۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
پیمان ادیبی
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی هوش مصنوعی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی,دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران),ایران,1380-1388
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی,دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران),ایران,1377-1380
لیسانس,مهندسی کامپیوتر - سخت افزار,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1372-1376
دیپلم,ریاضی-فیزیک,شهید بهشتی، اصفهان,ایران,1368-1372
جستجو:
|
قطعه بندی معنایی تصویر به وسیله یک مدل گرافی سلسله مراتبی بهبود یافته,بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1394,ندا نورمحمدی,پیمان ادیبی,سید محمد سعید احسانی | جزئیات
ترکیب دسته‌بند‌های‌ نزدیک‌ترین همسایه با حاشیه بزرگ در چارچوب نظریه دمپستر و شفر,بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1394,نجمه بخشنده باورساد,پیمان ادیبی | جزئیات
تخمین تعداد خوشه ها توسط مدل ترکیبی فرآیند دیریکله با درنظرگیری توزیع احتمال برای پارامتر تمرکز,بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1394,شهرام استکی,پیمان ادیبی | جزئیات
دسته بندی کننده بیز ساده وزن دار مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1393,زهرا عصار زاده,پیمان ادیبی | جزئیات
ارائه یک روش ترویج بهبود یافته در طراحی تکاملی مدارهای منطقی دیجیتال,همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات,ملی,سخنرانی,1393,زهرا علیدوستی,شهرام اعتمادی بروجنی,پیمان ادیبی | جزئیات
تنظیم وزن دسته بندهای مدل تقویت تطبیقی بر اساس تغییر موقتی مکان نمونه های دشوار,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,مهدی جفائی,پیمان ادیبی | جزئیات
استفاده از هیستوگرام توسعه یافته برای بازشناسی انسان در مجموعه ای از نماهای مختلف,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,الهام شعبانی نیا,پیمان ادیبی | جزئیات
مقایسه ای بر خوشه بندی با واگرایی برگمن و خوشه بندی با واگرایی برگمن کامل,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1393,پریسا استواری,پیمان ادیبی | جزئیات
شناسایی چهره در زاویه های دید مختلف و با یک تصویر آموزشی از هر فرد با استفاده از ویژگیهای کرولت و تحلیل فاکتور مقید,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,نسرین ایمان پور,پیمان ادیبی,محمدتقی منظوری شلمانی | جزئیات
تخمین خودکار سن چهره بواسطه یادگیری توزیع برچسبها با بهره گیری از شبکه های عصبی,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1393,محمد هادی ادریسی,حسین ماهوش محمدی,پیمان ادیبی | جزئیات
کاهش بعد محلی توسط نگاشت توپوگرافیک منیفولد خطی با ساختار سلسله مراتبی رشد یابنده,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,پیمان ادیبی | جزئیات
آشکارسازی دسا از طریق آشکارسازی های مبتنی بر هسته ضربی,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهساسادات پناهنده,پیمان ادیبی,فاطمه شفیع‌زادگان | جزئیات
تحلیل تمایز هسته با پارامتر بهینه برای شناسایی اسکناسهای ایرانی,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1392,عبداله نظرپور,پیمان ادیبی,حسین ابراهیم پور | جزئیات
آموزش یک خانواده از کشف کننده های مبتنی بر ماشین بردارپشتیبان با هسته‌های ترکیبی برای کشف و تخمین موقعیت دست در تصاویر زبان علایم,پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش,ملی,سخنرانی,1392,مهساسادات پناهنده,پیمان ادیبی,فاطمه شفیع‌زادگان | جزئیات
An Unsupervised Rank-data Classification of Psychological, Alimentary Health and Nutrition (SEPAHAN) Project,The World Congress of Gastroenterology, Gastro 2013 APDW/WCOG,بین المللی,پوستر,1392,پیمان ادیبی,حمیدرضا مراتب,مرجان منصوریان,حامد دقاق زاده,عمار حسن زاده,Nikolaos Andrikos,سبحان گودرزی | Detail
Identifying the subtypes of Irritable Bowel Syndrome (IBS) Using an Unsupervised Rank-data Classification of Psychological, Alimentary Health and Nutrition (SEPAHAN) Project,The World Congress of Gastroenterology, Gastro 2013 APDW/WCOG Shanghai,بین المللی,پوستر,1392,پیمان ادیبی,مرجان منصوریان,حمیدرضا مراتب,حامد دقاق زاده,عمار حسن زاده | Detail
شناسایی ارقام دست نویس بر اساس روش کاهش بعد چند هسته ای با فرم بسته ,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,عبد ا... نظرپور,پیمان ادیبی | جزئیات
شناسایی چهره با یک روش کاهش بعد بدون اتلاف براساس جریمه نگاشت و مبتنی بر مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه اصلی احتمالاتی,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,سمیه احمدخانی,پیمان ادیبی | جزئیات
یک روش جدید انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی باینری برای دسته بندی کننده بیز ساده,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,زهرا عصار زاده,پیمان ادیبی | جزئیات
کاهش بعد محلی توسط یک نگاشت توپوگرافیک,سمینار هفته پژوهش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1392,پیمان ادیبی | جزئیات
کشف مستقل از موقعیت چهره در تصویر با مدلهای مبتنی بر هسته های ترکیبی,یازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1391,فاطمه شفیع‌زادگان,پیمان ادیبی,مهساسادات پناهنده | جزئیات
Improved Discrete Binary Harmony Search Algorithm for Fuzzy Classifier Design,یازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران,ملی,پوستر,1391,زهرا عصار زاده,پیمان ادیبی | Detail
بررسی تأثیر نوع و پارامترهای تابع هسته در دقت دسته بندی روش تحلیل تمایز هسته,هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1391,عبداله نظرپور,پیمان ادیبی | جزئیات
نگاشت­ توپوگرافیک دسته­ای متشکل از منیفولد­های خطی ناحیه­ای با گستره­های تطبیق پذیر برای شناسایی ارقام دستنویس,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2011),ملی,سخنرانی,1390,پیمان ادیبی,رضا صفابخش | جزئیات
دسته‌بندی بیزین بافت با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده از تبدیل هادامارد و فیلترهای گابور,هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1390,سید مهران پسته ای,پیمان ادیبی,سید امیر حسن منجمی | جزئیات
“Batch linear manifold topographic map with regional dimensionality estimation”,International Joint Conference on Neural Networks-IJCNN 09,بین المللی,پوستر,1388,پیمان ادیبی,Reza Safabakhsh | Detail
"نگاشت توپوگرافیک منیفولد خطی دسته ای با قابلیت بصری سازی صریح داده ها",چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران،,ملی,سخنرانی,1387,پیمان ادیبی,رضا صفابخش | جزئیات
“Joint entropy maximization in the kernel-based linear manifold topographic map” ,International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN 07,بین المللی,پوستر,1386,پیمان ادیبی,Reza Safabakhsh | Detail
یادگیری زیرفضاها بر اساس حداکثرسازی آنتروپی توأم در یک نقشه خودسازمانده زیرفضای تطبیقی,چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1385,پیمان ادیبی,رضا صفابخش | جزئیات
تحلیل شکل خوشه ارائه شونده توسط نورونهای ضربه ای از نوع تجمع و شلیک در فضاهای ورودی کم بعد,یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1384,پیمان ادیبی,رضا صفابخش | جزئیات
“Improved Efficient Loss Rate Estimation under Heavy-Tail Traffic Based on a Global Burst Multiplier Factor” ,International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS'04), 2004,بین المللی,سخنرانی,1383,Siavash Khorsandi,پیمان ادیبی | Detail
یادگیری بی نظارت تاخیرهای سیناپسی مبتنی بر آتوماتونهای یادگیر در یک شبکه عصبیRBF گونه از نورونهای اسپایکی,نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1382,پیمان ادیبی,محمدرضا میبدی,رضا صفابخش | جزئیات
حل مساله درخت اشتاینر پویا بوسیله سیستم کولونی مورچه‏ها,نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1382,سید مهدی تشکری هاشمی,پیمان ادیبی,علی جهانیان,علی نوراله | جزئیات
دو روش بهبود یافته برای تقطیع کلمات دستنویس نستعلیق فارسی,دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1381,رضا صفابخش,پیمان ادیبی | جزئیات
شناسایی برون خط کلمات دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با طول حالات متغیر و چگالی مشاهدات پیوسته,هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1380,رضا صفابخش,پیمان ادیبی | جزئیات
جستجو:
|
کاهش بعد با نظارت بدون اتلاف برای شناسایی چهره,کارشناسی ارشد,1393,پیمان ادیبی
شناسایی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از شبکه عصبی,کارشناسی ارشد,1393,پیمان ادیبی
طراحی الگوریتم بهینه جهت تلفیق سلول‌های تصاویر CT به ورودی کد ‌MCNP در طراحی درمان مونت کارلو,کارشناسی ارشد,1392,ایرج جباری,پیمان ادیبی
بهینه‌سازی روش‌های موجود در طراحی مدارهای منطقی ترکیبی,کارشناسی ارشد,1392,شهرام اعتمادی بروجنی,پیمان ادیبی
کاهش بعد با نظارت مبتنی بر یادگیری هسته های ترکیبی برای شناسایی اشیاء,کارشناسی ارشد,1392,پیمان ادیبی
طراحی یک الگوی برنامه درسی استدلال بالینی و بررسی تاثیر ان بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارآموزی داخلی اطفال,دکتری,1391,محمد جواد لیاقت دار,پیمان ادیبی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal