گروه مهندسی شیمی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای سید محمد شریعت پناهی با موضوع بررسی اثراستفاده از اکسیژن گازی به عنوان ماده فعال کاتدی در سامانه تلفیقی الکترودیالیزو باتری فلز-هوا به منظور کاهش انتخابی کلرید سدیم از منابع آبی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای سید محمد شریعت پناهی با موضوع بررسی اثراستفاده از اکسیژن گازی به عنوان ماده فعال کاتدی در سامانه تلفیقی الکترودیالیزو باتری فلز-هوا به منظور کاهش انتخابی کلرید سدیم از منابع آبی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای سید محمد شریعت پناهی با موضوع بررسی
اثراستفاده از اکسیژن گازی به عنوان ماده فعال کاتدی در سامانه تلفیقی
الکترودیالیزو باتری فلز-هوا به منظور کاهش انتخابی کلرید سدیم از منابع
آبی از گروه مهندسی شیمی در تاریخ  شنبه 29 آذر99، ساعت  10 در اتاق شورای 1 برگزار می گردد.
اساتید راهنما:دکترمحمد صادق حاتمی پور. دکتر سحر رشید ندیمی(علوم نوین)
تاریخ:
1399/09/19
تعداد بازدید:
186
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal