گروه مهندسی برق
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای حسن خیاطیان
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای حسن خیاطیان با موضوع تحلیل کانال های رله ی یک طرفه و دوطرفه بر اساس معیار معاوضه تسهیم و چندگانگی از گروه مهندسی برق در تاریخ چهار شنبه20 اسفند 99، ساعت 16:30 درسامانه LMS برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای حسن خیاطیان با موضوع تحلیل کانال های رله ی یک طرفه و دوطرفه بر اساس معیار معاوضه تسهیم و چندگانگی از گروه مهندسی برق در تاریخ چهار شنبه20 اسفند 99، ساعت  16:30 درسامانه LMS  برگزار می گردد.

استاد راهنما : دکتر فرزاد پرورش
تاریخ:
1399/12/03
تعداد بازدید:
107
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal