۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
FA
دانشگاه اصفهان
گردهمايي و ارايه دستاوردهاي كنفرانس سه جانبه
اعضاي هيات علمي اعزامي به سومين كنفرانس سه جانبه دانشگاه هاي اصفهان، فرايبورگ و استراسبورگ،ضمن ديدار با رييس دانشگاه،مسئولين بين المللي سازي و شوراي سياست گذاري دانشگاه، به تشريح دستاوردهاي اين كنفرانس پرداختند.

اعضاي هيات علمي اعزامي به سومين كنفرانس سه جانبه دانشگاه هاي اصفهان، فرايبورگ و استراسبورگ،ضمن ديدار با رييس دانشگاه،مسئولين بين المللي سازي و شوراي سياست گذاري دانشگاه، به تشريح دستاوردهاي اين كنفرانس پرداختند.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه در ديدار با هيات اعزامي دانشگاه اصفهان كه در سومين كنفرانس سه جانبه دانشگاه هاي اصفهان، فرايبورگ و استراسبورگ،شركت و گزارشي از فعاليت ها و دستاوردهاي خود را ارايه نمودند، ضمن اشاره به 13 آبان و روز استكبار ستيزي، اظهار داشت: امروز دانشگاه ها  به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي علمي كشور هستند كه با دستاوردهاي علمي و فر هنگي خود بزرگ ترين راه مبارزه با استكبار و استبداد را فرا روي خود قرار داده اند.

 دكتر طالبي در ادامه تصريح نمود: دانشگاه بايد همواره زمينه ساز همكاري هاي بين المللي در سطح گسترده باشد. وي هدف از برگزاري اين كنفرانس را كشف افق هاي جديد در همكاري هاي علمي و آكادميكي بين دانشگاه هاي اصفهان، فرايبورگ و استراسبورگ دانست.

رييس دانشگاه همچنين اعضاي اعزامي به كنفرانس سه جانبه را سفيران خوبي براي دانشگاه و كشور قلمداد نمود و اظهار داشت: موفقيت تيم اعزامي در هم افزايي و همتايابي در اين كنفرانس علمي نشان از برخورداري از نيروهاي متخصص است كه مرزهاي دانش را طي نموده و دستاوردهاي علمي خود را با جهانيان به اشتراك گذاشته اند. وي همچنين علاوه بر هم افزايي با دانشگاه هاي دنيا بر هم افزايي اعضاي هيات علمي در رشته ها و گروه هاي مختلف در داخل دانشگاه نيز تاكيد نمود. 

براي مطالعه كامل اين خبر بر روي لينك كليك نماييد.  
تاریخ:
1398/08/13
تعداد بازدید:
830
منبع:
Powered by DorsaPortal