۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۱ خرداد
مرجان كائدي
گروه آموزشی : مهندسي فناوري اطلاعات
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي كامپيوتر - نرم افزار,دانشگاه اصفهان,1391
M.Sc.,مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز,دانشگاه اصفهان,1384
B.Sc.,مهندسي كامپيوتر - نرم افزار,دانشگاه صنعتي اصفهان,1382
جستجو:
|
Considering user dynamic preferences for mitigating negative effects of long-tail in recommender systems,,1403
رضا شفيلو, مرجان كائدي, علي پورميري
Which of the book recommendation sections is the most similar to the user selections in LibraryThing?,,1402
عاطفه مومني موگوئي, ميترا پشوتني زاده, مرجان كائدي
TFDF not TF-IDF in Financial Analysis,,1402
ميثم هاشمي, مهران رضايي, مرجان كائدي
Modeling user preferences in online stores based on user mouse behavior on page elements,,1401
سعيد صديق زاده, مرجان كائدي
Simultaneous optimization of cluster head selection and inter-cluster routing in wireless sensor networks using a 2-level genetic algorithm,,1401
مرجان كائدي, علي بهلولي, رامبد پاكروح
Gender Identification of Mobile Phone Users based on Internet Usage Pattern,,1401
فائزه نگارش, مرجان كائدي, زهرا زجاجي
Forecasting Alisadr Cave Tourism Demand Using Combination of Short-term and Long-term Forecasts,,1401
الهه ملك زاده همداني, مرجان كائدي, زهرا زجاجي
Happiness recognition from smartphone usage data considering users' estimated personality traits,,1400
عليرضا صادقيان, مرجان كائدي
An emotion-aware music recommender system: bridging the user's interaction and music recommendation,,1400
سبا يوسفيان جزي, مرجان كائدي, افسانه فاطمي خوراسگاني
Reducing the User Fatigue in Interactive Design: Utilizing Interactive Genetic Algorithm and the Desired Designs of Former Users,,1399
زهرا شيخي داراني, مرجان كائدي
Searchable Encryption Token Extraction for Deep Packet Inspection over Compressed HTTPS,مهندسي برق دانشگاه تبريز (دانشكده فني سابق )-دانشگاه تبريز,1399
زينب اسكندري, مرجان كائدي, علي بهلولي
Textual analysis of central bank news in forecasting long-term trend of Tehran stock exchange index,فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران,1399
ميثم هاشمي, مهران رضايي, مرجان كائدي
Promoting student career decision-making self-efficacy: An online intervention,,1398
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
How online career counseling changes career development: A life design paradigm,,1397
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
Personality-Based Personalization of Online Store Features Using Genetic Programming: Analysis and Experiment,,1397
عليرضا كاظمي نيا, مرجان كائدي, بينظير گنجي
اصلاح نويز طبيعي در سيستم هاي توصيه گر مشاركتي با درنظر گرفتن تغيير ترجيحات كاربر,,1397
اکرم ناظمي سجزي, مرجان كائدي
Improving Sparsity and New User Problems in Collaborative Filtering by Clustering the Personality Factors,,1397
زهرا يوسفي هفشجاني, مرجان كائدي, افسانه فاطمي خوراسگاني
Recommending the Long Tail Items Through Personalized Diversification,,1397
الهه ملک زاده همداني, مرجان كائدي
مروري بر حمله هاي انگشت نگاري تارنما,,1396
مريم طائبي, علي بهلولي, مرجان كائدي
Robust Optimization Using Bayesian Optimization Algorithm: Early Detection of Non-robust Solutions,,1396
مرجان كائدي, Chang Wook Ahn
A new energy-efficient topology for wireless body area networks,Journal of Medical Signal and Sensors-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,1396
آمنه رستم پور, ندا مقيم, مرجان كائدي
Improving the Interactive Genetic Algorithm for Customer-centric Product Design by Automatically Scoring the Unfavorable Designs,,1396
زهرا شيخي داراني, مرجان كائدي
تأثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم راهنمايي بر رشد خودآگاهي مسير شغلي,,1396
نوشين پردلان, احمد صادقي, محمدرضا عابدي, مرجان كائدي
Fractal-based Algorithm: A New Metaheuristic Method for Continuous Optimization,,1395
مرجان كائدي
تنوع بخشي شخصي سازي شده در سيستم توصيه گر با استفاده از الگوريتم شبيه سازي تبريد دو هدفه,,1395
الهه ملك زاده همداني, مرجان كائدي
Extracting Attractive Packaging Colours to Affect the Customers Subconscious Using Data Mining,,1395
مرجان كائدي, مهسا علي نيا
Suspended Sediment Concentration Estimation by Stacking the Genetic Programming and Neuro-fuzzy Predictions,,1395
احسان شماعي, مرجان كائدي
Biasing the Transition of Bayesian Optimization Algorithm Between Markov Chain States in Dynamic Environments,,1394
مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي, Chang Wook Ahn
ارائه مدلي براي تخمين ميزان برون گرايي اعضاي شبكه اجتماعي با استفاده از اطلاعات ساختار گراف,,1394
ايمان گلكار امينه, مرجان كائدي
Using Estimated Personality of Social Network Members for Finding Influential Nodes in Viral Marketing,,1394
ايمان گلکار امنيه, مرجان كائدي
مقايسه روش هاي خودگردان و شبكه عصبي خودگردان در سري-هاي زماني غيرخطي,,1393
مسعود عيسي پره, نصرا ايران پناه, مرجان كائدي
Evolutionary Optimization in Dynamic Environments: Bringing the Strengths of Dynamic Bayesian Networks into Bayesian Optimization Algorithm,,1392
مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي, Chang Wook Ahn
Holographic Mmory-based Bayesian Optimization Algorithm (HM-BOA) in Dynamic Environments,,1392
مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي, Chang Wook Ahn
Improving the Case-based Reasoning in Solving Optimization Problems using Bayesian Optimization Algorithm,,1390
مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي
Biasing Bayesian Optimization Algorithm Using Case Based Reasoning,,1390
مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي
Anger evaluation for fuzzy agents with dynamic personality,,1388
لطيفه پورمحمد باقر, مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي, Oren
Traffic Signal Timing Using 2-Dimensional Correlation, Neuro-Fuzzy and Queuing Based Neural Networks,,1387
مرجان كائدي, ناصر موحدي نيا, كمال جمشيدي
جستجو:
|
Fuzzy Association Rule Reduction Using Clustering IN SOM Neural Network (2765),International Conference IADIS Data Mining Organized by International Association for Development of the Information Society,1387/05/01 _ 1387/05/01,مرجان كائدي, محمدعلي نعمت بخش, ناصر قاسم آقائي
Anger Filter in Agent Simulation of Human Behavior (630),18th IASTED International Conference on Modeling and Simulation,1386/03/11 _ 1386/03/11,ناصر قاسم آقائي, لطيفه پور محمد باقر, مرجان كائدي, tuncer
(),,1387/08/21 _ 1387/08/21,مرجان كائدي, احمد برااني دستجردي, ناصر قاسم آقائي
(),,1392/02/29 _ 1392/02/29,مرجان كائدي, صدف کائدي
(),,1391/11/05 _ 1391/11/05,صدف کائدي, مرجان كائدي
(12917),,1389/07/14 _ 1389/07/14,مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي
(),,1387/08/07 _ 1387/08/07,مرجان كائدي, ناصر قاسم آقائي
(8639),,1387/08/07 _ 1387/08/07,مرجان كائدي, كامران زماني فر, ناصر قاسم آقائي
(13106),,1385/02/18 _ 1385/02/18,مرجان كائدي, ناصر موحدي نيا, كمال جمشيدي
(),,1384/12/01 _ 1384/12/01,مرجان كائدي, ناصر موحدي نيا, كمال جمشيدي
Personality and Emotions in Agent Simulation: Fuzzy Rules and an Implementation (4516),Virtual Concept Conference,1385/09/05 _ 1385/09/05,ناصر قاسم آقائي, مرجان كائدي, لطيفه پورمحمدباقر, Tuncer I. ?ren
Effects of Cognitive Complexity in Agent Simulation: Fuzzy Rules and Implementation (3078),International Mediterranean Modeling Multiconference,1384/07/28 _ 1384/07/28,ناصر قاسم آقائي, مرجان كائدي, Tuncer I. ?ren
(),,1393/02/03 _ 1393/02/03,مسعود عيسي پره, نصرا ايران پناه, مرجان كائدي
(),,1393/03/08 _ 1393/03/08,مسعود عيسي پره, نصرا ايران پناه, مرجان كائدي
(14477),,1392/11/10 _ 1392/11/10,فرزانه حسيني, مرجان كائدي, شيرين اربابيان
(14476),,1392/11/10 _ 1392/11/10,ايمان گلکار, مرجان كائدي
(),,1393/08/29 _ 1393/08/29,بهنوش بيگي, سميرا مزروعي, مرجان كائدي
(),,1393/08/07 _ 1393/08/07,فريده سيدين بروجني, مرجان كائدي
(),,1394/03/05 _ 1394/03/05,آمنه رستم پور, ندا مقيم, مرجان كائدي
(),,1394/03/05 _ 1394/03/05,زهرا يوسفي هفشجاني, مرجان كائدي, محمدعلي نعمت بخش
(),,1394/11/12 _ 1394/11/12,عليرضا کاظمي نيا, مرجان كائدي
(),,1395/02/24 _ 1395/02/24,عاطفه رشيدي, الهام شاه‌سنايي, مرجان كائدي
(),,1395/06/17 _ 1395/06/17,زهراشيخي, مرجان كائدي
(),,1395/06/17 _ 1395/06/17,اكرم ناظمي, مرجان كائدي
(),,1395/12/22 _ 1395/12/22,الهه ملک زاده همداني, مرجان كائدي
(),,1396/06/15 _ 1396/06/15,مريم طائبي, علي بهلولي, مرجان كائدي
(),,1396/07/27 _ 1396/07/27,مريم طائبي, علي بهلولي, مرجان كائدي
(),,1397/02/26 _ 1397/02/26,زهرا شيخي داراني, مرجان كائدي
(),,1397/11/09 _ 1397/11/09,سبا يوسفيان جزي, مرجان كائدي
(),,1398/08/22 _ 1398/08/22,فريده ضيايي, مهديه قزويني, بهنام قوامي, مرجان كائدي
(),,1399/06/12 _ 1399/06/14,سعيد صديق زاده, مرجان كائدي
(),,1399/12/13 _ 1399/12/14,فريبا عزيزيان, مرجان كائدي
(),The 7th International Conference on Internet of Things and Its Applications,1402/08/03 _ 1403/02/04,فريبا عزيزيان, مرجان كائدي
Analyzing the Brand Personality Perception in Social Networks: The Competence Dimension (),2024 10th International Conference on Web Research (ICWR),1403/02/05 _ 1403/02/06,مهرداد تركش اصفهاني, مرجان كائدي
|
طراحي توام سخت افزار-نرم افزار الگوريتم تشخيص لبه در تصوير با كاربرد كمك به افراد نابينا,كارشناسي ارشد,1402/12/21, ,مرجان كائدي
مقايسه طبقه¬بندي خودكار متون خبري بر اساس روش¬هاي مبتني بر يادگيري عميق و هستي¬شناسي ها,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,مرجان كائدي
پيشبيني رضايت مشتريان با استفاده از تحليل عاطفي نظرات در زبان فارسي,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,مرجان كائدي
پيش¬بيني موفقيت دانش¬آموزان در محيط آموزش الكترونيكي بر اساس ويژگي¬هاي تحصيلي آنها و ردگيري تعاملات آنها در طول زمان,كارشناسي ارشد,1402/11/03, ,مرجان كائدي
پيش بيني وفاداري مشتريان فروشگاه هاي برخط با استفاده از تحليل نظرات مشتريان,كارشناسي ارشد,1402/11/02, ,مرجان كائدي
تحليل نظرات كاربران شبكه اجتماعي در مورد يك برند با در نظر گرفتن ميزان خوش بيني يا بدبيني كاربران,كارشناسي ارشد,1402/11/02, ,مرجان كائدي
توسعه تخصيص وظايف به كاربران سنجش جمعي سيار در اينترنت اشياء با استفاده از پيش بيني تحرك كاربران، پيش بيني نرخ مشاركت كاربران و الگوريتم هاي فراابتكاري مبتني بر جمعيت,كارشناسي ارشد,1402/10/26, ,مرجان كائدي
شناسايي احساسات در مكالمه چند ماهيتي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي گراف,كارشناسي ارشد,1402/10/24, ,مرجان كائدي
بيشينه سازي تاثير با استفاده از اثرگذاري متقابل تيپ هاي شخصيتي در شبكه هاي اجتماعي,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مرجان كائدي
توصيه وكيل به كاربر با استفاده از تحليل متن مشكل حقوقي او,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مرجان كائدي
طراحي يك جمع¬كننده تركيبي تقريبي براي كاربرد پردازش تصوير با فناوري نانو لوله¬هاي¬كربني,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,مرجان كائدي
اعراب‌گذاري متون فارسي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي,كارشناسي ارشد,1402/06/21, ,مرجان كائدي
بخش بندي فروشندگان با استفاده از روند احساسات نظرات برخط در بازارهاي الكترونيكي,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,مرجان كائدي
رويكردي جديد براي پيش¬بيني امتياز در سيستم¬هاي توصيه با استفاده از شبكه¬هاي عصبي گرافي,كارشناسي ارشد,1402/06/19, ,مرجان كائدي
توصيه گر اخبار مبتني بر نشست با استفاده از تشخيص احساسات كاربر بر اساس الگوي تعاملات لمسي او با وب سايت خبري,كارشناسي ارشد,1401/11/30, ,مرجان كائدي
ارائه يك رويكرد برچسب گذاري اسناد فارسي به منظور آموزش مدل رتبه بندي سامانه هاي پرسش و پاسخ,كارشناسي ارشد,1401/11/30, ,مرجان كائدي
ايجاد تنوع در بازاريابي ويروسي بر مبناي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي,كارشناسي ارشد,1401/11/19, ,مرجان كائدي
استفاده از اعتماد به نفس تخميني كاربران براي تشخيص گره هاي تاثيرگذار در شبكه هاي اجتماعي,كارشناسي ارشد,1401/10/24, ,مرجان كائدي
شناسايي بصري بدون نمود نمونه اي با استفاده از انتخاب ويژگي مقاوم,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,مرجان كائدي
يادگيري عميق براي شناسايي عواطف چندگانه چندماهيتي,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,مرجان كائدي
شخصي‌ سازي سبك ارائه‌ي توضيحات در سيستم‌هاي توصيه‌گر متقاعد كننده‌ با استفاده از اطلاعات روان‌شناختي برگرفته از شبكه اجتماعي كاربران,كارشناسي ارشد,1401/06/21, ,مرجان كائدي
انتخاب پاسخ آگاه به دسته و مبتني بر شباهت در سيستم هاي پرسش پاسخ فارسي,كارشناسي ارشد,1401/05/09, ,مرجان كائدي
در نظر گرفتن پويايي ترجيحات كاربران به منظور كاهش اثرات منفي دنباله طولاني در سيستمهاي توصيه گر,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,مرجان كائدي
توسعه چارچوب بارگذاري محاسبات آگاه از متن در رايانش ابري سيار,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,مرجان كائدي
پيشنهاد يك سيستم توصيه گر كتاب بر مبناي شخصيت خوانندگان كتاب نوجوان در گودريدز,كارشناسي ارشد,1400/11/17, ,مرجان كائدي
ارزيابي عملكرد موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه اي در بازيابي تصاوير به زبان هاي فارسي و انگليسي,كارشناسي ارشد,1400/11/17, ,مرجان كائدي
بخش بندي مشتريان فروشگاه هاي برخط براساس ويژگي هاي محصول و تحليل نظرات,كارشناسي ارشد,1400/10/28, ,مرجان كائدي
طراحي سيستم شناسايي حركت بر پايه شتاب سنجي جهت اندازه¬گيري فعاليت¬هاي بدني و انرژي مصرفي.,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مرجان كائدي
سيستم مراقبت از افراد سالمند در خانه هوشمند,كارشناسي ارشد,1400/07/17, ,مرجان كائدي
شناسايي جنسيت كاربران تلفن همراه هوشمند بر اساس الگوي آنها در استفاده از اينترنت,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,مرجان كائدي
جايگذاري ماشين مجازي به منظور كاهش ترافيك و توان مصرفي در پردازش كلان داده‌ها,دكتري,1400/06/21, ,مرجان كائدي
يادگيري تقويتي عميق براي آموزش عامل‌هاي هوشمند در محيط‌هاي زبان طبيعي,كارشناسي ارشد,1400/05/02, ,مرجان كائدي
مقايسه ميزان مشابهت برچسب¬هاي كتاب¬هاي حوزه تاريخ با كتاب¬هاي هم موضوع مشابه و كتاب¬هاي پيشنهادي در لايبرري¬تينگ و تعيين بهترين شاخص تشابه,كارشناسي ارشد,1399/11/18, ,مرجان كائدي
شناسايي ترديد مشتريان و كاهش آن براساس تعاملات مشتريان با فروشگاه آنلاين از طريق دستگاه‌هاي لمسي,كارشناسي ارشد,1399/08/24, ,مرجان كائدي
شخصي‌سازي عكس محصولات براساس تصوير پروفايل كاربران,كارشناسي ارشد,1399/04/31, ,مرجان كائدي
تحليل تعامل كاربر با اجزاء صفحات وب براي استخراج علاقه مندي هاي او,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,مرجان كائدي
تشخيص ضمني احساسات كاربر از روي تعامل وي با تلفن همراه هوشمند با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي شخصيتي,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,مرجان كائدي
يك هم‌بندي جديد انرژي-كارا در شبكه‌هاي بي‌سيم محدوده‌ي بدن با در نظر گرفتن كيفيت سرويس,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
تخيمن شخصيت اعضاي شبكه هاي اجتماعي براي بازاريابي ويروسي,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
بهبود سيستم توصيه گر مبتني بر پالايش مشاركتي با استفاده از خوشه بندي شخصيت كاربران,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
شخصي سازي تطبيقي روش ترغيب مشتريان در فروشگاههاي آنلاين بر اساس ويژگي هاي شخصيتي آنها,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
كاهش خستگي كاربر در الگوريتم¬هاي تكاملي تعاملي براي طراحي مشتري¬محور محصول، با پيشگيري از توليد طرح¬هاي كانديد نامناسب,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
بازرسي محتوايي ترافيم فشرده شده https,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
اصلاح نويز طبيعي در سيستم¬هاي توصيه¬گر مشاركتي با در نظر گرفتن تغيير ترجيحات كاربر,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
تنوع بخشي شخصي سازي شده در توصيه ها با استفاده از اقلام دنباله طولاني,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
پيشنهاد محتوا در شبكه هاي اجتماعي بر اساس نيازهاي اساسي كاربران طبق نظريه انتخاب گلاسر,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
توصيه گر بين دامنه اي فدرال جمعي انتخابي,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
ارائه مدلي براي طبقه بندي مشتريان براساس ادراك آنها از شخصيت برند در شبكه هاي اجتماعي,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
روش بوت استرپ آنلاين در ارزيابي يادگيري تقويتي,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي بازار براي محصولات لوازم خانگي بر اساس تحليل نظرات فارسي كاربران شبكه هاي اجتماعي و فروشگاه هاي برخط,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
استفاده از يادگيري تقويتي براي شخصي سازي آموزش آنلاين با حفظ انگيزه دانشجو,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
مدل سازي رفتار كليك كاربر با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي بهبود تجربه كاربر,كارشناسي ارشد,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
-,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
پروژه ي كارشناسي با موضوع طراحي وب سايت براي مراكز خريد,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر دكوراسيون و لوازم خانگي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
تشخيص بيماري از روي داده هاي ژني با استفاده از هوش مصنوعي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
تحليل جوامع در شبكه اجتماعي اينستاگرام براي جلب دنبال كنندگان رقبا بر پايه ي هوش مصنوعي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
سايت آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي برنامه اي براي تشخيص اشتباهات املايي زبان فارسي زبان آموزان غيربومي توسط شبكه عصبي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
گالري هنري مجازي با تكنولوژي واقعيت مجازي و با استفاده از سيستم توصيه‌گر,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي سامانه مشاوره هوشمند و توليد محتواي رسانه اي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي برنامه اي براي تشخيص اشتباهات املايي زبان فارسي زبان آموزان غيربومي توسط شبكه عصبي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
تحليل جوامع در شبكه اجتماعي اينستاگرام براي جلب دنبال كنندگان رقبا بر پايه ي هوش مصنوعي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر دكوراسيون و لوازم خانگي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده سازي يك سيستم يادگيري تقويتي چندعاملي مشاركتي-رقابتي به منظور انجام بازي واليبال,كارشناسي,, ,مرجان كائدي
طراحي مشاوره مسير شغلي برخط و مقايسه تاثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم هاي راهنمايي و طراحي زندگي بر رشد مسير شغلي و خودكارآمدي تصميم گيري مسير شغلي دانشجويان,دكتري,, ,مرجان كائدي
انتخاب ويژگي‌هاي متمايز كننده سل پنهان با تجزيه و تحليل داده‌هاي بيان ژن,دكتري,, ,مرجان كائدي
طراحي يك چارچوب پاسخ به پرسش دامنه باز در زبان فارسي با استفاده از توسعه روش هاي تبديلي,دكتري,, ,مرجان كائدي
تطبيق دامنه در ترجمه ماشيني عصبي,دكتري,, ,مرجان كائدي
سيستم توصيه‌گر مشاركتي افزايشي مبتني بر جلسه ناشناس,دكتري,, ,مرجان كائدي
تشخيص جوامع ناهنجار در شبكه هاي اجتماعي با رويكرد يادگيري خودنظارتي,دكتري,, ,مرجان كائدي
برنامه اندرويدي براي پيشنهاد موسيقي بر اساس پالايش مشاركتي زمينه آگاه,,, ,مرجان كائدي
طراحي سامانه جامعي براي آژانس هاي مسافرتي با قابليت پيشبيني تعداد مسافران آينده,,, ,مرجان كائدي
انتخاب نوع وام اعطايي مناسب به مشتريان بانك با استفاده از داده كاوي,,, ,مرجان كائدي
بكارگيري چندين مدل يادگيري ماشين به منظور پيش‌بيني ابتلاي جديد و مرگ‌ومير ناشي از كوييد-19,,, ,مرجان كائدي
پيش‌بيني دما و فشار مناسب جهت انحلال پليمرها به كمك مدل‌هاي يادگيري ماشين,,, ,مرجان كائدي
طراحي و پياده‎سازي سامانه ثبت سفارش برخط براي خدمات خشكشويي با قابليت پيشنهاددهي خشكشويي مناسب,,, ,مرجان كائدي
جستجو:
|
Using Z: Specification, Refinement, and Proof,دانشگاه شهركرد,1402,زهرا كريمي دهكردي, مرجان كائدي, فاطمه حسنوند
رئيس كميته انتشارت پنجمين كنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و كاربردها,,1400,مرجان كائدي
شبيه سازي كامپيوتري به روش مونت كارلو,جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1394,علي بهلولي, مرجان كائدي
مدل سازي سيستم ها با استفاده از شبكه هاي پتري(به انضمام مثال هايي از مدل سازي شبكه هاي كامپيوتري),جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1393,مرجان كائدي, علي بهلولي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
تقدير به عنوان مدرس نمونه دانشكده مهندسي كامپيوتر در روز بزرگداشت مقام معلم ارديبهشت 99,,,1399 ( 2020 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
054 مفاهيم پيشرفته در تجارت الكترونيكي1 1401/10/18 يك شنبه 14:00-17:00
359 يادگيري ماشين در تجارت الكترونيكي 1401/10/24 شنبه 11:00-14:00
014 سيستم هاي عامل 1401/10/19 دوشنبه 11:00-14:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal