۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
سید فخرالدین نور بهبهانی
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی فناوری اطلاعات
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
The Impact of Demographic Factors on Persuasion Strategies in Personalized Recommender System,(8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2018,بین المللی,سخنرانی,1397,سید فخرالدین نور بهبهانی,زینب زارعین | Detail
A New Semi-supervised Method for Network Traffic Classification Based on X-means Clustering and Label Propagation,(8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2018,بین المللی,سخنرانی,1397,سید فخرالدین نور بهبهانی,صادق منصوری | Detail
Introducing the Most Important Factors for Customer Loyalty Measurement: A Review Study,3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data processing,ملی,سخنرانی,1397,رضا جعفرزاده,سید فخرالدین نور بهبهانی,فرشته صالحی | Detail
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal