۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين
حميد بهشتي
گروه آموزشی : مهندسي مكانيك
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي مكانيك,دانشگاه ويچيتا,1385
M.Sc.,مهندسي مكانيك,دانشگاه صنعتي اصفهان,1377
B.Sc.,مكانيك,دانشگاه صنعتي اصفهان,1372
جستجو:
|
Optimal design of broadband radar-absorbing composite structures based on different compositions, processing, and geometric parameters,,1402
محمد دانش, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
A novel three-layer woven fabric composite reinforced by (polyaniline + carbonyl iron) core-shell/carbonyl iron/polyaniline fillers for high-performance broadband radar absorbing structure,,1402
محمد دانش, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
Numerical simulation of grooved heat pipes forming by extrusion process and investigation of the effect of geometric and material parameters on their proper forming,مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز (دانشكده فني)-دانشگاه تبريز,1400
محمدرضا سلطاني, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, سعيد اصغري
Effect of agitation speed on microencapsulation of healing agent in PMMA shell and study on the mechanical properties of epoxy/PMMA microcapsules,,1400
رامين جهادي نائيني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني, اميرحسين نوارچيان
Numerical Simulation of Crack Growth in the Glass Layer of GalliumArsenide Solar Cell,علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك,1400
پويا مختاري كرچگاني, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, محمدرضا اشرف خراساني
Thickness effect study on the crushing characteristics of aluminum and composite tubes: Numerical analysis and multi-objective optimization,,1400
مجيد عمادي, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
بررسي عملكرد سيستم هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد- توربين انبساطي براي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز,,1399
حسين عابد, ابراهيم افشاري, حميد بهشتي
Multi-Objective Optimization of Hybrid Aluminum-Composite Tube Under Axial Crushing,,1399
مجيد عمادي, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
كاهش آب مصرفي نيروگاه بخار با استفاده از برج خنكك ن خشك اجباري با ريزش آب,,1398
حسين احمدي كيا, محمدحسن ملك محمدي, حميد بهشتي
Experimental study of collapse mode and crashworthiness response of tem-pered and annealed aluminum tubes under axial compression,,1398
مجيد عمادي, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني, فرهاد حاجي ابوطالبي
Effects of Geometry, Triggering and Foam-Filling on Crashworthiness Behavior of a Cylindrical Composite Crash Box,,1398
مهسا جهاني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
مقايسه سه معيار شكست مواد مركب با استفاده از آزمون بارگذاري بال هواپيما,,1397
وحيد پورعبدالله قهفرخي, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, حميد ربيعيان نجف آبادي
Performance enhancement and environmental impact analysis of a solar chimney power plant: twenty-four-hour simulation in climate condition of Isfahan province, Iran,International Journal of Engineering-بين المللي مهندسي-پژوهشگاه مواد و انرژي,1396
پدرام کريمي پور فرد, حميد بهشتي
تأثير محرك هاي مختلف لبه بر رفتار تصادم يك جعبه تصادف كامپوزيتي,,1396
مهسا جهاني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
ارزيابي معيارهاي رشد ترك در پليمر مدرج تابعي به روش اجزاي محدود,,1396
مهدي نجيمي, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي
Numerical Study of Multi-Stage Serial and Parallel Configurations of Thermoacoustic Engines,,1395
عدنان پشتكوهيان بادي, حميد بهشتي
Stress Intensity Factor Determination in Functionally Graded Materials, Considering Continuously Varying of Material Properties,International Journal of Engineering-بين المللي مهندسي-پژوهشگاه مواد و انرژي,1395
مهدي نجيمي كتايونچه, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي
بررسي پارامتري بار شكست گنبدهاي آجري ايراني تقويت شده با ورق هاي FRP تحت بارهاي متمركز يكنوا,,1395
سيداميرمهرداد محمدحجازي, مهرداد قمري, حميد بهشتي
Energy and exergy analyses of a solar chimney power plant with thermal energy storage,,1395
پدرام كريمي پورفرد, حميد بهشتي, احسان بني اسدي
Numerical study of a miniature scale pulse tube cryocooler: The effects of operating conditions,,1395
عدنان پشتكوهيان بادي, حميد بهشتي
دوگانه سازي برج هاي خنك كن خشك طبيعي و تر اجباري در يك نيروگاه بخار,,1394
محمدحسن ملك محمدي, حميد بهشتي, حسين احمدي كيا
Experimental study and first thermodynamic law analysis of a solar water heater system,,1394
وحيد مددي, حميد بهشتي, تورج توكلي قيناني, امير رحيمي
Calculation of Work Roll Initial Crown Based on Desired Strip Profile in Hot Rolling,,1393
هادي ثمره صاواتي پور, حميد بهشتي, يونس عليزاده, مهرداد پورسينا
Optimization of Functionally Graded Foam-Filled conical tubes under axial impact loading,,1393
اميد محمدي ها, حميد بهشتي
Multi Objective Optimization of Functionally Graded Honeycomb Filled Crash Boxes under Oblique Impact Loading,,1393
اميد محمدي ها, حميد بهشتي, فرهاد حاجي ابوطالبي
Numerical and Analytical Investigation in Radiated Noise by a Shock-Absorber,,1392
کامران مهرابي, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا
Lumbar load attenuation for rotorcraft occupants using a design methodology for the seat impact energy-absorbing system,,1391
رسول مرادي, حميد بهشتي, حميد لنکراني
Prediction of Effective Parameters on Roll Crown Based on Linear Regression and Finite Element Method in Hot Rolling,,1391
هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, يونس عليزاده
Experimental study on eggplant drying by an indirect solar dryer and open sun drying,,1391
عليرضا عظيمي, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, امير رحيمي
Solar Energy Enhancement of a Solar Collector by the Optimum Slope Angle in Isfahan-Central Region of Iran,,1390
H. Samareh SalavatiPour, M. Abdolzadeh, حميد بهشتي, M. Rahnama
The Gain of the Energy Under the Optimum Angles of Solar Panels During a Year in Isfahan, Iran,,1390
هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, محمد رهنما
Impact noise radiated by collision of two spheres: Comparison between numerical simulations, experiments and analytical results,,1390
کامران مهرابي, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا
PREDICTION OF WORK ROLL INITIAL CROWN ACCORDING TO DESIRED STRIP PROFILE IN HOT ROLLING,International Journal of Engineering-بين المللي مهندسي-پژوهشگاه مواد و انرژي,1390
هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا
An Investigation in Crashworthiness Evaluation of Aircraft Seat Cushions at Extreme Ranges of Temperature,,1389
حميد بهشتي, Hamid Lankarani
Electromagnetic analysis of an AC electric arc furnace including the modeling of an AC arc,,1389
آرش كيومرثي, ابوالفضل نظري, محمد عطائي, حميد بهشتي, رحمت ا هوشمند
A Simplified Test Methodology for Crashworthiness Evaluation of Aircraft Seat Cushions,,1384
حميد بهشتي, حميد موحدي لنكراني
Dynamics of a Multibody Mechanical System with Lubricated Long Journal Bearings,,1384
Alshaer, Nagarajan, حميد بهشتي, Lankarani, Shivaswamy
جستجو:
|
Certification by Analysis for Aircraft Seats under CFR Parts 23 and 25 Categories (553),15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2007,1386/02/25 _ 1386/02/25,حميد بهشتي, Lankarani
Aircraft Seat Cushion Dynamic Behavior at Extreme Ranges of Temperatures (589),16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008,1387/02/25 _ 1387/02/25,حميد بهشتي, Lankarani
A HYBRID MULTIBODY MODEL FOR AIRCRAFT OCCUPANT/SEAT CUSHION CRASHWORTHINESS INVESTIGATION (1479),5th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control (MSNDC),1384/07/02 _ 1384/07/02,حميد بهشتي, Lankarani, Goplan
FORMULATION OF DYNAMIC LOADS GENERATED BY LUBRICATED JOURNAL BEARINGS (66),, 6th US National Congress on Computational Mechanics,1380/05/10 _ 1380/05/10,Shivaswamy, حميد بهشتي, Lankarani, Alshaer
(15137),,1389/02/21 _ 1389/02/21,حميد بهشتي, هادي ثمره صلواتي پور, مهرداد پورسينا, شهرام عباسي, مهدي علي اکبريان
(8890),,1389/02/29 _ 1389/02/29,وحيد مددي آورگاني, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, امير رحيمي
(8890),,1389/02/29 _ 1389/02/29,عليرضا عظيمي, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, امير رحيمي
Investigation of monthly optimum tilt and azimuth angles of solar panels during a year in Isfahan (123),10th International Conference on Clean Energy -ICCE-2010,1389/06/26 _ 1389/06/26,Hadi Samareh Salavati Pour, حميد بهشتي, تورج توكلي قيناني, امير رحيمي, Mohammad Rahnama, Ahmad Azimi, Hamid Samereh Salavati Pour
prediction of work roll elastic deflection according to bending and flattening in hot strip mill (178),11th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems (APIEMS 2010)-14th Asia Pacific Regional Meeting of internatonal Foundation for production,1389/09/16 _ 1389/09/16,هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا
(),,1389/12/04 _ 1389/12/04,عليرضا عظيمي, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, امير رحيمي, هادي ثمره صلواتي پور
(6073),,1389/12/04 _ 1389/12/04,وحيد مددي آورگاني, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, امير رحيمي
(6073),,1389/12/04 _ 1389/12/04,وحيد مددي آورگاني, حميد بهشتي, تورج توكلي قيناني, امير رحيمي
(6073),,1389/12/04 _ 1389/12/04,امير رحيمي, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, سيدعلي ماجدي, الياس موثق
A New Method to Predict the Work Roll Wearing Crown in Hot Rolling Mill (654),19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011,1390/02/20 _ 1390/02/20,هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا
(12465),,1390/02/20 _ 1390/02/20,هادي ثمره صلواتي پور, حميد بهشتي, مهرداد پورسينا, شهرام عباسي
Three dimensional analysis of an AC electric arc furnace (1168),35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics - IECON 2009,1388/08/12 _ 1388/08/12,آرش كيومرثي, A. NAzari, محمد عطائي, حميد بهشتي, H. Karimi
(),,1390/10/06 _ 1390/10/06,هادي ثمره صلواتي پور, علدالواحد کمي, حميد بهشتي, بيژن ملايي دارياني
(),,1390/02/13 _ 1390/02/13,امير رحيمي, تورج توكلي قيناني, حميد بهشتي, سيدعلي ماجدي, الياس موثق
Nonlinear transverse vibration of functionally graded cylindrical shell conveying fluid flow embedded in elastic medium (895),21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013,1392/02/17 _ 1392/02/17,علي گيو, حميد بهشتي
(6647),,1392/09/27 _ 1392/09/27,محمدحسن ملک محمدي, حميد بهشتي, حسين احمدي كيا
Optimum design for energy absorption of Functionally Graded Honeycomb FGH filled tube under oblique impact loading (4164),The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014),1392/11/29 _ 1392/11/29,اميد محمدي ها, حميد بهشتي
(),,1392/12/13 _ 1392/12/13,محمدحسين ترابي , مهرداد پورسينا, محمد موحدي, حميد بهشتي
(10388),,1392/12/13 _ 1392/12/13,حميد ربيعيان نجف آبادي, حميد بهشتي, فرهاد حاجي ابوطالبي, ياسر کشکولي
(6278),,1393/02/02 _ 1393/02/02,حميد ربيعيان نجف آبادي, حميد بهشتي, فرهاد حاجي ابوطالبي, وحيد پور عبدا.. قهفرخي
(8574),,1392/12/08 _ 1392/12/08,سيداميرمهرداد محمدحجازي, مهرداد قمري, حميد بهشتي
(15272),,1392/09/27 _ 1392/09/27,محمد حسن ملک محمدي, حميد بهشتي, حسين احمدي كيا
(6323),,1394/02/22 _ 1394/02/22,وحيد پورعبدالله قهفرخي, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, حميد ربيعيان نجف آبادي
(),,1394/06/30 _ 1394/06/30,مهدي نجيمي, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي
(),,1394/02/22 _ 1394/02/22,مهرداد پورسينا, محمدحسين ترابي , حميد بهشتي, محمد رضا محمدي
Analytical and Numerical Investigation of Progressive Damage in a Composite Layup (4167),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016),1394/11/27 _ 1394/11/27,مهسا جهاني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
Numerical Investigation of a Fiber Reinforced Composite (FRC) Crashbox under Axial Impact Loading (4167),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016),1394/11/27 _ 1394/11/27,سپهر ميرزايي, حميد بهشتي
Crashworthiness of composite and aluminum thin-walled boxes-A numerical study (4007),The 5th International Conference on Composites:,1395/10/01 _ 1395/10/01,مهسا جهاني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني
(),,1395/12/03 _ 1395/12/03,حسين حسني ساطحي, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,مسعود اله دادي, حميد بهشتي, فرهاد حاجي ابوطالبي
An experimental crashworthiness investigation of aluminum 6061-T6 tube under axial compression (4172),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2018),1396/11/24 _ 1396/11/24,مجيد عمادي, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني, فرهاد حاجي ابوطالبي
Maximum Yield Tensile Stress Evaluation for Investigating the High Cycle Fatigue Loading of Stainless Steel 316L: Experimental and Numerical Study (4172),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2018),1396/11/24 _ 1396/11/24,مرتضي حيدري, حميد بهشتي, فرهاد حاجي ابوطالبي
effect of encapsulated linseed oil agglomeration on the flexural behavior of epoxy/microcapsules composites (4172),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2018),1396/11/24 _ 1396/11/24,رامين جهادي نائيني, حميد بهشتي, محمد حيدري راراني, اميرحسين نوارچيان
Electromagnetic properties of 70 wt. % Carbonyl iron/woven glass fiber/epoxy composite in X-band frequency (4032),The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-6),1397/09/20 _ 1397/09/20,محمد دانش, محمد حيدري راراني, حميد بهشتي
Fatigue Finite Element Analysis of a Notched 8630 Alloy Steel Sample under Cyclic Axial Loading (4174),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2020),1398/11/29 _ 1398/11/29,پويا مختاري كرچگاني, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, محمدرضا اشرف خراساني
Numerical Simulation of Grooved Heat Pipe Deformation by Extrusion Process (4174),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2020),1398/11/29 _ 1398/11/29,محمدرضا سلطاني, فرهاد حاجي ابوطالبي, حميد بهشتي, سعيد اصغري
|
بررسي اثر ضخامت جاذب لايه نشاني شده روي لوله پره دار بر نرخ جذب و واجذب در فرآيند جذب سطحي نوسان دماي سريع,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,حميد بهشتي
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت يك نانوكامپوزيت چندلايه جاذب امواج رادار در محدوده فركانسي X,دكتري,1402/11/04, ,حميد بهشتي
مطالعه تجربي رفتار سايش و خراش نانوكامپوزيت هاي پلي استر تقويت شده با گرافن اكسايد,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,حميد بهشتي
مدل‌سازي برهم‌كنش الياف ناهم‌راستا در يك ماده نرم تقويت‌شده با ليف,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,حميد بهشتي
طراحي و توسعه ي مدل يادگيري عميق بيزي براي طبقه بندي خودكار مراحل خواب با استفاده از حسگري حركتي و قلبي,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,حميد بهشتي
مطالعه عددي رشد ترك ايجاد شده روي استخوان ران انسان با استفاده از روش XFEM و معيارهاي مختلف آسيب,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,حميد بهشتي
ساخت و ارزيابي داربست كامپوزيتي پلي گليسرول سباسات / پلي كاپرولاكتون / اكسيد گرافن احيا شده جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,حميد بهشتي
ارزيابي بيومكانيكي تثبيت شكستگي يك‌طرفه استخوان فك توسط پيچ و پليت‌هاي زيست‌تخريب‌پذير بر پايه پلي‌لاكتيك‌اسيد,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,حميد بهشتي
طراحي و ساخت سرقلم ايمپلنت (سايز2): سازگار با دستگاه پيزو سرجري داراي شش حلقه پيزوالكتريك,كارشناسي ارشد,1401/02/17, ,حميد بهشتي
بهبود مصرف انرژي توسط بهينه‌سازي مسير در مخابرات سيستم‌هاي چند پهپادي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,حميد بهشتي
بهينه سازي فرآيند آهنگري سرد با تكيه بر مكانيك آسيب پيوسته,دكتري,1400/11/30, ,حميد بهشتي
شبيه سازي و بهينه‌سازي ساندويچ پنل‌هاي كامپوزيتي تحت اثر بار انفجاري نزديك سطح آب,كارشناسي ارشد,1400/11/09, ,حميد بهشتي
تحليل عمر خستگي با در نظرگرفتن برهم‌كنش سازه و سيال براي رانر توربين فرانسيس,كارشناسي ارشد,1400/10/30, ,حميد بهشتي
تعيين مسير بهينه ابزار در فرآيند شكل‌دهي تدريجي تك مرحله‌اي,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,حميد بهشتي
مطالعه تجربي و عددي رشد مود اول تورق خستگي در تير يك سر گيردار دو لبه كامپوزيتي,دكتري,1400/07/20, ,حميد بهشتي
مطالعه تجربي و عددي رشد آسيب پيشرونده در كامپوزيتهاي زمينه پليمري خودترميم شونده,دكتري,1400/06/30, ,حميد بهشتي
مطالعه ي عددي بر روي طراحي خستگي ساقه ي ايمپلنت تعويض كامل مفصل ران,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,حميد بهشتي
شبيه¬سازي عددي رشد ترك در لايه شيشه¬اي يك سلول خورشيدي كامپوزيتي در اثر تغييرات دمايي و بررسي تاثير پارامترهاي هندسي در افزايش عمر آن,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,حميد بهشتي
بررسي رشد ترك خستگي در رينگ كوره‌ دوار سيمان,كارشناسي ارشد,1399/12/24, ,حميد بهشتي
طراحي يك سيستم هوشمند الكترومكانيكي ايجاد نيرو و احساس مصنوعي برروي اهرم فرمان خلبان,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,حميد بهشتي
طراحي، بهينه¬سازي و ساخت يك كاهنده سيكلوئيدي,كارشناسي ارشد,1399/09/25, ,حميد بهشتي
بهينه سازي تصادم لوله فلز-كامپوزيت گلر بر اساس پارامترهاي مؤثر,دكتري,1399/05/13, ,حميد بهشتي
شبيه سازي عددي شكل دهي لوله هاي حرارتي شياردار به كمك فرايند اكستروژن و بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و جنس در شكل دهي مناسب آنها,كارشناسي ارشد,1398/10/23, ,حميد بهشتي
تأثير المان هاي چسب در مقدار جذب انرژي در سازه هاي فلز-كامپوزيت,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,حميد بهشتي
شبيه سازي اثرات متقابل سيال و جامد در تيغه ي پروانه ترك دار,كارشناسي ارشد,1397/10/26, ,حميد بهشتي
بررسي عددي تاثير 1 پلاك ثانويه پايدار بر روي ناپايداري پلاك هاي آسيب پذير,كارشناسي ارشد,1397/06/31, ,حميد بهشتي
شبيه سازي عددي برهم كنش جامد-سيال برخورد يك وسيله نقليه هوايي به سطح آب,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,حميد بهشتي
بررسي شكست فولاد مدرج تابعي با شكاف شكل تحت بارگزاري مركب,كارشناسي ارشد,1391/12/15, ,حميد بهشتي
بهينه سازي سازه جعبه جذب كننده برخورد خودرو,كارشناسي ارشد,1391/08/24, ,حميد بهشتي
ارزيابي مدل هاي آسيب مواد مركب,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
شبيه سازي رشد آسيب در پارچه هاي سه بعدي,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
مدل سازي رياضي و طراحي يك سيستم سرمايشي خورشيدي بهينه براي استفاده در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
بررس عملكرد سيستم هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد-توربين انبساطي براي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
طراحي يك راهكار جهت كاهش آب مصرفي برج تر نيروگاه اصفهان با استفاده از برج­هاي خشك,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
تحليل و طراحي سيستم استفاده از گرامي اتلافي كلاف ورق نوردگرم براي تامين آب گرم مصرفي مجتمع فولاد,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
ارزيابي مدل هاي آسيب مواد هدفمند,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
ارتعاشات غير خطي عرضي و ناپايداري مورد كمانش در يك پوسته استوانه اي مدرج تابعي حامل جريان سيال واقع در بستر الاستيك,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
تحليل عددي يخچال لوله ضرباني,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
بررسي پديده هاي فلاتر در بال هواپيما,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
ساخت دستگاه تست برخورد,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
تحليل جعبه تصادف كامپوزيتي,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
تحليل عددي و بهينه سازي يك نمونه نيروگاه دودكش خورشيدي جهت استفاده در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
شبيه سازي عددي يك جعبه تصادف پيزوالكتريكي,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
مطالعه اثرات اصطكاك و شرايط مرزي بر پارامتر‌هاي مؤثر در برخورد براي يك جعبه تصادف,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
مطالعه عددي رشد آسيب پيشرونده در كامپوزيت هاي خود-ترميم شونده مبتني بر الياف توخالي,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
مطالعات تجربي و مدل سازي اثر چگالي لاينر بر روي فشار درون سوكت بر پارامترهاي راه رفتن.,كارشناسي ارشد,, ,حميد بهشتي
شبيه سازي عددي و طراحي يك نمونه آب بند تحت فشار,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي و تحليل مدار هيدروليكي ماشين راهسازي بيل مكانيكي با نرم افزار FluidSIM,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي دو قطعه استوانه اي با هندسه و متريال متفاوت و تحليل آنها به وسيله نرم افزار انسيس,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي دو نمونه مخزن كرايوژنيك افقي و عمودي نگهداري اكسيژن مايع,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
باز طراحي مدار هيدروليكي بيل مكانيكي,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي2,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
مقايسه و بررسي موتور سه سيلندر توربو با موتور چهار سيلندر تنفس طبيعي,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي سه بعدي سيستم ت قويت كننده ترمز الكترومكانيكي بر اي خودرو هاي هيبريدي و الكتريكي,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي سه بعدي و ساخت پروانه خنك كننده الكتروموتورها براي چند شفت با اندازه هاي دلخواه و پره هاي مقاوم,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي بر مقدار برگشت فنري در فرآيند خم كاري 90 درجه ورق هاي فلزي,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي سيلندر هيدروليك نورد و كنترل بهينه ضرايب PID در تعيين ضخامت ثابت ورق نورد شده,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي دو قطعه استوانه اي با هندسه و متريال متفاوت و تحليل ان ها به وسيله نرم افزار انسيس,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
بهينه سازي عملكرد سيستم هيدروليكي زاويه پيچش پره توربين تحت وضعيت معيوب در توربين هاي بادي دريايي,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
بررسي و محاسبه ي تنش هاي پسماند در محل هاي جوشكاري در مخازن,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
مدل سازي سه بعدي و باز طراحي يك نمونه توربو شارژر خودرو,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
طراحي و ساخت موتور هواي فشرده,كارشناسي,, ,حميد بهشتي
تحليل ضربه سرعت-پايين بر روي يك ورق ساندويچي با هسته مشبك و رويه تقويت شده با گرافن,دكتري,, ,حميد بهشتي
آناليز الكترومغناطيسي و حرارتي كوره هاي قوس الكتريكي با استفاده از روش هاي المان محدود,,, ,حميد بهشتي
طراحي بهينه يک ضربه گير صنعتي,,, ,
پيش بيني کراون اوليه غلتک ها جهت ايجاد پروفيل دلخواه ورق در فرآيند نورد گرم,,, ,
طراحي و ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي و مدل رياضي يک دستگاه خشک کن خورشيدي,,, ,حميد بهشتي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
كمپرسور دوراني با نسبت تراكم بالا و بدون سوپاپ,1399/05/16
فرآيند محاسبه توزيع دماي بار در خط نورد گرم,1399/05/16
فرآيند توليد ورق با پروفيل دلخواه,1399/05/16
جستجو:
|
لوح تقدير از وزير پست آقاي دكتر عارف,,,1377 ( 1998 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
027 خزش خستگي و شكست 1401/10/27 سه شنبه 11:00-14:00
168 رياضيات مهندسي 1401/10/24 شنبه 14:00-17:00
258 آناليز تانسوري و كاربردها 1401/10/19 دوشنبه 11:00-14:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal