اختلال در پورتال دانشگاه در روز يكشنبه 5 مرداد از ساعت 9 صبح تا13به علت بروز رسانی پورتال دانشگاه

 
پورتال دانشگاه و كليه زيرسايت ها، سامانه ها و فرم هاي وابسته در روز يكشنبه 5 مرداد 99 از ساعت 9 صبح لغايت 13 به دليل بروزرساني نسخه نرم افزاري ممكن است با اختلالاتي مواجه گردد. پيشاپيش از صبر و شكيبايي شما بزرگواران سپاسگزاري مي گردد.
 
براي دسترسي به سامانه هاي مهم از لينك هاي ذيل استفاده نمائيد 
اتوماسيون اداري
سامانه مدیریت یادگیری LMS
سامانه آموزشي و دانشجويي گلستان
سامانه پست الكترونيكي
سامانه نگين پژوهش