۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين
مهدي مشرف دهكردي
گروه آموزشی : مهندسي مكانيك
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي مكانيك,دانشگاه صنعتي شريف,1392
M.Sc.,مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي,دانشگاه صنعتي شريف,1386
B.Sc.,مهندسي مكانيك,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي,1384
جستجو:
|
Exploring the drivers of XAI-enhanced clinical decision support systems adoption: Insights from a stimulus-organism-response perspective,,1402
Mohammad Dalvi-Esfahani, مهدي مشرف دهكردي, Lam Wai Leong, T. Ramayah, Abdulkarim M. Jamal Kanaan-Jebna
A Sequentially- Hybridized Locally Conservative Non-conforming Finite Element Scheme for Two-phase Flow Simulation through Heterogeneous Porous Media,,1401
Mehdi Jamei, مهدي مشرف دهكردي, Hamid Reza Ghafouri
A fixed point multi-scale finite volume method: Application to two-phase incompressible fluid flow through highly heterogeneous porous media,,1401
مهدي مشرف دهكردي
Analytical and numerical analysis of the dual-pulse lag heat transfer in a three-dimensional tissue subjected to a moving multi-point laser beam,,1401
سيدبابك پرتوي, حسين احمدي كيا, مهدي مشرف دهكردي
مدل سازي رياضي اثر دماي محيط و چگالنده بر عملكرد لوله حرارتي حلقه اي,,1400
وحيد منشئي, ابراهيم افشاري, ايثار دشتي, مهدي مشرف دهكردي, سعيد اصغري
The effect of heat flux distribution and internal heat generation on the thermal damage in multilayer tissue in thermotherapy,,1400
محمدحسن ملك محمدي, حسين احمدي كيا, مهدي مشرف دهكردي
Design of membrane humidifier using obstacles in the flow channels for ventilator,,1400
پدرام شمسي زاده, ابراهيم افشاري, مهدي مشرف دهكردي
Steady and unsteady analytical solutions of three-dimensional heat transfer in a multi-layer and porous skin tissue,,1400
محمدحسن ملك محمدي, حسين احمدي كيا, مهدي مشرف دهكردي
Specific heat capacity of molten salt-based nanofluids in solar thermal applications: A paradigm of two modern ensemble machine learning methods,,1400
Mehdi Jamei, Masoud Karbasi, Ismail Adewale Olumegbon, مهدي مشرف دهكردي, Iman Ahmadianfar, Amin Asadi
Numerical Simulation of Cold Reservoir Variable Conductance Heat Pipe by Single-phase Flow Approach,مهندسي مكانيك اميركبير,1400
محمدمهدي گرجي, مهدي مشرف دهكردي, ابراهيم افشاري, ايثار دشتي
On the Thermal Conductivity Assessment of Oil-Based Hybrid Nanofluids using Extended Kalman Filter integrated with feed-forward neural network,,1400
Mehdi Jamei, Ismail Adewale Olumegbon, Masoud Karbasi, Iman Ahmadianfar, Amin Asadi, مهدي مشرف دهكردي
Exact Solution of the Multi-layer Skin Bioheat Equation in Cylindrical Coordinates for Thermotherapy with Different Varying Heat Fluxes,,1400
محمدحسن ملك محمدي, حسين احمدي كيا, مهدي مشرف دهكردي
Estimating the density of hybrid nanofluids for thermal energy application: Application of non-parametric and evolutionary polynomial regression data-intelligent techniques,,1400
Mehdi Jamei, Masoud Karbasi, مهدي مشرف دهكردي, Ismail Adewale Olumegbon, Laith Abualigah, Zafar Said, Amin Asadi
Analytical and numerical temperature distribution in a 3-D triple-layer skin tissue subjected to a multi-point laser beam,,1400
سيدبابك پرتوي, حسين احمدي كيا, مهدي مشرف دهكردي
A three-dimensional coupled well-reservoir flow model for determination of horizontal well characteristics,,1399
سعيد حياتي جعفربيگي, مهدي مشرف دهكردي, مسعود ضيايي راد, مرتضي دژم
Simulation of two-phase incompressible fluid flow in highly heterogeneous porous media by considering localization assumption in multiscale finite volume method,,1399
فاطمه مظلومي, مهدي مشرف دهكردي, مرتضي دژم
An image-based geometric model for numerical simulation of blood perfusion within the liver lobules,,1399
ريحانه احمدي بادجاني, مهدي مشرف دهكردي, حسين احمدي كيا
A fully coupled porous media and channels flow approach for simulation of blood and bile flow through the liver lobules,,1398
مهدي مشرف دهكردي
Enhancement of the Cooling System Performance of the Proton-Exchange Membrane Fuel Cell by Baffle-restricted Coolant Flow Channels,,1397
ابراهيم افشاري, سيد پدرام حسيني, مهدي مشرف دهكردي
A Numerical Algorithm for Group Control of Conventional/Unconventional Production Wells in Hydrocarbon Reservoirs,,1397
مهدي مشرف دهكردي, حميد رضا غفوري
Numerical analysis of a new thermal energy storage system using phase change materials for direct steam parabolic trough solar power plants,,1397
محمدرضا کارگر, احسان بني اسدي, مهدي مشرف دهكردي
On the steady/quasi-steady dissipation term in the classic discrete vapour cavity model for simulating column separation,,1397
مهدي مشرف دهكردي, بهار فيروز آبادي
تخمين ميزان شاخص چاه برداشت نفت در مخازن هيدروكربني به كمك ديناميك سيالات محاسباتي,,1396
سعيد حياتي جعفر بيگي, مهدي مشرف دهكردي, مسعود ضيايي راد
Identification of immiscible NAPL contaminant sources in aquifers by a modified two-level saturation based imperialist competitive algorithm,,1396
حميد رضا غفوري, مهدي مشرف دهكردي, بهار افضلان
مدل سازي سه بعدي و گذراي پيل سوختي غشا پليمري با ميدان جريان پيني,,1396
ابراهيم افشاري, مهدي مشرف دهكردي, محمد حسين خيام, محمود عدمي, سيد علي اطيابي
Numerical investigation on a novel zigzag-shaped flow channel design for cooling plates of PEM fuel cells,,1396
ابراهيم افشاري, مسعود ضيايي راد, مهدي مشرف دهكردي
بررسي عملكرد پيل سوختي غشاپليمري با ميدان شارش پيني لوبيا شكل,,1395
ابراهيم افشاري, حامد افشاري, مهدي مشرف دهكردي, سيد علي اطيابي, محمود عدمي
عملكرد روش حجم محدود چند مقياسي چند درجه تفكيكي براي حل معادله فشار در محيط هاي متخلخل به شدت ناهمگون,,1395
مهدي مشرف دهكردي
An Investigation of the PEM Fuel Cells Performance with Partially Restricted Cathode Flow Channels and Metal Foam as a Flow Distributor,,1395
ابراهيم افشاري, مهدي مشرف دهكردي, حميد رجبيان
خطاي محلي سازي در روش حجم محدود چند مقياسي براي جريان تراكم ناپذير در محيط هاي متخلخل,,1394
مهدي مشرف دهكردي
A general finite volume based numerical algorithm for hydrocarbon reservoir simulation using blackoil model,,1393
مهدي مشرف دهكردي, مهرداد تقي زاده منظري, حميد رضا غفوري, روح الله فاتحي
A multi-resolution multiscale finite volume method for simulation of fluid flows in heterogeneous porous media,,1392
مهدي مشرف دهكردي, مهرداد تقي زاده منظري
Effects of using altered coarse grids on the implementation a computational cost of the multiscale finite volume method,,1392
مهدي مشرف دهكردي, مهرداد تقي زاده منظري
Effects of Unsteady Friction Factoron Gaseous Cavitation Model,,1388
مهدي مشرف دهكردي, بهار فيروز آبادي
جستجو:
|
(),,1394/03/06 _ 1394/03/06,مهدي مشرف دهكردي
Effects of Unsteady Friction Factor on Column Separation (3442),Proceedings of IMECE2007 ASME International – Mechanical Engineering Congress and Exposition,1386/08/20 _ 1386/08/20,مهدي مشرف دهكردي, بهار دهقان فيروز آبادي
(8393),,1388/02/08 _ 1388/02/08,مهدي مشرف دهكردي, بهار دهقان فيروزآبادي
(8567),,1387/02/25 _ 1387/02/25,مهدي مشرف دهكردي, بهار دهقان فيروز آبادي
(),,1395/02/07 _ 1395/02/07,شيدا محقق, مهرداد پورسينا, مهدي مشرف دهكردي
(),,1394/10/03 _ 1394/10/03,مهدي مشرف دهكردي
(),,1395/04/18 _ 1395/04/18,مهدي مشرف دهكردي
(),,1395/08/18 _ 1395/08/18,محمد حيدري راراني, مهدي مشرف دهكردي, مطهره دهقاني, مائده خيام باشي
Progressive damage analysis of composite cruciform specimen under biaxial loading (4008),The 5th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA,1395/09/30 _ 1395/09/30,محمد حيدري راراني, مهدي مشرف دهكردي, مطهره دهقاني, مائده خيام باشي
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,محسن گردکانهء, مسعود ضيايي راد, مهدي مشرف دهكردي
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,سعيد حياتي جعفربيگي, مهدي مشرف دهكردي, مسعود ضيايي راد
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,مهدي مشرف دهكردي, بهار افضلان
Simulation of fluid-structure interaction in a small-scale wind turbine composite blade (4172),The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2018),1396/11/24 _ 1396/11/24,مهدي مشرف دهكردي, زهرا حيدري, شقايق غلامي, محمد حيدري راراني
(),,1397/08/30 _ 1397/08/30,فاطمه مظلومي, مهدي مشرف دهكردي
(),,1397/08/30 _ 1397/08/30,مهدي مشرف دهكردي, محمدمهدي گرجي
(),,1397/06/13 _ 1397/06/13,سعيد حياتي, مهدي مشرف دهكردي, فائزه مرادي
|
مدل‌سازي سرمازدگي پاي انسان و گرمايش مجدد آن,دكتري,1402/11/08, ,مهدي مشرف دهكردي
توسعه ي يك مدل محيط متخلخل مناسب براي شبيه سازي عددي جريان خون درون لوبول هاي كبدي به منظور در نظر گرفتن مويرگ هاي خوني,كارشناسي ارشد,1402/10/20, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي دما درماني ميان بافتي به كمك ليزر در تومورهاي مغزي,دكتري,1402/09/29, ,مهدي مشرف دهكردي
چگونگي تاثيرپذيري پلاسماي جفت شده ي القايي از طرح آنتن,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,مهدي مشرف دهكردي
بررسي عددي اثر دما و فشار مرحله واجذب بر عملكرد فرآيند جذب سطحي نوسان دما/خلا براي حذف دي اكسيد كربن,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي جذب دي اكسيد كربن در اسفنج آلومينيومي پرشده با زئوليت 13X,كارشناسي ارشد,1402/06/18, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي، ساخت و بررسي عملكرد آزمايشگاهي مبدل حرارت و جرم غشايي با ميدان جريان مارپيچي,دكتري,1402/04/20, ,مهدي مشرف دهكردي
حل تحليلي انتقال حرارت در بافت پوست سه لايه در حالت سه بعدي با ليزر متحرك و ثابت,دكتري,1402/02/06, ,مهدي مشرف دهكردي
مدلسازي رياضي پديده هاي انتقال جرم و حرارت فرآيند جذب سطحي دي اكسيدكربن در لوله پره دار پوشش داده شده با زئوليت 13X,كارشناسي ارشد,1402/01/22, ,مهدي مشرف دهكردي
بررسي عملكرد ميكروپيل سوختي در تخريب محلول آبي تتراسايكلين توسط فوتوكاتاليست نانوكامپوزيتي ZnO/BiOBr/UiO-66-NH2,دكتري,1401/12/15, ,مهدي مشرف دهكردي
فراگرمايش با نانوسيال مغناطيسي براي از بين بردن تومور در بافت زنده,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,مهدي مشرف دهكردي
جريان شاره در محيط متخلخل: رابطه¬ي ميان غلظت گلوكز و بالا روندگي مويينگي,كارشناسي ارشد,1401/10/18, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي و تحليل عملكرد باتري سرب اسيدي شناور پيشرفته,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,مهدي مشرف دهكردي
بهبود مقاومت شناسايي حالت چهره به كمك استخراج ويژگي‌هاي فشرده و كاهش اثر ويژگي‌هاي بلوك‌ پرت,دكتري,1401/06/28, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي و تحليل يك مدل پچ مخزني به منظور انتقال دارو,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي و شبيه سازي يك مدل پچ پوستي ميكروسوزن به منظور تحويل داروي انسولين,كارشناسي ارشد,1401/06/13, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي و شبيه‌سازي سامانه جداسازي پيوسته سلول باكتريايي با استفاده از تركيب روش حركت جانبي اجباري و امواج فراصوت,كارشناسي ارشد,1401/06/13, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه‌سازي عددي سنتز اسيد‌هاي صفراوي در لوبول‌هاي كبدي,كارشناسي ارشد,1401/05/19, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي و شبيه¬سازي جداسازي و جمع‌آوري باكتري برپايه‌ي سامانه¬ميكروفلوئيديك مجتمع دي-الكتروفورسيس و جابه¬جايي جانبي اجباري جهت تشخيص عفونت در نمونه¬ي زيستي,كارشناسي ارشد,1401/05/12, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه‌سازي عددي ميكروپمپ موئينگي با تمركز روي مشخصات هندسي,كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي جريان سيال در محيط متخلخل با در نظر گرفتن اثر دما به منظور ساخت نشانگر دما-زمان,كارشناسي ارشد,1400/11/19, ,مهدي مشرف دهكردي
تحليل عددي جريان نانوسيال و انتقال حرارت در يك لوله حرارتي حلقوي,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي و تحليل حرارتي سوراخ‌كاري سطح يك استخوان استوانه‌‌اي شكل با استفاده از جت آب,كارشناسي ارشد,1400/07/19, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي و شبيه سازي سيستم هاي دارورساني كنترل شده ي پوستي,كارشناسي ارشد,1400/07/17, ,مهدي مشرف دهكردي
تخمين پارامتر در سيستم هاي مخابراتي شامل تداخلگر در حضور نويز با مدل نامشخص و نمونه هاي مستقل با استفاده از تابع مشخصه تجربي,دكتري,1400/06/29, ,مهدي مشرف دهكردي
مقايسه رفتار گرمايي مدل متخلل با مدل واقعي بافت زنده و پوست در حضور جريان خون,دكتري,1400/06/24, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه عملكرد كانال‌هاي خنك‌كاري با اثرات توامان محيط متخلخل و جريان نانوسيال، مطالعه موردي بر روي پيل‌هاي سوختي غشاء پليمري,دكتري,1400/04/22, ,مهدي مشرف دهكردي
مدلسازي عددي لوله حرارتي حلقوي در بارهاي حرارتي كم و مقايسه مدل هاي مختلف تبخير و چگالش,كارشناسي ارشد,1400/03/18, ,مهدي مشرف دهكردي
تاثير تغييرات گام شبكه و ضخامت غلاف سوخت صفحه اي كاراملي بر پارامترهاي ترموهيدروليكي در يك راكتور كوچك مدولار,كارشناسي ارشد,1399/12/26, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي جريان سيال دوفازي در محيط متخلخل در مقياس حفرات,كارشناسي ارشد,1399/09/27, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي لوله حرارتي رسانايي متغير براي كاربردهاي فضايي,كارشناسي ارشد,1399/06/11, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي ميكروسيركولاسيون خون درون لوبولهاي كبدي با مدل محيط متخلخل,كارشناسي ارشد,1398/10/29, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي جريان نانوسيال مغناطيسي در داخل يك تومور كبدي,كارشناسي ارشد,1398/04/10, ,مهدي مشرف دهكردي
بررسي شرايط كاري بر عملكرد سيستم هيبريدي ژيل سوختي اكسيد جامد و توربين انبساطي در ايستگاه تقليل فشار گاز,كارشناسي ارشد,1397/10/24, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه فرض محلي‌سازي در روش حجم محدود چند مقياسي براي شبيه‌سازي مخازن هيدروكربني,كارشناسي ارشد,1397/08/29, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي سيستم ذخيره سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فاز دهنده در نيروگاههاي خورشيدي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان سيال درون لوله‌هاي مشبك شده,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه پارامتري شرايط عملكردي روش فراگرمايي براي درمان سرطان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
طراحي،شبيه سازي و مطالعه ي پارامتري مشخصات هندسي يك ميكروپمپ ترموكپيلاري,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
شبيه سازي عددي فرآيند جذب در مخزن هيدريد فلزي جهت ذخيره هيدروژن و بررسي اثر ضريب جابه جايي سيال خنك كن,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
تحليل سيستم توليد هيدروژن سبز بر اساس الكترولايزر غشا پليمري و انتقال آن به خط لوله گاز شهري,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
بررسي اثر حركات مرز جامد بر نيروي ليفت و درگ,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي2,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي غير يكنواخت و هندسه ميكروكانال روي عملكرد اختلاط در ميكروميكسرها,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي2,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه پارامتري يك سيستم پمپئ غلتكي براي تزريق خطي,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه پارامتري عوامل تاثيرگذار روي عملكرد آكوستيكي بهمنظور كاهش صداي موتور خودرو احتراق داخلي.,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
آموزش مدل هوش مصنوعي براي بهينه سازي محل ، مقدار و نوع سيال تزريق شده در روش درماني هايپرترميا,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
بهبود فرآيند جوشكاري و اتصال صفحات مشبك فولادي از طريق مدل سازي در نرم افزار كامسول,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
كارآموزي2,كارشناسي,, ,مهدي مشرف دهكردي
مدل سازي ترمومكانيكي روش درمان گرمايي ليزري بافت بدن,دكتري,, ,مهدي مشرف دهكردي
بهينه سازي درمان سرطان كبد با استفاده از روش درمان گرمايي امواج مايكروويو و تزريق نانو ذرات مغناطيسي,دكتري,, ,مهدي مشرف دهكردي
توسعه روشي هوشمند مبتني بر روش¬هاي يادگيري ماشين جهت انتخاب شرايط بهينه ديناميكي براي شبكه مبدلهاي حرارتي در يك كارخانه قند.,دكتري,, ,مهدي مشرف دهكردي
مطالعه تجربي و عددي اختلاط آب يونيزه شده و پلاسماي خون در يك ميكروميكسر غيرفعال و بهينه سازي با استفاده از شبكه عصبي,دكتري,, ,مهدي مشرف دهكردي
تحليل سيستم تركيبي فتوولتائيك- الكترولايزر- پيل سوختي به منظور توليد همزمان توان، اكسيژن و گرما براي يك بيمارستان,دكتري,, ,مهدي مشرف دهكردي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
197 رياضيات مهندسي 1401/10/17 شنبه 11:00-14:00
170 ترموديناميك 1 1401/10/21 چهارشنبه 08:00-11:00
216 مكانيك سيالات پيشرفته 1401/10/19 دوشنبه 08:00-11:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal