گروه مهندسی شیمی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، خانم فیاضه ربانی مهر
جلسه با موضوع بررسی کارآیی میکروراکتور فوتوکاتالیستی مسطح با فوتوکاتالیست TiO2/Bi2WO6/CNT بر پایه نانوالیاف کیتوسان برای حذف آلاینده سفالکسین از آب در تاریخ شنبه 24 اردیبهشت 1400، برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، خانم فیاضه ربانی مهر با موضوع بررسی کارآیی میکروراکتور فوتوکاتالیستی مسطح با فوتوکاتالیست TiO2/Bi2WO6/CNT بر پایه نانوالیاف کیتوسان برای حذف آلاینده سفالکسین از آب از گروه مهندسی شیمی در تاریخ شنبه 24 اردیبهشت 1400، ساعت 16:30در اتاق شورای1  برگزار می گردد.


اساتید راهنما: آقای دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی ، آقای دکتر علیرضا سلیمانی نظر

تاریخ:
1401/02/06
تعداد بازدید:
113
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal