آزمايشگاه مخابرات ديجيتال

 

سرپرست آزمايشگاه: دكتر فرزاد پرورش

كارشناس آزمايشگاه: مهندسي صالحي

 

هدف از اين آزمايشگاه طراحي و پياده‌سازي قسمت‌هاي مختلف يك سيستم مخابرات ديجيتال مي‌باشد. براي اين منظور مدولاسيون‌هاي مختلف ديجيتال و روش‌هاي همزمان‌سازي فرستنده و گيرنده ديجيتال به صورت عملي بر روي سخت‌افزار RTL-SDR آموزش داده مي‌شود.

آزمايش اول آشنايي با سيمولينك: متغيرها در سيمولينك، بلوك‌هاي پركاربرد سيمولينك، مشاهده سيگنال‌ها در سيمولينك و اسيلوسكوپ

آزمايش دوم آشنايي با RTL-SDR: دريافت سيگنال‌هاي راديويي مختلف توسط RTL-SDR، اصلاح فركانس اسيلاتو محلي RTL-SDR

آزمايش سوم مدولاسيون AM: توليد سيگنال AM توسط USRP، ساختن گيرنده AM به كمك RTL-SDR، آشنايي با تسيهم در فركانس براي دريافت چند كانال مختلف AM

آزمايش چهارم مدولاسيون FM: ساختن گيرنده FM به روش جداسازي فاز با RTL-SDR، ساختن گيرنده FM  به روش مشتق مختلط با RTL-SDR

آزمايش پنجم مخابرات ديجيتال تئوري و شبيه‌سازي: مدولاسيون ديجيتال فاز، مدولاسيون ديجيتال دامنه، شكل‌دهي پالس

آزمايش ششم همزمان‌سازي گيرنده و فرستنده: همزمان‌سازي گيرنده با فركانس حامل، خطاي زمان نمونه‌برداري و بازيابي سمبل، فيلترهاي منطبق و لحظه بهينه نمونه‌برداري، همزمان كردن زمان نمونه‌برداري سمبل‌ها، همزمان‌ساز زماني زود-دير

آزمايش هفتم ساختن گيرنده QPSK توسط RTL-SDR: همزمان‌سازي فركانس حامل به صورت تقريبي، همزمان‌سازي فركانس حامل و زمان نمونه‌برداري با RTL-SDR، كدگذاري و كدبرداري رشته‌هاي ASCII، همزمان كردن فريم‌ها به كمك رشته مقدمه و همبستگي

آزمايش هشتم پروژه: ساختن گيرند ه براي مدولاسيون DBPSK  با كمك RT L-SDR

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/15
تعداد بازدید:
666
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal