۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
محمد فرزان صباحی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق - مخابرات,صنعتی اصفهان,ایران,-
جستجو:
|
On interference alignment for crosstalk mitigation in VDSL2,بیست و چهارمین کنفرانس برق,بین المللی,سخنرانی,1395,حسام الدین خالقدادی,امیررضا فروزان,محمد فرزان صباحی | Detail
بیشینه¬سازی نرخ کاربران MIMO در کانال تداخلی پخش¬همگانی با هماهنگی نسبی بین سلول¬ها,بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، ICEE2015,بین المللی,سخنرانی,1394,ملیحه معصوم زاده,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | جزئیات
آشکارسازی اهداف متحرک در رادارهای فرکانس پله ای با استفاده از حسگری فشرده,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده,ملی,سخنرانی,1394,محمدحسن آقابابابی,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | جزئیات
A new structure to cope more effectively with tracking jamming and evaluating the effect of jamming on radar receiver using new criteria,the international conference on non-linear systems & optimization in computer and electrical engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا ذاکرحقیقی,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی | Detail
Mitigation of multipath interference in passive radar using a stage approach in RF band,internatinal conference on non- linear models & optimization , computer & electrical engineering,بین المللی,سخنرانی,1394,زینب شماعی,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی | Detail
همراستایی تداخل با الگوریتم MMSE برای کاهش همشنوایی در VDSL2 ,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1394,حسام الدین خالقدادی,امیررضا فروزان,محمد فرزان صباحی | جزئیات
ارائه روشی جدید و کارآمد در تلفیق رهگیرها برمبنای رهگیر به رهگیر فازی ,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایرانICEE2014,بین المللی,سخنرانی,1393,فرشاد میرامیرخانی,محمد فرزان صباحی,محسن میوه چی,محسن یادگاری | جزئیات
Cooperative Sparse Spectrum Mapping for Cognitive Radio Networks in a History-Aware Framework,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,حسن محمدقاسمی,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان | Detail
Evaluating Sweep Noisy Barrage Jamming Effect on Tracking Radar Based on Functioning Destruction Time,The seventh International Symposium on Telecommunications - IST2014,بین المللی,پوستر,1393,سعید میغانی,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی | Detail
Model Order Selection Based on Different Information Criteria for PDF Estimation Using Maximum Entropy Method and Application in Cognitive Radio systems ,7th International Symposium on Telecommunications,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیرا حسینی,سید محمد صابر علی,محمد فرزان صباحی | Detail
Power allocation game considering QoS and interference for fading multiple access channels,2014 7th International Symposium onTelecommunications -IST,بین المللی,سخنرانی,1393,پیام ذبیحی,محمد فرزان صباحی,کمال شاه طالبی | جزئیات
ارائه روشی مبتنی بر کای دو برای تضعیف سیگنالهای تداخلی در رادارهای غیرفعال,سومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران,ملی,سخنرانی,1393,زینب شماعی,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
کاربرد تبدیل فوریه گسسته بیضوی نوع اول در نویززدایی سیگنالهای مخابراتی,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,فرشاد امیرخانی,پیمان معلم,محمد فرزان صباحی | جزئیات
آشکارسازی و همسانسازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی با استفاده از نمونه برداری اهمیتی,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,ابراهیم شاهین ورنوسفادرانی,محمد فرزان صباحی,محمد عطائی | جزئیات
روشی ساده در تخصیص منابع رادیو شناختگر مبتنی بر OFDM با هدف بیشینه کردن ظرفیت,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,سیده لیلا مظلومی,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
شکل دهی الگوی انتشار به کمک فیدبک جزئی وفقی ساده در شبکه‌ی رادیو شناختگر,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,مینا عسگریان,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
انتخاب گیرنده ها و تلفق داده ها در رادارهای چندپایه بر مبنای کمینه کردن خطای دو بعدی ,دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو,ملی,سخنرانی,1392,فرشاد میرامیرخانی,محمد فرزان صباحی,محسن میوه چی,محسن یادگاری | جزئیات
بهبود دقت ردیاب ستاره با استفاده از فیلتر انتساب داده احتمالاتی مشترک (JPDAF) به منظور تعیین وضعیت دقیق اجسام پرنده,دومین کنفرانس ملی سامانه های مراقبتی پسیو,ملی,سخنرانی,1392,احمدرضا صادقی,محمد فرزان صباحی,سید محمد صابر علی | جزئیات
A Potential Game Governing a Non-Cooperative Distributed Cognitive Radio Network: A Price-Based Approach,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,پوستر,1391,آرشام مستعانی,محمد فرزان صباحی | Detail
عملکرد رادار غیر فعال با استفاده از چند کانال رادیو FM,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1391,محسن شیخی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
استفاده از بسط چبی شف در تعیین طیف دو بعدی رادارهای روزنه مصنوعی دو پایه,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1391,محمد زمانی,سیدمحمود مدرس هاشمی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
ردیابی تصویری به روش فیلتر ذره ای هندسی ‎با استفاده از مدل هیستوگرام رنگی,یازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1391,نگین قاسمی,پیمان معلم,محمد فرزان صباحی | جزئیات
استفاده از ویژگی های رنگی در بهبود ردیابی تصویری به کمک فیلتر ذره ای هندسی و تبدیل افاین,اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران,ملی,سخنرانی,1391,نگین قاسمی,پیمان معلم,محمد فرزان صباحی | جزئیات
A Low Computational Method in Maximizing the Throughput of An OFDM based Cognitive Radio System,7th International Symposium on Advances in Science and Technology,بین المللی,سخنرانی,1391,سیده لیلا مظلومی,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | Detail
کاهش هشدار خطای آشکارسازی اهداف مادون قرمز در سیستم های جستجوگر و ردیاب مادون قرمز,دومین همایش سراسری فناوری سیستمهای راداری,ملی,پوستر,1391,ساعد مرادی,پیمان معلم,محمد فرزان صباحی | جزئیات
Standstill and low speed sensorless control of SMPMSM by using digital FIR filter in the HF signal injection method,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,Ahmad Amiri,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد فرزان صباحی,Faezah Mirdamadi | Detail
ارائه یک روش کارآمد تخمین موقعیت بر مبنای الگوی توان دریافتی در شبکهGSM و بررسی اثر استفاده از پایگاه داده بروزآوری شده ,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,Sara Sarrafian,محمد فرزان صباحی,Sara Fayaz,Soroush Sadeghzadeh,Reza Dianat | جزئیات
Improved RSS-based Cellular Positioning for Location-based Advertising ,The 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology - ICCVT 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,sara sarrafian,محمد فرزان صباحی,Sara Fayaz,Soroush Sadeghzadeh,Hooman Tabatabaeipour | Detail
ارائه ی یک سرویس تبلیغاتی مبتنی بر موقعیت با بکار گیری روشی موقعیت یابی پیشنهادی,اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران,ملی,سخنرانی,1389,Sara Fayaz,محمد فرزان صباحی,Sara Sarrafian,Raz Abdollahi | جزئیات
روشی نو در آشکارسازی اهداف راداری در حضور کلاتر گوسی بر مبنای تخمین بیزی هدف,پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد فرزان صباحی,محمود مدرس هاشمی,عباس شیخی | جزئیات
Particle Detection and it's Radar Application,CIE International Conference on Radar,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد فرزان صباحی,محمود مدرس هاشمی,عبای شیخی | Detail
جستجو:
|
تضعیف مرحله ای تداخل مسیر مستقیم ومسیرهای چند گانه در رادار غیر فعال,کارشناسی ارشد,1394,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی
حسگری فشرده در طراحی رادارهای فرکانس پله ای,کارشناسی ارشد,1393,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان
افزایش نرخ قابل دسترس در شبکه های مخابراتی MIMO با هماهنگی نسبی بین کاربران,کارشناسی ارشد,1393,محمد فرزان صباحی,امیررضا فروزان
تخمین تابع چگالی نویزهای ضربه ای با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی و کاربرد آن در آشکارسازی سیگنال,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صابر علی,محمد فرزان صباحی
تحلیل تکنیکهای مختلف مقابله با تداخل واثرات پرش فرکانسی در رادارهای تعقیب,کارشناسی ارشد,1393,محسن میوه چی,محمد فرزان صباحی
شناسایی ستاره با اندازه گیریهای متوالی,کارشناسی ارشد,1392,محمد فرزان صباحی,سید محمد صابر علی
ترکیب روشهای فازی و آماری برای ردیابی چندسنسوری در رادار,کارشناسی ارشد,1392,محمد فرزان صباحی,محسن میوه چی
روش های نوین در شکل دهی الگوی انتشار در شبکه ی بی سیم رادیوشناختگر,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی
تخمین و همسان سازی کانال در سیستمهای مخابراتی آشوبی,کارشناسی ارشد,1391,محمد فرزان صباحی,محمد عطائی
طراحی، تحلیل، و بهینه سازی ترکیب شکل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با سد کننده شار دو لایه در روتور به صورت الگوی ماچائون با استفاده از روش تاگوچی,کارشناسی ارشد,1391,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی,بهزاد میرزائیان دهکردی
روشی نوین در تخصیص منابع رادیو شناختگر مبتنی بر OFDMA,کارشناسی ارشد,1391,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی
بهبود عملکرد ردیابی تصویری به کمک فیلتر ذره ای و روشهای هوشمند,کارشناسی ارشد,1391,پیمان معلم,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت یک شیب سنج الکتریکی و روان سنجی آن جهت اندازه گیری مفاصل بدن انسان,کارشناسی ارشد,1390,وحید ذوالاکتاف,محمد فرزان صباحی
پردازش داده و تشکیل تصویر در رادارهای روزنه مصنوعی دوپایه,کارشناسی ارشد,1390,سید محمود مدرس هاشمی,محمد فرزان صباحی
تدوین الگوریتم تعیین وضعیت زاویه ای ماهواره بر اساس اطلاعات سنسورها,کارشناسی ارشد,1390,مهدی مرتضوی,محمد فرزان صباحی
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم در سرعت های پایین و نزدیک صفر,کارشناسی ارشد,1389,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد فرزان صباحی
تحلیل، طراحی و ساخت رادار تعقیب هدف و هدایتگر موشک در باند X,دکتری,1389,ابوالقاسم زید آبادی نژاد,محمد فرزان صباحی
Java programing for mobile Phones(J2ME,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت سیستم اتوماتیک کنترل کننده دربهای پارکینگ,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
روش جدید استخراج اطلاعات در رادار FM-CW,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت تاکسی متر بر مبنای GPS همراه با پرینتر برای چاپ رسید,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت کنترل گر بر عبور و مرور,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
استخراج اطلاعات متنی و کنترلی LCD,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و پیاده سازی نمایش دهنده الکترونیکی شطرنج,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
ایجاد یک محیط نوشتاری قابل ویرایش به کمک میکروکنترلر AVR و LCD گرافیکی,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در گرافهای بزرگ,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
آشکارسازی هدف متحرک در رادارهای CW-FM ,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت یک مبدل سریالی به USB با میکروکنترلر,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
ساخت باتری شارژر,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت یک فرستنده و گیرنده با استفاده از ماژول بلوتوث,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
نمایشگر بی سیم آلارم و وضعیت,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت کنترل کننده LCD های رنگی با استفاده از تراشه کنترلر گرافیکی,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت یک سیستم گویا با استفاده از میکروکنترلر,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
طراحی و ساخت یک مودم FSK روی خطوط تلفنی,کارشناسی,1387,محمد فرزان صباحی
شبیه سازی تراتسفورمر با استفاده از نرم افزار سیمولینک,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی
جستجو:
|
شبیه سازی سیستمهای مخابراتی با سیمولینک(136ص),تالیف,اموخته,1392,محمد فرزان صباحی,نیما جمشیدی,هومن میرزاعلیان,نگار میرشاهزاده
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal