آزمايشگاه ماشين 1

سرپرست آزمايشگاه: دكتر امين خدابخشيان

كارشناس آزمايشگاه: مهندس عزيزي

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي دانشجويان با ماشين هايDC وAC و ترانسفورمرهاي تك فاز و سه فاز است.

 آزمايش‌هائي كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌شوند عبارتند از:

      آزمايش اول: بررسي مشخصه ماشين DC سري،  DC  شنت، كمپوند بلند و كوتاه، اضافي نقصاني و رسم صنعتي مداري آنها.

      آزمايش دوم: بررسي مشخصه ماشينDC به صورت تشريح ، بررسي گشتاور موتور سري، بررسي عكس العمل آرميچر، بررسي موتورDC با قطب هاي كمكي و تغيير جهت دور موتور، بررسي يك ژنراتور تحريك سري.

      آزمايش سوم: بررسي مشخصه ماشيينAC تك فاز، سه فاز و موتور پله اي به صورت تشريح.

      آزمايش چهارم: بررسي مشخصه يك ژنراتورDC در حالت سري، شنت و رسم منحني هاي آنها موتور تحريك جدا.

      آزمايش پنجم: بررسي مشخصه يك ژنراتورDC در حالت كمپوند، بلند، كوتاه، اضافي و نقصاني رسم منحني هاي آنها.

      آزمايش ششم: بررسي مشخصه ماشين يونيورسال در حالتDC وAC و رسم منحني هاي آنها و مقايسه توان هاي هر يك، بررسي مشخصه يك موتور تك فاز و رسم منحني هاي آنها.

      آزمايش هفتم: بررسي مشخصه ماشين سه فاز در حالت ستاره و مثلث در حالت باري و بي باري و رسم منحني هاي آنها.

      آزمايش هشتم: بررسي مشخصات ترانس تك فاز، به دست آوردن نسبت ترانس در حالت بي باري، مشخص كردن پلاريته ترانس، بررسي مشخصات ترانس در حالت باردار، اتصال ترانس در حالت بي بار، اسكوپ و بررسي اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ ورودي و اختلاف فازهاي بين ولتاژ ورودي و خروجي.

      آزمايش نهم: بررسي مشخصات منحني هيسترزيس ترانس تك فاز، بررسي تلفات آهن و مس، اندازه گيري دماي هسته و تلفات آن، بررسي درصد رگولاسيون در حالت 0.25 ، 0.55 و 0.75 .

      آزمايش دهم: بررسي مشخصات ترانس سه فاز در حالت مثلث و ستاره در حالت باري و بي باري و رسم منحني هاي آنها.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
1337
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal