۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۱ خرداد
محمد كاظمي ورنامخواستي
گروه آموزشی : مهندسي برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق - الكترونيك,دانشگاه صنعتي شريف,1390
M.Sc.,مهندسي برق - قدرت,دانشگاه صنعتي شريف,1384
B.Sc.,مهندسي برق - الكترونيك,دانشگاه صنعتي اصفهان,1382
جستجو:
|
Video anomaly detection based on attention and efficient spatio-temporal feature extraction,,1403
سيدمحمد رحيم پور, محمد كاظمي ورنامخواستي, پيمان معلم, مهران صفاياني
بهبود تشخيص حضور در مناطق ممنوعه در تصاوير ناهنجار ويدئويي با استفاده از نقش? شار نوري,,1402
سيدمحمد رحيم پور, محمد كاظمي ورنامخواستي, پيمان معلم, مهران صفاياني
CAE-MAS: Convolutional Autoencoder Interference Cancellation for Multiperson Activity Sensing With FMCW Microwave Radar,,1402
حسين رئيس, محمد كاظمي ورنامخواستي, شيرمحمدي شروين
Depth Map Super Resolution Using Structure-Preserving Guided Filtering,,1401
علي اصغر خدامي, پيمان معلم, محمد كاظمي ورنامخواستي
Multi-stage morphological operators for small infrared target detection,,1401
مسعود ياوري فروشاني, پيمان معلم, محمد كاظمي ورنامخواستي, ساعد مرادي
Refinement of the recovered motion vectors for error concealment in HEVC,,1400
محمد كاظمي ورنامخواستي
Human Activity Recognition with Device-Free Sensors for Well-Being Assessment in Smart Homes,,1400
حسين رئيس, محمد كاظمي ورنامخواستي, شروين شير محمدي
Small infrared target detection using minimum variation direction interpolation,,1400
مسعود ياوري فروشاني, پيمان معلم, محمد كاظمي ورنامخواستي, ساعد مرادي
Large scaling factor depth map super-resolution using progressive joint-multilateral filtering,,1400
علي اصغر خدامي, پيمان معلم, محمد كاظمي ورنامخواستي
End-to-End distortion modeling and Channel Adaptive Optimization of Mixed Layer Multiple Description Coding Scheme,هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سابق)-دانشگاه اصفهان-باهمكاري دانشگاههاي ديگر,1400
محمد كاظمي ورنامخواستي
A review of temporal video error concealment techniques and their suitability for HEVC and VVC,,1399
محمد كاظمي ورنامخواستي, Mohammad Ghanbari, Shervin Shirmohammadi
The Performance of Quality Metrics in Assessing Error-Concealed Video Quality,,1399
محمد كاظمي ورنامخواستي, محمد قنبري, شروين شيرمحمدي
In favor of fully intra coding for HEVC video transmission over lossy channels,,1399
محمد كاظمي ورنامخواستي
Intra Coding Strategy for Video Error Resiliency: Behavioral Analysis,,1399
محمد كاظمي ورنامخواستي, محمد قنبري, شروين شيرمحمدي
Error concealment with parallelogram partitioning of the lost area,,1398
سحر حجتي, محمد كاظمي ورنامخواستي, پيمان معلم
Joint Intra and Multiple Description Coding for Packet Loss Resilient Video Transmission,,1397
محمد كاظمي ورنامخواستي, razib iqbal, shervin shirmohammadi
Redundancy Allocation Based on the Weighted Mismatch-Rate Slope for Multiple Description Video Coding,,1395
محمد كاظمي ورنامخواستي, Razib Iqbal, شروين شيرمحمدي
Rate/Distortion Optimization in Multiple Description Video Coding,,1394
محمد كاظمي ورنامخواستي, خسرو حاج صادقي, شروين شيرمحمدي, پيمان معلم
جستجو:
|
A Selective Intra-Coding Approach for Multiple Description Video Coding (),IEEE International Symposium on Multimedia (ISM).,1395/06/21 _ 1395/06/23,محمد كاظمي ورنامخواستي, Razib Igbal, شروين شيرمحمدي
(),,1396/09/01 _ 1396/09/01,محمد رحيم پور, پيمان معلم, محمد كاظمي ورنامخواستي
|
اصلاح پروفيل دندانه چرخدنده هاي استوانه اي غلتش خالص به منظور بهينه سازي تنش هاي تماسي و خمشي,كارشناسي ارشد,1403/02/31, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي و ساخت مدار اندازه‌گيري نويز فليكر افزاره‌هاي فركانس بالا و نمايش طيف فركانس پايين,كارشناسي ارشد,1403/02/12, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود پياده سازي شبكه هاي عصبي عميق روي FPGA، مبتني بر توسعه معماري Double MAC,كارشناسي ارشد,1403/02/05, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي توام سخت افزار-نرم افزار الگوريتم تشخيص لبه در تصوير با كاربرد كمك به افراد نابينا,كارشناسي ارشد,1402/12/21, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
استفاده از الگوريتم ميچل در جهت تسريع فرآيند محاسبات در شبكه‌هاي عصبي كانولوشني,كارشناسي ارشد,1402/11/02, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود دقت تشخيص اشياء در شبكه هاي عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1402/09/15, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود آشكارسازي اهداف مادون قرمز با رويكرد چندمقياسي و كاهش اثر پس زمينه هاي ساختاري,دكتري,1402/09/04, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تشخيص اشيا ممنوعه در تصاوير پرتوايكس سامانه هاي چمداني با استفاده از شبكه عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1402/06/21, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تشخيص اشيا ممنوعه در تصاوير پرتوايكس سامانه هاي چمداني با استفاده از شبكه عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1402/06/21, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده سازي تحليل گر طيف با استفاده از تراشه FPGA,كارشناسي ارشد,1402/01/30, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
سركوب سيگنالهاي تداخلي چند مسيره در رادارهاي غيرفعال در باند IF توسط FPGA,كارشناسي ارشد,1401/09/30, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
ابرتفكيك پذيري تصاوير عمق با استفاده از فيلترهاي چند طرفه و هدايت شونده,دكتري,1401/09/09, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود عملكرد سيستم هاي نهان نگاري مستحكم كور مبتني بر كدگذارهاي شبكه عصبي پيچشي با آموزش خصمانه,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تشخيص فعاليت هاي انساني با استفاده از سنسورهاي محيطي,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود مقاومت شناسايي حالت چهره به كمك استخراج ويژگي‌هاي فشرده و كاهش اثر ويژگي‌هاي بلوك‌ پرت,دكتري,1401/06/28, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
عملكردي كردن اجزا جلبك سبز كلادوفورا زاينده‌رود به‌منظور كاربرد در ارتقا زيست سازگاري زيست مواد در مواجهه با سيستم ايمني بدن,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
سيستم حسگر آتش و دود با روش پردازش ويدئو به صورت هم زمان,كارشناسي ارشد,1401/06/09, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود الگوريتم قطعه بندي معنايي با كاربرد در ماشين هاي خودران,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بازيابي فاز سيگنال هاي تُنُك با كمك شبكه هاي عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
رديابي تصويري هدف مبتني بر توسعه كاربردي شبكه عميق siamese,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
نظارت غير مزاحم بر مصرف انرژي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند و يادگيري ماشين,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
يك شتاب دهنده سختافزاري براي يادگيري عميق با توازن ميان دقت و توان مصرفي,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
فراتفكيك پذيري تك تصويري با استفاده از يادگيري عميق و پياده سازي مبتني بر GPU,كارشناسي ارشد,1400/09/20, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده سازي مبتني بر FPGA شبكه عصبي عميق براي تشخيص افتادن سالمندان با استفاده از تصوير,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
: ارائه يك واحد سخت افزاري سبك وزن جهت فشرده سازي حافظه اصلي براي پردازنده هاي تعبيه شده در FPGA,كارشناسي ارشد,1400/07/20, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
موقعيت سنجي معنايي ربات در يك محيط داخلي با استفاده از اطلاعات زماني فريم¬ها,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كنترل بازوي رباتيك براي اهداف تعامل انسان و ربات بر پايه ي سيگنال هاي الكتروميوگرافي,كارشناسي ارشد,1400/06/27, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بررسي حركت و توسعه ميكروحباب در ميكرورگ توسط امواج فراصوت,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده سازي سريع آشكارسازي چهره روي FPGA براي كاربردهاي زمان حقيقي,كارشناسي ارشد,1398/03/08, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود ويديوهاي كد شده با HEVC,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود كيفيت در كدينگ چند توصيفي ويدئو مبتني بر روشهاي اختفاي خطا,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بكارگيري الگوريتم‌هاي مبتني بر حسگري فشرده در كدينگ چند توصيفه,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي مدار پتانسيواستات برروي تراشه باهدف بهبود توان,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي تراشه هوشمند تصويري باقابليت مختصات يابي همزمان اهداف نوري چندگانه جهت استفاده در كاربردهاي موقعيت يابي,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
اختفاي خطا بر اساس تخمين حركت تطبيقي,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تطابق تصاوير مادون‌قرمز و مرئي در كاربردهاي سنجش‌ازدور و پياده سازي مبتني بر GPU,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصوير,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
: طراحي مدار CMOS تامين كننده انرژي سنسورهاي كم توان با استفاده از باتري‌هاي ذخيره ساز كم نشت,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
سوق دادن اجسام دو بعدي در امتداد مسير بهينه توسط ربات با الگوريتم هاي شبكه عصبي,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده سازي بهينه الگوريتم تشخيص اشياء بر روي سخت افزار مبتني بر ZYNQ,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تشخيص و دسته‌بندي مدولاسيون شكل موج‌هاي راداري با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و يادگيري عميق,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
تركيب سنسور دوربين و رادار در خودروهاي خودران,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
قطعه بندي معنايي پياده روها براي مسيريابي كمكي ربات هاي خودران و افراد داراي اختلال بينايي,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
قطعه بندي معنايي تصاوير معابر شهري ايران,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده¬سازي بهينه قطعه¬بندي معنايي بر روي سخت¬افزار مبتني بر ZYNQ,كارشناسي ارشد,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
-,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
...,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي ايولوشن برد اسپارتان6,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
نوشتن يك ويديو برروي فلش وپخش كردن ان روي مانيتور وي جي اي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كارآموزي,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي يك سيستم به منظور ارسال خودكار موقعيت مكاني GPS به تلفن همراه,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
طراحي برد و برنامه نويسي ميكرو جهت خواندن و نوشتن در حافظه ي ديتا فلش,كارشناسي,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
كدينگ چند توصيفه براي اچ اي وي سي با بهينه سازي افزونگي در سطح كدواحد,دكتري,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
بهبود تشخيص ناهنجاري در سيستم هاي نظارت تصويري با استفاده از تركيب شبكه هاي متخصص,دكتري,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
آشكارسازي اجسام كوچك در تصاوير هوايي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق,دكتري,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
پياده‌سازي بهينه شبكه‌هاي عصبي پيچشي عميق بر روي FPGA,دكتري,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
آشكارسازي ميكروكلسيفيكيشن در تصاوير ديجيتال ماموگرام مبتني بر شبكه هاي عصبي عميق,دكتري,, ,محمد كاظمي ورنامخواستي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
110 سمينار
317 زبان هاي توصيف سخت افزار 1401/10/27 سه شنبه 11:00-17:00
434 اصول الكترونيك 1401/10/27 سه شنبه 08:00-11:00
438 مدارهاي منطقي و سيستمهاي ديجيتال 1401/10/20 سه شنبه 08:00-11:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal