۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
آرش کیومرثی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
پسا دکتری,مهندسی برق-ماشین های الکتریکی ,صنعتی برلین,آلمان,1384-1385
دکتری,مهندسی برق-قدرت,صنعتی اصفهان,ایران,1377-1383
فوق لیسانس,مهندسی برق-قدرت ,صنعتی اصفهان,ایران,1374-1377
لیسانس,برق-الکترونیک ,صنعت نفت,ایران,1369-1374
دیپلم,ریاضی-فیزیک ,شهید دکتر بهشتی,ایران,1365-1369
جستجو:
|
Improvement Power System Harmonics by Using Active Filter in the Wind Turbine Controller,سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,مجتبی صادقی,بهزاد میرزائیان دهکردی,معین پرستگاری,آرش کیومرثی | Detail
The Study of Wind Power Potential at Divandareh Site,سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,فرحناز تقوی,آرش کیومرثی,عباس حسینی,وحید رسولی | Detail
طراحی بهینه موتور سنکرون خطی آهنربای دائم مبتنی بر بهبود بازده,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,رضا غنایی,آرش کیومرثی,احمد دارابی,محمد عطائی | جزئیات
طراحی و ساخت یک کنترل کننده سرعت موتور القایی به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال بر اساس کنترل کننده های فازی و تناسبی-انتگرال گیر بهینه شده با الگوریتم ژنتیک,نخستین کنفرانس ملی انرژی فناوریهای خودرو توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروهای هیبریدی و الکتریکی,ملی,سخنرانی,1390,جواد عربی,حسین ربیع,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,آرش کیومرثی | جزئیات
یک روش داده کاوی برای بدست آوردن یک شاخص کلی کیفیت توان,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,ابوالفضل زرگری,پیمان معلم,آرش کیومرثی | جزئیات
محاسبه گشتاور خزشی در موتور سنکرون مغناطیس دایم سطحی,نخستین کنفرانس ملی، انرژی، فناوری خودرو، توسعه پایدار,ملی,پوستر,1390,بنیامین کیانی,آرش کیومرثی | جزئیات
طراحی، ساخت و تحلیل اجزای محدود یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی برای کاربرد در خودروهای هیبریدی,نخستین کنفرانس ملی، انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار,ملی,پوستر,1390,حسام شفیعی خوزانی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی | جزئیات
DESIGN AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AN IPM MOTOR,the 16 th international symposium on power electronics,بین المللی,پوستر,1390,حسام شفیعی خوزانی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی | Detail
COGGING TORQUE ANALYSIS IN SURFACE-MOUNTED PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR,the 16th international symposium on power electronics,بین المللی,پوستر,1390,بنیامین کیانی,آرش کیومرثی,جلیل عمادی | Detail
مدلسازی تغییرات سرعت باد به عنوان ورودی سیستم های تبدیل انرژی باد ,دومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1390,وحید رسولی,آرش کیومرثی,محمد عطائی | جزئیات
A Hybrid Speed Sensorless MTPA Vector Controller for IPMSM Drive Incorporated with Online Parameter Identification,هجدمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,احمد رضا شفیعی(دانشجوی کارشناسی ارشد),بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکس | Detail
Studying and improvement of operation of IEC flickermeter,18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,ابوالضل زرگری,پیمان معلم,آرش کیومرثی | Detail
تخمین پارامتر سیستمهای آشوبناک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی (HPSO),هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,حسین محکمی,مصطفی عزت آبادی پور,محمد عطائی,آرش کیومرثی | جزئیات
بررسی و اصلاح روش اندازه گیری فلیکر Δv10,دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران,منطقه ای,سخنرانی,1388,ابوالفضل زرگری (دانشجو),پیمان معلم,آرش کیومرثی | جزئیات
Harmonic Filter Reconfiguration in an Arc Furnace Plant Using Frequency Spectrum Analysis of Filters Current,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی,سبحان محمدیان | Detail
Closed Loop Predictive Control of the TCR/FC Compensator for an Electric Arc Furnace,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Fuzzy control of D-StatCom for improving power quality in the DC traction system by using PSCAD/EMTDC Software,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش بخت مند (دانشجوی ارشد),بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی | Detail
Determination of Flicker Propagation Direction in Power Systems with Arc Furnace Loads,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,پگاه همدانی(دانشجوی کارشناسی ارشد) | Detail
کنترل آشوب در موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از جایابی بهینه ی نماهای لیاپانف,دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,بهزاد قربانی,محمد عطائی,آرش کیومرثی | جزئیات
Three dimensional analysis of an AC electric arc furnace ,35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics - IECON 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش کیومرثی,A. NAzari,محمد عطائی,حمید بهشتی,H. Karimi | Detail
Study of Electric Arc Furnace Operation Effect on the Shaft of Local Power System Generators by Employing Furnace Real Model,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان,آرش کیومرثی | Detail
Design of Parallel TSC for Reactive Power Compensation in Electric Arc Furnaces,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,مهدی ترابیان,آرش کیومرثی | Detail
Closed Loop Power Control of an Induction Furnace,153th International Conference on Electrical Machines,بین المللی,سخنرانی,1387,آرش کیومرثی,رحمت الله هوشمند,رسول علی زرگر,محمد رضا حسن زاده | Detail
Optimal Design of a Soft Switching Inverter for Control of an Induction Motor Drive Using Scalar Method,XVIII International Conference on Electrical Machines-ICEM,بین المللی,سخنرانی,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,رضا اشرفی | Detail
Power Calculations Based on New Definitions for Measured Data of Arc Furnace and Transformer Inrush Current,PCIM 2007,بین المللی,پوستر,1386,آرش کیومرثی | Detail
The Mathematical Modeling of a Double-Pendulum System as a Physical Model of Flexible Arm Robot,2007 IEEE International Conference on Control and Automation,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی, رضا اشرفی | Detail
Comparing the Time Stepping Finite Element Method Results and Measured Data of a Three Phase Electric Arc Furnace,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش کیومرثی,زهرا حاتم پور ,محمد عطائی,مهدی معلم | Detail
Adaptive Control of the Electric Arc Furnace Electrodes Using Lyapunov Design,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,پوستر,1386,امیر پارسا پور,محمد عطائی,آرش کیومرثی | Detail
Optimized Performance of STATCOM with PID Controller Based on Genetic Algorithm,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,پوستر,1386,سعید اشتهاردیها,محمد بیاتی پوده ,آرش کیومرثی | Detail
PTGVLR: Fast MLP Learning using Parallel Tangent Gradient with Variable Learning Rates,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,پیمان معلم,آرش کیومرثی | Detail
Optimizing LQR and Pole placement to Control Buck Converter by Genetic Algorithm ,2007 International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد بیاتی پوده,سعید اشتهاردیها,آرش کیومرثی,محمد عطائی | Detail
The Control of a Double-Pendulum System,International Conference on Control, Automation and Systems 2007,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد عطائی,آرش کیومرثی,مهدی ترابیان اصفهانی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Torque Ripple Suppression in an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor ,XVIII International Conference on Electrical Machines-ICEM,بین المللی,پوستر,1386,محمدرضا حسن زاده ,آرش کیومرثی | Detail
Average Torque Optimization in Interior Permanent Magnet Synchronous Motors ,XVIII International Conference on Electrical Machines-ICEM,بین المللی,پوستر,1386,محمد رضا حسن زاده,آرش کیومرثی,حمید خسروی | Detail
بررسی عملکرد و شبیه سازی کوره القایی,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,آرش کیومرثی,رحمت الله هوشمند,مریم محبی زاده | جزئیات
تخمین استاتیکی حالت هارمونیکی در سیستم قدرت با کاهش ابعاد مدل,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,فریبرز حقیقت دار فشارکی | جزئیات
Optimal Shape Design of An interior Permanent-Magnet Synchronous Motor,International Electric Machines and Drives Conference,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی,مهدی معلم | Detail
Comparison of Output Characteristics of a Permanent-Magnet DC and a Field-winding DC Starter Motor,6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED ELECTRO MECHANICAL MOTION SYSTEMS,بین المللی,پوستر,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی معلم | Detail
Rotor eccentricity of third kind in a rotating electric machine,6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED ELECTRO MECHANICAL MOTION SYSTEMS,بین المللی,پوستر,1384,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Startup and Steady-State Performance of Interior-Permanent Magnet Induction Motors,9th SPANISH PORTUGUESE CONGRESS ON ELECTRICAL ENGINEERING,بین المللی,پوستر,1384,محمد رضا حسن زاده ,آرش کیومرثی | Detail
Torque Optimization of the Interior-Permanent Magnet Synchronous Motors using Design Sensitivity Analysis,9th SPANISH PORTUGUESE CONGRESS ON ELECTRICAL ENGINEERING,بین المللی,پوستر,1384,محمد رضا حسن زاده,آرش کیومرثی | Detail
The Transformer Inrush Currents,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی | جزئیات
استفاده از روشهای الکتریکی و الکترومغناطیسی در بازرسی داخلی و خارجی خطوط تغذیه و توزیع گاز,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی | جزئیات
Optimal shape design of an interior Permanent-Magnet Synchonous Motor,Compumag,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی,مهدی معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
‍‍Comparision of output characteristics of a permanent magnet and field winding Dc starter motor,Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی معلم | Detail
Rotor eccentricity of thrid kind in a rotating electric machine,Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Calculation of Magnetizing Inductances in Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors,International Conference on Electrical and Electronic Equipment,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش کیومرثی,محمد رضا حسن زاده ,مهدی معلم | Detail
ECCENTRIC MAGNETIC FIELD ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES,International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics,بین المللی,سخنرانی,1383,آرش کیومرثی,محمد رضا حسن زاده,مهدی معلم | Detail
New Analytical Methods on Field Calculation for Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors,International Conference on Electrical Machines,بین المللی,پوستر,1383,آرش کیومرثی,مهدی معلم | Detail
Accurate Methods for Calculation of Magnetizing Inductances in Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors,International Conference on Electrical Machines,بین المللی,پوستر,1383,محمد رضا حسن زاده,آرش کیومرثی | Detail
New methods on field calculation of brushless PM motors,12th Symposium of Power Electronics,بین المللی,سخنرانی,1382,مهدی معلم,آرش کیومرثی,محمد رضا حسن زاده | Detail
The Torque ripples of brushless permanent-magnet motors,12th Symposium of Power Electronics,بین المللی,سخنرانی,1382,آرش کیومرثی,محمد رضا حسن زاده ,مهدی معلم | Detail
مقایسه جبران کننده های TSC و TCR/FC در جبران توان راکتیو کوره قوس الکتریکی و ارائه یک روش جهت کاهش هارمونیکها و بهبود ضریب توان,10th Iranian conference on electrical engineering,بین المللی,سخنرانی,1381,آرش کیومرثی,دکتر حسن قوجه بکلو | جزئیات
Analysis of active and reactive power, power factor and electrical energy measurements in harmonic distorted environment,Power System Conference,بین المللی,سخنرانی,1376,مسعود حیرانی اصفهانی ,آرش کیومرثی,مسعود شهیدی,فروزان قاسمی | جزئیات
جستجو:
|
بهبود عملکرد سیستم کنترل موتور جریان مستقیم بدون جاروبک شش فاز,کارشناسی ارشد,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
کاهش نوسانات گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی در روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از بردار ولتاژ بهبود یافته,دکتری,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم,آرش کیومرثی
اندازه گیری توان کوره قوس الکتریکی در محیط های هارمونیکی و نامتعادل,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,اسکندر قلی پور شهرکی,رحمت الله هوشمند
ارزیابی حساسیت پارامتر های کنترلی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از آنالیز حساسیت مسیر,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
ارائه دو طرح جدید برای موتور های سنکرون مغناطیس دائم داخلی جهت افزایش گشتاور متوسط و کاهش ضربان گشتاور,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی
کاهش ریپل گشتاور و شار در کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
طراحی و تحلیل یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم 2 مگاوات محور افقی مورد استفاه در توربین‌های بادی,کارشناسی ارشد,1392,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی
تحلیل، طراحی بهبود یافته‌ی یک ژنراتور سنکرون مغناطیس-دائم روتور خارجی، جهت استفاده در یک توربین بادی محور قائم با توان نامی 20 کیلو وات بر اساس منحنی ظرفیت,کارشناسی ارشد,1392,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی، تحلیل، و بهینه سازی ترکیب شکل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با سد کننده شار دو لایه در روتور به صورت الگوی ماچائون با استفاده از روش تاگوچی,کارشناسی ارشد,1391,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی کنترل کننده فازی سرعت موتور االقایی,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
بررسی تاثیر عملکرد ژنراتور القایی دو تغذیه بر پارامترهای کیفیت توان شبکه,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,هوشنگ کریمی
طراحی و ساخت کنترل برداری سرعت موتور القایی بر اساس تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده ها به روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
طراحی و بهینه سازی یک موتور الوکتانسی سنکرون و تحلیل آن بر اساس روش المان محدود,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,پیمان معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی مدلسازی و بهینه سازی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,احمد دارابی
مدلسازی و کنترل کوره های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب,کارشناسی ارشد,1390,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,آرش کیومرثی
کنترل توان اکتیو تولید شده در توربین بادی به منظور کاهش اثر نوسانات فرکانس بالای باد برروی شبکه قدرت,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی,امین خدابخشیان خوانساری
کنترلD-Statcom برای بهبود کیفیت توان در شبکه برق مترو,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون رلوکتانسی با مغناطیس های دائم کمکی ,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی
طراحی کنترل کننده مد لغزشی بهبود یافته برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم,کارشناسی ارشد,1389,محمد عطائی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی
آنالیز الکترومغناطیسی و حرارتی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های المان محدود,کارشناسی ارشد,1388,آرش کیومرثی,محمد عطائی,حمید بهشتی
طراحی کنترل کننده هوشمند جهت کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامی,کارشناسی ارشد,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکس
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی با راندمان بالا بر اساس کاهش تلفات مسی,کارشناسی ارشد,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارولوکس
طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای یک توربین بادی با ژنراتور DFIG متصل به شبکه سراسری با استفاده از دو روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,آرش کیومرثی
مدلسازی و تحلیل هارمونیکی شبکه الکتریکیک واحد قلع اندود صنایع فولادسازی,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند,آرش کیومرثی
تخمین حالت هارمونیکی در سیستم قدرت با تعیین بهینه مکانهای نصب تجهیزات اندازه گیری,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
کنترل فازی سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی با راندمان بالا بر اساس کاهش تلفات,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکاس
طراحی بهینه موتور سنکرون رولوکتانسی بر اساس حداقل ریپل گشتاور,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکاس
طراحی و ساخت فیلکر متر,کارشناسی ارشد,1387,پیمان معلم,آرش کیومرثی
طراحی و ساخت تقویت کننده VHF ,کارشناسی,1386,آرش کیومرثی
شبیه سازی تراتسفورمر با استفاده از نرم افزار سیمولینک,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی
بررسی توان اکتیو, توان راکتیو,ضریب توان وانرژی الکتریکی در محیط های هارمونیکی ,کارشناسی,1386,آرش کیومرثی
تحلیل پارامتری یک تقویت کننده مایکروویو به وسیله معادلات حالت به همراه تحلیل اثر نویز روی عملکرد تقویت کننده,کارشناسی,1386,آرش کیومرثی
مدل انتقال گرمایی در ماشین های القایی سه فاز ,کارشناسی,1386,آرش کیومرثی
مدل سازی کوره قوس الکتریکی وجبران فلیکر ولتاژ ناشی از آن با استفاده از جبران ساز استاتیکی توان راکتیو,کارشناسی ارشد,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
ارایه روش جدید برای کنترل ِD-Statcomدر جهت بهبود کیفیت توان در متروی برقی,کارشناسی ارشد,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
بررسی پارامتر های الکتریکی, مغناطیسی وحرارتی در کوره های قوس الکتریکی سه فاز با استفاده از المان محدود ,کارشناسی ارشد,1386,آرش کیومرثی,محمد عطایی,حمید خادم الحسینی بهشتی
جستجو:
|
تحلیل موتور القایی با استفاده از روش اجزائ محدود,ترجمه,انتشارات نهر دانش,1393,آرش کیومرثی
Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors , Optimal Shape Design, Construction and Testing,تالیف,Lambert Academic Publishing,1389,آرش کیومرثی,رلف هانیچ
Finite Elements,تالیف,WSEAS,1386,آرش کیومرثی,پیمان معلم,محمد رضا حسن زاده ,مهدی معلم
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal