۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
مجتبی مهدوی
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی فناوری اطلاعات
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برق- کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1383-1390
فوق لیسانس,معماری کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1378-1381
لیسانس,سخت افزار کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1373-1378
دیپلم,ریاضی و فیزیک,صارمیه,ایران,1369-1373
جستجو:
|
Feature Extraction for Detection of Watermarking Algorithm,13th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC2016),بین المللی,سخنرانی,1395,زهرا هاتفی,مجتبی مهدوی,پگاه نیکبخت | Detail
Counterfeiting attack on adjusted expanded-bit multiscale quantization-based semi-fragile watermarking technique,13th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC2016),بین المللی,پوستر,1395,سمیرا حسینی,مجتبی مهدوی | Detail
تشخیص پنهان نگاری LACK بر مبنای محتوای بسته های VoIP,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1394,مرتضی درویش مرشدی حسینی,مجتبی مهدوی,مائده عاشوری تلوکی | جزئیات
Ternary Timing Covert Channel in Wireless 802.11,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,پوستر,1394,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | Detail
Code-Based Timing Covert Channel in IEEE 802.11,5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | Detail
Modification in spatial, extraction from transform: A new approach for JPEG steganography,دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1394,مرتضی درویش مرشدی حسینی,مجتبی مهدوی | Detail
F plus KS: A new feature selection strategy for steganalysis ,the 20th international symposium on computer science and software engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,مرتضی دویش مرشدی حسینی,مجتبی مهدوی | Detail
Targeted dewatermarking of two non-blind SVD-based image watermarking schemes ,Computer and Knowledge Engineering (ICCKE),بین المللی,سخنرانی,1394,پگاه نیکبخت,مجتبی مهدوی | Detail
Targeted watermark removal of a SVD-based image watermarking scheme ,Information and Knowledge Technology (IKT), 2015 7th Conference on,بین المللی,سخنرانی,1394,پگاه نیکبخت,مجتبی مهدوی | Detail
Threshold feature selection (TFS), an improvement over forward selection in steganalysis feature selection,(2015،5th International Conference onComputer and Knowledge Engineering (ICCKE,بین المللی,پوستر,1394,مرتضی درویش مرشدی حسینی,مجتبی مهدوی | Detail
انتخاب ویژگی های با کیفیت برای پنهان شکی نیمه کور بر اساس بردارهای پشتیبان,نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران,ملی,سخنرانی,1394,سمیرا حسینی کفرانی,مجتبی مهدوی,فائزه رحمانی | جزئیات
Improving Reversible Image Watermarking using Additive Interpolation Technique,Seventh International Symposium on Telecommunications,بین المللی,پوستر,1393,مجید خرمدین,میلاد امینی,ناصر ترابی,مجتبی مهدوی | Detail
ایجاد کانال پنهان زمانی در شبکه های بی سیم 802.11,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,فاطمه طهماسبی,ندا مقیم,مجتبی مهدوی | جزئیات
Robust audio watermarking based on HWD and SVD ,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE),بین المللی,سخنرانی,1391,کریمی مهر,شادرخ سماوی,هدی رضایی کاویانی,مجتبی مهدوی | Detail
RPS: پنهان نگاری در تفاوت مقدار پیکسلها با بلوک بندی تصادفی,شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,وجیهه ثابتی,شادرخ سماوی,مجتبی مهدوی | جزئیات
پنهان نگاری در حوزه تبدیل موجک با بازه بندی تصادفی,شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,صدیقه اکرمی,شادرخ سماوی,مجتبی مهدوی | جزئیات
Iterative Random Blocking for Steganography in JPEG Images,5Th International Isc conference On Information Security and Cryptography,بین المللی,سخنرانی,1387,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,امیر مهدی تولا,مهدی ملکیها | Detail
روش پنهان نگاری تطبیقی بر اساس اغتشاش جمع شونده,پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,مسعود اخوت,صدیقه اکرمی | جزئیات
پنهان شکنی روش پنهان نگاری تطبیقی بر پایه تبدیل موجک ,پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,امیرمهدی تولا,وجیه ثابتی,شادرخ سماوی | جزئیات
Steganalysis of Pixel-Value Differencing Steganographic Method ,IEEE Pacific Rim,بین المللی,سخنرانی,1386,وجیهه ثابتی,شادرخ سماوی,مجتبی مهدوی,شهرام شیرانی | Detail
پنهان نگاری پر ظرفیت با حداقل سازی تغییرات هیستوگرام تصویر,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,وجیهه ثابتی,محمود مدرس هاشمی | جزئیات
ارائه مدل ریاضی برای LSB-M,LSB-F,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,وجیهه ثابتی | جزئیات
پنهان نگاری به روش جفت یابی شبه تصادفی (PRP),چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,احسان مهدوی | جزئیات
پنهان نگاری در حوزه تبدیل با استفاده از بلوک بندی شبه تصادفی,چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,وجیهه ثابتی | جزئیات
پنهان شکنی روش تطبیق بیت کم ارزش با استفاده از ویژگی های آماری تبدیل موجک,سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,نوید بحرانی | جزئیات
پنهاننگاری همگرای امن در تصاویر JPEG,سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1386,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,امیر مهدی تولا | جزئیات
پنهان شکنی روش پنهان نگاری بر اساس ناهمبسته سازی مکانی,چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1385,مجتبی مهدوی,فاطمه منصوری,شادرخ سماوی | جزئیات
Capacity Increase and Generalization of ±1 Embedding Steganographic Method,4th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing,ملی,سخنرانی,1385,فاطمه منصوری,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی | Detail
روشی جدید مبتنی بر گرادیان محلی هیستوگرام تصویر برای پنهان شکنی در استگانوگرافی,دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,مجتبی مهدوی,شادرخ سماوی,نازنین ذاکر,فاطمه منصوری | جزئیات
ارائه ساختاری جدید برای ضرب کننده 32 بیتی آسنکرون,نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1380,شادرخ سماوی,مجتبی مهدوی | جزئیات
جستجو:
|
پنهان نگاری در JPEG مبتنی بر جستجوی الگو,کارشناسی ارشد,1395,مجتبی مهدوی,شهرام اعتمادی بروجنی
ایجاد کانال پنهان پویای زمانی-ذخیره ای در شبکه اقتضایی خودرویی با دستیابی به حجم بالای پنهان انتقالی ,کارشناسی ارشد,1395,مجتبی مهدوی,ندا مقیم
کشف الگوریتم ته نقش نگاری با استفاده از دسته بندی,کارشناسی ارشد,1395,مجتبی مهدوی
جعل ته نقش در یک روش ته نقش نگاری نیمه شکننده ی غیر وابسته به متن در تصاویر و دفاع در برابر جعل,کارشناسی ارشد,1395,مجتبی مهدوی
ته نقش زدایی هدفدار روشهای ته نقش نگاری مبتنی بر SVD در تصاویر,کارشناسی ارشد,1394,مجتبی مهدوی,شهرام اعتمادی بروجنی
پیاده سازی سیستم پنهان نگاری در ترافیک voip با کدک g711,کارشناسی,1393,مجتبی مهدوی
پیاده سازی روشی جدید برای انتخاب خصیصه ها در پنهان شکنی نیمه کور,کارشناسی,1393,مجتبی مهدوی
ایجاد کانال پنهان زمانی در شبکه های بیسیم 802.11 با استفاده از بازه‌های خالی موجود در کانال بی‌سیم,کارشناسی ارشد,1393,ندا مقیم,مجتبی مهدوی
پنهان نگاری بلادرنگ و قابل اتکا در تلفن اینترنتی,کارشناسی ارشد,1393,مجتبی مهدوی,احمد رضا نقش نیلچی
پیاده سازی برخی از ابزارهای اختفای اطلاعات قابل استفاده از خط فرمان,کارشناسی,1392,مجتبی مهدوی
طراحی و ساخت وب سایت ابزارهای اختفای اطلاعات تحت فریم ورک Wt و زبان C++,کارشناسی,1392,مجتبی مهدوی
پیاده سازی برخی از الگوریتم های پنهان نگاری و پنهان شکنی در تصاویر برای استفاده در آزمایشگاه اختفاء اطلاعات,کارشناسی,1392,مجتبی مهدوی
ارائه یک روش جدید پنهان نگاری تصاویر JPEG مقاوم به حمله بلوکی شدن,کارشناسی,مجتبی مهدوی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس برتر گروه مهندسی فناوری اطلاعات ,دکتر احمد براآنی-رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر,دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان,1396
پژوهشگر و فناور برتر استان اصفهان سال 91,دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی - استاندار اصفهان,هشتمین جشنواره نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان,1391
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal