آزمايشگاه اندازه‌گيري الكتريكي و مدار

 سرپرست آزمايشگاه:  دكتر محمد عطائي

 كارشناس آزمايشگاه:  مهندس عزيزي

 

    هدف از اين آزمايشگاه فراگيري عملكرد دستگاه هاي مورد نياز در  اندازه گيري كميتهاي مختلف الكتريكي مانند ولتاژ، جريان، توان و غيره است. در ادامه به بررسي آزمايشگاهي مباني تئوري مدارهاي الكتريكي و قوانين حاكم بر آنها پرداخته مي شود.

 عناوين آزمايش‌هائي كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌شوند عبارتند از:

     آزمايش اول: آشنايي با اسيلوسكوپ

     آزمايش دوم: آشنايي با مشخصات فيزيكي برخي از عناصر مدارهاي الكتريكي و نحوه كار با دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي، منبع تغذيه مستقيم، سيگنال ژنراتور، ولت متر، آمپرمتر و...

     آزمايش سوم: تعيين مقدار عناصر الكتريكي (مقاومت خازن و سلف) به روش اندازه گيري ولتاژ و جريان

     آزمايش چهارم: بررسي تجربي KVL وKCL و مقسم ولتاژ و جريان مقاومتي ، قضيه جمع آثار، قضيه تونن و نورتن، قضيه انتقال توان ماكزيمم و اندازه گيري مقاومت داخلي منبع

     آزمايش پنجم: پاسخ زماني مدارهاي مرتبه اول RL , RC به ورودي پله اي و بررسي عملكرد انتگرال‌گير و مشتق‌گير

     آزمايش ششم: پاسخ زماني مدار RLC به ورودي موج پله و بررسي انواع پاسخ گذرا (پاسخ ميرايي شديد، ميرايي بحراني و ميرايي ضعيف)

     آزمايش هفتم: پاسخ فركانسي مدارهاي مرتبه اول و آشنايي فيلتر پايين گذر و بالا گذر، تقدم و تاخر فاز

     آزمايش هشتم: پاسخ فركانسي مدارهاي مرتبه دوم و بررسي تشديد در مدارهاي مرتبه دوم

     آزمايش نهم: ساخت دستگاه هاي اندازه گيري الكتريكي و گسترش حوزه سنجش آنها.

 

 


تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
1598
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal