۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
محمد علی نعمت بخش
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی نرم افزار
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق و کامپیوتر,دانشگاه آریزونا,آمریکا,1362-1366
فوق لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه آریزونا,آمریکا,-1362
لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه صنعتی لوئیزیانا,آمریکا,-1360
جستجو:
|
بهبود سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از خوشه بندی کاربران بر مبنای شخصیت,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT),بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا یوسفی هفشجانی,مرجان کائدی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
اشکال زدایی و یافتن کلاس های مصداق ناپذیر آنتولوژی با استفاده از دانش زمینه ای ,هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1394,مهدی تیمورلوئی,محمد علی نعمت بخش,احمد زائری | جزئیات
Dependency-Based Reordering Model For Constituent Pasirs In Hirrarchial SMT,18th EMAT Conference,بین المللی,سخنرانی,1394,عارفه کاظمی,Antonio Toral,Andy Way,سید امیر حسن منجمی,محمد علی نعمت بخش | Detail
Improving Sparsity Problem in Group Recommendation,Internatiomal Workshop on Social Personalization,بین المللی,سخنرانی,1393,ساریک غازاریان,نفیسه شبیب,محمد علی نعمت بخش | Detail
Query-Independent Learning to Rank RDF Entity Results of SPARQL Queries,ICCKE2014,بین المللی,سخنرانی,1393,Sara Latifi,محمد علی نعمت بخش | Detail
ارائه روشی برای بازیابی اسناد نظری فارسی,سومین همایش ملی زبان شناسی و رایانشی,ملی,سخنرانی,1393,حمید نوربخش,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
استخراج ویژگی‌های محصول در زبان فارسی»,سومین همایش ملی زبان شناسی رایانشی,ملی,سخنرانی,1393, مرضیه باباعلی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
مدل باز ترتیب دهی مبتنی بر ساختارهای وابستگی در ترجمه ی ماشینی آماری انگلیسی به فارسی ,سومین همایش ملی زبان شناسی رایانشی,ملی,سخنرانی,1393,عارفه کاظمی,سید امیر حسن منجمی,محمد علی نعمت بخش,اندی بی | جزئیات
Finding association rules in linked data, a centralization approach ,Electrical Engineering (ICEE), 2013 21st Iranian Conference on,بین المللی,پوستر,1392,Reza Ramezani,Mohammad Saraee,محمد علی نعمت بخش | Detail
A Multi-Criteria Resource Allocation Mechanism for Mobile Clouds,International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (CNDS),بین المللی,سخنرانی,1392,سیمین قاسمی,محمد علی نعمت بخش,بهروز شاه قلی قهفرخی | Detail
یک سیستم توصیه گر گروهی در شرایط تنکی داده,کنفرانس بین المللی کامپیوتر، فتاوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال,بین المللی,سخنرانی,1392, ساریک غازاریان,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
SRank: Shortest Path-Based Ranking in Semantic Network,Third International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2012,بین المللی,پوستر,1391,هادی خسروی فرسانی,محمد علی نعمت بخش,George Lausen | Detail
Repairing Broken RDF Links in the Web of Data by Superiors and Inferiors sets,Third International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2012).,بین المللی,پوستر,1391,محمد پورزعفرانی,محمد علی نعمت بخش | Detail
Efficient Clustering Method for Link Discovery on Web,2012 2nd IEEE International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing,بین المللی,سخنرانی,1391,Enseih Davoodi jam,محمد علی نعمت بخش,Mojgan Askarizade | Detail
A Context-Aware Reputation-Based Model of Trust for Open Multi-agent Environments,Advances in Artificial Intelligence, 24th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Ehsan Mokhtari,Zeinab Noorian,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | Detail
مدلی برای استنتاج توزیع شده نامطمئن در آنتولوژی ها,دومین همایش بین المللی موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات,بین المللی,سخنرانی,1390,فروغ انوشا,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
A Medium Access Control Protocol with Adaptive Parent Selection Mechanism for Large-Scale Sensor Networks,25th IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications,بین المللی,سخنرانی,1390,Behnam Dezfouli ,Marjan Radi,محمد علی نعمت بخش,Shukor Abd Razak | Detail
Designing an Adaptation Management Framework for Mobile Payment,Sixth International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE2011),بین المللی,سخنرانی,1390,Leila Abedi,محمد علی نعمت بخش,Nasrin Rasoli | Detail
A fault tolerant architecture for web services ,International Conference on Innovations in Information Technology (IIT) 2011,بین المللی,سخنرانی,1390,Aghaei, S. ,محمد رضا خیام باشی,محمد علی نعمت بخش | Detail
A context aware approach to semantic query expansion ,Conference on 2011 International Innovations in Information Technology (IIT),بین المللی,سخنرانی,1390, Ahmadian, N.,محمد علی نعمت بخش, Vahdat-Nejad, H. | Detail
هم‌ترازسازی پیچیده انتولوژی‌ها به کمک تفسیر روابط معنایی میان اجزای مضاف-مضاف‌الیه,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1390,احمد زائری,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
ارایه یک روش خلاصه‌ سازی متون فارسی ,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1390,فراز محمدیان,محمد علی نعمت بخش,احمد رضا نقش نیلچی | جزئیات
شناسایی عوامل موثر بر اتخاذ سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه,اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری,ملی,پوستر,1390,محمد غفاری,محمد علی نعمت بخش,عبدالصالح پلنگی | جزئیات
تعیین برنده در حراج های ترکیبی با استفاده از الگوریتم تپه نوردی با شروع مجدد تصادفی,دومین همایش بین المللی موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات,بین المللی,سخنرانی,1390,زهرا شمسی سربندی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
هم ترازسازی پیچیده انتولوژیها به کمک تفسیر روابط معنایی میان اجزای مضاف - مضاف‌الیه,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1390,احمد زائری,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
بهینه سازی پرس و جوهای گروهی با استفاده از خوشه بندی فازی,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,ناصر قدیری,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
A Semantic Based Query Expansion to Search,(مقاله کامل)The International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP,بین المللی,سخنرانی,1389,مژگان شبانزاده,محمد علی نعمت بخش,ناصر نعمت بخش | Detail
Geometrically-enhanced group-based mobile queries with uncertainty,fifth international symposium on telecommunications(ist2010,بین المللی,سخنرانی,1389,ناصر قدیری,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش | Detail
A Bidding Strategy in Combinatorial Auctions,Second International Conference Intelligent Systems, Modelling and Simulation,بین المللی,سخنرانی,1389,Sara Sharifi Sedeh,محمد علی نعمت بخش,فریا نصیری مفخم | Detail
Adaptive Similarity Aggregation Method for Ontology Matching,UKSim Fourth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation,بین المللی,سخنرانی,1389,Mohammad Mehdi Keikha,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Finding Compatible People on Social Networking Sites, a Semantic Technology Approach,2011 Second International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation,بین المللی,سخنرانی,1389,Arefeh Kazemi,محمد علی نعمت بخش | Detail
تخمین تاخیر انتها-به -انتهای فریم صوت در یک سطح سرویس گسترده Metro Wi-Fi از شبکه (ESS),چهاردهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1388,مهدی گرگین نیا,ناصر موحدی نیا,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
FOCET: a Functional Ontology of Context for Evaluating Trust,International Conference on Information Security and Privacy ISP-09,بین المللی,سخنرانی,1388,Ehsan Mokhtari,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش | Detail
Improving Coverage of Mobile Sensor Networks,2009 International Conference on Wireless Networks, ICWN 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد علی نعمت بخش,کمال جمشیدی,سجاد حقانی | Detail
GPS-Enhanced AODV Routing,2009 International Conference on Wireless Networks, ICWN 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,مریم حسینی پزوه,محمد علی نعمت بخش,ناصر موحدی نیا | Detail
CORMET: a Context-aware Ontological Reputation Model For Evaluating Trust in Multi-agent Systems,Internationa conference on Enterprise Information Systems and web Technology,بین المللی,سخنرانی,1388,Ehsan Mokhtari,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش,Hoorieh Hosaini | Detail
جستجوی آگاه از زمینه برای کاربران سیار,اولین کنفرانس ملی دولت همراه,ملی,سخنرانی,1388,ناصر قدیری,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
Cross-Layer Interference Avoidance MAC Protocol for Dense Wireless Sensor Networks,2009 First International Conference on Networks & Communications,بین المللی,سخنرانی,1388,Behnam Dezfouli,,Marjan Radi,محمد علی نعمت بخش | Detail
A method for stemming and eliminating common words for Persian text summarization ,International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering, 2009. NLP-KE 2009.,بین المللی,سخنرانی,1388,Berenjkoob, M,Mehri, R,Khosravi, H,محمد علی نعمت بخش | Detail
یک روش چند بعدی برای توصیه گری آگاه از زمینه در تجارت سیار,دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک,بین المللی,سخنرانی,1388,مریم حسینی پزوه,محمد علی نعمت بخش,ناصر موحدی نیا | جزئیات
K-Anonymity Privacy Protection Using Ontology,14Th International Computer Society of Iran (CSI) Computer Conference, ©2009 IEEE,بین المللی,سخنرانی,1388,مائده عاشوری تلوکی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | Detail
One Step beyond Nash Equilibrium,International Conference on Scientic Computing,بین المللی,سخنرانی,1387,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی | Detail
Fuzzy Association Rule Reduction Using Clustering IN SOM Neural Network,International Conference IADIS Data Mining Organized by International Association for Development of the Information Society,بین المللی,سخنرانی,1387,مرجان کائدی,محمد علی نعمت بخش,ناصر قاسم آقائی | Detail
داده کاوی با حفاظت حریم خصوصی با استفاده آنتوتوزی,دومین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,پوستر,1387,عاشوری,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | Detail
روشی جدید در محاسبه رابطه تشابه بین کالا ها,سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی,بین المللی,سخنرانی,1387,کرم باقری,محمد علی نعمت بخش,کامران زمانی فر,هادی خسروی | Detail
بهبود آلگوریتم بای الگو های تکرار شونده با استفاده از ساختار اندیکس,دومین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1387,فردین ابدالی محمدی,محمد علی نعمت بخش,ناصر نعمت بخش | Detail
کاربرد تکنیک های داده کاوی در شناخت رفتار مشتری در تجارت سیار,دومین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1387,نفیسه شبیب,محمد علی نعمت بخش,فریبرز قهرمانی | Detail
کیفیت داده ها در www,دومین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1387,فردین ابدالی محمدی,محمد علی نعمت بخش,ناصر نعمت بخش | جزئیات
استفاده از روش معنایی جهت مدیریت تبلیغات زمینه ای,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,سخنرانی,1387,ژیلا نوری,محمد علی نعمت بخش,محمد رضا خیام باشی,هادی خسروی فارسانی | جزئیات
رابطه مکمل معنایی در تبلیغات زمینه ای,چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1387,ژیلا نوری,محمد علی نعمت بخش,محمد رضا خیام باشی | جزئیات
A Smarter Look to Nature: GENetically Adapted VErsatile Heterogonous Ant Colony System ,International Conference on Bio-Inspired Computational Methods Used for Difficult Problems Solving,بین المللی,سخنرانی,1387,احمد زائری,کامران زمانی فر,محمد علی نعمت بخش,افسانه فاطمی خوراسگانی | Detail
بهینه سازی مشترک لایه اتصال داده ها و لایه مسیریابی در جهت کاهش توان مصرفی شبکه های حسگر بی سیم ,دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات,ملی,سخنرانی,1387, بهنام دزفولی, مرجان رادی,محمد علی نعمت بخش, حسین سعیدی | جزئیات
از بین بردن یکنواختی is-a ها در یک ساختار taxonomy و پیشنهاد کالاهای مشابه بر اساس آن ,دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات,ملی,سخنرانی,1387, کرم الله باقری فرد,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
Agent’s decision making based on cultural values,International Conference on Electrical and Computer Engineering, 2008. ICECE 2008.,بین المللی,سخنرانی,1387,مازادی,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش | Detail
روش جدید برای محاسبه اعتماد در یک سیستم متمرکز,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران(ISCISC2008),بین المللی,سخنرانی,1387,هادی خسروی فارسانی(دانشجو),احمد براآنی دستجردی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
-تصفیه سازی گروهی مبتنی بر اعتماد در سیستم های پیشنهاد دهنده,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیرِت فناوری اطلاعات و ارتباطات - ICTM 2009,بین المللی,سخنرانی,1387,سید حسین کلانتر,هادی خسروی فارسانی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
کاربرد سیستم های پیشنهاددهنده برای شخصی سازی تبلیغات سیار ,یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1387,نفیسه شبیب,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
طراحی و پیاده سازی نرم افزاری برای استخراج الگوها و قوانین از داده های کارمندان یک کمپانی با استفاده از ابزارهای SQL Server ,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,سخنرانی,1387,[ هادی خسروی فارسانی, علیرضا امینی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
Electronic Promotion to New Customers using a Fix link mkNN Learning,(The 2007 International Conference on e-learning, e Business, Enterprise information systems, e-Government (EEE'07,بین المللی,سخنرانی,1386,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی | Detail
Measure of Similarity for Clustering Negotiation Strategies,International Conference of Data Mining,بین المللی,سخنرانی,1386,لنا مشایخی,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
بکار گیری آنتولوزی در فرآیند بهبود کیفیت داده,کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش IKT 2007,ملی,سخنرانی,1386,مهدی باطنی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | Detail
A Context-Aware Service Discovery Framework Based on Human Needs Model,ICSOC 2007,بین المللی,سخنرانی,1386,ناصر قدیری,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی | Detail
EQUIVALENT-BASED BILATERAL MULTI ISSUE NEGOTIATION IN INCOMPLETE INFORMATION SETTINGS,IADIS International Conference e-Commerce,بین المللی,سخنرانی,1386,فرزام متین فر,محمد علی نعمت بخش | Detail
Evolutionary Bargaining,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,ناصر قاسم آقائی,احمد براآنی دستجردی | Detail
وب کاوی روی بازدید کاربران از سایت های خبری,سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1386, زهرا مرادی ,محمد علی نعمت بخش,سعیدرضا آقابزرگی صحاف یزدی | جزئیات
کاربرد سیستمهای پیشنهاد دهنده در تجارت الکترونیک ,چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک,ملی,سخنرانی,1386,نفیسه شبیب,محمد علی نعمت بخش,سیما عقیلی دهکردی | جزئیات
طراحی و پیاده سازی مدلی برای نمایش اطلاعات در سیستم های دسته بندی محصولات با استفاده از زبان آنتولوژی OWL,دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی,بین المللی,سخنرانی,1386,هادی خسروی فارسانی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
شخصی سازی کاتالوگ با استفاده از یک الگوریتم پیشنهاد دهنده,سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1386,هادی خسروی فارسانی ,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
نقش سیستم های پیشنهاد دهنده برای شخصی سازی متون در یادگیری الکترونیک ,اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک,بین المللی,سخنرانی,1386,نفیسه شبیب,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
E-Negotiation Model Based on Data Mining,IADIS International Conference e-Commerce 2007,بین المللی,سخنرانی,1385,لنا مشایخی,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
Measuring of Strategies' Similarity in Automated Negotiation,International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007, IMECS 2007,بین المللی,سخنرانی,1385,Lena Mashayekhi,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی | Detail
m-commerce, m-payment: An overview,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,فریا نصیری مفخم,احمد براآنی دستجردی,محمد علی نعمت بخش,ناصر قاسم آقائی | Detail
A Personality-Based Bilateral Bargaining in Electronic Commerce,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,فریا نصیری مفخم,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | Detail
A Simple Heuristic Electronic Marketing,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی | Detail
کاربرد تکنیکهای داده کاوی در تجارت الکترونیکی,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فریا نصیری مفخم,لنا مشایخی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | جزئیات
A k-NN-Learning-based Selling e-Advertising for Controlling e-Marketplace Resource Demands,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فریا نصیری مفخم,احمد براآنی دستجردی,محمد علی نعمت بخش,ناصر قاسم آقائی | Detail
A Simple Semi-Dynamic Cooperative Bargaining Approach,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,ناصر قاسم آقائی,احمد براآنی دستجردی | Detail
A MAS-based Conflict Management in an Emotional Bargaining,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فریا نصیری مفخم,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | Detail
بانکداری الکترونیکی,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | جزئیات
پایاچک، نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیکی در ایران,اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش(IKT2003),بین المللی,سخنرانی,1382,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,افشین کیانی | جزئیات
SIP طراحی و پیاده سازی تلفن اینترنتی بر اساس پروتکل ,نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1382,سیاوش زند مقدم ],حسینعلی بهرامیان,ناصر موحدی نیا,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
مذاکره الکترونیکی چند وجهی و چند ضابطه ای دو جانبه بین عاملهای خریدار و فروشنده,اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1382,فریانه پور سردار,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
تجارت الکترونیکی چند سطحی در زنجیره تامین مبتنی بر پورتال ,اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش,بین المللی,سخنرانی,1382, مهدی سلگی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
طراحی و مدل سازی یک چک الکترونیکی در ایران,همایش بین المللی توسعه ی الکترونیک و فناوری اطلاعات استان فارس,بین المللی,سخنرانی,1381,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی | جزئیات
سازگاری ebXML در تجارت الکترونیکی,چهارمین همایش دانشجویی انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1381,فریا نصیری مفخم,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
یک مدل کنترل دسترسی تشخیصی برای پایگاه های داده شی گرا,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران,بین المللی,سخنرانی,1378,شهرام برون,احمد براآنی دستجردی,محمد علی نعمت بخش | جزئیات
جستجو:
|
بهبود سیستم توصیه گر مبتنی بر پالایش مشارکتی با استفاده از خوشه بندی شخصیت کاربران,کارشناسی ارشد,1394,مرجان کائدی,محمد علی نعمت بخش
ارائه روشی برای واگذاری اجرای برنامه های کاربردی موبایل به ابر سیار,کارشناسی ارشد,1393,محمد علی نعمت بخش,بهروز شاه قلی قهفرخی
رتبه بندی موجودیت در وب داده ,دکتری,1391,محمد علی نعمت بخش
رفع اختلاف مقادیر داده ای میان موجودیت های همانند در وب داده ها,کارشناسی ارشد,1391,محمد علی نعمت بخش
خوشه بندی موجودیت ها در داده های پیوندی,کارشناسی ارشد,1391,محمد علی نعمت بخش
تشخیص و اصلاح پیوندهای RDF شکسته شده در داده های پیوندی,کارشناسی ارشد,1391,محمد علی نعمت بخش
یافتن انطباق پیچیده میان دو انتولوژی با سطوح تجرید متفاوت,دکتری,1391,محمد علی نعمت بخش
انتشار روشی برای انتشار سرویس های وب مبتنی بر رابطه بین انها,دکتری,1391,ناصر نعمت بخش,محمد علی نعمت بخش
مدلسازی عدم قطعیت در یک محیط آگاه از زمینه مکانمند,دکتری,1390,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش
مدل سازی مبتنی بر عامل برای رفتار خرید مشتری برا اساس فرهنگ و شخصیت,دکتری,1390,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی
مدلی برای استدلال توزیع شده غیر قطعی در آنتولوژی ها,کارشناسی ارشد,1390,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش
یک الگوریتم اکتشافی برای تعیین برنده در حراج های ترکیبی,کارشناسی ارشد,1390,محمد علی نعمت بخش
رفع ابهام اسامی خاص با استفاده از داده های پیوندی,کارشناسی ارشد,1390,محمد علی نعمت بخش
شناسایی موجودیت های همانند در وب داده,کارشناسی ارشد,1390,محمد علی نعمت بخش
استراتژی پیشنهاددهی برای عاملها در حراج ترکیبی دوسویه,دکتری,1389,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی,ناصر قاسم آقائی
یک مدل بسته بندی کالاها در حراج ترکیبی,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی نعمت بخش,فریا نصیری مفخم
گسترش معنایی پرس و جو,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی نعمت بخش,ناصر نعمت بخش
محاسبه میزان شباهت میان موجودیت های آنتولوژی ها,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
یافتن درجه ی سازگاری میان افراد در شبکه های اجتماعی,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی نعمت بخش
یک مدل اعتماد مبتنی بر شهرت و آگاه از مضمون برای محیط های چند عاملی,کارشناسی ارشد,1388,بهروز ترک لادانی,محمد علی نعمت بخش
نگهداری مشتری با استفاده از داده کاوی,کارشناسی ارشد,1388,ناصر نعمت بخش,محمد علی نعمت بخش
استخراج روابط مکمل موجود بین کالاها در یک آنتولوژی,کارشناسی ارشد,1388,محمد علی نعمت بخش,محمد رضا خیام باشی
بهبود پوشش در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از قابلیت حرکت سنسورها,کارشناسی ارشد,1388,محمد علی نعمت بخش,کمال جمشیدی
بررسی کیفیت خدمات در شبکه های مترو وای فای با پی بستر مترو اترنت برای انتقال ترافیک چند رسانه ای,کارشناسی ارشد,1388,ناصر موحدی نیا,محمد علی نعمت بخش
ارائه راه حلی برای مساله ی کاربران تازه وارد در شبکه های نظیر به نظیر اشتراک فایل ,کارشناسی ارشد,1388,محمد علی نعمت بخش
یک روش چند بعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار ,کارشناسی ارشد,1388,محمد علی نعمت بخش,ناصر موحدی نیا
طراحی و پیاده سازی مدل فرهنگ برای عامل های هوشمند ,کارشناسی ارشد,1387,ناصر قاسم آقائی,محمد علی نعمت بخش
مکانیسم مذاکره در سیستمهای چند عاملی دارای اطلاعات محدود,کارشناسی ارشد,1387,محمد علی نعمت بخش
طراحی سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر کالاهای مکمل,کارشناسی ارشد,1387,محمد علی نعمت بخش
یک استراتژی مذاکره برای فروشنده مبتنی بر یادگیری,کارشناسی ارشد,1386,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
استراتژی مذاکره مبتنی بر یادگیری برای فروشنده,کارشناسی ارشد,1386,محمد علی نعمت بخش,فریا نصیری مفخم
یک مدل اعتبار و یادگیری برای عاملها در تجارت الکترونیکی,کارشناسی ارشد,1384,محمد علی نعمت بخش,فریا نصیری مفخم
طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت چاووش رایانه سپاهان و پیشنهاد استراتژی های اصلی و اثر بخش,کارشناسی ارشد,1383,علی عطافر,محمد علی نعمت بخش
جستجو:
|
Practical Applications of Intelligent Systems,تالیف,Springer,1390,Yinglin Wang, Tianrui Li,Leyla Abedi,محمد علی نعمت بخش,Nasrin Rasooli
Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering,تالیف,springer,1387,L. Mashayekhy,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
اصول و طراحی پایگاه داده ها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1387,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی
اصول و طراحی پایگاه داده ها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1384,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی
اصول و طراحی پایگاه داده ها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1383,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی
اصول و طارحی پایگاه داده ها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1380,محمد علی نعمت بخش,احمد براآنی دستجردی
مجموعه مقالات کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران - اسفند 79,سایر,مرکز آمار ایران,1379,محمد علی نعمت بخش,کامران زمانی فر
Frontier in Artificial Intelligent and Application,تالیف,ISO Press,L. Mashayekhi,محمد علی نعمت بخش,بهروز ترک لادانی
جستجو:
|
Removable media recording station for the medical industry,امریکا US Patent 6954802,محمد علی نعمت بخش
Method for managing clustered medical data and medical data filing system in clustered form,امریکا,محمد علی نعمت بخش
MEDICAL SUPPORT SYSTEM,امریکا,H. Seto,E. Nishihara,Y. Fukushima,محمد علی نعمت بخش
جستجو:
|
پزوهشگر برگزیده,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1392
پزوهشگر برگزیده گروه کامپیوتر,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
پژوهشگر برگزیده,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1383
استاد راهنمای برگزیده کشوری ,وزارت علمو تحقیقات و فناوری,وزارت علوم تحقیقات و فناوری-تهران,1383
جشنواره جوان خوارزمی,جشنواره خوارزمی,تهران,1378
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal