۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
محمد عطائی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق-کنترل,صنعتی خواجه نصیرالدین,ایران,1376-1382
جستجو:
|
High-Gain Sliding Mode Observers for a Class of Nonlinear Uncertain Delay Systems,25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017),بین المللی,سخنرانی,1396,مرتضی سجادی,محمد عطائی,محسن اکرامیان | Detail
Stability Analysis of Networked Control Systems with Time Varying Delays,25th Iranian Conference on Electrical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1396,فاطمه خیراندیش,محسن اکرامیان,محمد عطائی | Detail
Time-Delay Estimation of Nonlinear Systems with Delay in States and Outputs,4th RSI International Conference on Robotics & Mechatronics,بین المللی,سخنرانی,1395,محمدعلی ابوشهاب,محسن اکرامیان,محمد عطائی | Detail
ارائه یک روش فازی بهبود یافته جهت ردیابی توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک در حالت سایه جزیی,پنجمین کنفرانس بین المللی ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1394,مائده ساوجی,مهدی نیرومند,محمد عطائی | جزئیات
طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی با استفاده از روش گرادیان منفی به منظور هدایت موشکهای تحت فرمان خط دید,بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران,بین المللی,پوستر,1393,اسماعیل صادقی نسب (دانشجوی ارشد),حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی | جزئیات
Bifurcation and Chaos Control in Power-Factor-Correction Boost Converter,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,نجمه زمانی,مهدی نیرومند,محمد عطائی | Detail
بررسی بعد همبستگی سیگنال تغییرات ضربان قلب در افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب,کنفرانس علوم مهندسی، ایده های نو,ملی,پوستر,1393,شیوا نقش,محمد عطائی,محمد رضا یزدچی,محمد هاشمی | جزئیات
آشکارسازی و همسانسازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی با استفاده از نمونه برداری اهمیتی,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,ابراهیم شاهین ورنوسفادرانی,محمد فرزان صباحی,محمد عطائی | جزئیات
طراحی کنترل کننده غیر متمرکز مقاوم برای مبدل های چند ورودی مورد استفاده در سیستم های ترکیبی انرژی,سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,پوستر,1392,عباس دست آویز,محمد عطائی,مهدی نیرومند | جزئیات
کنترل وضعیت آشوبی یک ماهواره سه محوره با استفاده از روش مد لغزشی بازگشت به عقب,سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان,بین المللی,پوستر,1392,مصطفی فرامین,محمد عطائی | جزئیات
کنترل بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از مشاهده گر غیرخطی با بهره گیری از روشهای فازی و مد لغزشی وفقی,بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق PSC2013,بین المللی,سخنرانی,1392,احسان رفیعی پور,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | جزئیات
پیش بینی سرعت باد بر اساس نظریه آشوب,کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,محمد عطائی,پیمان معلم,طیبه خانجانی | جزئیات
Chaos control in current mode controlled switching dc-dc converter with Ramp Compensation,The international Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC),بین المللی,سخنرانی,1392,نجمه زمانی,محمد عطائی,مهدی نیرومند | Detail
کنترل آشوب به روش جبران شیب در مبدلهای واسط انرژی,دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1391,نجمه زمانی,محمد عطائی,مهدی نیرومند | جزئیات
استفاد از کنترل کنند ه ی منطق فازی در کنترل سرعت موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی در وسیع سرعت,دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران,ملی,سخنرانی,1391,مجید بختیاری,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | جزئیات
SUBSTATION OPTIMIZATION USING IEC61850 WITH HARD FIBER IN SUBSTATION AUTOMATION SYSTEM,7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
TRANSFORMER TAP CHANGER USING IEC 61850,7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
Substation Automation System Using IEC 61850,5th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2011),بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
An improved method for eigenvalue assignment of LTI multivariable systems by state feedback ,19th Iranian Conference on Electrical Engineering ICEE2011,ملی,سخنرانی,1390,علی انشائی,محمد عطائی | Detail
An adaptive fuzzy sliding mode control of a permanent magnet linear synchronous motor for an inimical command velocity profile ,IEEE International Conference on System Engineering and Technology- ICSET 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Payam Ghaebi Pnah,محمد عطائی,Ahmad Shafiei | Detail
طراحی بهینه موتور سنکرون خطی آهنربای دائم مبتنی بر بهبود بازده,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,رضا غنایی,آرش کیومرثی,احمد دارابی,محمد عطائی | جزئیات
بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترل شار مرجع در روش کنترل مستقیم گشتاور,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,حجت مصطفوی,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی,مجتبی صادقی | جزئیات
مدلسازی تغییرات سرعت باد به عنوان ورودی سیستم های تبدیل انرژی باد ,دومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1390,وحید رسولی,آرش کیومرثی,محمد عطائی | جزئیات
تخمین پارامتر سیستمهای آشوبناک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی (HPSO),هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,حسین محکمی,مصطفی عزت آبادی پور,محمد عطائی,آرش کیومرثی | جزئیات
پایدارسازی سیستم ردیاب با استفاده از کنترل‏کننده لغزشی- فازی خودتنظیم,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,محمد عطائی,پیمان معلم,عبدالرحیم محصوری | جزئیات
پیش بینی سری های زمانی آشوبی با استفاده از شبکه های عصبی NARX,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,مریم پری زنگنه,محمد عطائی,پیمان معلم | جزئیات
بررسی رفتار آشوبگونه در مبدلهای قدرت سوئیچینگ از نوع مبدل باک در حالت جریان گسسته (DCM),هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,امیر حکمت پناه دهکردی,محمد عطائی | جزئیات
کنترل شرایط اضطراری در سیستمهای توزیع با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی در ادوات DVR,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد مهدیانپور,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | جزئیات
کنترل آشوب در موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از جایابی بهینه ی نماهای لیاپانف,دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,بهزاد قربانی,محمد عطائی,آرش کیومرثی | جزئیات
سنکرون سازی مقاوم سیستم های آشوبناک بر پایه قوانین بهینه درجه دو به کمک کنترل تطبیقی,دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,آرمین آیروملوزاده,محمد عطائی,بهرام کریمی | جزئیات
Three dimensional analysis of an AC electric arc furnace ,35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics - IECON 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش کیومرثی,A. NAzari,محمد عطائی,حمید بهشتی,H. Karimi | Detail
Closed Loop Predictive Control of the TCR/FC Compensator for an Electric Arc Furnace,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Harmonic Filter Reconfiguration in an Arc Furnace Plant Using Frequency Spectrum Analysis of Filters Current,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی,سبحان محمدیان | Detail
Fuzzy Sliding Mode Controller Design for Spacecraft Attitude Tracking in Terms of Quaternion,The 27th Chinese Control Conference,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد عطائی,سید احسان شفیعی | Detail
Sliding Mode PID Controller Design for Robot Manipulators by Using Fuzzy Tuning Approach,،The 27th Chinese Control Conferenc,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد عطائی,سید احسان شفیعی | Detail
تخمین بعد محاط سری زمانی حاصل از سیستم های آشوبی با بعد بالا توسط شبکه عصبی تاخیر زمانی توزیع یافته,دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1387,مریم پری زنگنه,محمد عطائی,پیمان معلم | جزئیات
The Mathematical Modeling of a Double-Pendulum System as a Physical Model of Flexible Arm Robot,2007 IEEE International Conference on Control and Automation,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی, رضا اشرفی | Detail
Comparing the Time Stepping Finite Element Method Results and Measured Data of a Three Phase Electric Arc Furnace,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش کیومرثی,زهرا حاتم پور ,محمد عطائی,مهدی معلم | Detail
Adaptive Control of the Electric Arc Furnace Electrodes Using Lyapunov Design,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,پوستر,1386,امیر پارسا پور,محمد عطائی,آرش کیومرثی | Detail
Optimizing LQR and Pole placement to Control Buck Converter by Genetic Algorithm ,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد بیاتی پوده,سعید اشتهاردیها,آرش کیومرثی,محمد عطائی | Detail
The Control of a Double-Pendulum System,International Conference on Control, Automation and Systems 2007,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد عطائی,آرش کیومرثی,مهدی ترابیان اصفهانی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
نقش بازسازی فضای حالت در تحلیل سیستمهای آشوب‌گونه و نحوه تعیین پارامترهای آن,همایش آشوب و سیستمهای دینامیکی,ملی,سخنرانی,1384,محمد عطائی | جزئیات
A model based method for estimating the Lyapunov exponents of a chaotic time series with application to Bremen climatic dynamics,conference on Chaos and Nonlinear Dynamic System,ملی,سخنرانی,1384,محمد عطائی,علی خاکی صدیق,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم | Detail
Modelling of a two-axis gimbal test-bed for line-of-sight stabilization,International Symposium on mathematical Modeling,بین المللی,سخنرانی,1384,کریم فدائی,محمد عطائی,سیامک طالبی | Detail
Improving the local modeling of the chaotic time series,International Symposium on mathematical Modeling,بین المللی,سخنرانی,1384,محمد عطائی | Detail
Accurately Tuned Search Space in a Feature Based Streo Matching,The 5th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases - AIKED 2006,بین المللی,سخنرانی,1384,پیمان معلم,محسن عشوریان,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | Detail
بهینه سازی توابع هدف با استفاده از روش هایبرید ژنتیک-پاول و کاربرد آن در تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده سرعت سروو موتور DC,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم,محمد عطائی | جزئیات
Estimating the Lyapunov exponents of chaotic time series: A model based method,European Control Conference,بین المللی,سخنرانی,1382,محمد عطائی,Ali Khaki-Sedigh,Boris Lohmann | Detail
Estimating the Lyapunov exponents of chaotic time series based on polynomial modelling,IFAC symposium on System Identification,بین المللی,سخنرانی,1382,محمد عطائی,Ali Khaki-Sedigh,Boris Lohmann | Detail
Model based adaptive calculation of Lyapunov exponents from chaotic time series,24th Colloquium of Automation (Methods and Applications in Automation),منطقه ای,سخنرانی,1381,محمد عطائی | Detail
Determination of embedding dimension using multiple time series based on singular value decomposition,International Symposium on mathematical Modeling,بین المللی,سخنرانی,1381,محمد عطائی,Ali Khaki-Sedigh,Boris Lohmann,Caro Lucas | Detail
Determining embedding dimension from output time series of dynamical systems- Scalar and multiple output cases,System Identification and Control Problems,بین المللی,سخنرانی,1381,محمد عطائی,Ali Khaki-Sedigh,Boris Lohmann,Caro Lucas | Detail
طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره چرخان با استفاده از الگوریتم کنترل تطبیقی مدل مرجع,کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1379,حسین بلندی,محمد عطائی,علی چاووشی | جزئیات
برخی ملاحظات عملی در انتخاب سیستم پایدارسازی و کنترل وضعیت ماهواره,چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران،ISME 2000,بین المللی,سخنرانی,1379,حسین بلندی,محمد عطائی,علیرضا مولائی | جزئیات
طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره چرخان با استفاده از گشتاوردهنده های مغناطیسی,چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران، ISME 2000,بین المللی,سخنرانی,1379,حسین بلندی,محمد عطائی,بهمن قربانی واقعی | جزئیات
ارائه یک روش جدید جهت بکارگیری قانون کنترل خطی سازی با پسخوراند در ماهواره,اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران,بین المللی,سخنرانی,1379,حسین بلندی,محمد عطائی,بهمن قربانی واقعی | جزئیات
Uncertainty Description and µ-Synthesis Design,Iranian Conference on Electrical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1378,محمد جواد خسروجردی,محمد عطائی,مهدی ابریشمچیان | Detail
ارائه دو الگوریتم جدید برای طراحی سیستم کنترل وضعیت و پایدارسازی یک ماهواره با استفاده از گرادیان جاذبه‌ای,کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1378,حسین بلندی,محمد عطائی,علیرضا فرهادی | جزئیات
جستجو:
|
طراحی کنترل کننده مقاوم برای جبرانگر استاتیکی توزیع با قابلیت کنترل توان اکتیو,دکتری,1396,محمد عطائی,آرش کیومرثی,رحمت الله هوشمند
شناسایی و تخمین پارامترتأخیر زمانی با استفاده از روش های بهینه سازی,کارشناسی ارشد,1395,محسن اکرامیان,محمد عطائی
پایداری و پایدارسازی سیستم های کنترل تحت شبکه دارای تأخیر متغیر با زمان ,کارشناسی ارشد,1395,محسن اکرامیان,محمد عطائی
طراحی یک سیستم کنترل برای اینورترهای متصل به شبکه جهت بهبود پارامترهای کیفیت توان الکتریکی,کارشناسی ارشد,1395,مهدی نیرومند,محمد عطائی
طراحی رویتگر مد لغزشی برای کلاس خاصی از سیستمهای غیرخطی نامعین تاخیردار,کارشناسی ارشد,1395,محمد عطائی,محسن اکرامیان
طراحی شکل موج رادارهای چند ورودی- چند خروجی با استفاده از نظریه آشوب,دکتری,1395,محمد عطائی,محمد فرزان صباحی
طراحی رویتگر برای سیستمهای غیرخطی تاخیردار,کارشناسی ارشد,1394,محمد عطائی,محسن اکرامیان
کنترل سریع وضعیت هلیکوپتر چهار روتوره,کارشناسی ارشد,1394,محمد عطائی,حمیدرضا کوفیگر
معرفی یک سیستم کنترلی برای سیستمهای ذخیره انرژی تکفاز متصل به شبکه,کارشناسی ارشد,1394,مهدی نیرومند,محمد عطائی
طراحی کنترل‌کننده تطبیقی هوشمند برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی نامعین مقید,کارشناسی ارشد,1393,حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی
مشارکت توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه در کنترل فرکانس,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مدنی,امین خدابخشیان خوانساری,محمد عطائی
طراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم حرکت موشک تحت فرمان خط-دید با وجود عدم قطعیتهای مدل,کارشناسی ارشد,1392,حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از روشهای فازی و مد لغزشی وفقی ,کارشناسی ارشد,1392,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
پیش بینی سرعت باد بر اساس نظریه آشوب,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,پیمان معلم
کنترل غیر خطی پدیده آشوب در دینامیک وضعیت ماهواره,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی
طراحی کنترل کننده MIMO برای مبدلهای چند ورودی مورد استفاده در سیستمهای انرژی ترکیبی,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,مهدی نیرومند
به کارگیری تکنیک‌های جدید در کنترل آشوب مبدل های سوییچینگ,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,مهدی نیرومند
تحلیل غیر خطی تغییرات ضربان قلب در افراد مبتلا به آپنه خواب انسدادی,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,محمد رضا یزدچی,محمد هاشمی
کنترل سرعت موتور مغناطیس دایم داخلی در رنج وسیع سرعت با استفاده از کنترل کننده های هوشمند و کلاسیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
یک کنترل کننده با قابلیت بالا برای منابع تغذیه بدون وقفه با استفاده از روش های هوش محاسباتی ,کارشناسی ارشد,1391,پیمان معلم,مهدی نیرومند,محمد عطائی
تخمین و همسان سازی کانال در سیستمهای مخابراتی آشوبی,کارشناسی ارشد,1391,محمد فرزان صباحی,محمد عطائی
طراحی هماهنگ تحریک ژنراتور سنکرون و جبران ساز استاتیکی سنکرون در سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از دینامیک های صفر,کارشناسی ارشد,1390,امین خدابخشیان خوانساری,محمد عطائی
بهبود عملکرد ماشین مغناطیس دایم بکار رفته در خودرو هیبرید الکتریکی,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
طراحی مدلسازی و بهینه سازی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,احمد دارابی
مدلسازی و کنترل کوره های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب,کارشناسی ارشد,1390,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,آرش کیومرثی
کنترل توان اکتیو تولید شده در توربین بادی به منظور کاهش اثر نوسانات فرکانس بالای باد برروی شبکه قدرت,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی کنترل کننده مد لغزشی بهبود یافته برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم,کارشناسی ارشد,1389,محمد عطائی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی و کنترل یک جبرانگر پویای ولتا‍‍ژ‍ چند منظوره,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی
طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای نیروگاه بخاری,کارشناسی ارشد,1389,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
آنالیز الکترومغناطیسی و حرارتی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های المان محدود,کارشناسی ارشد,1388,آرش کیومرثی,محمد عطائی,حمید بهشتی
شبیه سازی دینامیک پرواز,کارشناسی,1388,محمد عطائی
بررسی رفتار آشوب در مبدلهای الکترونیک قدرت,کارشناسی,1388,محمد عطائی
پایدار سازی و کنترل سیستم گیمبال دو درجه آزادی,کارشناسی ارشد,1387,محمد عطائی,پیمان معلم
طراحی کنترل کننده جبران ساز استاتیکی سنکرون با استفاده از منطق فازی برای بهبود پایداری گذرا,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
مدل سازی کوره قوس الکتریکی وجبران فلیکر ولتاژ ناشی از آن با استفاده از جبران ساز استاتیکی توان راکتیو,کارشناسی ارشد,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
کنترل سیستم دو درجه آزادی پایدار شده ژیروسکوپ آزاد با استفاده از فیدبک حالت,کارشناسی,محمد عطائی
بررسی کنترل وضعیت الکترود در کوره های قوس الکتریکی,کارشناسی,محمد عطائی
معادلات دینامیکی و کنترل وضعیت ماهواره سه محوره,کارشناسی,محمد عطائی
جستجو:
|
Abnormal Lesion Detection from Breast Thermal Images Using Chaos with Lyapunov Exponents فصل نهم از کتاب Multimodeality Breast Imaging Diagnosis and Treatment,تالیف,SPIE,1392,Mahnaz Etehadtavakol,E. Y. K. Ng,Caro Lucas,محمد عطائی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal