۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
سید محمد مدنی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
ارائه یک روش کنترلی جهت کاهش توان دریافتی از آرایه های فتوولتائیک متصل به شبکه در زمان وقوع خطای افت ولتاژ,سی و سومین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1397,مهدی کاظمی,مهدی نیرومند,سید محمد مدنی | جزئیات
آنالیز پدیده شکافتگی فرکانس در سیستمهای انتقال برق بیسیم چند سیم پیچه,پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران,ملی,سخنرانی,1396,فاطمه نصر اصفهانی,مهدی نیرومند,سید محمد مدنی | جزئیات
برنامه ریزی توان رآکتیو با جایابی بهینه خازن و DSTATCOM در شبکه ی توزیع صنعتی در حضور تولیدات پراکنده,بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1396,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
Precise Analysis of Frequency Splitting Phenomenon of Magnetically Coupled Wireless Power Transfer System,2017 IEEE Asia Pacific Microwave Conference (APMC),بین المللی,سخنرانی,1396,فاطمه نصراصفهانی,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند | Detail
جایابی بهینه خازن در شبکه ی توزیع صنعتی در حضور تولیدات پراکنده ,بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1395,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
Impact of Load Power Factor on Sympathetic Inrush Current,2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE),ملی,سخنرانی,1395,آرش مرادی,سید محمد مدنی,رامتین صادقی | Detail
Effect of voltage magnitude on Sympathetic Inrush Current,International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering,بین المللی,پوستر,1395,آرش مرادی,سید محمد مدنی | Detail
Analysis of Two Case of Inappropriate Performance of Differential Relay For Faults During Inrush Current,(2016 International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE,بین المللی,سخنرانی,1395,مرتضی توانا,سید محمد مدنی | Detail
Investigations on Recloser Operation Negative Effect for Its DownstreamTransformer,International Conference on Protection & Automation in Power System,بین المللی,سخنرانی,1395,آرش مرادی,سید محمد مدنی | Detail
Harmonics Analysis of High Impedance Fault Current,International conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1395,صغری محمدی سامانی,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
جایابی بهینه خازن و بررسی تاثیر آن بر بازِیابی ولتاژ گذرای شبکه توزیع صنعتی در حضور منابع تولید پراکنده,سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
Improved Direct Torque Control of DFIG with Reduced Torque and Flux Ripples at Constant Switching Frequency,Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference -PEDSTC 2016,بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا آقاکشکولی,سید محمد مدنی,رامتین صادقی | Detail
An Improved Least Square Error Algorithm for Digital Relaying,The 10th Power Systems Protection & Control Conference-PSPC2016,بین المللی,پوستر,1394,بابک جعفر پیشه,سید محمد مدنی,سیامک جعفر پیشه | Detail
بررسی عملکرد غلط رله دیفرانسیل در شرایط جریان هجومی در ترانس‌ها با هسته‌های جدید و ارائه راهکارها,کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,مرتضی توانا,سید محمد مدنی | جزئیات
Active fault current limiter and comparison of its performance with SFCL ,حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت,ملی,سخنرانی,1393,مرتضی ظفری,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | Detail
Improving Transient Stability of Power Systems Using SSSC and SMES simultaneously,6th annual international Power Electronic, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2015,بین المللی,سخنرانی,1393,مرتضی ظفری,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | Detail
Improving the LVRT Capability of the DFIG-Based Wind Turbines during Faults ,The 6th International Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference (PEDESTC2015)),بین المللی,سخنرانی,1393,سید محمد مدنی,رامتین صادقی,بهناز خارکن مهدی آبادی | Detail
بررسی عملکرد اشتباه زون سه رله دیستانس در شرایط اضافه بار,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی " مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک",ملی,سخنرانی,1393,محسن حسینی نژاد میر,سید محمد مدنی | جزئیات
بررسی یک نمونه واقعی عملکرد نامناسب حفاظت دیفرانسیل ترانس برای خطای همزمان با جریان هجومی ,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی " مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک",ملی,سخنرانی,1393,مرتضی توانا,سید محمد مدنی | جزئیات
طراحی یک کنترل کننده غیرخطی برای مبدل اصلاح کننده ضریب توان ایزوله با هدف محدود سازی ولتاژ خازن ذخیره ساز,همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی,ملی,سخنرانی,1392,امیر آرش نیا,سید محمد مدنی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
Mid-Term Frequency Regulation using DFIG-Based Wind Turbine,انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,مصطفی عابدینی,سید محمد مدنی,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
تأثیرات محدود کننده جریان خطا ( FCL) درسیستم توزیع با حضور تولید پراکنده,انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهران ساسانی نیا,سید محمد مدنی | جزئیات
تخصیص رزرو و کنترل فرکانس از طریق توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسوتغذیه در سیستم,کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهای هیبریدی CCHP2013,ملی,سخنرانی,1392,مصطفی عابدینی,سید محمد مدنی | جزئیات
آموزه های یک حادثه گسترده درشبکه انتقال ,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,ابراهیم کریمی,رضا پورآقابابا,سید محمد مدنی, فریبرز اقتدارنیا | جزئیات
بهبود عملکرد مبدل اصلاح کننده ضریب توان با تغییر سطح لغزش در کنترل کننده غیر خطی,دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1392,امیر آرش نیا,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
Improving Power Factor Correction by changing Sliding surface of SM controller,5th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference, IEEE,بین المللی,پوستر,1392,امیر آرش نیا,سید محمد مدنی,حمیدرضا کوفیگر,امیر شرف الدین | Detail
Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد نبی پور,حسین ابوترابی زارچی,سید محمد مدنی | Detail
بهبود عملکرد دائمی و گذرا در مبدل فوروارد با استفاده از کنترل مد لغزشی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO),کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,امیر آرش نیا,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
افزایش بازده در سیستم های فتوولتائیک با طراحی یک سیستم هوشمند ردیابی نقطه بیشینه توان در شرایط تایش متغیر,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,حمیدرضا صادقی,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
بهبود عملکرد و افزایش راندمان در سلولهای خورشیدی با طراحی کنترل کننده فازی تعقیب نقطه بیشینه توان,یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1391,حمیدرضا صادقی,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives ,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد نبی پور, حسین ابوترابی زارچی,سید محمد مدنی | Detail
کاهش آسیب پذیری سیستمهای قدرت در برابر زلزله ,دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران:نقش فناوری های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر متقربه,ملی,سخنرانی,1391,ابراهیم کریمی,سید محمد مدنی,اکبر ابراهیمی | جزئیات
پیشبینی بلند مدت بار به روش آنالیز موجک ,کنفرانس بین المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1391,ابراهیم کریمی,مریم ذکری,سید محمد مدنی | جزئیات
Robust position control of synchronous reluctance motor drives using linear variable structure and adaptive input-output feedback linearization approaches,19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,محمد نبی پور,حسین ابوترابی زارچی,سید محمد مدنی | Detail
Direct decoupled active and reactive power control of Doubly Fed Induction Machine without rotor position sensors and with robustness to saturation and parameter variation,2011IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC,بین المللی,سخنرانی,1390,امیری,سید محمد مدنی,حسین ابوترابی زارچی | Detail
A New Single-Stage Single-Switch Power-Factor-Corrector Using Magnetic Feedback,2010 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی رمضانی,سید محمد مدنی | Detail
Participation of DFIG Based Wind Turbines In Improving Short Term frequency regulation,18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,محمد اکبری کلیشادی,سید محمد مدنی | Detail
Analysis of Measured Impedance by Distance Relay in Presence of SSSC,5th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,آذین شجاعی برجوئی,سید محمد مدنی | Detail
A new series-inductance-interval PFC with reduced redundant power processing,North American Power Symposium (NAPS), 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی رمضانی,سید محمد مدنی | Detail
Bacterial foraging-based solution for optimal capacitor allocation in distribution systems,2010 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon,بین المللی,سخنرانی,1389,سید مصطفی طباطبایی,وحیدی,حسینیان,سید محمد مدنی | Detail
A new method for contribution of DFIG-based wind farms in power system frequency regulation,North American Power Symposium (NAPS), 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,محمداکبری کلیشادی,سید محمد مدنی | Detail
معرفی یک روش تخمین سرعت در ژنراتورهای بادی القایی دو تحریکه و کاربرد آن در استخراج حداکثر توان از باد,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,محمد اکبری کلیشادی,سید محمد مدنی | جزئیات
New Resonant Pole Inverter for Battery Fed Brushless DC Motor Drive,IEEE International Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09,بین المللی,سخنرانی,1388,محمدمهدی شهبازی,سید محمد مدنی,اکبرابراهیمی | Detail
A Soft-switching hybrid BLDC drive using DC‐DC converter,Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09. IEEE International,بین المللی,سخنرانی,1388,سید محمد مدنی,محمدمهدی شهبازی | Detail
A new zero-current-switching bridgeless PFC ,1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2010,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی رمضانی,سید محمد مدنی | Detail
A new zero-current-switching bridgeless PFC,Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2010 1st,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی رمضانی,سید محمد مدنی | Detail
New interior PM rotor design with high flux-weakening capability ,2009 IEEE,بین المللی,سخنرانی,1388,علیرضا پورامین,سید محمد مدنی | جزئیات
New resonant pole inverter for battery fed brushless dc motor drive,Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09. IEEE International,بین المللی,سخنرانی,1388,شهبازی,سید محمد مدنی,ابراهیمی | Detail
Modelling of a squirrel cage induction generator,International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,علی موحد نسب,سید محمد مدنی,محمدمهدی شهبازی | Detail
A Reduced Order Model and Control for a Wind Turbine Induction Generators,Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE,بین المللی,سخنرانی,1387,علی موحد نسب,سید محمد مدنی,شهبازی | Detail
شناسایی کویلهای تولیدجرقه خودرو و ارائه روش تست کویلهای ولتاژ بالا قبل از رزین ریزی,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,سید محمد مدنی,علیرضاپور امین آیین,محمدعلی توکلی,رجبی | جزئیات
Magnet Shape Consideration of BLAC Machines for Torque Ripple Minimization,15th Iranian Conference on Electric Engineering (ICEE,ملی,سخنرانی,1386,مهدی شعبانی,جعفر میلی منفرد,سید محمد مدنی | Detail
A new approach to analysis and mitigation of PM motor cogging torque,34th Annual Conference of IEEE,Industrial Electronics, IECON 2008,بین المللی,سخنرانی,1385,محمدعلی توکلی,سید محمد مدنی | Detail
A new Trapezoidal shape PM machine drive,IEEE-IEMDC’05 Conference,بین المللی,سخنرانی,1384,سید محمد مدنی | Detail
Modeling of a radial permanent magnet motor with trapezoidal shaped poles,Electric Machines and Drives, 2005 IEEE International Conference on,بین المللی,سخنرانی,1384,سید محمد مدنی,T.A. Lipo,C.E. Nino,D. Lugo | Detail
Soft Magnetic Composites for AC Machines - A Fresh Perspective,Power Electronics and Motion Control Conference,بین المللی,سخنرانی,1383,T.A. Lipo,سید محمد مدنی,R. White | Detail
A Low-Cost Motor Drive using Buck-Boost Converter for Residential and Commercial Applications,, IEEE IEMDC 05 conference,بین المللی,سخنرانی,1382,خوپکار,سید محمد مدنی,حاجی آقاجانی,H.A. Tohya | Detail
A method for detection of eccentricity in permanent magnet machines,Industry Applications Conference, 2003. 38th IAS Annual Meeting. Conference Record of the,بین المللی,سخنرانی,1382,حاجی آقا جانی,Lei Hao,سید محمد مدنی,تولیت | Detail
Determining the Electromagnetic Characteristics of a Slow Release Actuator,IECON 02 [Industrial Electronics Society, IEEE 2002 28th Annual Conference of the],بین المللی,سخنرانی,1381,سید محمد مدنی,تولیت,L.E. Olson | Detail
A low-cost four-switch BLDC motor drive with active power factor correction,IECON 02 [Industrial Electronics Society, IEEE 2002 28th Annual Conference of the],بین المللی,سخنرانی,1381,سید محمد مدنی,Lei Hao ,تولیت | Detail
A Novel Power Factor Correction Technique for Six-Switch AC Motor Drive,Proceedings of the 2001 North American Power Symposium,بین المللی,سخنرانی,1380,سید محمد مدنی,تولیت | Detail
Optimal Protection Systems For Electric Power Networks,Optimization of Electrical and Electronic Equipments, 1998. OPTIM '98. Proceedings of the 6th International Conference on,بین المللی,سخنرانی,1377,سید محمد مدنی,Rijanto, H. | Detail
A new approach for designing of power system protection,Developments in Power System Protection, Sixth International Conference on (Conf. Publ. No. 434),بین المللی,سخنرانی,1376,سید محمد مدنی,H. Rijanto | Detail
جستجو:
|
قابلیت عبور از خطای افت ولتاژ در سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه,کارشناسی ارشد,1398,مهدی نیرومند,سید محمد مدنی
کنترل حلقه بسته با تخمین گر اغتشاش جهت مشارکت مزارع بادی مبتنی بر ِّ]ۀ در کنترل فرکانس سیستم های قدرت,کارشناسی ارشد,1398,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند
مدل سازی و تشخیص خطای امپدانس بالا در سیستم توزیع با استفاده از پردازش دیجیتال,کارشناسی ارشد,1398,سید محمد مدنی,فرزاد پرورش
کنترل ‌ژنراتور القایی دوسوتغذیه در حالت جدا از شبکه برای تغذیه ی بار dc,کارشناسی ارشد,1398,سید محمد مدنی,رامتین صادقی
تشخیص جریان هجومی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر قدرت,کارشناسی ارشد,1398,سید محمد مدنی,آرش مرادی
بهبود قابلیت انتقال توان در سیستم های توان بی سیم,کارشناسی ارشد,1397,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند
مبدل های بهره بالا و چنددرگاهه DC-DC در سیستمهای فتوولتایک مجزا از شبکه,دکتری,1397,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند,احسان ادیب
بهبود قابلیت گذر از افت ولتاژ در ریز شبکه ها,کارشناسی ارشد,1397,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
طراحی و تحلیل یک درایو الکتریکی برای کاهش ریپل گشتاور موتور BLDC مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ سه سطحی,کارشناسی ارشد,1397,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی
بررسی عملکرد موتور درایوهای BLDC در سرعت های بالاتر از سرعت پایه,کارشناسی ارشد,1396,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,سید محمد مدنی
مدل سازی و کنترل توان اکتیو و راکتیو ماشین دوسو تغذیه بدون جاروبک زنجیره ای ,دکتری,1396,سید محمد مدنی,محمد عطائی,T. Lipo
مدل سازیو کنترل توان اکتیو و راکتیو ماسین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک زنجیره ای,دکتری,1396,سید محمد مدنی,محمد عطائی,Prof Thomas A. Lipo
تخمین فازور و فرکانس برای کاربرد در مانیتورینگ حفاظت و کنترل گسترده شبکه های قدرت,دکتری,1396,سید محمد مدنی,فرزاد پرورش,سید محمد شهرتاش
تشخیص خطای امپدانس بالا در سیستم توزیع با کمک روش های پردازش سیگنال,کارشناسی ارشد,1396,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی,محمودرضا حقی فام
مشارکت بهینه مزارع بادی مبتنی بر DFIG در کنترل فرکانس شبکه,کارشناسی ارشد,1395,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی
بررسی و مدلسازی جریان هجومی ترانس های قدرت و تاثیر آن بر سیستم حفاظتی,کارشناسی ارشد,1395,سید محمد مدنی
برنامه ریزی توان راکتیو با جایابی بهینه و کنترل DSTATCOM در سیستم های صنعتی در حضور تولیدات پراکنده,کارشناسی ارشد,1394,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
طراحی و بهینه سازی یک موتور سنکرون مغناطیس دائم سطحی دور پایین با آهنربای سرامیکی,کارشناسی ارشد,1394,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی
تشخیص جزیره ای شدن ریزشبکه های قدرت با استفاده از پردازش طیف ولتاژ نقطه اتصال به شبکه,کارشناسی ارشد,1394,سید محمد مدنی
متعادل سازی به همراه بازآرایی در سیستمهای فوق توزیع در حضور منابع DG,کارشناسی ارشد,1394,رحمت الله هوشمند,سید محمد مدنی
برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و نامعینی بار,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,سید محمد مدنی
بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده ازترکیب SSSC و SMES,کارشناسی ارشد,1393,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
طراحی یک کنترل کننده مناسب برای موتور سنکرون مغناطیس دائم برای استفاده در یک خودرو برقی,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد مدنی,بهزاد میرزائیان دهکردی
ارائه دو طرح جدید برای موتور های سنکرون مغناطیس دائم داخلی جهت افزایش گشتاور متوسط و کاهش ضربان گشتاور,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی
جلوگیری از عملکرد اشتباه زون سه رله دیستانس در شرایط اضافه‌بار با استفاده از تبدیل موجک,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد مدنی
کاهش اثرات منفی تولیدات پراکنده بر عملکرد حفاظت سیستم توزیع,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد مدنی,رحمت الله هوشمند
مشارکت توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه در کنترل فرکانس,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مدنی,امین خدابخشیان خوانساری,محمد عطائی
بهینه سازی همزمان در جایابی واحدهای اندازه گیری فازوری و طراحی سیستم ارتباطی آن در شبکه های WAMS,کارشناسی ارشد,1392,رحمت الله هوشمند,سید محمد مدنی
ناحیه بندی سیستم توزیع در حضور تولید پراکنده به وسیله FCL برای حفظ هماهنگی رله های اضافه جریان,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مدنی,رحمت الله هوشمند
تحلیل، طراحی بهبود یافته‌ی یک ژنراتور سنکرون مغناطیس-دائم روتور خارجی، جهت استفاده در یک توربین بادی محور قائم با توان نامی 20 کیلو وات بر اساس منحنی ظرفیت,کارشناسی ارشد,1392,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی,بهزاد میرزائیان دهکردی
تشخیص جزیره ای شدن در منابع پراکنده ی اینورتری,کارشناسی,1391,سید محمد مدنی
سیستم کنترل توزیع شده در پست های فشار قوی,کارشناسی,1391,سید محمد مدنی
بررسی روش های حفاظت موتورهای الکتریکی,کارشناسی,1391,سید محمد مدنی
برقراری شرایط سویچینگ نرم برای یک مبدل اصلاح ضریب توان ایزوله جدید و ارائه پشنهاداتی به منظور عملکرد بهتر آنها,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,حسین فرزانه فرد
بهبود کنترل موقعیت موتور سنکرون رلوکتانسی سه فاز با به کارگیری کنترل مد لغزشی تطبیقی,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,حسین ابوترابی
بهبود اینورترهای مبتنی بر مبدل فلای بک جهت کاربرد سلول های خورشیدی,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,احسان ادیب
ارائه مبدل جدید اصلاح ضریب توان,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,محمد ابراهیمی
رفتار توربین های بادی القایی دو تحریگه تحت شرایط افت ولتاژ در شبکه و قابلیت LVRT ,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,محمد ابراهیمی
کنترل مستقیم و مستقل توان اکتیو و راکتیو ماشین القایی دو سویه تغذیه بدون استفاده از حسگر موقعیت روتور,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد مدنی,حسین ابوترابی زارچی
ارائه‌ی مبدل جدید اصلاح ضریب توان,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد مدنی
کاهش تلفات سویچینگ در مبدلهای منبع جریان,کارشناسی ارشد,1389,حسین فرزانه فرد,سید محمد مدنی
بررسی تحلیل و شبیه سازی استفاده از ژنراتور القایی دوسو تغذیه در خودروی هیبرید سری,کارشناسی ارشد,1389,مرتضی سقائیان نژاد,سید محمد مدنی
مشارکت توربین های بادی القایی دو تحریکه در بهبود کنترل فرکانس شبکه,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد مدنی,محمد اسماعیل همدانی گلشن
ارائه مبدل های جدید اصلاح ضریب توان,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مدنی,حسین فرزانه فرد
بررسی اثر جبرانسازهای استاتیکی مبتنی بر مبدل ولتاژ بر عملکرد رله دیستانس,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مدنی,اسماعیل همدانی گلشن
طراحی موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی برای افزایش قابلیت تضعیف شار و بهبود عملکرد در سرعت بالا ,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مدنی,مهدی معلم
طراحی و ساخت یک اینورتر با قابلیت سوئیچینگ نرم برای درایو موتور BLDC,کارشناسی ارشد,1388,سید محمد مدنی,اکبر ابراهیمی,حسین فرزانه فرد
ارائه اینورتر سه فاز سوئیچینگ نرم PWM با لینک DC موازی شبه رزونانسی,کارشناسی ارشد,1387,حسین فرزانه فرد,سید محمد مدنی
مدل سازی ژنراتور القایی و کنترل فرکانس و ولتاژ آن در نیروگاه بادی در هنگام جدا شدن از شبکه,کارشناسی ارشد,1386,سید محمد مدنی,جعفر قیصری
کاهش نوسان گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از شکل دهی AIR BRIDGE,کارشناسی,1386,سید محمد مدنی,مهدی معلم
جستجو:
|
جستجو:
|
سیستم، تجهیز و روش درایو ماشین الکتریکی مغناطیس دائم System, apparatus and method for driving permanent magnet electrical machine, US20060267527A1,ایالات متحده آمریکا,Rahul Khopkar,سید محمد مدنی,Masoud Hahaghajani,Hamid A. Toliyat
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal