۱۴۰۰ جمعه ۲۶ شهريور
بهروز ترک لادانی
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی نرم افزار
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری,تربیت مدرس,ایران,1377-1383
جستجو:
|
ارائه زبانی جهت مدلسازی امنیت چندسطحی در معماری سرویسگرا,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,صفورا آقابزاز,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
بهبود معیار پوشش شرط/تصمیم اصلاح‌یافته در آزمون نرم‌افزاربه روش مبتنی بر مدل,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,مرضیه صفرزاده,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ها برای تحلیل سرمایه گذاری امنیتی در شبکه های دارای وابستگی,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1394,سید علیرضا هاشمی نسب,بهروز ترک لادانی | جزئیات
A MapReduce-Based Algorithm for Parallelizing Collusion Detection in Hadoop,IKT 2015 7th International conference in Information and knowledge Technology,بین المللی,سخنرانی,1394,Mahmood Mortazavi,بهروز ترک لادانی | Detail
روش جدیدی برای شناسایی بدافزارهای فراریخت با استفاده از تحلیل ایستا,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1394,ایمان کیان رستمی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تحلیل استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر چالش خودخواهی گره ها,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,پوستر,1394,امیر جلالی بیدگلی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
مدل سازی و تحلیل اشتراک دانش و سرمایه گذاری پویای امنیتی برای سازمان های وابسته به کمک نظریه بازی ها,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1394,منصوره اژه ای,بهروز ترک لادانی | جزئیات
روشی برای حفظ حریم مکانی در پرس و جوهای نزدیکترین همسایه گروهی,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,پوستر,1394,فهیمه بلورکش,بهروز ترک لادانی,علیرضا نصر اصفهانی | جزئیات
Cryptanalysis and Strengthening of SRP+ Protocol,The 12th ISC INternational Conference on Information Security and Cryptology,بین المللی,سخنرانی,1394,فریدون مرادی,حمید ملا,بهروز ترک لادانی | Detail
Towards automatic generation of formal specifications for UML consistency verification,2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI2015),بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا شعرباف,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | Detail
حمله به صفحات وب از طریق post Message در HTML5 و ارایه راهکارهای دفاعی,کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری,ملی,سخنرانی,1393,محمد رضا شمس,محمد پور زعفرانی,بهروز ترک لادانی,احمد براآنی دستجردی | جزئیات
بررسی میزان کیفیت آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه اصفهان,اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی,بین المللی,سخنرانی,1393,مائده راهداری,احمد رضا نصر اصفهانی,محمدرضا نیلی احمد آبادی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
DoS and port scan attack detection in high speed networks,11th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC), 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,Masoud Hasanifard,بهروز ترک لادانی | Detail
روشی بهبود یافته برای کشف ویروسهای فراریخت به کمک گراف وزن دار کدهای عملیاتی,کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری,ملی,سخنرانی,1393,علیرضا خلیلیان,سید عسگری قاسم پوری,بهروز ترک لادانی | جزئیات
توصیه رفاقتی برای بهبود مدیریت اعتماد در شبکه‌های اقتضایی حمل و نقل,پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش,ملی,سخنرانی,1392,اصغر ترکی هرچگانی,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
تولید خودکار موارد آزمون جهت ارزیابی صحت پیاده‌سازی سیاست‌های کنترل دسترسی,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,محبوبه تقی‌زاده,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
A Collaborative Filtering Recommender System Based on User’s Time Pattern Activity,2013 5th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT), IEEE,ملی,سخنرانی,1392,Pooyan Adibi,بهروز ترک لادانی | Detail
Quantitative Verification of Beta Reputation System Using PRISM Probabilistic Model Checker,10th International ISC Conference on Information Security and Cryptology,بین المللی,سخنرانی,1392,Amir Jalaly Bidgoly,بهروز ترک لادانی | Detail
تجمیع داده مبتنی بر شایعه در محیط های متخاصم ,دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,موسی موسی زاده,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تشخیص بدافزارهای فراریخت با استفاده از تحلیل فرکانس نسبی بایت ها,ششمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهدی جبل عاملی,لیلا صمیمی دهکردی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
آزمون فاز اکتشافی جهت کشف خطاهای نرم‌افزاری ,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1392,منیره قدیریان,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
روشی برای کاهش حجم و بهبود کیفیت هشدارها در سامانه تشخیص نفوذ,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,بهروز شاهی شیخ احمدلو,بهروز ترک لادانی | جزئیات
A Group-Based Trust Model for Vehicular Ad-hoc Networks Based on Belief Theory,The 4th Conference on Information and KnowledgeTechnology Faculty of Electtrical and computer Engineering,ملی,سخنرانی,1391,Sajedeh Amini,بهروز ترک لادانی | Detail
Recommender System Based on Group Trust,5th International Conference on Information Security & Cryptology - ISCTurkey 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,Somayeh Naghshbandi,بهروز ترک لادانی | Detail
Covert Channels Detection using Process Mining,5th International Conference on Information Security & Cryptology - ISCTurkey 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,امیر جلالی بیدگلی,بهروز ترک لادانی,احمد براآنی دستجردی | Detail
صحت در تجمیع داده مبتنی بر شایعه در شبکه های حسگر بی سیم,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران،,بین المللی,سخنرانی,1391,مرتضی بهنیافر,بهروز ترک لادانی | جزئیات
مرصاد: راهکاری پویا برای پایش و تحلیل عملکرد بدافزارها,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین سلیمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی بی نشان در شبکه های اقتضائی متحرک,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد ذوالفقاری,بهروز ترک لادانی,مریم موزرانی,احمد براآنی دستجردی | جزئیات
روشی برای تشکیل سازمان های مجازی مورد اعتماد,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,سمیه آقازیارتی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تشخیص کانال نهان با استفاده از شبکه پتری و منطق زمانی,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,امیر جلالی بیدگلی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
خودکارسازی تبدیل مدل جهت تسهیل وارسی رفتار پویای سیستم,هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1391,امین رضائی,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
سیستم شهرت بتای مقاوم در برابر گره‌های تبانی‌گر خوش رفتار,هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1391,مرتضی بهنیافر,بهروز ترک لادانی | جزئیات
Trust Modeling and Verification Using Colored Petri Nets,8th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC), 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Amir Jalaly Bidgoly,بهروز ترک لادانی | Detail
An Entropy Based Approach for DDoS Attack Detection in IEEE 802.16 Based Networks,6th International Workshop on Advances in Information and Computer Security (IWSEC) 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Maryam Shojaei,ناصر موحدی نیا,بهروز ترک لادانی | Detail
A Context-Aware Reputation-Based Model of Trust for Open Multi-agent Environments,Advances in Artificial Intelligence, 24th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Ehsan Mokhtari,Zeinab Noorian,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | Detail
استفاده از بررسی مدل در سیستم های کنترل ترافیک: یک کاربرد عملی,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1390,علیرضا روحی,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
مدلی برای اعتماد در شبکه های اقتضایی حمل و نقل,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1390,ساجده امینی,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | جزئیات
Internet Protocol Television,هفته پژوهش 1390 دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,بهروز ترک لادانی | Detail
مدلی برای استنتاج توزیع شده نامطمئن در آنتولوژی ها,دومین همایش بین المللی موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات,بین المللی,سخنرانی,1390,فروغ انوشا,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
Toward A Software Development Methodology for Anonymity Applications,3rd International Workshop on Privacy and Anonymity in the Information Society (PAIS’10,بین المللی,سخنرانی,1389,Marzieh ispareh,بهروز ترک لادانی,Shirin Shariat,Zahra Nasr Azadani | Detail
Traffic Analysis for WiMAX Network under DDoS Attacks,2010Second Pacific - Asia Conference on Circuits,Communications System(PACCS,بین المللی,سخنرانی,1389,مریم شجاعی,ناصر موحدی نیا,بهروز ترک لادانی | Detail
مدلی برای اعتماد گروه محور,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,منصوره اژه ای,بهروز ترک لادانی,ناصر موحدی نیا | جزئیات
طراحی پروتکل امنیتی جهت سامانه سیار مدیریت بلیط,هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,شکوفه مختاری,فاطمه نوری,بهروز ترک لادانی | جزئیات
اعتماد چند تابعی مبتنی بر مضمون در شبکه های اقتضایی متحرک,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,حامد سمواتی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
AMLeT: Adaptive Multi Level Trust framework for MANETs,CNDS 2011 : International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems,بین المللی,سخنرانی,1389,حامد سمواتی,بهروز ترک لادانی,حسین مودی | Detail
Adaptive Similarity Aggregation Method for Ontology Matching,UKSim Fourth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation,بین المللی,سخنرانی,1389,Mohammad Mehdi Keikha,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
کاربرد گراف سیاست مقید شده جهت توصیف و تحلیل سیاستهای کنترل دسترسی در فرایندهای BPEL,ششمین کنفرانس بینالمللی انجمن رمزایران,بین المللی,سخنرانی,1388,درخشنده,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | جزئیات
FOCET: a Functional Ontology of Context for Evaluating Trust,International Conference on Information Security and Privacy ISP-09,بین المللی,سخنرانی,1388,Ehsan Mokhtari,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | Detail
CORMET: a Context-aware Ontological Reputation Model For Evaluating Trust in Multi-agent Systems,Internationa conference on Enterprise Information Systems and web Technology,بین المللی,سخنرانی,1388,Ehsan Mokhtari,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش,Hoorieh Hosaini | Detail
A Continuous Double Auction Method for Resource Allocation in Computational Grids,IEEE Symposium on Computational Intelligence in Scheduling - CISched 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,Hesam Izakian,بهروز ترک لادانی,کامران زمانی فر,Ajith Abraham ,Václav Snášel | Detail
A Conceptual Framework for Specification, Analysis, and Design of Anonymity Services,2nd International Workshop on Privacy and Anonymity in the Information Society (PAIS’09),بین المللی,سخنرانی,1388,Marzieh Ispareh,بهروز ترک لادانی | Detail
اعتماد مبتنی بر شهرت با قابلیت تشخیص و مقابله با توصیه های نادرست با استفاده از شبکه عصبی,ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,منصوره اژه ای,ناصر موحدی نیا,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تشخیص میزبان‌های بدخواه در سیستم پلیس عامل‌ها بر اساس استخراج نشانه‌های حمله,ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,نسیبه محمودی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تحلیل چالش ها و عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP),ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,سخنرانی,1388,فریبا صدرعاملی,بهروز ترک لادانی,احمد فراهی | جزئیات
ABAIS: Association based Artificial Immune System,( 3rd International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2010,بین المللی,سخنرانی,1388,حامد غفاری,احمد براآنی دستجردی,بهروز ترک لادانی | Detail
گراف سیاست مقید شده: مدلی برای توصیف و ترکیب سیاست های کنترل دسترسی,چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1387,زهرا درخشنده,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | جزئیات
ارائه روشی جدید براساس الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه‌ها برای انتخاب ویژگی‌ها در مجموعه داده‌های بیو انفورماتیکی,سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1387,محمد احسان بصیری,مهدی حسین زاده اقدم,شهلا نعمتی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
وارسی ویژگی های Liveness در سیستمهای بازنویسی عبارت به کمک ماشین های درختی و تحلیل پایان پذیری,شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,موسی موسی زاده,بهروز ترک لادانی | جزئیات
مدلی برای سیستم پلیس در محیط عامل های متحرک,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,نسیبه محمودی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
یک مدل مفهومی برای دسته بندی و تحلیل نیازمندی ها و ویژگی های بی نشانی,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,بهروز ترک لادانی,مرضیه ایسپره | جزئیات
A Novel Particle Swarm Optimization Approach for Grid Job Scheduling,Third International Conference on Information Systems, Technology and Management (ICISTM-09),بین المللی,سخنرانی,1387,Hesam Izakian,بهروز ترک لادانی,کامران زمانی فر,Ajith Abraham | Detail
Using Constrained Policy Graph For Modelling and Analysis of The Web Service Composition Policies,IADIS International Conference WWW/INTERNET 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,Zahra Derakhshandeh,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | Detail
Measure of Similarity for Clustering Negotiation Strategies,International Conference of Data Mining,بین المللی,سخنرانی,1386,لنا مشایخی,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Modelling Web Service Composition Using Reo Coordination Language,International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2007),,بین المللی,سخنرانی,1386,سهیل صیفی پور,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
ارائه روشی برای تولید خودکار موارد تست با استفاده از Viewchart,دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1386,مجتبی وطنی,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | جزئیات
موتور جستجوی پارسی اسناد الکترونیکی به کمک روش ریشه یابی و امتیازدهی دامنه فوریه,دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1386,حامد شهبازی,بهروز ترک لادانی,حمید محمدی,علیرضا مختاری پور | جزئیات
ارائه روشی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در تطبیق آثار انگشتان,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,ملی,سخنرانی,1386,علیرضا زاهد پور,سید امیر حسن منجمی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
عامل بی خبر و بی نشان: روشی برای تآمین امنیت عامل متحرک,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,ملی,سخنرانی,1386,فاطمه راجی,بهروز ترک لادانی,مهدی برنجکوب | جزئیات
وارسی کنترل دسترسی در ترکیب وب سرویس ها به کمک مدل حفاظتی Take-Grant ,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,ملی,سخنرانی,1386,زهرا درخشنده,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | جزئیات
A Dynamic Reconfigurable Web Service Composition Framework Using Reo Coordination Language,5th IEEE European Conference on Web Services,ملی,سخنرانی,1386,سهیل صیفی پور,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Anonymous Agent with Anonymous Itinerary,Fourth IEEE International Conference on Computational Intelligence and Security - CIS07,بین المللی,سخنرانی,1386,فاطمه راجی,بهروز ترک لادانی,مهدی برنجکوب | Detail
Multi-Font Farsi/Arabic Isolated Character Recognition Using Chain Codes,WASET WCSET 2008 Conference,بین المللی,سخنرانی,1386,حسام ایزکیان,سید امیر حسن منجمی,بهروز ترک لادانی,کامران زمانی فر | Detail
E-Negotiation Model Based on Data Mining,IADIS International Conference e-Commerce 2007,بین المللی,سخنرانی,1385,لنا مشایخی,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
تحلیل دستنوشته های فارسی جهت استخراج ویژگی های ساختاری و تشخیص نویسنده,چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران,ملی,سخنرانی,1385,بهروز ترک لادانی,پونیا طاهری,حمیدرضا شایق,سیاوش جلالیان | جزئیات
مدلی برای تهاجم در جنگ اطلاعات با دیدگاه نفوذگری رایانه ای,همایش بین المللی جهان اسلام, فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی,بین المللی,سخنرانی,1385,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تحلیل امنیت یک پروتکل احراز اصالت و تبادل کلید در کاربرد VoIP,چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1385,بهروز ترک لادانی,سعید جلیلی | جزئیات
An Investigation of Agent Oriented Software Engineering Methodologies to Provide an Extended Methodology,2nd IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications - ICTTA 2006,بین المللی,سخنرانی,1385,افسانه فاطمی,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Specification and Implementation of Multi-agent Organizations,2nd International Conference on Web Information Systems and Technologies - WEBIST-2006,بین المللی,سخنرانی,1385,فاطمه قاسمی,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Measuring of Strategies' Similarity in Automated Negotiation,International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007, IMECS 2007,بین المللی,سخنرانی,1385,Lena Mashayekhi,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
An investigation of agent oriented software engineering methodologies to provide an extended methodology,International Conference on Information & Communication Technologies: from Theory to Applications, ICTTA 2006,بین المللی,سخنرانی,1385,افسانه فاطمی خوراسگانی,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
تعریف و بررسی نامتغیرهای امنیتی روی توصیف ماشین حالت پروتکل های رمز نگاری,سومین کنفرانس انجمن رمز ایران,ملی,سخنرانی,1384,بهروز ترک لادانی,سعید جلیلی | جزئیات
A Formal Model for Organization of Multi-agent Systems,rd Workshop on Information Technology and Its Disciplines (WITID’06),بین المللی,سخنرانی,1384,فاطمه قاسمی,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Information Security Community: A Nationwide Examination,3rd Workshop on Information Technology and Its Disciplines (WITID’06),بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی برنجکوب,بهروز ترک لادانی | Detail
A Comparative Study on National Information Security Strategies in Finland, US and Iran,3rd Workshop on Information Technology and Its Disciplines (WITID’06),بین المللی,سخنرانی,1384,بهروز ترک لادانی,مهدی برنجکوب | Detail
روش ها و زبان های فرمال,هفتمین هفته پ‍ژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,افسانه فاطمی خوراسگانی,بهروز ترک لادانی,ناصر نعمت بخش | جزئیات
کشف روال‌های فریب نفوذی در پروتکل‌های رمزنگاری به کمک روش‌های بازنویسی,دومین کنفرانس رمز ایران,ملی,سخنرانی,1382,سعید جلیلی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
وارسی پروتکل‌های رمزنگاری بدون فرض وجود صریح نفوذی,هفتمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1380,بهروز ترک لادانی,سعید جلیلی | جزئیات
چارچوبی برای وارسی پروتکل‌های رمزنگاری,اولین کنفرانس رمز ایران,ملی,سخنرانی,1380,بهروز ترک لادانی,سعید جلیلی | جزئیات
Advanced Domestic Firewall: Services, Protocols and High level Design,International Symposium on Telecommunication, IST2001,بین المللی,سخنرانی,1379,موسی خواجویی,بهروز ترک لادانی,نجارباشی,بابک صادقیان,بهرامی,شجری | Detail
توصیف معنای پروتکل‏های رمزنگاری با استفاده از زبان توصیف Z,ششمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1379,بهروز ترک لادانی,سید حسن میریان حسین آبادی | جزئیات
مبیّن: ابزاری برای توصیف و تحلیل اتوماتیک پروتکل‌های تصدیق اصالت,ششمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1379,بهروز ترک لادانی,بابک صادقیان | جزئیات
اتوماتیک سازی روال تحلیل پروتکل‌های تصدیق اصالت با منطق GNY,هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1378,بهروز ترک لادانی,بابک صادقیان | جزئیات
تحلیل منطقی پروتکل‌های رمزنگاری,اولین همایش امنیت مخابرات,ملی,سخنرانی,1376,بهروز ترک لادانی,بابک صادقیان | جزئیات
جستجو:
|
اعتبارسنجی امنیتی مدل های اعتماد محاسباتی,دکتری,1394,بهروز ترک لادانی
امنیت در تجمیع داده مبتنی بر شایعه,دکتری,1394,بهروز ترک لادانی
راهبردی برای ایجاد انگیزه همکاری در شبکه های MANet,کارشناسی ارشد,1393,بهروز ترک لادانی,حمید ملا
طرح جدیدی برای رمز نگاری شناسه گرای کارا,کارشناسی ارشد,1393,بهروز ترک لادانی,حمید ملا
تشخیص حملات جلوگیری از سرویس و پویش درگاه در شبکه های پرسرعت,کارشناسی ارشد,1393,بهروز ترک لادانی
تحلیل و بهبود پروتکل های احراز اصالت RFID سبک وزن,کارشناسی ارشد,1393,حمید ملا,بهروز ترک لادانی
رهیافت جامع اعلام حضور امن در خدمات مکان مبنا,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی,فریا نصیری مفخم
اعتماد و اطمینان در مسیریابی شبکه‌های اقتضایی‌متحرک,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
روشی جدید برای خودکارسازی آزمون سیاست های کنترل دسترسی به شیوه مبتنی بر مدل ,کارشناسی ارشد,1392,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی
تجمیع شهرت مبتنی برشایعه در شبکه های نظیر به نظیر گروه محور,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی
تشخیص گره‌های بدخواه در تجمیع داده مبتنی بر شایعه در شبکه‌های حسگر بی‌سیم,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی
آزمون فاز برای کشف آسیب‌پذیری‌ امنیتی نرم‌افزارها ,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
ارزشیابی کیفیت دوره کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه اصفهان بر مبنای الگوی CIPP و بررسی ضرورت راه‌اندازی آن,کارشناسی ارشد,1392,احمد رضا نصر اصفهانی,محمدرضا نیلی احمد آبادی,بهروز ترک لادانی
بهبود همبسته سازی هشدارهای امنیتی از طریق گسترش اطلاعات هشدارها,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی
مسیریابی بی نشان در شبکه های اقتضایی متحرک جغرافیایی,کارشناسی ارشد,1391,بهروز ترک لادانی,احمد براآنی دستجردی
درگاه جامع کلینیک رادیولوؤی (پورتال حکیم),کارشناسی,1391,بهروز ترک لادانی
سامانه کنترل نسخه امن صنعتی,کارشناسی,1391,بهروز ترک لادانی
ابزاری برای پویش آسیب پذیری های درج محلی / از راه دور در کاربردهای مبتنی بر وب,کارشناسی,1391,بهروز ترک لادانی
حفظ حریم مکانی برای انجام پرس و جوهای نزدیک ترین همسایه ی گروهی در خدمات مکان مبنا,کارشناسی ارشد,1391,بهروز ترک لادانی
امنیت در شبکه های اجتماعی,کارشناسی,1391,بهروز ترک لادانی
مدل اعتماد گروهی پویا در شبکه‌های اقتضایی خودرویی,کارشناسی ارشد,1391,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد گروه محور,کارشناسی ارشد,1390,بهروز ترک لادانی
مدلی برای استدلال توزیع شده غیر قطعی در آنتولوژی ها,کارشناسی ارشد,1390,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش
شبیه سازی اعتماد در شبکه ها,کارشناسی,1390,بهروز ترک لادانی
بررسی سیستم های نرم افزاری مرکز عملیات امنیت (SOC) و پیاده سازی الگوریتم همبسته سازی هشدارها ,کارشناسی,1390,بهروز ترک لادانی
مدلی برای دسته بندی حملات کامپیوتری,کارشناسی,1390,بهروز ترک لادانی
بررسی معماری بدافزارها و توسعه ابزاری برای پایش و تحلیل عملکرد بدافزارها در محیط ویندوز,کارشناسی,1390,بهروز ترک لادانی
بررسی پروتکل های رمزنگاری در انتخابات الکترونیکی و پیاده سازی سیستم انتخابات الکترونیکی د رمحیط دانشگاهی,کارشناسی,1390,بهروز ترک لادانی
طراحی یک دسته بند بر اساس مفاهیم سیستم های ایمنی,کارشناسی ارشد,1389,احمد براآنی دستجردی,بهروز ترک لادانی
تشخیص حملات ممانعت از سرویس توزیع شده در شبکه های مبتنی بر استاندارد IEEE 802.16,کارشناسی ارشد,1389,ناصر موحدی نیا,بهروز ترک لادانی
اصلاح خودکار نرم افزار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و بررسی مدل,کارشناسی ارشد,1389,بهروز ترک لادانی
وارسی پروتکلهای احراز اصالت با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک ,کارشناسی ارشد,1389,بهروز ترک لادانی
یک مدل اعتماد وفقی برای شبکه های اقتضایی متحرک,کارشناسی ارشد,1389,بهروز ترک لادانی
محاسبه میزان شباهت میان موجودیت های آنتولوژی ها,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
یک مدل اعتماد مبتنی بر شهرت و آگاه از مضمون برای محیط های چند عاملی,کارشناسی ارشد,1388,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش
مدلی برای اعتماد گروه محور,کارشناسی ارشد,1388,بهروز ترک لادانی,ناصر موحدی نیا
بررسی روش های طبقه بندی متون و پیاده سازی یک روش نمونه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان,کارشناسی,1388,بهروز ترک لادانی
استفاده از روش های تست فاز در کیفیت و امنیت نرم افزار,کارشناسی,1388,بهروز ترک لادانی
ارائه یک متدلوژی برای توسعه کاربردهای بی نشانی,کارشناسی ارشد,1388,بهروز ترک لادانی
مدلی برای سیستم پلیس در محیط عامل های متحرک,کارشناسی ارشد,1388,بهروز ترک لادانی
طراحی پروتکل امنیتی جهت سامانه سیار مدیریت بلیط,کارشناسی,1388,بهروز ترک لادانی
طراحی سیستم فایل برای کارت هوشمند,کارشناسی,1388,بهروز ترک لادانی
ارزیابی نرم افزار متن باز کتابخانه های دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,عاصفه عاصمی,بهروز ترک لادانی
توصیف و تحلیل سیاستهای کنترل,کارشناسی ارشد,1387,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
زمان بندی کارها و تخصیص منابع در مشبک های محاسباتی,کارشناسی ارشد,1387,بهروز ترک لادانی,کامران زمانی فر
وارسی ویژگی های حیاتی در سیستم های بازنویسی عبارات,کارشناسی,1387,بهروز ترک لادانی
یک استراتژی مذاکره برای فروشنده مبتنی بر یادگیری,کارشناسی ارشد,1386,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
امنیت سیستمهای چند عاملی به کمک عمل های بی خبر و بی نشان,کارشناسی ارشد,1386,بهروز ترک لادانی,مهدی برنجکوب
تحلیل و طراحی سیستم های چند عاملی با استفاده از زبان هماهنگ سازی ریو,کارشناسی ارشد,1384,ناصر نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
طراحی و پیاده سازی یک مدل مشاوره یادگیری الکترونیکی هوشمند,کارشناسی ارشد,1384,احمد براآنی دستجردی,محمد جواد لیاقت دار,بهروز ترک لادانی
جستجو:
|
Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering,تالیف,springer,1387,L. Mashayekhy,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
Communications in Computer and Information Science - Advances in Computer Science and Engineering,تالیف,Springer Berlin Heidelberg,1387,Hamed Shahbazi,Alireza Mokhtaripour,Mohammad Dalvi,بهروز ترک لادانی
Frontier in Artificial Intelligent and Application,تالیف,ISO Press,L. Mashayekhi,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
جستجو:
|
جستجو:
|
طرح برتر برون دانشگاهی خاتمه یافته در سال 1389 در دانشگاه اصفهان,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1390
پژوهشگر جوان ممتاز,انجمن رمز ایران,انجمن رمز ایران,1385
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal