۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
ندا مقیم
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی فناوری اطلاعات
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برق-مخابرات سیستم,دانشگاه صنعتی امیرکبیر,ایران,1382-1388
فوق لیسانس,برق-مخابرات سیستم,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1378-1381
لیسانس,برق-الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1374-1378
دیپلم,ریاضی فیزیک,مهرآیین,ایران,1373-1374
جستجو:
|
مدیریت اعتماد برای شنود مشارکتی چندگامی طیف در اینترنت اشیاء,اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت,بین المللی,سخنرانی,1396,عادله خالونژاد,ندا مقیم,بهروز شاه قلی قهفرخی | جزئیات
Binary Middleman Covert Channel in ExOR Protocol,کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1396,سارا اختری,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | Detail
Congestion Aware Routing Metric for Opportunistic Routing in Wireless Ad-hoc Networks,هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1395,علی پارسا,ندا مقیم | Detail
استفاده از نانوماشین های زیستی به منظور برقراری ارتباط در شبکه های نانویی,چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال,ملی,سخنرانی,1395,طیبه رییسی اردلی,وحید ستاری نایینی,ندا مقیم | جزئیات
بررسی شبکه های نانویی ارتباطی مولکولی,چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال,ملی,سخنرانی,1395,طیبه رییسی اردلی,وحید ستاری نایینی,ندا مقیم | جزئیات
یک همبندی جدید انرژی کارا در شبکه های حسگر بی سیم محدوده ی بدن,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (2015 IKT),بین المللی,پوستر,1394,آمنه رستم پور,ندا مقیم,مرجان کائدی | جزئیات
Otanes:A Live TV Simulator for Content-Centric Networking,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، دانشگاه ارومیه (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,شایان افتخاری,بهروز شاه قلی قهفرخی,ندا مقیم | Detail
Ternary Timing Covert Channel in Wireless 802.11,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,پوستر,1394,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | Detail
EOpR: An Opportunistic Routing algorithm for Ad-hoc Networks,5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,سمانه شعبانی,ندا مقیم,علی بهلولی | Detail
Code-Based Timing Covert Channel in IEEE 802.11,5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | Detail
استفاده از شبکه های نانویی به عنوان یک الگوی ارتباطی جدید به منظور انتقال اطلاعات بین نانو ماشین ها,سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات,بین المللی,سخنرانی,1394,طیبه رئیسی,وحید ستاری نایینی,ندا مقیم | جزئیات
بهبود تاخیر ارسال داده های اورژانسی در پروتکل CA-MAC,سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات,بین المللی,سخنرانی,1394,زهره ماندگاریان,نرجس میان دی,ندا مقیم | جزئیات
ارائه یک روش کنترل پذیرش عادلانه مبتنی برفرصت ارسال با هدف ایجاد تمایز خدمات در شبکه های بی سیم چندگامی,چهاردهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند,ملی,سخنرانی,1394,محمد نمازی,ندا مقیم | جزئیات
Improvment Delay and Capacity (Throughput) in mobile Ad Hoc Networks Using A New Routing Algorithm,The 8th Annual Conference on e-Commerce in Developing Countries,بین المللی,پوستر,1393,Elahe Ataei Bojd,ندا مقیم,فریا نصیری مفخم,ناصر موحدی نیا | Detail
بهبود کارایی در شبکه های اقتضایی با ارائه یک الگوریتم مسیریابی بدون اتصال,ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش,ملی,پوستر,1393,الهه عطایی بجد,ندا مقیم,فریا نصیری مفخم,ناصر موحدی نیا | جزئیات
یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر موقعیت جدید برای افزایش نرخ تحویل بسته در شبکه اقتضایی نقلیه ای هوشمند,ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش،IKT2014,ملی,سخنرانی,1393,نسیم میرجزایی,ندا مقیم | جزئیات
ایجاد کانال پنهان زمانی در شبکه های بی سیم 802.11,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | جزئیات
Anomaly Detection Based on Normal Network Behaviour Learning,THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER, INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL MEDIA,بین المللی,سخنرانی,1392,زینب حیدریان,ناصر موحدی نیا,ندا مقیم,حمید رضا حسنی | Detail
اعمال یک الگوریتم جدید توزیع بار پویا روی مسیرهای چندگانه ,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1391,زهرا ولی,مسعودرضا هاشمی,ندا مقیم | جزئیات
بررسی و شبیه سازی اثر ارسال احتمالی در کاهش نرخ تاخیر شبکه های موردی سیار,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1391,سحر احمد زاده,سعدان زکایی,ندا مقیم,زینب رضایی فر | جزئیات
A New Endpoint Admission Control Algorithm in NGN with Improved Network Utilization,Internatonal Conference on Communication Theory ,Reliability,and Quality of Service,بین المللی,سخنرانی,1387,ندا مقیم,سید مصطفی صفوی,مسعودرضا هاشمی | Detail
A New End-to-End Quality of Service Algorithm in DiffServ Networks,2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1387,ندا مقیم,سید مصطفی صفوی,مسعودرضا هاشمی | Detail
An Efficient End-to-End QoS Algorithm Using a New End-Point Admission Control in DiffServ Networks,International Conference on Computer Control and Communication,IC4 2009,بین المللی,سخنرانی,1387,ندا مقیم,سید مصطفی صفوی,مسعودرضا هاشمی | Detail
A new routing protocol based on AODV in Ad-hoc networks,ISWN3 2003,بین المللی,سخنرانی,1382,ندا مقیم,فرامرز هندسی,ناصر موحدی نیا | Detail
An Improvement on Ad-hoc Wireless Network Routing Based on AODV,The 2002 International Conference on Computational Science I CCS2002,بین المللی,سخنرانی,1381,ندا مقیم,فرامرز هندسی,ناصر موحدی نیا | Detail
جستجو:
|
مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس و مدیریت ترافیک در سناریوهای چندجریانی مسیریابی فرصت طلبانه در شبکه های بی سیم اقتضایی,کارشناسی ارشد,1396,ندا مقیم
ارائه یک پروتکل انرژی آگاه برای جمع آوری داده ها به کمک AUV در شبکه های حسگر زیر آبی,کارشناسی ارشد,1395,علی بهلولی,ندا مقیم
ایجاد کانال پنهان پویای زمانی-ذخیره ای در شبکه اقتضایی خودرویی با دستیابی به حجم بالای پنهان انتقالی ,کارشناسی ارشد,1395,مجتبی مهدوی,ندا مقیم
مدیریت اعتماد برای شنود مشارکتی چندگامی طیف در شبکه ی رادیوی شناختگر,کارشناسی ارشد,1395,ندا مقیم,بهروز شاه قلی قهفرخی
مسیریابی توان در ریزشبکه برق با رویکرد شبکه‏های کامپیوتری,کارشناسی ارشد,1395,ندا مقیم,اسکندر قلی پور شهرکی
بهبود تأخیر در ارائه خدمات تلویزیون تعاملی روی بستر شبکه‌های داده محور,کارشناسی ارشد,1394,بهروز شاه قلی قهفرخی,ندا مقیم
انتخاب پیش‌رونده‌ی گره‌های نامزد ارسال در مسیریابی فرصت‌طلبانه شبکه‌های بی‌سیم موردی با درنظرگرفتن انرژی,کارشناسی ارشد,1394,ندا مقیم,علی بهلولی
یک پروتکل MAC آگاه از کیفیت تجربه کاربر مبتنی بر استاندارد IEEE 802.11e,کارشناسی ارشد,1394,بهروز شاه قلی قهفرخی,ندا مقیم
یک هم‌بندی جدید انرژی-کارا در شبکه‌های بی‌سیم محدوده‌ی بدن با در نظر گرفتن کیفیت سرویس,کارشناسی ارشد,1393,ندا مقیم,مرجان کائدی
ایجاد کانال پنهان زمانی در شبکه های بیسیم 802.11 با استفاده از بازه‌های خالی موجود در کانال بی‌سیم,کارشناسی ارشد,1393,ندا مقیم,مجتبی مهدوی
تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری رفتار طبیعی محتوای بسته‌ها در ترافیک پرسرعت HTTP,کارشناسی ارشد,1392,ناصر موحدی نیا,ندا مقیم
بهبود ظرفیت در شبکه های اقتضائی توأم با در نظر گرفتن محدودیت تأخیر,کارشناسی ارشد,1392,ندا مقیم,فریا نصیری مفخم,ناصر موحدی نیا
یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر موقعیت به منظور افزایش‌ نرخ تحویل بسته در شبکه‌های نقلیه‌ای,کارشناسی ارشد,1392,ندا مقیم,مهران رضایی,مسعودرضا هاشمی
جستجو:
|
نظریه بازیها برای مهندسین فناوری بی سیم,ترجمه,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1395,ندا مقیم,مهدیه قزوینی,تورج شبانیان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal