۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
امیر رحیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی شیمی,دانشگاه شیراز,ایران,1376-1381
فوق لیسانس,مهندسی شیمی-بخش مهندسی شیمی,دانشگاه شیراز,ایران,1374-1376
لیسانس,مهندسی شیمی(گرایش صنایع پتروشیمی),دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1370-1374
دیپلم,ریاضی فیزیک,منتظری نجف آباد,ایران,1366-1370
جستجو:
|
مدلسازی ریاضی سامانه چیلر جذب سطحی خورشیدی با شدت تابش متغیر,کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1395,آرزو قلاوند,امیر رحیمی,یونس قلاوند,سعید ملاجانی | جزئیات
Performance Evaluation and Comparison of Common Chillers and the Relative Preference of the Adsorption Chillers,Modern Achievemens on Aerospace & Relative Sciences,ملی,پوستر,1395,آرزو قلاوند,امیر رحیمی,یونس قلاوند | Detail
Optimization of Hydrogen Sulfide Reactive Absorption in Spray Column by Response Surface Methodology,international conference on ecology accounting management and social sciences,بین المللی,سخنرانی,1394,فاطمه شبی پور,امیر رحیمی,سعید نور خراسانی | Detail
بهینه سازی شرایط عملیاتی ستون پرشده جذب سولفید هیدروژن با استفاده از الگوریتم ژنتیک,سومین همایش ملی فناوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی,ملی,پوستر,1393,فاطمه بشی پور,امیر رحیمی,سعید نوری خراسانی | جزئیات
بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید سولفید سدیم از جذب واکنشی گاز هیدروژن سولفاید در یک ستون پاششی به روش رویه پاسخ,سومین همایش ملی فناوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی,ملی,پوستر,1393,فاطمه بشی پور,سعید نوری خراسانی,امیر رحیمی | جزئیات
Simulation of an indirect solar cabinet dryer by computational fluid dynamics,چهارمین کنفرانس سالانه ملی انرژی پاک,ملی,سخنرانی,1393,سمانه سامی,نسرین اعتصامی,امیر رحیمی | Detail
Experimental Optimization of Sodium Sulfide Production by H2S Reactive Absorption via Genetic Algorithm,international conference on ecology accounting management and social sciences,بین المللی,سخنرانی,1393,فاطمه بشی پور,سعید نوری خراسانی,امیر رحیمی | Detail
A Review on thermal desalination processes,the first national conference of new technologies in chemical and Chemical engineering,ملی,سخنرانی,1392,یونس قلاوند,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | Detail
مطالعه آزمایشگاهی تاثیرپذیری عملکرد یک سامانه آبگرمکن خورشیدی با جمع کننده سهموی خطی از زاویه شیب,سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,سارا قاری زاده,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی | جزئیات
کاربردها وارزیابی های فنی-اقتصادی انواع سامانه های سرمایش خورشیدی,اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی ومهندسی شیمی,ملی,سخنرانی,1392,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور,امیر حسین هرندی زاده | جزئیات
مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد دریافت کننده حرارتی استوانه ای ویژه ی تبادل حرارت دریک متمرکز کننده ی سهموی خورشیدی ,سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,[ سیده فاطمه سیدباقری,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | جزئیات
A Modified rate based modeling of reactive absorption of H2S in NaOH and NaOCl solution in a packed bed column,The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC2014,بین المللی,پوستر,1392,فاطمه بشی پور?,سید سعید نوری خراسانی??,امیر رحیمی | Detail
مطالعه‌ی آزمایشگاهی خشک کردن موز در خشک کن خورشیدی غیر مستقیم (جابجایی اجباری),دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکردتوسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1392,مجتبی مجرد,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی | جزئیات
مدل سازی ریاضی و شبیه سازی فرایند سوربکس: بررسی موردی واحد پارکس,اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی,ملی,سخنرانی,1392,مهدی رضازاده,محمد سیفی اصفهانی,امیر رحیمی,محمد رضا احسانی | جزئیات
مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب فرآیند جداسازی ترکیبات آروماتیکی از نرمال پارافین ها بر روی زئولیت13X ,سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1391,نفیسه عرب,مسعود بهشتی,امیر رحیمی | جزئیات
مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرایندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری,چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1391,فرهاد نعمت اللهی,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی | جزئیات
تحلیل انرژی و اکسرژی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرآیند های رطوبت زنی-رطوبت گیری,چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1391,فرهاد نعمت اللهی,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی | جزئیات
مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن بستر ثابت گندم,چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1391,محمد حسن شریعتی,مهدی رضازاده,امیر رحیمی | جزئیات
ارائه مدل سینتیکی واکنش CO2 با Ca(OH)2 در حضور SO2,چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1391,محمد علی فخاری,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور,علی فزونی | جزئیات
مدلسازی ریاضی جذب سطحی ترکیبات آلی فرار (VOCs) در بستر ثابت کربن فعال,ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست,ملی,سخنرانی,1391,ارسلان پرواره,طاهره شجاعی مهر,فرشاد رحیم پور,امیر رحیمی | جزئیات
نرم‌افزار کاربردی ککزدایی کاتالیست در راکتورهای هیدروکراکینگ چند بستره,همایش ملی توسعه نرم‌افزارهای صنعت نفت,ملی,سخنرانی,1391,افشین بهروزی,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | جزئیات
مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرایندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری,سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1391,فرهاد نعمت اللهی,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی | جزئیات
Experimental Study of SO2 Removal by Seawater in a Packed-bed Tower,The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress,بین المللی,سخنرانی,1391,شیوا درکه,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور,پیام حمزه لویی | Detail
Exergy Analysis of a Domestic Refrigerator with R134a,The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress,بین المللی,پوستر,1391,محمود مستانی جویباری,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی,فاطمه قدیری مدرس | Detail
A Mathematical Model for Moving–Bed Reactors with Multiple Chemical Reactions,The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress,بین المللی,پوستر,1391,امیر رحیمی,آرزو نیک سیر | Detail
A Model for Tyre Pyrolysis in Spouted Bed Reactors,The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress,بین المللی,سخنرانی,1391,آرزو نیک سیر,مرتضی سهرابی,امیر رحیمی | Detail
An Experimental Study and Kinetic Modeling of Wheat Drying,The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress,بین المللی,پوستر,1391,مهدی رضازاده,محمدحسن شریعتی,امیر رحیمی | Detail
مطالعات ازمایشگاهی خشک کردن موز در خشک کن خورشیدی غیر مستقیم(جابجایی اجباری),دومین همایش ملی اقلیم،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی(با رویکرد توسعه پایداری),ملی,سخنرانی,1391,مجتبی مجرد,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی | جزئیات
Optimization of reactive carbon dioxide removal in a lab scale spray dryer using response surface methodology,The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,بین المللی,سخنرانی,1390,لیلا کاووشی,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | Detail
A short review on spouted beds hydrodynamics,The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,بین المللی,سخنرانی,1390,آرزو نیک سیر,مرتضی سهرابی,امیر رحیمی | Detail
ارائه یک مدل ریاضی جامع جهت پیش‌بینی عملکرد یک بیوفیلتر مورد استفاده در حذف آلاینده‌های گازی و مطالعه پارامتریک,هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار,ملی,سخنرانی,1390,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,سیدعلی ماجدی,الیاس موثق | جزئیات
مطالعه قابلیت و دامنه کاربرد مدلسازی شبه‌پایا در پیش‌بینی رفتار یک خشک‌کن انجمادی و مقایسه دقت پاسخ‌های حاصل از آن با پاسخ‌های مدل ناپایا,نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذیی,ملی,سخنرانی,1390,شکوفه ادهمی,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک شدن میوه «به» در یک خشک‌کن انجمادی,نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی,ملی,سخنرانی,1390,شکوفه ادهمی,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتریک یک آب شیرین کن خورشیدی با عملکرد پیوسته مختلف الجهت,دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1389,الیاس موثق,امیر رحیمی | جزئیات
تعیین ایزوترم های جذی ترکیبات گوگردی موجود در بنزین بر روی زئولیت های تعویض یون شده Ni-Y و Ce-Y,دومین کنفرانس ملی علوم ومهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1389,مریم منتظرالقائم,امیر رحیمی,فخرالسادات سیدین آزاد | جزئیات
مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن پاششی,دومین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1389,مریم صدری پور,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
Experimental Study of sulfur compounds removal by new ion-exchanged zeolites,14th International Oil, Gas &petrochemical Congress,بین المللی,سخنرانی,1389,مریم منتظرالقائم,امیر رحیمی,فخرالسادات سیدین آزاد | Detail
تهیه و بررسی عملکرد جاذب Ce-Y به منظور گوگردزدایی جذبی از بنزین مدل ,دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1389,مریم منتظرالقائم,فخرالسادات سیدین آزاد,امیر رحیمی | جزئیات
مقایسه عملکرد یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی در دو حالت سیکل باز وبسته,دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,پوستر,1389,وحید مددی آورگانی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی | جزئیات
مروری برمطالعات آزمایشگاهی و مدل سازی های صورت گرفته در خصوص خشک کن های خورشیدی,دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1389,علیرضا عظیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی | جزئیات
Investigation of monthly optimum tilt and azimuth angles of solar panels during a year in Isfahan,10th International Conference on Clean Energy -ICCE-2010,بین المللی,سخنرانی,1389,Hadi Samareh Salavati Pour,حمید بهشتی,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی,Mohammad Rahnama,Ahmad Azimi,Hamid Samereh Salavati Pour | Detail
مطالعه ی آزمایشگاهی خشک شدن لیمو ترش در یک خشک کن خورشیدی مستقیم جابجایی طبیعی و در نور مستقیم خورشید,اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک,ملی,سخنرانی,1389,علیرضا عظیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی,هادی ثمره صلواتی پور | جزئیات
طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی در شهر اصفهان,اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک,ملی,سخنرانی,1389,وحید مددی آورگانی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی | جزئیات
مدل سازی ریاضی یک دستگاه آب گرم کن خورشیدی در شهر اصفهان و مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج آزمایشگاهی,اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک,ملی,سخنرانی,1389,وحید مددی آورگانی,حمید بهشتی,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی ریاضی و مطالعه ی پارامتریک عملکرد یک بیوفیلتر جهت حذف آلاینده های گازی,اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک,ملی,پوستر,1389,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,سید علی ماجدی,الیاس موثق | جزئیات
پردازش فیزیکی تصاویر سنجنده ماهواره‌ای MODIS به منظور تخمین ضخامت اپتیکی Aerosol,ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران,بین المللی,پوستر,1389,مهدی مومنی شهرکی,امیر رحیمی,مژده سادات مصطفوی دارانی | جزئیات
Effect of operating parameters on performance of a spray dryer used for carbon dioxide capturing,The 13th Iranian National Chemical Engineering Congress and 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1389,لیلا کاووشی,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | Detail
Mathematical modeling of unsteady indirect solar cabinet dryer,International Conference on Product Development and Renewable Energy Resources,بین المللی,سخنرانی,1389,امیر رحیمی,سمانه سامی,نسرین اعتصامی | Detail
ٍEffect of operating parameters on performance of a spary dryer used for carbon dioxide capturing,The 13 th Iranian National Chemical Engineering congress and 1 st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Conference(IChEC13),ملی,پوستر,1389,لیلا کاوشی?,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | Detail
Experimental and Parametric Study on Drying of Green Peas in Spouted Bed with Heat Carrier,13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1389,یونس قلاوند,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی | Detail
Modeling of reactive absorption in a coaxial impinging stream,8th World Congress of Chemical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1388,امیر حسین هرندی زاده,امیر رحیمی,محمد رضا احسانی | Detail
Experimental Study and Modeling of HF Adsorption on NaF,8th World Congress of Chemical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1388,سحر افضل,امیر رحیمی,محمد رضا احسانی | Detail
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی حذف هیدروژن سولفاید در یک بیوفیلتر ,اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1388,سمانه سامی,امیر رحیمی | جزئیات
کاربرد آنالیز احتمال Markov-Chain و مدل تانک‌های همزده سری در مدلسازی ریاضی جذب فیزیکی غیرهمدمای گاز CO2 در یک جذب‌کننده دارای جریان برخوردی محوری,اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1388,امیر حسین هرندی زاده,امیر رحیمی,محمدرضا احسانی | جزئیات
مدلسازی ریاضی فرایند حذف دی‌اکسید گوگرد از گازهای حاصل از احتراق در یک راکتور بستر فورانی پودر- ذره,اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی,ملی,سخنرانی,1388,محمد رضا حق نگهدار,محسن غلامی,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
مدل سازی ریاضی و بررسی موردی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از دودکش های مراکز صنعتی,سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1388,ظهیری,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی ریاضی فرایند کک زدایی کاتالیست در راکتورهای هیدروکراکر,دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1387,افشین بهروزی,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جذب غیرهمدمای گاز CO2 در یک سیستم دارای جریان های برخوردی محوری,دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1387,امیرحسین هرندی زاده,امیر رحیمی,محمدرضا احسانی | جزئیات
تاثیرپذیری نتایج مدل های ریاضی مربوط به فرایند نم‌زدایی از هوا از روابط تجربی مربوط به سطح موثر انتقال جرم,دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1387,داوود باباخانی,امیر رحیمی,محمد رضا طلایی خوزانی | جزئیات
مطالعه آزمایشگاهی ومدلسازی ریاضی فرایند جذب سطحی گاز اسید هیدروفلوریک توسط قرص‌های فلوئورید سدیم,دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1387,سحر افضل,امیر رحیمی,دکتر محمدرضا احسانی | جزئیات
Experimental Study and Mathematical Modeling of Reactive Absorption of Carbon Dioxide by Alkanolamines in a packed Bed,6th WSEAS International Conference on HEAT and MASS TRANSFER (HMT'09),بین المللی,سخنرانی,1387,امین سعادت,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی | Detail
Mathematical Modeling and Simulation of Fluorination Reaction of Uranium Dioxide and Evaluation of Existing Gas-Solid Reaction Models,The 5th International Chemical Engineering Congress &Exhibition,بین المللی,سخنرانی,1386,آرزو نیک سیر,امیر رحیمی | Detail
A simple one-dimensional model for investigation of heat and mass transfer effects on removal efficiency of particulate matters in a Venturi scrubber,The 5th International Chemical Engineering Congress &Exhibition,بین المللی,سخنرانی,1386,انیس بخشی,امیر رحیمی | Detail
آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی,نخستین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران,ملی,سخنرانی,1386,آرزو نیک سیر,امیر رحیمی | جزئیات
بررسی دقت مدل هسته واکنش ندادة کوچک‌شونده در مدلسازی و شبیه‌سازی تبدیل دی‌اکسید اورانیوم به هگزافلوئورید اورانیوم,اولین همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فناوری و تحقیقات,بین المللی,سخنرانی,1385,آرزو نیک سیر,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی عملکرد یک خشک‌کن دارای جریان‌‌ برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری,یازدهمین همایش ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1385,آرزو نیک سیر,امیر رحیمی | جزئیات
بررسی تاثیر تبخیر قطرات بر میزان راندمان جداسازی ذرات در یک شوینده ونتوری,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,انیس بخشی,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع برخورد محوری برای ذرات دارای رطوبت سطحی,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,آرزو نیک سیر,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی سرمایش گازهای گرم بدون تغییر رطوبت در کولرهای تماس غیرمستقیمی,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,غزاله پورفلاح,امیر رحیمی | جزئیات
مدلسازی و شبیه سازی جذب گاز CO2توسط آمین‌ها در برج جذب آکنده,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,امین الله سعادت?,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی | جزئیات
A parametric Study of Pressure Drop in a Non-Isothermal Venturi Type Scrubbers,16th International Congress of Chemical and Process Engineering,بین المللی,سخنرانی,1383,امیر رحیمی,جمشید فتحی,منصور طاهری | Detail
The Effect of Diffusion on the Saturation Pressure of Fractured Reservoirs,¬11th Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference,بین المللی,سخنرانی,1383,امیر رحیمی,محبی | Detail
نقدی بر ضوابط و استانداردهای آلودگی وسائط نقلیه در ایران,اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعة فرهنگ محیط زیست,ملی,سخنرانی,1383,امیر رحیمی,منصور طاهری | جزئیات
مشکلات زیست محیطی معلول تفکرات غلط فرهنگی فردی و مدیرتی,اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعة فرهنگ محیط زیست,ملی,سخنرانی,1383,امیر رحیمی,منصور طاهری,فخرالسادات سیدین آزاد | جزئیات
مردم و آگاهی های زیست محیطی,اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعة فرهنگ محیط زیست,ملی,سخنرانی,1383,فخرالسادات سیدین آزاد,امیر رحیمی | جزئیات
Mathematical Modeling of Non-Isothermal Venturi Scrubbers,6th International Aerosol Conference,بین المللی,سخنرانی,1381,امیر رحیمی,منصور طاهری,جمشید فتحی | Detail
پیش بینی ضریب پخش قطرات و میزان فیلم مایع در شوینده های ونتوری,ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1380,امیر رحیمی,جمشید فتحی,منصور طاهری | جزئیات
مطالعه تاثیر سیال گرم تزریقی بر رفتار حرارتی و افت فشار نفت در طول ستون چاه به منظور امکان سنجی کاهش رسوب مواد آسفالتنی و پارافینی,ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1380,امیر رحیمی,منصور طاهری | جزئیات
Effect of Liquid Film and Re-Entrainment on Pressure Drop in a Non-Isothermal Venturi Scrubber,7th National Congress of Chemical Engineering,ملی,سخنرانی,1380,امیر رحیمی,منصور طاهری,جمشید فتحی | Detail
مروری بر مطالعات صرفه جویی انرژی در منازل مسکونی ایران در دانشگاه شیراز,اولین همایش مصرف بهینة انرژی و سوخت، شرکت ملی نفت ایران,ملی,سخنرانی,1380,امیر رحیمی,منصور طاهری,محمود یعقوبی,سونا رئیسی | جزئیات
مطالعات مهندسی و بهسازی وضعیت غبارزدایی خنک کن کلینکر در یک کارخانه سیمان,ششمین کنگره ملی شیمی مهندسی,ملی,سخنرانی,1380,امیر رحیمی,منصور طاهری | جزئیات
بررسی مقدار نشتی هوا در خطوط 1001 و 1002 کارخانه سیمان فارس و تاثیر آن بر عملکرد خط تولید و میزان مصرف انرژی ,چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی و پنجمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,بین المللی,سخنرانی,1379,امیر رحیمی | جزئیات
Study of Structure and Properties Changing Effect on Conversion and Reaction Rate Reduction in a Gas-Solid Non Catalytic Reaction on the Basis of Computer Modeling,2nd International Congress of Oil, Gas & Petrochemical,بین المللی,سخنرانی,1379,امیر رحیمی,جمشید فتحی کلجاهی | Detail
Mathematical Modeling of Cooling Towers in Cement Plants, 14th International Congress of Chemical and Process Engineering,14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000,بین المللی,سخنرانی,1379,امیر رحیمی,منصور طاهری,جمشید فتحی | Detail
مطالعات مربوط به آلودگی هوا در بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز,چهارمین کنگرة بین المللی و پنجمین کنگرة ملی مهندسی شیمی ایران,بین المللی,سخنرانی,1379,امیر رحیمی,منصور طاهری | جزئیات
شبیه‌سازی جدایش آلاینده‌های گازی در برج‌های پاششی,اولین سمپوزیم بین المللی محیط زیست,بین المللی,سخنرانی,1379,امیر رحیمی,منصور طاهری,جمشید فتحی,پیمان کشاورز | جزئیات
شبیه سازی کامپیوتری و بررسی عملی عملکرد برج های خنک کن کارخانجات سیمان,سومین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1376,امیر رحیمی,جمشید فتحی کلاجاهی,منصور طاهری | جزئیات
شبیه سازی کامپیوتری راکتور تولید انیدرید فتالیک,»، دومین کنگرة بین المللی و دوازدهمین کنگرة ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران,بین المللی,سخنرانی,1376,امیر رحیمی,جمشید فتحی | جزئیات
جستجو:
|
طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد یک سامانه حذف آلاینده های جامد و میکروبی موجود در هوای یک محیط بسته,کارشناسی ارشد,1397,امیر رحیمی,زهرا اعتمادی فر
مطالعه آزمایشگاهی و بهینه سازی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی-رطوبت گیری به کمک نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی ,دکتری,1394,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
طراحی، ساخت و مطالعه عملکرد دریافت کننده حرارتی ویژه تبادل حرارت در یک جمع کننده خورشیدی,کارشناسی ارشد,1393,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور
مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ریاضی عملکرد سیستم بیو فیلتراسیون در تصفیه هوای آلوده به BTEX و n-Hexane به عنوان آلاینده های اصلی منتشره از سیستم های تصفیه پساب صنایع شیمیایی,دکتری,1393,دکتر محمد مهدی امین?,??دکتر بیژن بینا,امیر رحیمی,زهرا اعتمادی فر
آشنایی با جنبه های تئوری برجهای پاششی مورد استفاده در حذف گازهای آلاینده:مدل سازی ریاضی یک برج پاششی مورد استفاده در حذف دی اکسید گوگرد به عنوان یک مطالعه موردی,کارشناسی,1393,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی یک سامانه تهویه مطبوع خورشیدی,کارشناسی,1393,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی عملکرد و تحلیل راندمان تولید فرآیندهای مختلف آب شیرین کن خورشیدی مبتنی بر الگوهای مختلف رطوبت زنی و رطوبت زدایی,کارشناسی,1393,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی سینیتیک و تعادل جذب نرمال پارافین از نفت سفید توسط غربال مولکولی و مدل سازی ریاضی فرایند واحد مولکس,کارشناسی ارشد,1393,محمدرضا احسانی,امیر رحیمی,محمد سیفی
طراحی و ساخت یک نوع سیستم سرمایش تبخیری خورشیدی جهت استفاده در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ریاضی عملکرد یک خشک کن سینی دار خورشیدی با قابلیت ذخیره سازی انرژی در جمع کننده آن,کارشناسی ارشد,1392,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
یک الگوریتم بهینه سازی سرتا سری برای برنامه ریزی جدا سازنده غیر محدب و کاربردهای ان,کارشناسی ارشد,1392,صغری نوبختیان,امیر رحیمی
مدل‌سازی عملکرد فیلتر‌های الکترواستاتیک استوانه‌ای ولتاژ متغیر,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا طلایی خوزانی,امیر رحیمی
طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی یک دستگاه آب شیرین ‌کن خورشیدی با استفاده از جمع کننده سهموی,کارشناسی ارشد,1392,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی حذف واکنشی گاز NOx در برجهای پاششی و پرشده توسط محلول آمونیاک,کارشناسی ارشد,1392,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
تحلیل انرژی و اکسرژی یک واحد صنعتی احیاء کاتالیست,کارشناسی ارشد,1392,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی فرآیند جذب واکنشی SO2 در یک برج پاششی توسط آب دریا,کارشناسی ارشد,1392,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور
طراحی فرآیند تولید نرمال پارافین بی بو همراه با تحلیل انرژی و اکسرژی آن,کارشناسی ارشد,1392,امیر رحیمی
مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی جذب واکنشی دی اکسید کربن در یک خشک کن پاششی,دکتری,1392,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
آنالیز انرژی و اکسرژی یک خشک کن بستر ثابت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی,کارشناسی ارشد,1392,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی ، مدلسازی و بهینه‌سازی عملکرد یک سامانه آبگرمکن خورشیدی,کارشناسی ارشد,1392,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی گوگردزدایی از زغال سنگ و کک نفتی,کارشناسی,1392,امیر رحیمی
بهینه سازی مصرف انرژی در یخچال فریزر خانگی، در شرایط استفاده از مبرد هیدروکربنی و بر مبنای آنالیز انرژی واکسرژی,کارشناسی ارشد,1391,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی فرایند جذب شیمیایی گاز CO2 در ستون RDC در محیط یک سیال غیرنیوتنی,کارشناسی ارشد,1391,امیر رحیمی
طراحی، ساخت، مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی,کارشناسی ارشد,1391,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مدلسازی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک‌کن پاششی,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی جذب گاز در سیالات غیرنیوتنی در یک برج جذب حبابی,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مطالعه مهندسی و ارزیابی اقتصادی روش‌های نوین در کاهش اتلاف آب در برج‌های خنک‌کن تماس مستقیم,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مدلسازی احیاء کاتالیست واحد پاکول در یک راکتور بستر ثابت چندلوله‌ای با طول کوتاه,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مبانی تئوری واکنش‌های گاز-مایع و مدلسازی ریاضی یک راکتور نمونه,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی فرآیند جذب همزمان CO2 و SO2 در یک راکتور بستر غلیانی,کارشناسی,1391,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی ومدلسازی ریاضی جداسازی جذبی ترکیبات آروماتیک از جریان نرمال پارافین ها در یک بستر ثابت بر روی زئولیت 13X,کارشناسی ارشد,1391,مسعود بهشتی,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی فرآیند جذب همزمان CO2و SO2 در یک راکتور بستر غلیانی,کارشناسی ارشد,1391,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور
طراحی، ساخت ، مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ریاضی یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی,کارشناسی ارشد,1391,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی خشک شدن میوه" به " در یک خشک‌کن انجمادی,کارشناسی ارشد,1390,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی بازیافت دومرحله‌ای انرژی از گازهای گرم خروجی از دودکش‌ها در بستر ثابت,کارشناسی ارشد,1390,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور
طراحی و ساخت و مطالعه ی آزمایشگاهی و مدل ریاضی یک دستگاه خشک کن خورشیدی,کارشناسی ارشد,1390,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی
توسعه یک مدل ریاضی جامع وارزیابی مدل های پیشنهاد شده برای تصفیه هوای آلوده در بیوفیلترها,کارشناسی ارشد,1390,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی
مطالعه تعادل وسینتیک جذب CO از محلول های آبی توسط جاذب طبیعی و جاذب زئولیتی,کارشناسی ارشد,1390,امیر رحیمی,ناهید قاسمی
ساخت راکتور تولید SO2 و ساخت برج جذب SO2,کارشناسی,1390,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی خشک‌شدن گندم در یک بسترثابت,کارشناسی,1390,امیر رحیمی
طراحی، ساخت و مدلسازی مبدل حرارتی خورشیدی,کارشناسی,1390,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی عملکرد یک برج استخراج مایع- مایع از نوع RDC,کارشناسی,1390,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و کاربرد سیستم نروفازی در مدلسازی جهت مطالعه عملکرد سیستم‌های بازیابی انرژی از گازهای گرم خروجی از دودکش‌ها در بسترثابت,کارشناسی,1390,امیر رحیمی
تهیه نرم‌افزار جامع طراحی سیستم‌های کنترل آلودگی هوا,کارشناسی,1390,امیر رحیمی
آنالیز انرژی و اکسرژی در یک خشک‌کن بستر ثابت خورشیدی,کارشناسی,1390,امیر رحیمی
مدلسازی cfd و مطالعه آزمایشگاهی و عملکرد یک خشک‌کن پاششی,کارشناسی ارشد,1389,امیر رحیمی,محمد صادق حاتمی پور
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات کروی شکل مرطوب دریک بستر غلیانی,کارشناسی ارشد,1389,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
طراحی ساخت ومدل سازی ریاضی و طراحی و ساخت یک نمونه آبگرمکن خورشیدی,کارشناسی ارشد,1389,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی،مدلسازی و شبیه سازی حذف گوگرد از بنزین توسط قرص های زئولیت نانوحفره در یک راکتور بسته,کارشناسی ارشد,1389,فخرالسادات سیدین آزاد,امیر رحیمی
تعیین پارامتر ضخامت اپتیکی هواویزها برای مناطق شهری اصفهان و تهران,کارشناسی ارشد,1389,مهدی مومنی شهرکی,امیر رحیمی
مدلسازی فرایند احیاء کاتالیست واحد پاکول شرکت LAB در یک بستر سیالی,کارشناسی,1389,امیر رحیمی
آنالیز انرژی و اکسرژی در یک خشک‌کن بسترثابت خورشیدی,کارشناسی,1389,امیر رحیمی
مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تولیدپروپیلن از دی متیل اتر در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن,کارشناسی ارشد,1389,مسعود بهشتی,امیر رحیمی
تحلیل انرژی و اکسرژی در یک خشک‌کن خورشیدی برمبنای نتایج مدلسازی ریاضی,کارشناسی ارشد,1389,نسرین اعتصامی,امیر رحیمی
آنالیز انرژی و اکسرژی یک خشک کن بستر سیال بر مبنای نتایج بدست آمده از مدلسازی ریاضی,کارشناسی,1389,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی راکتور بستر سیال بر اساس فرضیات مدل سه فازی و سنجش یک راکتور نمونه,کارشناسی,1389,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی جذب SO2 توسط آب دریا,کارشناسی,1388,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
محاسبه بار گرمایشی- سرمایشی ساختمان جدید دانشکده مهندسی,کارشناسی,1388,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی عملکرد یک آب شیرین‌کن خورشیدی,کارشناسی,1388,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی
مدلسازی ریاضی عملکرد سیستم بازیافت حرارت از گاز دودکش و مقایسه مدل‌های آن,کارشناسی,1388,امیر رحیمی
بررسی فرایند رفرمینگ با بخار زیست توده و تهیه کاتالیست مناسب آن و مدلسازی یک نمونه,کارشناسی,1388,فخرالسادات سیدین آزاد,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی خشک‌کن‌های خورشیدی بستر ثابت تماس غیرمستقیم,کارشناسی,1388,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی,حمید بهشتی
مدلسازی ریاضی خشک‌کن چغندرقند در یک بستر سیالی,کارشناسی,1388,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی فرایند جذب دی‌اکسیدکربن در یک راکتور بستر فورانی,کارشناسی ارشد,1388,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی وشبیه سازی پراکنش آلاینده‌های گاز خروجی از پالایشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی عملیات حذف آلاینده های گازی در شوینده های ونتوری,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا طلایی خوزانی,امیر رحیمی
توسعه نرم‌افزار طراحی و شبیه‌سازی تبخیرکننده‌های چندمرحله‌ای با خوراک‌دهی مستقیم,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی عملکرد راکتور اکسیداسیون دی‌اکسید گوگرد,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مدلسازی تولید اتیلن از طریق شکست حرارتی اتان,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
حذف زیستی آلاینده‌های گازی و مدلسازی ریاضی حذف هیدرو‍ن سولفاید در یک بیوفیلتر,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی جذب دی‌اکسید کربن در محلول سود در یک برج جذب آکنده,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی راکتور بستر متحرک تولید تترافلوئورید اورانیوم,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی جذب گاز CO2 در راکتورهای دارای جریان برخوردی محوری,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی,دکتر محمدرضا احسانی
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی عملیات نم‌زدایی هوا توسط تری اتیلن گلایکون (TEG) در یک برج آکنده,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی,محمد رضا طلایی خوزانی
مدلسازی ریاضی فرآیند کک سوزی واحد هیدروکراکر پایایشگاه بندرعباس,کارشناسی ارشد,1387,محمد صادق حاتمی پور,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و بررسی عملی جذب بخارات AN و DMF در برج های جذب آکنده مربوط به واحد اکریلیک شرکت پلی اکریل ایران,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی,فخرالسادات سیدین آزاد
مدلسازی ریاضی،شبیه سازی و مطالعه آزمایشگاهی جذب co2توسط آمین هادر یک برج جذب آکنده,کارشناسی ارشد,1387,امیر رحیمی,تورج توکلی قینانی
مطالعه واکنش Shift Conversion و مدلسازی ریاضی راکتور آن,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی فرایند تولید آمونیاک,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
تولید، روش‌های حذف و استانداردهای خروجی انواع آلاینده‌های گازی و تاثیرات آن‌ها بر محیط زیست,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی جذب HF بر روی قرص‌های NaF,کارشناسی ارشد,1387,محمدرضا احسانی,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و بررسی علمی راکتور بستر سیال تولید دی‌اکسید اورانیوم با غنای طبیعی,کارشناسی ارشد,1387,محمد علی موسویان,امیر رحیمی
آشنایی با اصول عملکرد راکتورهای دارای جریان برخوردی و مدلسازی ریاضی وشبیه‌سازی عملکرد یک راکتور با جریان‌های برخوردی,کارشناسی,1387,امیر رحیمی
مطالعه حذف آلایند های VOC به روش میعان سازی و طراحی یک واحد نمونه,کارشناسی,1386,امیر رحیمی
مطالعه و طراحی برج جذب آلاینده‌های گازی,کارشناسی,1386,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی عملکرد کولرهای تبخیری تماس غیر مستقیم,کارشناسی,1385,امیر رحیمی
آشنایی با انواع مدلهای ریاضی ارائه شده جهت بررسی عملکرد راکتور بستر ثابت و مدلسازی ریاضی یک نمونه,کارشناسی,1385,امیر رحیمی
آشنایی با اصول عملکرد راکتورهای با جریان برخوردی و مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی عملکرد یک خشک‌کن با جریان برخوردی محوری,کارشناسی,1385,امیر رحیمی
مدلسازی، تهیه نرم افزار و طراحی کوره های صنعتی,کارشناسی,1385,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی عملکرد یک شوینده ونتوری غیرهمدما,کارشناسی,1385,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی وشبیه سازی عملکرد یک خشک کن بستر سیال ,کارشناسی,1384,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی برج‌های جذب آکنده در حالت همدما، غیرهمدما، همراه و بدون واکنش شیمیای,کارشناسی,1384,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد راکتور تولید انیدرید فتالیک و مقایسه کارایی مدلهای یک و دو بعدی,کارشناسی,1383,امیر رحیمی
تهیه نرم افزار محاسبات و ارزیابی اقتصادی فرایندهای شیمیایی,کارشناسی,1383,امیر رحیمی
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی راکتورهای سری CSTR با جریان برگشتی در حالت همدما و غیرهمدما,کارشناسی,1383,فخرالسادات سیدین آزاد,امیر رحیمی
طراحی و برآورد اقتصادی واحد تولید فرمالدئید,کارشناسی,1383,امیر رحیمی
تهیه نرم افزار جامع شبیه سازی دستگاه های کنترل ذرات جامد,کارشناسی,1383,امیر رحیمی
طراحی و برآورد اقتصادی واحد بازیافت روغن موتور,کارشناسی,1382,امیر رحیمی,فخرالسادات سیدین آزاد
طراحی و بررسی اقتصادی واحد تولید سولفید سدیم,کارشناسی,1382,امیر رحیمی
جستجو:
|
کنترل آلودگی هوا (با رویکرد طراحی)، جلد دوم: سیستم های حذف گازها وبخارها,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1389,امیر رحیمی,آرزو نیک سیر
کنترل آلودگی هوا (با رویکرد طراحی): جلد اول: سیستم های حذف ذرات,ترجمه,انتشارات دانشگاه اصفهان,1388,امیر رحیمی,آرزو نیک سیر
مفاهیم انتقال حرارت 2,تالیف,ارکان دانش,1387,محمد چالکش امیری,امیر رحیمی
جستجو:
|
ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی و رطوبت گیری,دانشگاه اصفهان,1390,تورج توکلی قینانی,امیر رحیمی,فرهاد نعمت اللهی
جستجو:
|
استاد نمونه کشوری در سال 86,رئیس جمهور,وزارت علوم تحقیقات وفناوری,1386
استاد نمونه دانشگاه اصفهان در سال 85,ریاست دانشگاه ,دانشگاه اصفهان,1385
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal