گروه مهندسی برق
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای سید علیمحمد دهقان
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، با موضوع  کنترل دو جانبه تطبیقی یک ربات توانبخشی با استفاده از تخمین نیرو با در نظر گرفتن تاخیر زمانی در تاریخ چهارشنبه19آذر99 برگزار می گردد. استاد راهنما :دکتر حمیدرضا کوفیگر
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای سید علیمحمد دهقان با موضوع  کنترل دو جانبه تطبیقی یک ربات توانبخشی با استفاده از تخمین نیرو با در نظر گرفتن تاخیر زمانی از گروه مهندسی برق در تاریخ چهارشنبه19آذر99،ساعت 8:30 در اتاق شورا صناعت  برگزار می گردد.
استاد راهنما :دکتر حمیدرضا کوفیگر

تاریخ:
1399/09/04
تعداد بازدید:
300
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal