آزمايشگاه مكانيك مصالح
سرپرست آزمايشگاه:  دكتر محمد حيدري

 كارشناس آزمايشگاه:  مهندس علي صادقي1-دستگاه تست كشش

اين دستگاه با ظرفيت 150 كيلو نيوتن، قابليت انجام تست‌هاي اصلي را در طيف وسيعي از مواد براي تعيين خواص مكانيكي (استحكام تسليم، استحكام نهايي، مدول الاستيسيته و...) داشته كه با نصب فيكسچرهاي مناسب، آزمون خمش، تعيين خواص فنرها، خزش،كمانش و ... نيز قابل انجام است. مشخصات دستگاه در جدول زير نمايش داده شده است.

مشخصات دستگاه

ظرفيت دستگاه

150 كيلو نيوتن

فاصله ستونهاي دستگاه

500 ميلي متر

سرعت

500-0.001 ميليمتر بر دقيقه

ابعاد دستگاه

2280*700*1070 ميلي متر

وزن

750 كيلو گرم

حداكثر تغيير طول

550 ميلي‌متر


2-دستگاه خستگي

هدف از اين آزمايش، بررسي عمر قطعات، تحت تأثير بارهاي ديناميكي، مطالعه رابطه بين عمر يك قطعه و تنش اعمال شده، همچنين تعيين تنش‌هاي مُجازي است كه قطعه در اثر اعمال آنها عمر نامحدود خواهد داشت. دستگاه از يك موتور الكتريكي و يك محور كه توسط دو ياتاقان نگهداري مي‌شود، تشكيل شده است. قطعه مورد آزمايش از يك سمت، داخل سه نظام و از سمت ديگر، داخل ياتاقانِ واحد بارگذاري، نصب مي‌گردد. در سمت چپ موتور، اپتوكوپلر جهت تعيين تعداد دور قرار دارد. يك ميكرو سوئيچ به محض گسيخته شدن نمونه و بالا آمدن ياتاقان، موتور را خاموش مي‌كند.3-دستگاه پيچش پلاستيك

هدف از اين آزمايش بررسي رابطه گشتاور پيچشي با زاويه‌ي پيچش نمونه، محاسبه مدول ارتجاعي برشي،استحكام تسليم برشي و استحكام نهايي برشي با ترسيم نمودار g-t مي‌باشد.

نمونه آزمايش در دو فك كه يكي به واحد بارگذاري و ديگري به واحد اندازه‌گيري متصل است قرار مي‌گيرد. در واحد بارگذاري كوپل حاصل از گردش يك اهرم، توسط سيستم چرخ‌دنده به فك و سپس به نمونه منتقل مي‌گردد. عدد نيروسنج واحد اندازه‌گيري، در صفحه نمايش مشخص شده كه كوپل اعمالي روي نمونه را تعيين مي‌نمايد.4-دستگاه ضربه

در اين آزمايش مقاومت فلزات در مقابل بار ضربه‌اي و اثر حرارت در آنها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. دستگاه شارپي شامل يك پاندول چكشي است كه ضربه لازم را براي شكستن نمونه‌هايي با جنس‌هاي مختلف، توسط تيغه گوه مانند كه روي چكش نصب شده، به نمونه وارد مي‌كند. با توجه به اختلاف ارتفاع آونگ، قبل و بعد از عمل ضربه، مقدار انرژي شكست قابل محاسبه است.5- كمانش

پايداري ستونها، مفهوم بار بحراني و عوامل موثر در تغيير آن، تئوري اويلر و روش ترسيم ساتول براي يافتن بار بحراني، مواردي است كه در اين آزمايش مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. بدنه اصلي دستگاه شامل دو ريل مي‌باشد كه دو فك دستگاه با توجه به طول نمونه آزمايش روي آن حركت مي‌كند. روي دو فك، تكيه‌گاههاي مفصلي و گيردار قرار مي‌گيرد. لودسل متصل به يكي از فك‌ها، نيروي محوري را روي برد دستگاه نمايش مي‌دهد. با چرخاندن دسته جك متصل به فك ديگر، اعمال نيرو روي نمونه صورت مي‌پذيرد. ساعت انديكاتور، خيز نمونه را اندازه مي‌گيرد.


6-پل معلق

موارد كاربرد پل و پارامترهاي اصلي در طراحي پل¬هاي معلق در تركيب¬هاي ساختاري و بارگذاري متفاوت، در اين آزمايش مورد بررسي قرار مي‌گيرند. دستگاه شامل كفه‌ي پل، قلاب¬هاي بارگذاري و كابل اصلي است كه از تكيه‌گاه‌هاي متصل به قاب دستگاه در محل لود سل¬ها محكم مي‌شوند. لود سل¬ها نيروي كشش كابل را مشخص مي‌نمايند. قلاب¬هاي متحرك شرايط بارگذاري متفاوت و قرقره‌هاي تكيه‌گاه، ساختارهاي متفاوت براي پل را ايجاد مي‌كنند. برد دستگاه نيروي لود سل¬ها را بر حسب كيلوگرم نمايش مي‌دهد.7- طوق سه مفصل

آشنايي با ايده‌ يافزايش ظرفيت تحمل بار عمودي در ساخت برخي پل¬ها و سقف¬هاي به كار رفته در ساختمان¬ها، به عنوان هدف اين آزمايش مطرح است. قاب دستگاه صلب بوده و كليه‌ي قطعات روي آن قرار مي‌گيرند. بدنه طوق از جنس فولاد با رنگ الكترو استاتيكي است كه با وجود شياري در قسمت فوقاني، بار در امتداد آن حركت مي‌كند. پين‌ها در دو انتها و در وسط طوق قرار دارند. لود سل¬ها براي اندازه‌گيري نيروهاي افقي و عمودي در يكي از تكيه‌گاه‌ها، به كار مي‌روند.


8- تير سرتاسري

موارد مورد آزمايش در اين دستگاه شامل: محاسبه ضريب ارتجاعي تير با استفاده از انحناي تير دو سر مفصل، تحقيق معادله سه لنگر، تعيين خيز تير مستقيم تحت شرايط تكيه‌گاهي مختلف، بررسي اصل جمع آثار و تحقيق قانون ماكسول است.9-كرنش سنج

آشنايي با كرنش سنج¬ها (عملكرد و نحوه نصب) به عنوان هدف اين آزمايش مطرح است. براي اندازه‌گيري تنش‌هاي واقعي تحت شرايط عملكرد قطعه، از كرنش‌سنج استفاده مي‌شود. در اين آزمايش يك نمونه كرنش سنج در سطح بالا و پائين تير دو سر مفصل قرار گرفته كه با ضرب عدد نمايشگر براي تغيير ولتاژ در ضريب گيج و بدست آوردن كرنش،تنشها قابل محاسبه بوده و با تئوري مورد مقايسه قرار مي‌گيرند.10- خمش نامتقارن و مركز برش

بررسي اثر بارهاي عرضي بر عضوهاي جدار نازكي كه صفحه تقارن عمودي ندارند در آزمايش خمش نامتقارن و مركز برش صورت مي‌پذيرد. دستگاه از سه پايه اصلي كه در بالا محل قرارگيري ساعت¬هاي اندازه‌گيري و مكانيزم بارگذاري است تشكيل شده كه مقاطع مختلف (نبشي، ناوداني و ...) در فيكسچر دستگاه محكم مي‌شوند. جابجايي هر مقطع در زواياي مختلف تحت بار نامتقارن، همچنين بررسي عدم پيچش مقاطع در صورت اعمال بار از مركز برش توسط دستگاه انجام مي‌پذيرد.11- دستگاه تعيين سختي

سختي مواد در معيارهاي برينل، راكول و ويكرز توسط اين دستگاه تعيين مي‌گردد. مطابق اين معيارها، براي تعيين سختي، ابزارهاي فرورونده در اشكال مختلف با بارهاي استاندارد، روي نمونه، تغيير شكل جزئي ايجاد كرده كه ميزان سختي، با تحليل اثر به وجود آمده مشخص مي‌گردد.

  

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/12
تعداد بازدید:
964
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal