۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
مهدی قلی پور شهرکی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برق (قدرت),دانشگاه نانسی 1,فرانسه,-
فوق لیسانس,برق (قدرت),دانشگاه تهران,ایران,-
لیسانس,برق (قدرت),صنعتی اصفهان,ایران,-
جستجو:
|
Reactive Power Sharing and Control in Islanded Microgrids in Existence of Inverter Based Sources,هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران (ICREDG2019),بین المللی,سخنرانی,1398,جواد طالبی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
برنامه ریزی توان رآکتیو با جایابی بهینه خازن و DSTATCOM در شبکه ی توزیع صنعتی در حضور تولیدات پراکنده,بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1396,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از بهساز یکپارچه کیفیت توان بر اساس روش کنترلی زاویه ی قدرت و کنترل مد لغزشی,بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع برق,ملی,پوستر,1396,امید عبدلی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
مکان یابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده با استفاده از سیستم GIS,بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,پوستر,1395,امید آقامحمدی,مهدی قلی پور شهرکی | جزئیات
جایابی بهینه خازن در شبکه ی توزیع صنعتی در حضور تولیدات پراکنده ,بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1395,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
Harmonics Analysis of High Impedance Fault Current,International conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1395,صغری محمدی سامانی,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
بهبود ولتاژ گذرای برگشتی در حضور راکتور سری محدود کننده جریان,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1394,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی | جزئیات
تشخیص نوع خطا به کمک تبدیل موجک با استفاده از اطلاعات یک سمت خط انتقال ,س امین کنفرانس بین المللی برق,بین المللی,پوستر,1394,حامد رمضانی اندی,مهدی قلی پور شهرکی,امین خدابخشیان خوانساری,مجید کاظمی | جزئیات
جایابی بهینه خازن و بررسی تاثیر آن بر بازِیابی ولتاژ گذرای شبکه توزیع صنعتی در حضور منابع تولید پراکنده,سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,شهریار میداودی,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | جزئیات
اندازه گیری توان برای کوره قوس الکتریکی با وجود عدم تعادل سه فاز در حضور هارمونیک و میان‌هارمونیک با استفاده از تبدیل بسته موجک,سی امین کنفرانس بین الملی برق,بین المللی,سخنرانی,1394,مجید کاظمی ورنامخواستی,آرش کیومرثی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ و جریان,نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1393,داوود رضایی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
FPGA Based Fault Detection and Fault tolerance Operation in DC-DC Converters,International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion,بین المللی,سخنرانی,1393,E. Jamshidpour,M. Shahbazi,S. Saadate,P. Pour,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان چند کانورتره به روش کنترل زاویه قدرت,بیست‌و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1393,داود رضائی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
Active fault current limiter and comparison of its performance with SFCL ,حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت,ملی,سخنرانی,1393,مرتضی ظفری,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | Detail
Improving Transient Stability of Power Systems Using SSSC and SMES simultaneously,6th annual international Power Electronic, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2015,بین المللی,سخنرانی,1393,مرتضی ظفری,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی | Detail
Fault tolerant operation of single-ended non-isolated DC-DC converters under open and short-circuit switch faults,15th Conference on Power Electronics and Applications,بین المللی,سخنرانی,1392,E. Jamshidpor,M. Shahbazi,P. Pour,مهدی قلی پور شهرکی,S. Saadate | Detail
APPLICATION OF FAULT CURRENT LIMITER IN THE IRAN TRANSMISSION NETWORK (Switching Study and Stability Analysis),8th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering(ICTPE,بین المللی,پوستر,1391,مهدی قلی پور شهرکی,قادر عیسی زاده,امین خدابخشیان خوانساری,فریبرز اقتدارنیا | Detail
Simulation of implementation Temperature Impact on Three-Dimensional Texturing in Silicon Solar Cells,World Renewable Energy Conference,بین المللی,سخنرانی,1390,F. Jahanshah,K. Sopian,S. H. Izadi,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
Current sensors and power switches fault detection and compensation for shunt active power filters,IEEE International Symposium on Industrial Electronics,بین المللی,سخنرانی,1386,S. Karimi,P. Pour,S. Saadate,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
A Fault Tolerant Converter Topology for Wind Energy Conversion System,European Conference on Power Electronics and Applications,بین المللی,سخنرانی,1385,A. Gillard,S. Karimi,P. Pour,S. Saadate,مهدی قلی پور شهرکی | Detail
Increasing the permissive opening time of Circuit Breakers by using UPFC,International Conference on Renewable Energy and Power Quality,بین المللی,پوستر,1383,مهدی قلی پور شهرکی,حسن مسائلی,شاهرخ سعادت | Detail
A new method for improving transient stability of power systems by using UPFC,Europeen conference on power electronics and applications,بین المللی,پوستر,1382,مهدی قلی پور شهرکی,S. Saadate | Detail
Improvement of transient stability of power systems by using UPFC,INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES,بین المللی,سخنرانی,1382,مهدی قلی پور شهرکی,S. Saadate | Detail
Optimal Operation of a Generator Connected to a Network Using FACTS Devices,international conference on modeling and simulation of electric machines, converters and systems,بین المللی,سخنرانی,1381,مهدی قلی پور شهرکی,S. Saadate | Detail
DIMINUTION DU COURANT A COUPER DES DISJONCTEURS HAUTE TENSIONS PAR L’UTILISATION DE L’UPFC ,Electronique de Puissance du Futur, , 13-14-15 Novembre 2002,ملی,پوستر,1381,مهدی قلی پور شهرکی,S. Saadate | جزئیات
جستجو:
|
برنامه ریزی و مدیریت هماهنگ انر‌ژی در ریزشبکه ها با وجود خودروهای برقی و بارهای پاسخگو,کارشناسی ارشد,1397,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
بهبود کیفیت توان ریزشبکه با منابع اینورتری در حالت عملکرد ایزوله,دکتری,1397,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
کنترل توان رآکتیو در ریزشبکه های جزیره ای با وجود منابع بر پایه اینورتر,کارشناسی ارشد,1397,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
بهبود قابلیت گذر از افت ولتاژ در ریز شبکه ها,کارشناسی ارشد,1397,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
ارائه ی یک روش کنترل ثانویه به منظور بازیابی ولتاژ چند باس مهم ریزشبکه ایزوله,کارشناسی ارشد,1397,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
پیش بینی بار برای فرآیند بازیابی سیستم قدرت در حضور بارهای ترموستاتیکی و خودروهای الکتریکی,کارشناسی ارشد,1396,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
تشخیص خطای امپدانس بالا در سیستم توزیع با کمک روش های پردازش سیگنال,کارشناسی ارشد,1396,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی,محمودرضا حقی فام
برنامه ریزی تولید نیروگاههای مجازی با در نظر گیری میکروگریدهای صنعتی در سیستمهای قدرت,دکتری,1395,رحمت الله هوشمند,مهدی قلی پور شهرکی
هماهنگی عملیات پیشگیرانه و اصلاحی به منظور بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت,دکتری,1395,مهدی قلی پور شهرکی,امین خدابخشیان خوانساری
بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از بهساز یکپارچه کیفیت توان بر اساس روش کنترلی زاویه قدرت,کارشناسی ارشد,1395,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
مسیریابی توان در ریزشبکه برق با رویکرد شبکه‏های کامپیوتری,کارشناسی ارشد,1395,ندا مقیم,مهدی قلی پور شهرکی
مشارکت بهینه مزارع بادی مبتنی بر DFIG در کنترل فرکانس شبکه,کارشناسی ارشد,1395,سید محمد مدنی,مهدی قلی پور شهرکی
کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت جدا از شبکه,کارشناسی ارشد,1394,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
برنامه ریزی توان راکتیو با جایابی بهینه و کنترل DSTATCOM در سیستم های صنعتی در حضور تولیدات پراکنده,کارشناسی ارشد,1394,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
مکان یابی محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سیار,کارشناسی ارشد,1394,مهدی قلی پور شهرکی,امین خدابخشیان خوانساری
مکان یابی بهینه UPFC و تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی آن در سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتمم ژنتیک ترکیبی,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
طراحی الگوریتم جزیره ای ساختن کنترل شده هوشمند و تطبیقی در شبکه انتقال ایران جهت جلوگیری از وقوع خاموشی سراسری,دکتری,1394,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
جایابی بهینه خازنها در شبکه های توزیع و فوق توزیع با دیدگاه کیفیت توان,کارشناسی ارشد,1394,رحمت الله هوشمند,مهدی قلی پور شهرکی
بهره برداری بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی اعوجاجات ولتاژ و جریان,کارشناسی ارشد,1393,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
ساخت رگولاتور ولتاژ برای اصلاح ضریب توان,کارشناسی,1393,مهدی قلی پور شهرکی
" اتوماسیون سیستم های توزیع,کارشناسی,1393,مهدی قلی پور شهرکی
مدل سازی بار در سستم های قدرت,کارشناسی,1393,مهدی قلی پور شهرکی
برنامه ریزی تولیدی و جایابی کلید در یک میکروگرید ایزوله‌شده از شبکه با لحاظ قابلیت اعتماد,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,مهدی قلی پور شهرکی
طراحی یک سیستم مدیریت انرژی یزای ریزشبکه های صنعتی ,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,مهدی قلی پور شهرکی
بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده ازترکیب SSSC و SMES,کارشناسی ارشد,1393,مهدی قلی پور شهرکی,سید محمد مدنی
اندازه گیری توان کوره قوس الکتریکی در محیط های هارمونیکی و نامتعادل,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
محاسبه توان در محیط های آلوده به هارمونیک,کارشناسی,1392,مهدی قلی پور شهرکی
طراحی سیستم زمین در شبکه های توزیع,کارشناسی,1392,مهدی قلی پور شهرکی
شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی جهت حذف هارمونیک ها,کارشناسی,1392,مهدی قلی پور شهرکی
شبیه سازی اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی در شبکه های قدرت وراهکارهای کاهش آن,کارشناسی,1392,مهدی قلی پور شهرکی
تحلیل اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی در شبکه های قدرت وراهکارهای کاهش آن,کارشناسی,1392,مهدی قلی پور شهرکی
بهبود پایداری سیستم قدرت به وسیله کنترل کننده تکمیلی برای sssc ,کارشناسی ارشد,1392,مهدی قلی پور شهرکی
مکان یابی بهینه UPFC در شبکه اصفهان - خوزستان با استفاده از الگوریتم های هوشمند Adaptive-PSO برای بهبود پایداری دینامیکی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
محدود کننده های جریان سلفی FCL ,کارشناسی,1391,مهدی قلی پور شهرکی
جبران سازی سری با استفاده از SSSC,کارشناسی,1391,مهدی قلی پور شهرکی
بازآرایی سیستم توزیع در محیط رقابتی بازار برق با حضور منابع تولید پراکنده,کارشناسی ارشد,1391,رحمت الله هوشمند,مهدی قلی پور شهرکی
تاسیسات و روشنایی مسکن مهر فولادشهر,کارشناسی,1391,مهدی قلی پور شهرکی
بهبود پایداری شبکه برق خوزستان - اصفهان بوسیله جایابی بهینه ادوات FACTS با روش بهینه سازی هوشمندIPSO و بررسی خاموشی با استفاده از مدل OPA ,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی قلی پور شهرکی
جستجو:
|
مهندسی تاسیسات الکتریکی و روشنایی,تالیف,دانشگاه اصفهان,1395,مهدی قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal