌پذير مي‌سازد. اهداف انجام اين آزمايش عبارت است از: بررسي پديده سرمايش و گرمايش غير مستقيم، بررسي مشخصات گرمايش يك تانك همزن‌دار در حالت ناپيوسته و پيوسته، بررسي ضريب انتقال حرارت كلي در حالت پيوسته و ناپيوسته، انجام موازنه انرژي حول تانك و محاسبه راندمان كلي و بررسي اثر همزدن بر ميزان انتقال حرارت.

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
1394
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal