گروه مهندسی شیمی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای ابوالفضل غریبی با موضوع توسعه یک کاتالسیت جدید برای واکنش تبدیل متانول به پروپلین در شرایط هم خوراکی مواد اولفینی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای ابوالفضل غریبی با موضوع توسعه یک کاتالسیت جدید برای واکنش تبدیل متانول به پروپلین در شرایط هم خوراکی مواد اولفینی از گروه مهندسی شیمی در تاریخ سه شنبه 25 آذر99، ساعت 10:15 در اتاق شورای 1 برگزار می گردد.
 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای ابوالفضل غریبی با موضوع توسعه یک کاتالسیت جدید برای واکنش تبدیل متانول به پروپلین در شرایط هم خوراکی مواد اولفینی از گروه مهندسی شیمی در تاریخ   سه شنبه 25 آذر99، ساعت  10:15 در اتاق شورای 1 برگزار می گردد.
 
  استاد راهنما: دکترمسعود بهشتی
تاریخ:
1399/09/08
تعداد بازدید:
161
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal