۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
امیررضا فروزان
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
پسا دکتری,مهندسی برق-مخابرات,University of Canterbury,نیوزیلند,1383-1387
پسا دکتری,مهندسی برق-مخابرات,KU Leuven,بلژیک,1387-1390
دکتری,مهندسی برق-مخابرات,دانشگاه تهران,ایران,1379-1382
فوق لیسانس,مهندسی برق-مخابرات,دانشگاه صنعتی شریف,ایران,1377-1379
لیسانس,مهندسی برق-الکترونیک,دانشگاه صنعتی شریف,ایران,1373-1377
جستجو:
|
On interference alignment for crosstalk mitigation in VDSL2,بیست و چهارمین کنفرانس برق,بین المللی,سخنرانی,1395,حسام الدین خالقدادی,امیررضا فروزان,محمد فرزان صباحی | Detail
بیشینه¬سازی نرخ کاربران MIMO در کانال تداخلی پخش¬همگانی با هماهنگی نسبی بین سلول¬ها,بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، ICEE2015,بین المللی,سخنرانی,1394,ملیحه معصوم زاده,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | جزئیات
آشکارسازی اهداف متحرک در رادارهای فرکانس پله ای با استفاده از حسگری فشرده,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده,ملی,سخنرانی,1394,محمدحسن آقابابابی,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | جزئیات
Non-Data-Aided Estimation of Signal Level in Unknown Noise Using Empirical Characteristic Function,23rd Iranian Conference on Electrical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,Sina Bakhshandeh Babarsad,سید محمد صابر علی,امیررضا فروزان | Detail
Wideband Cyclostationary Spectrum Sensing: An Adaptive-Based Approach,2nd International Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology,بین المللی,سخنرانی,1394,نوشین گرک یراق,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | Detail
همراستایی تداخل با الگوریتم MMSE برای کاهش همشنوایی در VDSL2 ,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1394,حسام الدین خالقدادی,امیررضا فروزان,محمد فرزان صباحی | جزئیات
Cooperative Sparse Spectrum Mapping for Cognitive Radio Networks in a History-Aware Framework,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,حسن محمدقاسمی,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | Detail
Spectrum Leasing with Disjoint Secondary User Selection in Cognitive Radio Networks,Iran Worshop on Communication and Information Theory-IWCIT 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا حقیقت نژاد,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | Detail
تشخیص طیف در باند وسیع ، مبتنی بر ویژگی های ایستان گردشی سیگنال ها,همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار (نهمین سمپوزیم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی),ملی,سخنرانی,1393,نوشین گرک یراق,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | جزئیات
مسیر دهی داده ، کنترل گذار و تخصیص منابع به صورت همزمان در شبکه‌های مبتنی بر رادیو شناختگر,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,مهدی رئیس,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | جزئیات
Optimal Dynamic Spectrum Management for DSL Interference/Broadcast Channel,IEEE International Conference on Communications (ICC),بین المللی,سخنرانی,1391,امیررضا فروزان,Marc Moonen,Jochen Maes,Mamoun Geunach | Detail
On the Achievable Bit Rates of DSL Vectoring Techniques in the Presence of Alien Crosstalkers,IEEE Global Communication Conference (Globecom,بین المللی,سخنرانی,1391,امیررضا فروزان,Marc Moonen,Michael Timmers,Mamoun Geunach,Jochen Maes | Detail
Lagrange Multiplier Optimization for Optimal Spectrum Balancing of DSL with Logarithmic Complexity,ICC,بین المللی,سخنرانی,1390,امیررضا فروزان,Marc Moonen | Detail
Efficient Calculation of the MMSE-GDFE Decoding Order in Non-Ideal DSL Multiple-Access Channels,17th Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (SCVT),بین المللی,سخنرانی,1389,امیررضا فروزان,Marc Moonen,Jochen Maes ,Mamoun Geunach | Detail
Orthogonal Code Design for Spectrally Encoded CDMA Systems,Globecom,بین المللی,سخنرانی,1386,امیررضا فروزان,Lee M. Garth | Detail
Two Novel Classes of Fast Partial Crosstalk Cancellers for DSL,ICC,بین المللی,سخنرانی,1385,امیررضا فروزان,Lee M. Garth | Detail
Generalized Iterative Spectrum Balancing and Grouped Vectoring for Maximal Throughput of Digital Subscriber Lines,GLOBECOM,بین المللی,سخنرانی,1384,امیررضا فروزان,Lee M. Garth | Detail
Iterative Median Filtering for Restoration of Images with Impulsive Noise,10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS),بین المللی,سخنرانی,1382,امیررضا فروزان,Babak N. Arabi | Detail
Chip-Level Detector with Optimum Comparator Threshold and Correlation Receiver with Electrical Hard-Limiter for Optical CDMA,ISIT,بین المللی,سخنرانی,1382,امیررضا فروزان,Masoumeh Nasiri-Kenari,Jawad A. Salehi,Nasser Rezaee | Detail
Frame Time-Hopping Generalized Optical Orthogonal Codes for Fiber-Optic Code-Division Multiple-Access Networks,IST,بین المللی,سخنرانی,1382,امیررضا فروزان,M. Nasiri-Kenari,J. A. Salehi,N. Rezaee | Detail
Convolutionally Encoded Ultrawideband M-ary PPM Time-Hopping Spread-Spectrum Systems,ECWT,بین المللی,سخنرانی,1381,M. Abtahi,امیررضا فروزان | جزئیات
Low-Rate Convolutionally Encoded Time-Hopping Spread Spectrum Multiple Access Systems,IEEE PIMRC,بین المللی,سخنرانی,1380,امیررضا فروزان,M. Nasiri-Kenar,J. A. Salehi | Detail
Performance Analysis of Ultrawideband Time-Hopping Code Division Multiple Access Systems: Uncoded and Coded Scheme,IEEE ICC,بین المللی,سخنرانی,1380,امیررضا فروزان,M. Nasiri-Kenar,J. A. Salehi | Detail
جستجو:
|
حسگری فشرده در طراحی رادارهای فرکانس پله ای,کارشناسی ارشد,1393,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان
افزایش نرخ قابل دسترس در شبکه های مخابراتی MIMO با هماهنگی نسبی بین کاربران,کارشناسی ارشد,1393,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان
واگذاری وفقی طیف بر مبنای مدل خوشه ای در شبکه های رادیوشناختگر,کارشناسی ارشد,1393,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان
بهبود شیوه های تخصیص طیف در سیستم های رادیوشناختگر با دریافت اطلاعات پاره ای از شبکه,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان
جستجو:
|
جستجو:
|
نام: Time-Reversed Equalization of Communication Signals، موضوع: یکسان سازی در سیستمهای مخابراتی,-,امیررضا فروزان,Marc Moonen,Mamoun Guenach,Joachen Maes,Michael Timmers
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal