۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
رحمت الله هوشمند
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق,تربیت مدرس,ایران,1370-1374
فوق لیسانس,مهندسی برق - قدرت,تهران,ایران - تهران,1368-1370
لیسانس,مهندسی برق - قدرت,فردوسی مشهد,ایران,1364-1368
جستجو:
|
بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده با توسعه الگوریتم PSO,بیستمین کنفرانس توزیع برق,ملی,سخنرانی,1394,محمدحسین عبودی,رحمت الله هوشمند,حمزه روغنیان جهرمی,ایوب کارامد | جزئیات
برنامه ریزی همراه با عدم قطعیت بهره برداری از پیل های سوختی با تولید همزمان برق و حرارت در شبکه توزیع برق ,سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی,بین المللی,سخنرانی,1394,مصیب برناپور,رحمت الله هوشمند | جزئیات
مدیریت تراکم در محیط تجدید ساختار یافته بر اساس مفهوم قیمت حاشیه ای توان عبوری از خطوط,هجدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1394,عماد نعمت بخش,رحمت الله هوشمند,رضا همتی | جزئیات
استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ و جریان,نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1393,داوود رضایی,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
بهینه سازی خازنها در شبکه نامتعادل و آلوده به هارمونیک,نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1393,حسین محکمی,رحمت الله هوشمند,هادی معظم | جزئیات
برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم SFLA,هشتمین کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو,ملی,پوستر,1393,ساعده علائی,رحمت الله هوشمند,رضا همتی | جزئیات
کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان چند کانورتره به روش کنترل زاویه قدرت,بیست‌و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1393,داود رضائی,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
مدلسازی منابع تولید پراکنده و مطالعه پخش بار به منظور تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم DFS,سومین کنفرانس منطقه ای سیرد و نمایشگاه جانبی,ملی,سخنرانی,1393,محمدحسین عبودی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
برنامه‌ریزی و هماهنگی تولید در محیط رقابتی با وجود منابع تجدیدپذیر و عدم قطعیت بار,سومین کنفرانس منطقه ای سیرد و نمایشگاه جانبی,ملی,سخنرانی,1393,عماد نعمت بخش,رحمت الله هوشمند,معین پرستگاری | جزئیات
ارزیابی قابلیت اطمینان عرضه در شبکه‌های صنعتی با در نظرگیری رشد بار و عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر,سومین کنفرانس منطقه ای سیرد و نمایشگاه جانبی,ملی,سخنرانی,1393,صادق رحیمی,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مصطفی نصرت آبادی | جزئیات
مقایسه استراتژی عامل‌های برتر کارگزار بازار برق,کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1393,رضا حسینی پور دالنجان,فریا نصیری مفخم,رحمت الله هوشمند,منانی,حسین نویدفر | جزئیات
عملکرد هماهنگ و مستقل نیروگاه بادی و تلمبه‌ای–ذخیره‌ای در بازار انرژی و خدمات جانبی ,سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,زهره فرقانی | جزئیات
برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و نیروگاه‌های تلمبه‌ای- ذخیره‌ای در بازار برق ,سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,امیرحسین زارع | جزئیات
Small Signal Stability Improvement of a Wind Turbine-based Doubly Fed Induction Generator in a Microgrid Environment,3rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013),بین المللی,سخنرانی,1392,محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,حسین صابری | Detail
Optimization of Wind Turbine Operation in an Islanded Microgrid,2013 IEEE conference on Clean Energy and Technology (CEAT),بین المللی,سخنرانی,1392,محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,عشوریان,میرعظیمی,صابری | Detail
Small Signal Stability Analysis of Microgrids Considering Comprehensive Load Models – A Sensitivity Based Approach,Smart Grid Conference, (SGC2013),بین المللی,سخنرانی,1392,محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند | Detail
جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده به‌منظور ساخت نیروگاه مجازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی باینری اجتماع ذرات,دومین کنفرانس منطقه ای سیرد,منطقه ای,سخنرانی,1392,سعادت بهرامی ,رحمت الله هوشمند,معین پرستگاری | جزئیات
New Coordinated Design of SVC and PSS for Multi-machine Power System Using BF-PSO Algorithm,4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI 2013),بین المللی,سخنرانی,1392,اسماعیلی,رحمت الله هوشمند,پرستگاری,غایبی پناه,عزیزخانی | Detail
جایابی همزمان واحدهای اندازه‌گیری فازوری و مرکز جمع‌آوری داده‌های فازروی و طراحی شبکه ارتباطی مورد نیاز آنها,دومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق,بین المللی,سخنرانی,1392,مصطفی بگ محمدی,رحمت الله هوشمند,فریبرز حقیقت دار | جزئیات
A Robust PI Based LFC Design Using BF-NM Algorithm,25th IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد رضا توکلی,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی,نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران,ملی,سخنرانی,1391,عبدالرضا بهوندی,رحمت الله هوشمند,مجید معظمی,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
BF-NM Optimization Algorithm Based LFC for Interconnected Power System,IEEE-Electrical Power and Energy Conference,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد رضا توکلی,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
پیش بینی خاموشی سراسری در سیستم قدرت با استفاده از اندیس آسیب پذیری و پیشگیری از آن با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1390,مسعود یزدان پناه,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مجید معظمی | جزئیات
جایابی بهینة واحدهای اندازه‌گیری فازور با هدف حفظ رؤیت‌پذیری کامل شبکه در صورت خروجی تکی این واحد ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک ایمن,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,علی انشایی,فریبرز حقیقت دار,رحمت الله هوشمند | جزئیات
کاهش تلفات توان در سیستم های قدرت با انتخاب بهینه ادوات UPFC با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی ,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,مهدی پیرپیران,رحمت الله هوشمند | جزئیات
بهبود پایداری سیگنال کوچک توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه در یک ریز شبکه,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1390,سید محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
SUBSTATION OPTIMIZATION USING IEC61850 WITH HARD FIBER IN SUBSTATION AUTOMATION SYSTEM,7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
TRANSFORMER TAP CHANGER USING IEC 61850,7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
Substation Automation System Using IEC 61850,5th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2011),بین المللی,سخنرانی,1390,سعید روستایی,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | Detail
برنامه‌ریزی مشارکت بهینه به منظور کاهش ریسک نیروگاه بادی با استفاده از نیروگاههای تلمبه- ذخیره ای،,بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1390,امیر حسین زارع,رحمت الله هوشمند,معین پرستگاری | جزئیات
Simultaneous Control of SVC and TCSC for Improvement of Stability in Power System,بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1390,امیر موحدی,غضنفر شاه قلیان,رحمت الله هوشمند | Detail
تشخیص وقوع و موقعیت تخلیه جزیی در ترانس‏های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم اصلاح شده BPSO,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,مسعود یزدان پناه,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
جایابی بهینه ادوات DG به همراه بازآرایی در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی با فاکتور معیار متغیر (VSHDE),هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,جلال رضوی مقدم,رحمت الله هوشمند,حسین محکمی | جزئیات
طراحی سیستم کنترل پیشنهادی برای فیلترهای اکتیو به منظور بهبود عملکرد سیستم‌های قدرت,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,مهدی ترابیان اصفهانی,حمید رضا گلشنی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
A New Design Approach to Load Frequency Control Tuning,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,مصطفی عزت آبادی پور,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
برنامه‌ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با تابع هدف نا‌هموار با استفاده از الگوریتم باکتریایی,بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1389,محسن وطن‌پور,ارسلان ماسوریان,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
جایابی بهینة واحدهای اندازه‌گیری فازور برای حفظ رؤیت‌پذیری کامل شبکه در صورت خروج تکی این واحدها و یا خطوط,پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت,ملی,سخنرانی,1389,علی انشایی,فریبرز حقیقت دارفشارکی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
بهبود پایداری سیگنال کوچک نیروگاه بادی مجهز به DFIG در محیط ریزشبکه,سومین کنفرانس نیروگاههای برق,ملی,سخنرانی,1389,سید محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
کنترل شرایط اضطراری در سیستمهای توزیع با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی در ادوات DVR,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد مهدیانپور,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی | جزئیات
کاربرد الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در جایابی بهینه خازنهای ثابت و قابل سوئیچ در شبکه توزیع با در نظر گرفتن آلودگی هارمونیکی,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,حسین محکمی,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
مدیریت بهینه و تطبیقی بار در مجتمعهای صنعتی بزرگ با وجود نیروگاههای داخلی در شرایط اضطراری,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,قادر عیسی‌زاده,رحمت الله هوشمند | جزئیات
مطالعات پایداری گذرا و آنالیز TRV با توجه به نصب راکتور سری محدود کننده جریان اتصال کوتاه در پست انتقال اسلام آباد اصفهان,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,رحمت الله هوشمند,قادر عیسی‌زاده | جزئیات
استفاده از فیلترهای وفقی به منظور حذف تأخیر جبران کننده‌های SVC,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی ترابیان اصفهانی,رحمت الله هوشمند,کریمی | جزئیات
تاثیر کشسانی تقاضا- قیمت بر منحنی بار، شاخص‌های اقتصادی و تلفات,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,پگاه همدانی,رحمت الله هوشمند,آرش دهستانی کلاگر | جزئیات
کاربرد تابع انرژی گذرا در تعیین زمان بهینه عملکرد اتو‌رکلوز در ‏سیستمهای قدرت,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,رحمت الله هوشمند,قادر عیسی زاده | جزئیات
روشی جدید در کنترل سطح ولتاژ سیستم‌های توزیع با وجود مولدهای پراکنده ,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,رحمت الله هوشمند,پیام غایبی پناه | جزئیات
Harmonic Filter Reconfiguration in an Arc Furnace Plant Using Frequency Spectrum Analysis of Filters Current,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی,سبحان محمدیان | Detail
Closed Loop Predictive Control of the TCR/FC Compensator for an Electric Arc Furnace,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
بررسی تأثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع,سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1387,مهدی ترابیان,رحمت الله هوشمند | جزئیات
تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتورهای القائی با بهره‌گیری از کنترل مستقیم ,سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مصطفی عظیمی | جزئیات
طراحی و شبیه سازی بارزدایی تطبیقی در سیستم‌های قدرت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مجید معظمی | جزئیات
ارائه مدلی جدید از قوس الکتریکی بر مبنای نمونه برداری در حوزه زمان و در شرایط واقعی کارکرد کوره,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان | جزئیات
کاربرد الگوریتم جستجوی تابو در جایابی بهینه کلیدهای کنترل از راه دور شبکه‌های توزیع با هدف بهبود قابلیت اعتماد آن,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,پوستر,1387,رحمت الله هوشمند,رضا شریفیان | جزئیات
تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت بوسیله آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم VURPSO,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد رضا اسماعیلی,رحمت الله هوشمند,پیمان معلم | جزئیات
Economic Load and Reserve Dispatch and Emission with Frequency Constraints in Competitive Power Market,5th Intenational Conference on the European Electricity Market,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی بانژاد,عبدالحمید حاج محمدی | Detail
Evaluation the Effects of the Synchronous Generator Circuit Breaker on the Reliability of Busbar Layout in Power Plant Substation in Deregulated Electricity Market,5th Intenational Conference on the European Electricity Market,بین المللی,سخنرانی,1387,مهدی بانژاد,رحمت الله هوشمند,مجید معظمی | Detail
Study of Electric Arc Furnace Operation Effect on the Shaft of Local Power System Generators by Employing Furnace Real Model,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان,آرش کیومرثی | Detail
Design of Parallel TSC for Reactive Power Compensation in Electric Arc Furnaces,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان,آرش کیومرثی | Detail
Closed Loop Power Control of an Induction Furnace,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,آرش کیومرثی,رحمت الله هوشمند,رسول علی زرگر,محمد رضا حسن زاده | Detail
بررسی رفتار نیروگاههای بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه به عنوان مولد پراکنده در شبکه سراسری,یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,غلامرضا صیاد,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از طراحی هماهنگ PSS و ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم ژنتیک,یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,رضا شریفیان,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
Power Quality Enhancement in Power System with Electric Arc Furnaces by Shunt Active Power Filter Optimum Design,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی ترابیان | Detail
A New Controller Design for Power System Stability Enhancement,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,محود رضا اسماعیلی | Detail
New Optimal design of D-STATCOM Compensation to Improve Power Quality Indices in Distribution Systems,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی ترابیان | Detail
کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیتهای شیب تولید نیروگاهها و محدودیتهای عملی سیستم قدرت,بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,حسین محکمی | جزئیات
بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های انتقال با ارائه کنترل پیشنهادی برای UPFC,بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,پوستر,1387,مهدی ترابیان,رحمت الله هوشمند | جزئیات
Harmonic Resonance and Over-Voltage Assessment During Switching of High Voltage Shunt Capacitors in E.R.E.C. Network,2009 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,قادر عیسی زاده | Detail
Power System Stability Enhancement by Designing PSS and SVC Parameters Coordinately Using RCGA,2009 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,رضا شریفیان | Detail
بررسی تأثیر حالت‌های مختلف عملکرد کوره قوس الکتریکی بر روی محور ژنراتور تغذیه کننده کوره با استفاده از مدل واقعی کوره,پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,رحمت الله هوشمند,امیر پارساپور,مهدی ترابیان | جزئیات
Management of Power Flow of Transmission Lines in Disturbed Conditions Using UPFC,Australian Universities Power Engineering Conference (UPEC),بین المللی,سخنرانی,1386,رحمت الله هوشمند,مهدی بانژاد,قادر عیسی زاده | Detail
Design of Parallel TCR for Reactive Power Compensation in Electric Arc Furnaces,Australian Universities Power Engineering Conference (UPEC),بین المللی,سخنرانی,1386,مهدی بانژاد,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان | Detail
Effect of Different Operating Conditions of Electric Arc Furnace on Synchronous Generator Shaft,International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics,بین المللی,سخنرانی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,امیر پارساپور,رحمت الله هوشمند | Detail
بررسی قابلیت اعتماد سیستم‌های انتقال قدرت با به‌کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن,بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1386,رحمت الله هوشمند,سعید خلیلی,مهدی ترابیان | جزئیات
بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی ,کنفرانس ملی مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1386,مجید معظمی,رحمت الله هوشمند | جزئیات
طراحی جبران کننده راکتور تایریستور کنترل (TCR) موازی,کنفرانس ملی مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1386,مهدی ترابیان,رحمت الله هوشمند | جزئیات
طراحی و شبیه سازی پایدارساز فازی تطبیقی در سیستم قدرت چند ماشینه,کنفرانس ملی مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1386,رضا نجانی,رحمت الله هوشمند,علی نجانی | جزئیات
یک مدل حوزه زمانی سه فاز برای کوره های قوس الکتریکی,اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپپیوتر,منطقه ای,سخنرانی,1386,مهدی ترابیان,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
Robust Control Design of Power System Stabilizer Using Artificial Neural Networks,Australian Universities Power Engineering Conference (UPEC),بین المللی,سخنرانی,1385,رحمت الله هوشمند,مهدی بانژاد | Detail
Optimal Design of Coefficients of PID Controller in an AVR System using Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm,Australian Universities Power Engineering Conference (UPEC),بین المللی,سخنرانی,1385,مهدی بانژاد,رحمت الله هوشمند | Detail
Application of Fuzzy Logic in Fault Diagnosis in Transformers using Dissolved Gas Based on Different Standards ,Transaction on Engineering, Computing and Technology, Enformatika,بین المللی,سخنرانی,1385,رحمت الله هوشمند,مهدی بانژاد | Detail
بررسی عملکرد و شبیه سازی کوره القایی,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,آرش کیومرثی,رحمت الله هوشمند,مریم محبی زاده | جزئیات
بهینه سازی انرژی مصرفی کوره‌های قوس الکتریکی با تعیین دقیق و تقریبی حداقل جریان پایدار قوس الکتریکی,دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1383,رحمت الله هوشمند | جزئیات
جایابی و تعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف اهمی شبکه,همین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1383,ناصر حکیم فر,رحمت الله هوشمند,سعید اله مرتضوی | جزئیات
طراحی دقیق پست‌های فوق‌توزیع 20/63 کیلوولت,نهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1383,رحمت الله هوشمند,سعید نمازی,طاهر طاهرنژاد | جزئیات
Synchronous Generator Parameter Estimation By Genetic Algorithm,Australian Universities Power Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1381,رضا کیانی نژاد,رحمت الله هوشمند | Detail
Application of Artificial Neural Networks in Voltage and Reactive Power Control,Australian Universities Power Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1381,محمود جورابیان,رحمت الله هوشمند | Detail
Optimal Choice of Fixed and Switched Capacitors for Distribution Systems by Genetic Algorithm,Australian Universities Power Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1381,رحمت الله هوشمند,محمود جورابیان | Detail
بررسی اثرات نامطلوب کوره‌ها و ترانسفورماتورهای کوره‌های قوس ...,هفدهمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1381,رحمت الله هوشمند,رضا کیانی نژاد | جزئیات
کاربرد بهینه و واقعی خازنهای ثابت و قابل سویچ در شبکه های توزیع و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیکی,هفدهمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1381,رحمت الله هوشمند | جزئیات
بکارگیری اتوماسیون جهت کاهش تلفات قسمتی از شبکه توزیع شهرستان بهبهان,هفتمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1381,الهه مشهور,رحمت الله هوشمند | جزئیات
بهینه سازی بارزدایی و جابجایی تولید با در نظر گرفتن مدل بارهای الکتریکی و فرکانس شبکه,چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1375,رحمت الله هوشمند,حسین سیفی,ولی الله طحانی | جزئیات
Optimum Load Shedding and Generation Reallocation Using Linear Programming,Power System Computation Conference,بین المللی,سخنرانی,1375,رحمت الله هوشمند,حسین سیفی | Detail
بهینه سازی بارزدایی به همراه جابجایی تولید در شبکه های قدرت,سومین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1374,رحمت الله هوشمند,حسین سیفی | جزئیات
روش دقیق برای تعیین ماشین‌های همسان در سیستم‌های قدرت,اولین کنفرانس مندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1371,رحمت الله هوشمند,محسن پارسا مقدم | جزئیات
جستجو:
|
کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت جدا از شبکه,کارشناسی ارشد,1394,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
مدیدیت تراکم در محیط تجدید ساختار یافته براساس مفهوم قیمت حاشیه ای توان عبوری از خطوط,کارشناسی ارشد,1394,رحمت الله هوشمند
بازیابی بهینه شبکه با استفاده از پخش بار بهینه(OPF) مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی جهش متقاطع(IMDE) با در نظر گرفتن اثرUPFC,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
جایابی بهینه کلیدهای اتوماتیک و خازنها در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
جایابی بهینه خازنها در شبکه های توزیع و فوق توزیع با دیدگاه کیفیت توان,کارشناسی ارشد,1394,رحمت الله هوشمند,اسکندر قلی پور شهرکی
برنامه ریزی هماهنگ توسعه تولید و انتقال در محیط بازار برق با حضور نیروگاه بادی,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
بهره برداری بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی اعوجاجات ولتاژ و جریان,کارشناسی ارشد,1393,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
برنامه ریزی تولیدی و جایابی کلید در یک میکروگرید ایزوله‌شده از شبکه با لحاظ قابلیت اعتماد,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,اسکندر قلی پور شهرکی
برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و نامعینی بار,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,سید محمد مدنی
بهینه‌سازی سیستم اندازه‌گیری گسترده به منظور تامین رویت‌پذیری و ارتقا‌ء بهره‌برداری از سیستم قدرت,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
برنامه‌ریزی عملکرد نیروگاه‌های حرارتی ،بادی،آبی و تلمبه‌ای ذخیره‌ای در بازار برق تجدید ساختار یافته,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی یک سیستم مدیریت انرژی یزای ریزشبکه های صنعتی ,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند,اسکندر قلی پور شهرکی
تاثیر منابع DG با عملکرد دائم و غیردائم روی قابلیت اطمینان عرضه در سیستمهای صنعتی,کارشناسی ارشد,1393,رحمت الله هوشمند
آنالیز خرابی سیستمهای فتوولتاییک جهت ارتقا قابلیت اطمینان آنها,کارشناسی ارشد,1393,مهدی نیرومند,رحمت الله هوشمند
اندازه گیری توان کوره قوس الکتریکی در محیط های هارمونیکی و نامتعادل,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
کاهش اثرات منفی تولیدات پراکنده بر عملکرد حفاظت سیستم توزیع,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد مدنی,رحمت الله هوشمند
برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن نامعینی بار و هزینه های خرید انرژی,کارشناسی ارشد,1392,رحمت الله هوشمند
پیش بینی بلادرنگ سطح امنیت در یک سیستم قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت جلوگیری از خاموشی سراسری با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه,دکتری,1392,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بهینه سازی همزمان در جایابی واحدهای اندازه گیری فازوری و طراحی سیستم ارتباطی آن در شبکه های WAMS,کارشناسی ارشد,1392,رحمت الله هوشمند,سید محمد مدنی
ناحیه بندی سیستم توزیع در حضور تولید پراکنده به وسیله FCL برای حفظ هماهنگی رله های اضافه جریان,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مدنی,رحمت الله هوشمند
جایابی بهینه‌ی منابع تولید پراکنده ، اندازه گیری هوشمند و پاسخ تقاضا به منظور ساخت نیروگاه مجازی,کارشناسی ارشد,1392,رحمت الله هوشمند
طراحی کنترل فرکانس-بار با استفاده از روش هوشمندBF-NM,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بازآرایی سیستم توزیع در محیط رقابتی بازار برق با حضور منابع تولید پراکنده,کارشناسی ارشد,1391,رحمت الله هوشمند,اسکندر قلی پور شهرکی
تزریق جریان توالی منفی برای تشخیص جداسازی اکتیو درسیستم های ریز شبکه با در نظر گرفتن نواحی NDZ,کارشناسی ارشد,1391,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی پایدار سازهای دو ورودی به کمک الگوریتم های تکاملیRCGA و BF-NM در سیستم های قدرت چند ماشینه,کارشناسی ارشد,1390,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
هماهنگی تولید واحدهای آبی و حرارتی با در نظر گرفتن قید انتقال توان با استفاده از الگوریتم BF-PSO,کارشناسی ارشد,1390,رحمت الله هوشمند
مدلسازی و کنترل کوره های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب,کارشناسی ارشد,1390,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,آرش کیومرثی
بارزدایی در شبکه های میکروگرید,کارشناسی ارشد,1390,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی و کنترل یک جبرانگر پویای ولتا‍‍ژ‍ چند منظوره,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,محمد عطائی
ارزیابی و بهبود پایداری سیگنال کوچک یک ریز شبکه با در نظر گرفتن مدل دقیق توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دو تغذیه و مدل دقیق بار,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
جایابی بهینه واحد های اندازه گیری فازور در سیستم قدرت,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند
تشخیص و پیشگیری سریع از حوادث پی در پی و خاموشی سراسری در سیستم های قدرت,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای نیروگاه بخاری,کارشناسی ارشد,1389,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
برنامه ریزی مشارکت و بررسی ریسک عملکرد هماهنگ و مستقل نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره ای در بازار انرژی و خدمات جانبی,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی پارامترهای PSS با استفاده از روشQFT برای سیستم چند ماشینه,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بررسی پدیده خاموشی سراسری با استفاده از مدل دقیق سیستم قدرت و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از این پدیده,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراخی پایدار ساز فازی خود تنظیم بهینه شده با الگوریتم های تکاملی در سیستمهای قدرت,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بهینه سازی غیر خطی پاسخ زمانی برای تنظیم کنترل فرکانس بار,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
خازن گذاری در شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی نامتعادل الوده به هارمونیک با استفاده از الگوریتم bf pso,کارشناسی ارشد,1388,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
بهینه سازی فازی بازارایی سیستمهای توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش تعادل بار بر مبنای تئوری کلنی مورچه ها,کارشناسی ارشد,1388,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
پایدارسازی سیستمهای قدرت با استفاده از طراحی همزمان و هماهنگ پارامترهای PSS و ادوات FACTS,کارشناسی ارشد,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای یک توربین بادی با ژنراتور DFIG متصل به شبکه سراسری با استفاده از دو روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,آرش کیومرثی
مدلسازی و تحلیل هارمونیکی شبکه الکتریکیک واحد قلع اندود صنایع فولادسازی,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند,آرش کیومرثی
بارزدایی فرکانسی در مجتمع فولاد با استفاده از شبکه های عصبی,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند
طراحی کنترل کننده جبران ساز استاتیکی سنکرون با استفاده از منطق فازی برای بهبود پایداری گذرا,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
بررسی سیستمهای حفاظتی موجود د نیروگاه شهید محمد منتظری,کارشناسی,1387,رحمت الله هوشمند
پیاده سازی و تجزیه تحلیل سیستم کنترل آنالوگ ...,کارشناسی,1387,رحمت الله هوشمند
شبیه سازی کامپیوتری پخش بار شبکه های توزیع به روش مستقیم,کارشناسی,1387,رحمت الله هوشمند
بررسی مسئله خازن گذاری در سیستمهای توزیع,کارشناسی,1387,رحمت الله هوشمند
طراحی ترانسفورماتورهای قدرت,کارشناسی,1387,رحمت الله هوشمند
مدل سازی کوره قوس الکتریکی وجبران فلیکر ولتاژ ناشی از آن با استفاده از جبران ساز استاتیکی توان راکتیو,کارشناسی ارشد,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
کاهش تاثیر کمبود ولتاژ در سیستمای توزیع با استفاده از جبرانگر D_STATCOM,کارشناسی ارشد,1386,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی
شبیه سازی کامپیوتری پستهای ....,کارشناسی ارشد,1382,رحمت الله هوشمند,سعید نمازی
پخش بار مستقیم شبکه های توزیع ..,کارشناسی ارشد,1382,سعید اله مرتضوی,رحمت الله هوشمند
آنالیز، طراحی و بهینه سازی فلومترهای ....,کارشناسی ارشد,1382,محمود جورابیان,رحمت الله هوشمند
کنترل برداری درایو ...,کارشناسی ارشد,1381,سعید اله مرتضوی,رحمت الله هوشمند
کنترل توان راکتیو و ولتاژ ..,کارشناسی ارشد,1380,محمود جورابیان,رحمت الله هوشمند
بهینه سازی سیستمهای توزیع ......,کارشناسی ارشد,1379,رحمت الله هوشمند,سعید اله مرتضوی
جستجو:
|
طراحی پستهای فشار قوی,تالیف,دانشگاه اصفهان,1388,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نبروگاهها (ویرایش جدید),تالیف,دانشگاه شهید چمران اهواز,1387,رحمت الله هوشمند
عایقها و فشار قوی,تالیف,دانشگاه شهید چمران اهواز,1387,مهدی ثقفی,رحمت الله هوشمند
عایقها و فشار قوی,ترجمه و تالیف,دانشگاه شهید چمران,1386,مهدی ثقفی,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نیروگاهها,تالیف,دانشگاه شهید چمران,1386,رحمت الله هوشمند
طراحی پستهای فشار قوی,تالیف,دانشگاه اصفهان,1386,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نیروگاهها,تالیف,دانشگاه شهید چمران,1385,رحمت الله هوشمند
عایقها و فشار قوی,ترجمه و تالیف,دانشگاه شهید چمران,1384,مهدی ثقفی,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نیروگاهها,تالیف,دانشگاه شهید چمران,1383,رحمت الله هوشمند
مدارهای الکتریکی 1,تالیف,دانشگاه پیام نور,1383,عبدالمحمد شیبانی,رحمت الله هوشمند
عایقها و فشار قوی,ترجمه و تالیف,دانشگاه شهید چمران,1382,مهدی ثقفی,رحمت الله هوشمند
منطق فازی و شبکه های عصبی,ترجمه,دانشگاه شهید چمران,1382,محمود جورابیان,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نیروگاهها,تالیف,دانشگاه شهید چمران,1382,رحمت الله هوشمند
منطق فازی و شبکه های عصبی,ترجمه,دانشگاه شهید چمران,1381,محمود جورابیان,رحمت الله هوشمند
تولید برق در نیروگاهها,تالیف,دانشگاه شهید چمران,1380,رحمت الله هوشمند
ماشینهای الکتریکی,ترجمه,دانشگاه شهید چمران,1378,مهدی بانژاد,رحمت الله هوشمند
جستجو:
|
جستجو:
|
استاد نمونه معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1391,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
ارتقا به مرتبه استادی، سال 1391,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
دبیر علمی، سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، سال 1392,رییس دانشکده مهندسی,دانشگاه اصفهان,1392
پژوهشگر برگزیده گروه برق، سال 1392,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
مولف کتاب برتر طراحی پستهای فشار قوی (ویرایش دوم)، سال 1392,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
مهندس منتخب سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان، سال 1392,استاندار اصفهان,استانداری اصفهان,1392
مولف کتاب برتر طراحی پستهای فشار قوی، سال 1391,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
پژوهشگر برتر معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1391,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
پژوهشگر برگزیده گروه برق در سال 1389,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1389
پژوهشگر نمونه استانی، سال 1389,استاندار اصفهان,استانداری اصفهان,1389
مدرس نمونه سال 1388,رییس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1388
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal