۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
احمدرضا نقش نيلچي
گروه آموزشی : مهندسي هوش مصنوعي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق,دانشگاه يوتا,1376
Ph.D.,,,1300
جستجو:
|
Memory and time efficient dense network for single image super resolution,,1400
نسرين ايمان پور, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي, حسين كارشناس نجف آبادي, Kamal Nasrollahi, Thomas B. Moeslund
Fast, yet robust end-to-end camera pose estimation for robotic applications,,1399
زهرا كامرانيان, حميد صادقيان, احمدرضا نقش نيلچي, Mehran Mehrandezh
Representative dense feature learning for memory and time-efficient single image super-resolution,,1399
نسرين ايمان پور, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي, حسين كارشناس نجف آبادي, Nasrollahi Kamal, Moeslund Thomas
Joint motion boundary detection and CNN-based feature visualization for video object segmentation,,1399
زهرا كامرانيان مارناني, احمدرضا نقش نيلچي, حميد صادقيان, Federico Tombari, Nassir Navab
A weighting scheme for mining key skeletal joints for human action recognition,,1398
الهام شعباني نيا, احمدرضا نقش نيلچي, Shohreh Kasaei
Assessing information diffusion models for influence maximization in signed social networks,,1398
مريم حسيني پزوه, كامران زماني فر, احمدرضا نقش نيلچي
Extended histogram: probabilistic modelling of video content temporal evolutions,,1397
الهام شعباني نيا, احمدرضا نقش نيلچي, شهره کسائي
Co-segmentation via visualization,,1397
زهرا کامرانيان, Federico Tombari, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي, نصير نواب
Iterative algorithm for interactive co-segmentation using semantic information propagation,,1397
زهرا کامرانيان, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي, نصير نواب
High-order Markov random field for single depth image super-resolution,,1396
الهام شعباني نيا, احمدرضا نقش نيلچي, شهره کسائي
Automatic 3-D tubular centerline tracking of coronary arteries in coronary computed tomographic angiography,,1396
نسرين صالحي - دانشجو, احمدرضا نقش نيلچي
A Dictionary Learning Approach for Human Sperm Heads Classification,,1396
فريبا شاكر, اميرحسن منجمي, جواد علي رضايي, احمدرضا نقش نيلچي
A community-based approach to identify the most influential nodes in social networks,,1396
مريم حسيني پزوه, كامران زماني فر, احمدرضا نقش نيلچي
Speech Emotion Recognition based on SVM as Both Feature Selector and Classifier,,1395
اميررضا شيراني, احمدرضا نقش نيلچي
Incorporating social media comments in affective video retrieval,,1395
شهلا نعمتي, احمدرضا نقش نيلچي
A New Hybrid Method for VoIP Stream Steganography,Journal of Computing and Security-دانشگاه اصفهان با همکاري انجمن رمز ايران(اين مجله از دي 92 علمي پژوهشي مي باشد),1395
حسين مودي, احمدرضا نقش نيلچي
Automatic detection and segmentation of sperm head, acrosome and nucleus in microscopic images of human semen smears,,1395
فريبا شاكر, اميرحسن منجمي, احمدرضا نقش نيلچي
An evidential data fusion method for affective music video retrieval,,1395
شهلا نعمتي, احمدرضا نقش نيلچي
Maximizing the spread of positive influence in signed social networks,,1394
مريم حسيني پزوه, كامران زماني فر, احمدرضا نقش نيلچي, پيتر دولوگ
Affective Video Retrieval Based on Dempster?Shafer Theory,,1393
شهلا نعمتي, احمدرضا نقش نيلچي
Sentiment Prediction Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence,,1393
محمداحسان بصيري, احمدرضا نقش نيلچي, ناصر قاسم آقائي
Chaotic PSO with Mutation for Classification,Journal of Medical Signal and Sensors-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,1393
Zahra Assarzadeh, احمدرضا نقش نيلچي
A Framework for Sentiment Analysis in Persian,,1393
محمداحسان بصيري, احمدرضا نقش نيلچي, ناصر قاسم آقائي
Automatic Speech Segmentation Based On Audio and Optical Flow Visual Classification,,1393
بهنام ترابي, احمدرضا نقش نيلچي
Exploiting reviewers’ comment histories for sentiment analysis,,1393
محمداحسان بصيري, ناصر قاسم آقائي, احمدرضا نقش نيلچي
Block Texture Pattern Detection Based on Smoothness and Complexity of Neighborhood Pixels,,1393
امير فرهاد نيلي زاده, احمدرضا نقش نيلچي
Steganography on RGB Images Based on a" Matrix Pattern" using Random Blocks,,1392
امير فرهاد نيلي زاده, احمدرضا نقش نيلچي
Automatic vessel network features quantification using local vessel pattern operator,,1392
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي, فرزين ابدالي
Cauchy Based Matched Filter for Retinal Vessels Detection,Journal of Medical Signal and Sensors-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,1392
هوشيار ذوالفقارنسب, احمدرضا نقش نيلچي
A novel joint secret image sharing and robust steganography method using wavelet,,1392
محمدجواد خسروي, احمدرضا نقش نيلچي
General rotation-invariant local binary patterns operator with application to blood vessel detection in retinal images,,1392
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي
Iterative sinc-convolution method for solving planar D-bar equation with application to EIT,,1391
مهدي عباسي, احمدرضا نقش نيلچي
Noise Tolerant Local Binary Pattern Operator for Efficient Texture Analysis,,1391
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي
Precise two-dimensional D-bar reconstructions of human chest and phantom tank via sinc-convolution algorithm,,1391
مهدي عباسي, احمدرضا نقش نيلچي
Integrating adaptive neuro-fuzzy inference system and local binary pattern operator for robust retinal blood vessels segmentation,,1391
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي
Efficient Image Denoising Method Based on a New Adaptive Wavelet Packet Thresholding Function.,,1391
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي
Medical ultrasound image compression using contextual vector quantization,,1391
سيدمرتضي حسيني, احمدرضا نقش نيلچي
Automatic wavelet-based retinal blood vessels segmentation and vessel diameter estimation,,1391
عبدالحسين فتحي, احمدرضا نقش نيلچي
BLIND BINARY WATERMARKING METHOD USING MAXIMUM WAVELET COEFFICIENT QUANTIZATION OF THE THIRD AND FOURTH SUB-BANDS,,1391
پيمان معلم, علي خدايي, احمدرضا نقش نيلچي
An Adaptive Digital Image Watermarking Using Fuzzy Gradient on DCT Domain,,1390
علي محمد لطيف, احمدرضا نقش نيلچي
A Reinforcement Learning Method for Decision Making Process of Watermark Strength in Still Images,,1390
علي محمد لطيف, احمدرضا نقش نيلچي, ولي درهمي
DIGITAL IMAGE WATERMARKING BASED ON PARAMETERS AMELIORATION OF PARAMETRIC SLANT-HADAMARD TRANSFORM USING GENETIC ALGORITHM,,1390
علي محمد لطيف, احمدرضا نقش نيلچي
IMPROVEMENT OF ANOMALY DETECTION ALGORITHMS IN HYPERSPECTRAL IMAGES USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM,,1390
محسن زارع باغبيدي, كمال جمشيدي, احمدرضا نقش نيلچي, سعيد همايوني
A Parametric Slant Hadamard System for Robust Image Watermarking,,1389
علي محمد لطيف, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي
Epilepsy seizure detection using eigen-system spectral estimation and Multiple Layer Perceptron neural network,,1389
احمدرضا نقش نيلچي, مصطفي آقاشاهي
Texture-based parametric active contour for target detection and tracking,,1388
عليرضا ورد, پيمان معلم, احمدرضا نقش نيلچي
Combination of Ant Colony Optimization and Bayesian Classification for Feature Selection in a Bioinformatics Dataset,,1388
مهدي حسين زاده اقدم‌, جعفر تنها, احمدرضا نقش نيلچي, محمد احسان بصيري
Robust Digital Image Watermarking Based on Joint DWT-DCT,,1388
سعيد امير قلي پور, احمدرضا نقش نيلچي
Recognition-based Segmentation in Persian Character Recognition,,1387
محسن زند, احمدرضا نقش نيلچي, اميرحسن منجمي
Cardiac Arrhythmias Classification Method Based on MUSIC, Morphological Descriptors, and Neural Network,,1387
احمدرضا نقش نيلچي, A. Rahim Kadkhodamohammadi
Object Detection and Image Segmentation Using Texture Pressure Energy in Parametric Active Contour Models,,1387
عليرضا ورد, احمدرضا نقش نيلچي, پيمان معلم
ارائه يك روش واترماركينگ تركيبي جديد براي تصاوير در دامنه فركانسي,,1386
عطيه زاهد, احمدرضا نقش نيلچي
An Efficient Algoritm for Motion Detection Based Facial Expression Recognition Using optimal Flow,,1385
احمدرضا نقش نيلچي, محمد روشن ضمير(دانشجو)
A New Approach to Steganography Using Sinc-Convolution Method,,1385
احمدرضا نقش نيلچي, لطيفه پورمحمدباقر (دانشجو)
ITERATIVE SINC-CONVOLUTION METHOD FOR SOLVING RADIOSITY EQUATION IN COMPUTER GRAPHICS,,1384
احمدرضا نقش نيلچي, شهرام دارويي (دانشجو)
شيوه اي جديد در پنهان نگاري مقاوم داده در تصاوير JPEG,,1383
احمدرضا نقش نيلچي, نسرين رسولي(دانشجو), اعظم نادعليان (دانشجو)
رمز نگاري و فشرده سازي تصوير بر اساس روش سينك - كانولوشن,,1383
احمدرضا نقش نيلچي, محمد اقبال خوانچه (دانشجو)
Sampling Methods for Approximate Solution of PDE,,1381
Frank Stenger, احمدرضا نقش نيلچي, Niebsch, Jenny
نقد و بررسي نظام آموزشي مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم افزار و ارائه يك برنامه آموزشي موثر,,1379
احمدرضا نقش نيلچي
Accurate Eye Center Locating Based On Curvature Analysis,,
Morteza Iranmanesh, محمدسعيد احساني, احمدرضا نقش نيلچي
جستجو:
|
|
تشخيص بيان دستوري صورت براساس الگورتيم هاي يادگيري ماشين,دكتري,1401/10/27, ,احمدرضا نقش نيلچي
پياده سازي روش جهت يابي نابينايان در محيط هاي داخل و خارج,كارشناسي ارشد,1401/10/21, ,احمدرضا نقش نيلچي
طراحي پيكره ي نمونه ي فراگير داراي برچسب خطاهاي صرفي و نحوي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,احمدرضا نقش نيلچي
مدل سازي تطبيقي رفتار ديناميكي حركت وضعي زمين، مبتني بر تحليل پارامترهاي تاثير گذار نجومي,دكتري,1401/02/25, ,احمدرضا نقش نيلچي
پيش بيني وضعيت ترافيك در سامانه‎هاي حمل و نقل هوشمند براي شهر هاي هوشمند,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,احمدرضا نقش نيلچي
ارائه يك روش مبتني بر يادگيري تقويتي عميق براي توصيف تصاوير,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,احمدرضا نقش نيلچي
بهبود استخراج جنبه‌هاي نظر با استفاده از دانش دامنه در گراف كلمات,كارشناسي ارشد,1400/10/01, ,احمدرضا نقش نيلچي
يادگيري فضاها و نمايش جديد جهت بهبود ترميم تصوير با ابرتفكيك پذيري مبتني بر تك تصوير,دكتري,1400/07/18, ,احمدرضا نقش نيلچي
پيش بيني تشنج هاي صرع با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين,كارشناسي ارشد,1400/07/01, ,احمدرضا نقش نيلچي
نمايش تنك و يادگيري واژه نامه براي سوپررزولوشن تصاوير sdoct شبكيه چشم,دكتري,1400/05/23, ,احمدرضا نقش نيلچي
پيشنهاد پاسخ خودكار به پيامك­هاي متني مبتني بر شبكه يادگيري عميق,كارشناسي ارشد,1398/06/26, ,احمدرضا نقش نيلچي
ارائه رويكردي چندماهيتي مبتني بر تصاوير مغزي جهت تشخيص اختلال شناختي خفيف,كارشناسي ارشد,1398/03/29, ,احمدرضا نقش نيلچي
تجزيه و تحليل تمايلات خبري براي پيش بيني قيمت كالاهاي ارايه شده در بورس هاي بين المللي,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,احمدرضا نقش نيلچي
تحليل ذويديويي فعاليت هاب انسان با استفاده از پردازش تصاوير عمق,دكتري,1397/10/26, ,احمدرضا نقش نيلچي
ارائه يك روش حذف خودكار مصنوعات حركتي از سيگنال اف ان اي ار اس,كارشناسي ارشد,1397/08/05, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص رسوبات ريز كلسيم، در تصاوير ماموگرافي به كمك پردازش تصوير,كارشناسي ارشد,1393/06/29, ,احمدرضا نقش نيلچي
رديابي چشم درتخمين سوي نگاه درتصاوير باتفكيك پذيري پايين,كارشناسي ارشد,1392/07/30, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص خودكار رگ ها واستخراج ويژگيهاي آنها در تصاوير شبكيه چشم,دكتري,1391/07/05, ,احمدرضا نقش نيلچي
باز سازي عددي مدل هاي شعاعي گسسته تومو گرافي امپدانس الكتريكي در روش D - BAR با استفاده از سينك -كانولوشن,دكتري,1391/06/29, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص خودكاررسوبات كلسيومي رگها در تصاوير ديجيتال ماموگرافي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بازسازي سه بعدي تصاوير ماموگرافي ازروي تصاوير دوبعدي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
اندازه گيري كلسيم رسوبي در رگهاي سينه با استفاده از تصاوير ماموگرافي ديجيتال,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
كشف و كمي سازي تنگي عروق كرونري,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
رديابي نقطه تمركز درحين روخواني با استفاده از نقطه نگاه (زل)دريافتي از تبلت ها,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص خودكار مراكز عروق كرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بازسازي مدل سه بعدي چهره با استفاده از تصاوير دو بعدي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
كامژيوتر,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
شمارش گلبول­هاي قرمز و سفيد خون از تصاوير ميكروسكوپي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
سيستم خودكار تشخيص احساسات گفتار در زبان فارسي با استفاده از ويژگي هاي اكوستيكي و ماشين بردار پشتيبان,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
ابرتفكيكپذيري مبتني بر تك تصوير با استفاده از روشهاي مبتني بر مثال,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
سامانه بينايي ماشينبراي تشخيص زبان اشاره فارسي ناشنوايان و تبديل به متن در پس زمينه پويا,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
: تشخيص ساختار 3 بعدي عروق كرونري قلب با استفاده از خطوط مركزي عروق,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
كامپيوتر,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص تومورهاي مفزي در تصاوير پزشكي با استفاده از با استفاده از الگوريتم هاي كانتور فعال و مجموعه سطح,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
پياده سازي هدايت بصري با استفاده از شبكه‌ها‌ي عصبي عميق در محيط شبيه سازي.,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
گامي به سوي توليد خودكار شبكه ي قالب بنياد فارسي ساخت پيكره ي نمونه ي برچسب هاي معنايي زبان فارسي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تحليل و پيشبيني سري هاي زماني با تمركز بر بازار هاي مالي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
اعراب‌گذاري متون فارسي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي,كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
پيش بيني مكاني مناطق مستعد به آتش سوزي در جنگلها و مراتع با استفاده از يادگيري ماشين (مطالعه موردي شهرستان اقليد در استان فارس),كارشناسي ارشد,, ,احمدرضا نقش نيلچي
-,كارشناسي,, ,احمدرضا نقش نيلچي
قطعه بندي وكمي سازي مولفه هاي تشكيل دهنده پلاك هاي مسدودكننده عروق,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
قطعه بندي مبتني بر اطلس هاي چندگانه در تصاوير MRI مغز انسان,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
دسته بندي چندوجهي ويديو بر اساس محتواي احساسي,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص خودكار ناهنجاري‌هاي مورفولوژيكي اسپرم و دسته‌بندي آن‌ها در تصاوير ميكروسكوپي,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تحليل كنش هاي انسان از روي داده هاي چندماهيتي,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
انتشار برچسب مبتني بر هم بخش بندي با كاربرد حاشيه نويسي ويديو,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بازنمايي و بازشناسي كُنش هاي انساني به كمك مدل سازي مبتني بر خوشه بندي,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تشخيص گرفتگي عروق كرونري با استفاده از آنژيوگرافي توسط يادگيري ماشين,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
قطعه بندي تصوير مبتني بر كانتور فعال و شبكه عميق,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
يادگيري عميق چندريختي براي توصيف تصاوير,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بخش¬بندي تصاوير مقطع¬نگاري همدوسي نوري بر مبناي روش¬هاي يادگيري ماشين و بازنمايي اتمي,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تركيب ويژگي ها در شبكه هاي عصبي عميق براي تشخيص سرطان ريه,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بهبود تعميم فرا يادگيري با استفاده از يادگيري خودنظارتي متضاد,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
طراحي يك روش براي خنثي سازي حمله به شبكه هاي عصبي عميق به كمك متدهاي هيوريستيك,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
جستجو معماري عصبي تكاملي خودكار در شبكه¬هاي عصبي كانولوشني براي تشريح تصوير,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
پنهان‌نگاري وفقي بي‌كليد با بهبود كارايي جاسازي نسبت به ظرفيت‌هاي متغير,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بي‌اثر سازي حمله‌‌هاي مقابله‌اي در شبكه‌هاي عصبي عميق بدون نياز به يادگيري مجدد,دكتري,, ,احمدرضا نقش نيلچي
بيشينه سازي گسترش تاثير در شبکه هاي اجتماعي,,, ,احمدرضا نقش نيلچي
تحليل ويديويي فعاليت هاي انسان با استفاده از پردازش تصاوير ژرفا,,, ,احمدرضا نقش نيلچي
جستجو:
|
آموزش نرم افزار متلب مقدماتي تا پيشرفته,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1399,فاطمه شفيع زادگان, احمدرضا نقش نيلچي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
011 زبان تخصصي 1401/10/27 سه شنبه 14:00-17:00
012 روش پژوهش و ارائه 1401/10/24 شنبه 11:00-14:00
012 روش پژوهش و ارائه 1401/10/24 شنبه 11:00-14:00
135 مفاهيم پيشرفته 1 در هوش مصنوعي 1401/10/21 چهارشنبه 14:00-17:00
220 فرايندهاي تصادفي 1401/10/24 شنبه 14:00-17:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal