۱۴۰۲ يکشنبه ۱۹ آذر
اميررضا فروزان
گروه آموزشی : مهندسي برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق,دانشگاه تهران,1382
M.Sc.,مهندسي برق-سيستم هاي مخابراتي,دانشگاه صنعتي شريف,1379
B.Sc.,مهندسي برق - الكترونيك,دانشگاه صنعتي شريف,1377
جستجو:
|
Price of Fairness in Digital Subscriber Line Systems Using Dynamic Spectrum Management,,1399
اميررضا فروزان, كمال شاه طالبي
شكل هنده تركيبي پرتو در سيستم هاي MIMO به وسيله تجزيه ماتريس شكل دهي پرتو بهينه,,1399
سليمان فرجي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Limited feedback distributed interference alignment in cellular networks with large scale antennas,,1398
حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Pilot-Decontamination in Massive MIMO Systems Using Interference Alignment,,1398
حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Tomlinson-Harashima Precoding for Transmitter Side Inter-Symbol Interference Cancellation in PSK Modulation,,1397
سميه شيخ زاده, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
Weighted sum rate maximization in MIMO interfering broadcast channels exploiting virtual per?user power constraints,,1396
مليحه معصوم زاده, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي با استفاده از حسگري فشرده,,1395
محمدحسن آقابابائي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
حسگري طيف با رويكرد وفقي در باند وسيع و مبتني بر ويژگي ايستان گردشي سيگنال ها,,1395
نوشين گرک يراق, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
Region of convergence of derivative of Z transform,,1395
اميررضا فروزان
Frequency-domain wideband compressive spectrum sensing,,1395
محمدفرزان صباحي, مليحه معصوم زاده, اميررضا فروزان
A Cyclic Frequency Tracking Loop for Wideband Spectrum Sensing and FM Demodulation,,1395
نوشين گرک يراق, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
Efficient spectrum leasing in cognitive radio networks: Disjoint secondary user selection and protocol selective relaying,,1395
عليرضا حقيقت نژاد, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
همسان سازي كور كانال و كدبرداري توأم در سيستم OFDM روي كانال فركانس گزين با استفاده از فيلتر ذره اي,,1394
نگين قاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Computationally efficient adaptive algorithm for resource allocation in orthogonal frequency-division multiple-access-based cognitive radio networks,,1394
مهدي رئيس, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
Optimal Multiband Pulse Shaping and Improved Power Spectrum Estimation Using Stopbands Information,,1392
اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
Precursor inter-symbol interference removal by block transmission-based time-reversed equalization,,1392
اميررضا فروزان, Marc Moonen, Michael Timmers, Mamoun Guenach, Jochen Maes
Dynamic Bandplanning for Vectored DSL,,1392
اميررضا فروزان, Marc Moonen, Mamoun Guenach, Jochen Maes
Joint Dynamic Spectrum Management Level 2 and 3 for Downstream DSL,,1391
اميررضا فروزان, Marc Moonen, Jochen Maes, Mamoun Geunach
Novel Orthogonal Codes for Spectrally-Encoded CDMA Systems in Fading Channels,,1390
اميررضا فروزان, Lee M. Garth, Marc Moonen
Joint Dynamic Spectrum Management Level 2 and 3 for Upstream VDSL,,1390
اميررضا فروزان, Marc Moonen, Jochen Maes, Mamoun Geunach
Optimal Spectrum Management of DSL with Nonstrictly Convex Rate Region,,1388
اميررضا فروزان
Computationally Efficient Partial Crosstalk Cancellation in Fast Time-Varying DSL Crosstalk Environments,,1385
اميررضا فروزان, Lee M. Garth
Frame Time-Hopping Patterns in Multirate Optical CDMA Networks Using Conventional and Multicode Schemes,,1384
اميررضا فروزان, Masoumeh Nasiri-Kenari, Nasser Rezaee
Application of Convolutional Error Correcting Codes in Ultrawideband M-ary PPM Signaling,,1382
اميررضا فروزان, Mohammad Abtahi
Frame Time-Hopping Fiber-Optic Code Division Multiple-Access Using Generalized Optical Orthogonal Codes,,1381
اميررضا فروزان, Jawad A. Salehi, Masoumeh Nasiri-Kenari
Performance Analysis of Time-Hopping Spread-Spectrum Multiple-Access Systems: Uncoded and Coded Schemes,,1381
اميررضا فروزان, Masoumeh Nasiri-Kenari, Jawad A. Salehi
جستجو:
|
(1840),8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),1392/09/28 _ 1392/09/28,مهدي رئيس, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
Optimal Dynamic Spectrum Management for DSL Interference/Broadcast Channel (2616),IEEE International Conference on Communications (ICC),1391/03/21 _ 1391/03/21,اميررضا فروزان, Marc Moonen, Jochen Maes, Mamoun Geunach
On the Achievable Bit Rates of DSL Vectoring Techniques in the Presence of Alien Crosstalkers (2605),IEEE Global Communication Conference (Globecom,1391/09/13 _ 1391/09/13,اميررضا فروزان, Marc Moonen, Michael Timmers, Mamoun Geunach, Jochen Maes
Lagrange Multiplier Optimization for Optimal Spectrum Balancing of DSL with Logarithmic Complexity (2543),ICC,1385/03/21 _ 1385/03/21,اميررضا فروزان, Marc Moonen
Efficient Calculation of the MMSE-GDFE Decoding Order in Non-Ideal DSL Multiple-Access Channels (593),17th Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (SCVT),1389/09/03 _ 1389/09/03,اميررضا فروزان, Marc Moonen, Jochen Maes, Mamoun Geunach
Orthogonal Code Design for Spectrally Encoded CDMA Systems (2494),GLOBECOM,1384/09/07 _ 1384/09/07,اميررضا فروزان, Lee M. Garth
Two Novel Classes of Fast Partial Crosstalk Cancellers for DSL (2543),ICC,1385/03/21 _ 1385/03/21,اميررضا فروزان, Lee M. Garth
Generalized Iterative Spectrum Balancing and Grouped Vectoring for Maximal Throughput of Digital Subscriber Lines (2494),GLOBECOM,1384/09/07 _ 1384/09/07,اميررضا فروزان, Lee M. Garth
Iterative Median Filtering for Restoration of Images with Impulsive Noise (115),10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS),1382/09/23 _ 1382/09/23,اميررضا فروزان, Babak N. Arabi
Chip-Level Detector with Optimum Comparator Threshold and Correlation Receiver with Electrical Hard-Limiter for Optical CDMA (3223),ISIT,1382/04/08 _ 1382/04/08,اميررضا فروزان, Masoumeh Nasiri-Kenari, Jawad A. Salehi, Nasser Rezaee
Cooperative Sparse Spectrum Mapping for Cognitive Radio Networks in a History-Aware Framework (),,1393/02/31 _ 1393/02/31,حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Spectrum Leasing with Disjoint Secondary User Selection in Cognitive Radio Networks (3178),Iran Worshop on Communication and Information Theory-IWCIT 2014,1393/02/17 _ 1393/02/17,عليرضا حقيقت نژاد, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
Low-Rate Convolutionally Encoded Time-Hopping Spread Spectrum Multiple Access Systems (2651),IEEE PIMRC,1380/06/27 _ 1380/06/27,اميررضا فروزان, M. Nasiri-Kenar, J. A. Salehi
Performance Analysis of Ultrawideband Time-Hopping Code Division Multiple Access Systems: Uncoded and Coded Scheme (2609),IEEE ICC,1380/03/21 _ 1380/03/21,اميررضا فروزان, M. Nasiri-Kenar, J. A. Salehi
Convolutionally Encoded Ultrawideband M-ary PPM Time-Hopping Spread-Spectrum Systems (2269),ECWT,1381/07/04 _ 1381/07/04,M. Abtahi, اميررضا فروزان
Frame Time-Hopping Generalized Optical Orthogonal Codes for Fiber-Optic Code-Division Multiple-Access Networks (3244),IST,1382/05/25 _ 1382/05/25,اميررضا فروزان, M. Nasiri-Kenari, J. A. Salehi, N. Rezaee
(),,1393/11/09 _ 1393/11/09,نوشين گرک يراق, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
(6345),,1394/02/24 _ 1394/02/24,مليحه معصوم زاده, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(),,1394/03/10 _ 1394/03/10,محمدحسن آقابابابي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Non-Data-Aided Estimation of Signal Level in Unknown Noise Using Empirical Characteristic Function (924),23rd Iranian Conference on Electrical Engineering,1394/02/20 _ 1394/02/20,سينا بخشنده بابرصاد, سيدمحمد صابرعلي, اميررضا فروزان
Wideband Cyclostationary Spectrum Sensing: An Adaptive-Based Approach (1043),2nd International Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology,1394/05/31 _ 1394/05/31,نوشين گرک يراق, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
(),,1394/03/09 _ 1394/03/09,حسام الدين خالقدادي, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
On interference alignment for crosstalk mitigation in VDSL2 (6256),,1395/02/21 _ 1395/02/21,حسام الدين خالقدادي, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
(),,1394/09/26 _ 1394/09/26,نوشين گرک يراق, كمال شاه طالبي, اميررضا فروزان
A Ray Tracing Model for Beam Footprint Boundary in Cognitive Satellite Communication Applications (1799),8th International Symposium on Telecommunications, IST 2016,1395/07/06 _ 1395/07/06,حامد منتظري شاتوري, اميررضا فروزان, كمال شاه طالبي
(10153),,1395/12/04 _ 1395/12/04,صديق عبدي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,سميه شيخ‌زاده, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
A Fast Fixed Point Algorithm for Real-Time Spectrum Balancing of DSL (4134),The 9th International Symposium on Telecommunication (IST2018),1397/09/26 _ 1397/09/26,محمد بهفرنيا, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
A New Probabilistic Constellation Shaping Scheme for APSK Modulation (),2021 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT),1400/02/29 _ 1400/02/30,سحر زيني پورسوق, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
|
تطبيق پيوند برپايه يادگيري ماشين در مخابرات بي‌سيم نوري براي كاربردهاي پزشكي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,اميررضا فروزان
بهينه سازي حسگرهاي ضريب شكست مبتني بر تار نوري با استفاده از كنترل مدهاي انتشاري و پردازش تصوير لكه¬ي خروجي تار,دكتري,1402/06/29, ,اميررضا فروزان
تشخيص خودكار غدد لنفاوي سرطاني در تصاوير CT ناحيه توراكس با استفاده از يادگيري عميق,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,اميررضا فروزان
ارائه‌ي روشي كارآمد براي تخصيص منابع در اينترنت اشيا,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,اميررضا فروزان
تشخيص جامعه با استفاده از مدل هاي بلوك تصادفي و الگوريتم هاي يادگيري,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,اميررضا فروزان
حذف تداخل چندكاربره در كانال چندورودي-چندخروجي پخش همگاني با مدولاسيون PSK,كارشناسي ارشد,1401/06/13, ,اميررضا فروزان
ارزيابي فني-اقتصادي، تحليل اگزرژي-اقتصادي و بهينه سازي سيكل هاي تبريد خورشيدي – حرارتي در يك ساختمان مسكوني,كارشناسي ارشد,1401/03/11, ,اميررضا فروزان
آشكارسازي سيگنال هاي دريافتي در شبكه هاي NOMA با استفاده از معيار ML,دكتري,1401/01/24, ,اميررضا فروزان
شبيه سازي جريان سيال در محيط متخلخل با در نظر گرفتن اثر دما به منظور ساخت نشانگر دما-زمان,كارشناسي ارشد,1400/11/19, ,اميررضا فروزان
تخمين پارامتر در سيستم هاي مخابراتي شامل تداخلگر در حضور نويز با مدل نامشخص و نمونه هاي مستقل با استفاده از تابع مشخصه تجربي,دكتري,1400/06/29, ,اميررضا فروزان
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره فازي و GIS - مطالعه موردي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,اميررضا فروزان
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم همراه با كاهش ريپل گشتاور و نويز,كارشناسي ارشد,1400/06/22, ,اميررضا فروزان
شكل دهي احتمالي دامنه با چندگانگي قطبش,كارشناسي ارشد,1400/06/16, ,اميررضا فروزان
شكل دهي احتمالي دامنه در مخابرات همدوس نوري,كارشناسي ارشد,1399/12/24, ,اميررضا فروزان
بهبود عملكرد حافظه فلش به كمك كد تصحيح خطاي قطبي,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,اميررضا فروزان
جبران سازي اثرات غير خطي در مخابرات همدوس فيبر نوري تك مد,كارشناسي ارشد,1399/01/31, ,اميررضا فروزان
تكنيك¬هاي حذف تداخل در شبكه¬هاي چندورودي-چندخروجي حجيم,دكتري,1398/10/29, ,اميررضا فروزان
استفاده از ويژگي‌هاي ساختاري در بهبود تخمين موقعيت منابع ارسال سيگنال,كارشناسي ارشد,1398/06/20, ,اميررضا فروزان
افزايش كارايي در سيستم هاي چندورودي -چندخروجي حجيم با استفاده از شكل دهنده تركيبي پرتو,كارشناسي ارشد,1398/04/05, ,اميررضا فروزان
توزيع عادلانه منابع در سيستم هاي مخابراتي دسترسي چندگانه,كارشناسي ارشد,1397/12/15, ,اميررضا فروزان
راديو شناختگر در مخابرات ماهواره اي,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
بهبود شيوه هاي تخصيص طيف در سيستم هاي راديو شناختگر با دريافت اطلاعات پاره اي از شبكه,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
افزايش نرخ قابل دسترس در شبكه هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي بين كاربران,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
حسگري فشرده در طراحي رادار,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
تشخيص طيف در باند وسيع، مبتني بر ويژگي‌هاي ايستان گردشي سيگنال‌ها,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
هم تراز كردن تداخل براي كاهش هم شنوايي در سيستم هاي DSL,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
تخمين كور سطح توان سيگنال در حضور نويز با تابع چگالي احتمال نامعلوم به كمك تابع مشخصه تجربي,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
واگذاري وفقي طيف بر مبناي مدل خوشه اي در شبكه هاي راديو شناختگر,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
كاهش پيچيدگي روش هاي دسترسي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابراتي مايمو با هماهنگي نسبي,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
روش هاي ارسال غيرخطي در كانال هاي باند وسيع فركانس گزين,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
بررسي وتحليل الگوريتمهاي توالي يابي ژنتيكي نسل جديد.,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
استفاده از كدهاي منتني بر كيو اي ام در رادار,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
امنيت لايه فيريكي با ايجاد نويز مصنوعي در شبكه‌هاي رله (تقويت-ارسال) موج ميلي‌متري.,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
كاهش اعوجاج غير خطي در مخابرات همدوس فيبر نوري با استفاده از روش گسترش زماني پالس,كارشناسي ارشد,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
-,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
-,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
-,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
كارآموزي,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
موضوع پروژه با استاد هماهنگ خواهد شد,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
با استاد هماهنگ مي شود,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
تنظيم خودكار چراغ خيابان بر اساس تشخيص خودرو,كارشناسي,, ,اميررضا فروزان
شكل‌دهي پرتو تركيبي در سيستم‌هاي چندورودي-چندخروجي انبوه,دكتري,, ,اميررضا فروزان
كاهش هم¬شنوايي در مخابرات فيبر نوري با استفاده از همراستاسازي تداخل,دكتري,, ,اميررضا فروزان
حذف تداخل با توان پردازشي محدود در مخابرات نوري همدوس,دكتري,, ,اميررضا فروزان
شكل¬دهي منظومه چندبعدي,دكتري,, ,اميررضا فروزان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
نام: Time-Reversed Equalization of Communication Signals، موضوع: يكسان سازي در سيستمهاي مخابراتي,1399/05/16
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
110 سمينار
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal