آزمايشگاه نفت

آزمايشگاه نفت

نوع درس: تخصصي

تعداد واحد: 1

هم‌نياز: مهندسي پالايش نفت و گاز

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دكتر عليرضا سليماني‌نظر

هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي دانشجويان با تجهيزات اندازه‌گيري برخي از خواص فرآورده‌هاي نفتي است. تجهيزات موجود در آزمايشگاه عبارتند از: دستگاه اندازه­ گيري فشار بخار، دستگاه تعيين نقطه اشتعال، تقطير محصولات نفتي در شرايط اتمسفريك، تعيين نقطه جريان، تعيين مشخصه كف­كنندگي روغن­ها، دستگاه تعيين ويسكوزيته و تقطير فرآورده‌هاي نفتي در شرايط خلأ.

دستگاه اندازه‌گيري فشار بخار: اين دستگاه يك وسيله اتوماتيك رو­ميزي است كه براي اندازه­گيري فشار بخار بنزين، حلالها، نفت خام سبك و مواد مشابه استفاده مي­شود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

ASTM D5191, IP394, EN13016-1 Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method).

IP 481(IP PM CK) Air-saturated Vapor Pressure of Crude Oil.

IP 409,EN 13016-2 Absolute Vapor Pressure(37.8◦C )

دستگاه تعيين نقطه اشتعال: اين دستگاه جهت تعيين پايين­ترين دمايي كه در آن تركيب نفتي با سيستم بسته در حضور جرقه مشتعل مي‌گردد، بكار برده مي‌شود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

ASTM D3278; ASTM D3828 - IP303; ASTM E502; ISO DIN 3679; BS 6664 Part 4 ; BS EN 456; ISO 3680; BS 3900 Part A13; BS 6664 Part 3; UN Class 3 Non-viscous Flammable Liquids

تقطير محصولات نفتي در شرايط اتمسفريك: با استفاده از اين دستگاه مشخصه نقطه جوش محصولاتي مانند بنزين، برش‌هاي ميان تقطير، سوخت موتور­هاي درون­سوز، بنزين هواپيما و سوخت موتورهاي جت و... به طور كمي تعيين مي­شود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

ASTM D86, D216(obs), D447, D850, D1078, E133, IP123, IP195, DIN 51 751, ISO 3405, BS 2000, Parts 123, 191 and 195, BS 658, BS 7392, FTMS 791b Method 1001, NF M07-002.

تعيين نقطه جريان: اين دستگاه به منظور تعيين نقطه جريان سوخت­هاي جت در دماي پايين بكار مي­رود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

ASTM D4305; IP 422; ASTM D2386 - IP16 (correlation)

تعيين مشخصه كف­كنندگي روغن­ها: اين دستگاه به منظور تعيين مشخصه كف­كنندگي روانكارها در دو دماي 24 و c ° 5/93 استفاده مي­گردد. با انجام اين آزمايش به صورت تجربي تمايل به تشكيل كف و پايداري آن براي هر نمونه روغني سنجيده مي­شود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

IP 146, NFT 60-129, DIN 51566, BS 2000far 2-140, FTMS 7916-3211

دستگاه تعيين ويسكوزيته: اين دستگاه جهت تعيين ويسكوزيته مواد نفتي از جمله انواع روغن­ها بكار برده مي‌شود. استانداردهايي كه دستگاه با آن‌ها كار مي‌كند، عبارتند از:

ASTM D445-IP 71; ASTM D446; ASTM D2270-IP 226; BS 188; BS 2000 part 71; BS 4459; DIN 51 550; EN ISO 3104; FTMS 791b Method 305 and 9111; ISO 2909; NF T60-100

تقطير فرآورده‌هاي نفتي در شرايط خلأ: اين دستگاه جهت اندازه گيري محدوده نقاط جوش فرآورده­هاي نفتي در فشار پايين كه در حداكثر دماي مايع برابر °c 400 مي­توانند به صورت جزئي يا كامل تبخير شوند، بكار برده مي‌شود. دستگاه مطابق با استانداردASTM D 1160 كار مي­كند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
1437
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal