پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 120 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
يونس قلاونديونس قلاوند عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934514
نيما جمشيدينيما جمشيدي عضو هيأت علمي گروه مهندسي پزشكي 37935613
نوربخش فولادينوربخش فولادي عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37934048
نگهباني دانشكده مهندسينگهباني دانشكده مهندسي نگهبان ساختمان انصاري 37932778
نگهبان دانشكده مهندسينگهبان دانشكده مهندسي تگهبان ساختمان قديم 37932658
نفيسه بابائينفيسه بابائي مسئول دفتر گروه مهندسي شيمي 37937079 37937031
مهرداد فرهاديانمهرداد فرهاديان عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934532
مهرداد پورسينامهرداد پورسينا عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37934516
مهدي نيرومندمهدي نيرومند عضو هيآت علمي گروه مهندسي برق 37934093
مهدي مهديخانيمهدي مهديخاني عضو هيأت علمي گروه مهندسي پزشكي 37934022
مهدي مشرفمهدي مشرف عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37935618
مهدي مرتضوي بكمهدي مرتضوي بك عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37934517
مهدي قلي پورمهدي قلي پور عضو هيأت علمي گروه مهندسي برق 37935605
مهدي زمين پردازمهدي زمين پرداز كارشناس آزمايشگاه گروه مهندسي مكانيك 37934556
مهدي حبيبيمهدي حبيبي عضو هيأت علمي گروه مهندسي برق 37934071
مهدي ابراهيميانمهدي ابراهيميان عضو هيأت علمي گروه مهندسي پزشكي 37935617
منا كرديانمنا كرديان كارشناس آموزشي دانشكده فني و مهندسي 37934005
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده مهندسيمعاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده مهندسي معاون دانشجويي دانشكده دانشكده فني و مهندسي 37934502
معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسيمعاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي معاون پژوهشي دانشكده دانشكده فني و مهندسي 37934019
معاون آموزشي دانشكده مهندسيمعاون آموزشي دانشكده مهندسي معاون آموزشي دانشكده دانشكده فني و مهندسي 37934011
مسعود ضيايي رادمسعود ضيايي راد عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37934046
مسعود بهشتيمسعود بهشتي عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934013
مريم همايون فالمريم همايون فال عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934049
مريم ملك زادهمريم ملك زاده عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك 37934111
مريم طغيانيمريم طغياني مسئول آزمايشگاه گروه مهندسي برق 37934551
مرضيه هاشم زادهمرضيه هاشم زاده كارشناس آموزشي گروه مهندسي شيمي 37937015
مرضيه شفيعيمرضيه شفيعي عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934558
مدير گروه مهندسي مكانيكمدير گروه مهندسي مكانيك مدير گروه گروه مهندسي مكانيك 37935614 37932746
مدير گروه مهندسي شيميمدير گروه مهندسي شيمي مدير گروه گروه مهندسي شيمي 37934520 37934031
مدير گروه مهندسي پزشكيمدير گروه مهندسي پزشكي مدير گروه گروه مهندسي پزشكي 37935648 37932771
مدير گروه مهندسي برقمدير گروه مهندسي برق مدير گروه گروه مهندسي برق 37935631 37933071
محمودرضا صادقي باغسرخيمحمودرضا صادقي باغسرخي عضو هيأت علمي گروه مهندسي پزشكي 37934086
محمدصادق حاتمي پورمحمدصادق حاتمي پور عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934047
محمدرضا يزدچيمحمدرضا يزدچي عضو هيأت علمي گروه مهندسي پزشكي 37934032
محمدرضا طلايي خوزانيمحمدرضا طلايي خوزاني عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 37934053
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal