۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۱ خرداد
FA
دانشگاه اصفهان

انتصابات و تمدید احکام جدید در دانشگاه اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان، طی حکمی ، رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه را منصوب و احکام رییس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و رییس مرکز آموزش عالی شهرضا را به مدت 3 سال و حکم مدیر گروه آموزشی مهندسی راه آهن را به مدت 2 سال تمدید نمود.

رییس دانشگاه اصفهان، طی حکمی ، رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه را منصوب و احکام رییس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و رییس مرکز آموزش عالی شهرضا را به مدت 3 سال و حکم مدیر گروه آموزشی مهندسی راه آهن را به مدت 2 سال تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی حکمی دکتر مهدی رافعی سرپرست اداره تربیت بدنی را به عنوان رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه منصوب و احکام دکتر سعید وحدتی رییس دانشکده ریاضی و کامپیوتر شهرضا و دکتر صادق مطهر رییس مرکز آموزش عالی شهرضا را به مدت 3 سال و دکتر محسن ابوطالبی مدیر گروه آموزشی مهندسی راه آهن را به مدت 2 سال تمدید نمود.

تاریخ:
1400/01/27
تعداد بازدید:
19877
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal