۱۴۰۲ يکشنبه ۱۹ آذر
محمدفرزان صباحي
گروه آموزشی : مهندسي برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق,دانشگاه صنعتي اصفهان,1385
M.Sc.,مهندسي برق - مخابرات,دانشگاه صنعتي اصفهان,1379
B.Sc.,مهندسي برق - الكترونيك,دانشگاه صنعتي اصفهان,1377
جستجو:
|
Efficient GNSS Jamming Mitigation Using the MarcenkoPastur Law and Karhunen-Loeve Decomposition,,1401
اميد شريفي تهراني, محمدفرزان صباحي, ميثم رئيس دانايي
Null broadened-deepened array antenna beamforming for GNSS jamming mitigation in moving platforms,,1401
اميد شريفي تهراني, محمدفرزان صباحي, ميثم رئيس دانايي
Eigen analysis of flipped Toeplitz covariance matrix for very low SNR sinusoidal signals detection and estimation,,1401
اميد شريفي تهراني, محمدفرزان صباحي
GNSS jamming detection of UAV ground control station using random matrix theory,,1400
اميد شريفي تهراني, محمدفرزان صباحي, ميثم رئيس دانايي
High compression rate, based on the RLS adaptive algorithm in progressive image transmission,,1400
نوشين عبداللهي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
Obtaining the Optimal Threshold of Matched Filter Detector in the Presence of Interference with Frequency Flat Fading channel,هوش محاسباتي در مهندسي برق,1400
ريحانه سادات حسيني, سيدمحمد صابرعلي, محمدفرزان صباحي
Decision fusion using virtual dictionary-based sparse representation for robust SAR automatic target recognition,,1399
بهروز مجردشفيعي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Optimal decision fusion using sparse representation-based classifiers on monogenic-signal dictionaries for SAR ATR,,1399
بهروز مجردشفيعي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Fast and robust small infrared target detection using absolute directional mean difference algorithm,,1399
ساعد مرادي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Low complexity framework for GNSS jamming and spoofing detection on moving platforms,,1399
اميد شريفي تهراني, محمدفرزان صباحي, ميثم رئيس دانايي
Implementation and Assessment of Jamming Effectiveness Against an FMCW Tracking Radar Based on a Novel Criterion,,1399
محمدرضا ذاكر حقيقي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
شكل هنده تركيبي پرتو در سيستم هاي MIMO به وسيله تجزيه ماتريس شكل دهي پرتو بهينه,,1399
سليمان فرجي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Clutter mitigation in sub-Nyquist radars using difference set codes,,1398
علي سهرابي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش
SPACE-BORNE COMPRESSED SENSING BASED RECEIVER FOR ACCURATE LOCALIZATION OF GROUND-BASED RADARS,,1398
اسماعيل رمضاني تشنيزي, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
Spatially Sparse Emitters Localization With QVBEM Algorithm,,1398
اسماعيل رمضاني تشنيزي, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
Limited feedback distributed interference alignment in cellular networks with large scale antennas,,1398
حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Pilot-Decontamination in Massive MIMO Systems Using Interference Alignment,,1398
حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Joint Preprocessing of Multiple Datasets to Enhance Source Separation,,1398
عرفان نقش, محمدفرزان صباحي, سوسن بهستي
Spatial analysis of EEG signals for Parkinson's disease stage detection,,1398
عرفان نقش, محمدفرزان صباحي, سوسن بهشتي
Target recognition and discrimination based on multiple-frequencies LFM signal with subcarrier hopping,,1397
مهدي نوري, محسن ميوه چي, فرزاد پرورش, محمدفرزان صباحي
Joint frequency and two-dimensional direction of arrival estimation for electronic support systems based on sub-Nyquist sampling,,1397
اسماعيل رمضاني, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
High Resolution Compressed Sensing Radar Using Difference Set Codes,,1397
ايمان تقوي بافقي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش
Target recognition based on phase noise of received laser signal in lidar jammer,,1396
مهدي نوري, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Joint Blind Equalization and Decoding in Orthogonal Frequency Division Multiplexing Systems Using Particle Filtering,,1396
محمدفرزان صباحي, نگين قاسمي
A false-alarm aware methodology to develop robust and efficient multi-scale infrared small target detection algorithm,,1396
ساعد مرادي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Weighted sum rate maximization in MIMO interfering broadcast channels exploiting virtual per?user power constraints,,1396
مليحه معصوم زاده, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Jammer target discrimination based on local variance of signal histogram in tracking radar and its implementation,,1396
محسن ميوه چي, مهدي نوري, محمدفرزان صباحي
Target recognition based on phase noise of received signal,,1396
مهدي نوري, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Beamforming with a Simple Adaptive Partial Feedback Method in Cooperative Cognitive Radio Networks,,1396
مينا عسگريان, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
بهبود كارايي ردياب ستاره با استفاده از فيلتر انتساب داده احتمالاتي مشترك، به منظور تعيين وضعيت دقيق اجسام پرنده,,1395
احمدرضا صادقي, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي با استفاده از حسگري فشرده,,1395
محمدحسن آقابابائي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Novel Anti-Deception Jamming Method by Measuring Phase Noise of Oscillators in LFMCW Tracking Radar Sensor Networks,,1395
مهدي نوري, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Scale-space point spread function based framework to boost infrared target detection algorithms,,1395
ساعد مرادي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Frequency-domain wideband compressive spectrum sensing,,1395
محمدفرزان صباحي, مليحه معصوم زاده, اميررضا فروزان
Chebyshev chaotic polynomials for MIMO radar waveform generation,,1395
حميد اسماعيلي نجف آبادي, محمد عطائي, محمدفرزان صباحي
Designing Sequence With Minimum PSL Using Chebyshev Distance and its Application for Chaotic MIMO Radar Waveform Design,,1395
حميد اسماعيلي نجف آبادي, محمد عطائي, محمدفرزان صباحي
Shape Design Optimization of Interior Permanent-Magnet Synchronous Motor with Machaon Flux Barriers for Reduction of Torque Pulsation,,1395
شادمان رحيمي منجزي, آرش كيومرثي, بهزاد ميرزائيان دهكردي, محمدفرزان صباحي, محمد حسين وفايي
Joint blind equalization and detection in chaotic communicationsystems using simulation-based methods,,1394
ابراهيم شاهين ورنوسفادراني, محمدفرزان صباحي, محمد عطائي
A Full-Three-Dimensional Reference Model for Wideband MIMO Mobile-to-Mobile Communication Channels,,1394
غلامرضا بخشي, محمدفرزان صباحي, كمال شاه طالبي
همسان سازي كور كانال و كدبرداري توأم در سيستم OFDM روي كانال فركانس گزين با استفاده از فيلتر ذره اي,,1394
نگين قاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
Introducing JATS with partial information of jammer structure to deal more effectively with tracking jamming,,1394
محمدرضا ذاكر حقيقي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Mitigation of Multipath Interference in Passive Radar Using a Multi-Stage Nulling in RF band,,1394
زينب شماعي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Application of elliptic discrete Fourier transform type (I) in denoising and receiver design,,1394
پيمان معلم, فرشاد ميراميرخاني, محمدفرزان صباحي
A Simple Method for Throughput Maximization of OFDMA Based CR Networks,,1394
سيده ليلا مظلومي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
آشكارسازي و همسان سازي كور در سامانه مخابراتي آشوبي با استفاده از نمونه برداري اهميتي,,1394
ابراهيم شاهين ورنوسفادراني, محمدفرزان صباحي, محمد عطائي
A New Fairness Index and Novel Approach for QoS-Aware Resource Allocation in LTE Networks Based on Utility Functions,Amirkabir International Journal of Electrical and Electronics Engineering-(امير كبير سابق)-دانشگاه صنعتي امير كبير,1394
محمدجعفر رضائي, محمدفرزان صباحي, كمال شاه طالبي, رضا مهين زعيم, رسول صادقي
Obtaining a Potential Game Through Pricing, to Achieve Optimal Resource Management in Non-cooperative Cognitive Radio Networks,,1394
آرشام مستعاني, محمدفرزان صباحي, نيلوفر اسدي
Optimal Multiband Pulse Shaping and Improved Power Spectrum Estimation Using Stopbands Information,,1392
اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
رديابي هدف در تصاوير ويدئويي رنگي به كمك فيلتر ذره اي هندسي مبتني بر مدل تحليلي شده هيستوگرام رنگ,,1392
نگين قاسمي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
Improving performance of DS-CDMA systems using chaotic complex Bernoulli spreading codes,,1392
محمدفرزان صباحي, علي دهقان فرد
ارائه يك روش موقعيت يابي تلفن همراه بر مبناي تشخيص هوشمند الگوي شدت توان دريافتي در شبكه GSM با كاربرد پياده سازي سرويس هاي تبليغات سيار,,1392
محمدفرزان صباحي, سارا صرافيان
ايجاد بازي پتانسيلي با استفاده از قيمت گذاري به منظور مديريت بهينه منابع در شبكه هاي راديويي شناختگر غيرهمكارانه,,1392
محمدفرزان صباحي, آرشام مستعاني
بهبود عملكرد سيستم مخابراتي DS-CDMA با استفاده از دنباله گسترنده آشوبي دوبعدي با نگاشت برنولي,,1391
محمدفرزان صباحي, علي دهقان فرد
ECG and power line noise removal from respiratory EMG signal using adaptive filters,,1390
مرضيه گلاب بخش, منيره معصوم زاده, محمدفرزان صباحي
Radar detection based on Bayesian estimation of target amplitude,,1387
محمدفرزان صباحي, محمود مدرس هاشمي, عباس شيخي
كاربرد روشهاي مبتني بر شبيه سازي در آشكارسازي راداري,,1387
محمدفرزان صباحي, محمود مدرس هاشمي, عباس شيخي
استفاده از تخمين بيزي هدف براي آشكارسازي اهداف راداري در كلاتر گوسي,,1387
محمدفرزان صباحي, محمود مدرس هاشمي, عباس شيخي
Obtaining the Optimal Threshold of the Matched Filter Detector in the Presence of Interference with Frequency FlatFading Channel,هوش محاسباتي در مهندسي برق,
ريحانه سادات حسيني, سيدمحمد صابرعلي, محمدفرزان صباحي
جستجو:
|
Particle Detection and it's Radar Application (2139),CIE International Conference on Radar,1385/07/24 _ 1385/07/24,محمدفرزان صباحي, محمود مدرس هاشمي, عباي شيخي
(6656),,1386/02/27 _ 1386/02/27,محمدفرزان صباحي, محمود مدرس هاشمي, عباس شيخي
Improved RSS-based Cellular Positioning for Location-based Advertising (3840),The 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology - ICCVT 2010,1389/10/09 _ 1389/10/09,sara sarrafian, محمدفرزان صباحي, Sara Fayaz, Soroush Sadeghzadeh, Hooman Tabatabaeipour
Standstill and low speed sensorless control of SMPMSM by using digital FIR filter in the HF signal injection method (12437),,1390/02/27 _ 1390/02/27,احمد اميري, بهزاد ميرزائيان دهكردي, محمدفرزان صباحي, Faezah Mirdamadi
(12437),,1390/02/27 _ 1390/02/27,Sara Sarrafian, محمدفرزان صباحي, Sara Fayaz, Soroush Sadeghzadeh, Reza Dianat
(5785),,1389/12/04 _ 1389/12/04,Sara Fayaz, محمدفرزان صباحي, Sara Sarrafian, Raz Abdollahi
A Potential Game Governing a Non-Cooperative Distributed Cognitive Radio Network: A Price-Based Approach (6487),,1391/02/26 _ 1391/02/26,آرشام مستعاني, محمدفرزان صباحي
(6487),,1391/02/26 _ 1391/02/26,محسن شيخي, محمدفرزان صباحي
(6487),,1391/02/26 _ 1391/02/26,محمد زماني, سيدمحمود مدرس هاشمي, محمدفرزان صباحي
(),,1391/12/09 _ 1391/12/09,نگين قاسمي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
(),,1392/02/24 _ 1392/02/24,فرشاد اميرخاني, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
(),,1391/12/16 _ 1391/12/16,نگين قاسمي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
(6398),,1392/02/26 _ 1392/02/26,ابراهيم شاهين ورنوسفادراني, محمدفرزان صباحي, محمد عطائي
(6398),,1392/02/26 _ 1392/02/26,سيده ليلا مظلومي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
A Low Computational Method in Maximizing the Throughput of An OFDM based Cognitive Radio System (1723),7th International Symposium on Advances in Science and Technology,1391/12/24 _ 1391/12/24,سيده ليلا مظلومي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
(1840),8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),1392/09/28 _ 1392/09/28,مينا عسگريان, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
(),,1391/12/01 _ 1391/12/01,ساعد مرادي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
(),,1393/02/31 _ 1393/02/31,فرشاد ميراميرخاني, محمدفرزان صباحي, محسن ميوه چي, محسن يادگاري
Cooperative Sparse Spectrum Mapping for Cognitive Radio Networks in a History-Aware Framework (),,1393/02/31 _ 1393/02/31,حسن محمدقاسمي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(),,1392/12/21 _ 1392/12/21,فرشاد ميراميرخاني, محمدفرزان صباحي, محسن ميوه چي, محسن يادگاري
(),,1392/12/21 _ 1392/12/21,احمدرضا صادقي, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
Evaluating Sweep Noisy Barrage Jamming Effect on Tracking Radar Based on Functioning Destruction Time (4390),The seventh International Symposium on Telecommunications - IST2014,1393/05/28 _ 1393/05/28,سعيد ميغاني, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Model Order Selection Based on Different Information Criteria for PDF Estimation Using Maximum Entropy Method and Application in Cognitive Radio systems (1724),7th International Symposium on Telecommunications,1393/06/18 _ 1393/06/18,سميرا حسيني, سيدمحمد صابرعلي, محمدفرزان صباحي
Power allocation game considering QoS and interference for fading multiple access channels (848),2014 7th International Symposium onTelecommunications -IST,1393/06/18 _ 1393/06/18,پيام ذبيحي, محمدفرزان صباحي, كمال شاه طالبي
(6345),,1394/02/24 _ 1394/02/24,مليحه معصوم زاده, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(),,1394/03/10 _ 1394/03/10,محمدحسن آقابابابي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(10040),,1393/09/13 _ 1393/09/13,زينب شماعي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
A new structure to cope more effectively with tracking jamming and evaluating the effect of jamming on radar receiver using new criteria (4323),the international conference on non-linear systems & optimization in computer and electrical engineering,1394/03/05 _ 1394/03/05,محمدرضا ذاکرحقيقي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
Mitigation of multipath interference in passive radar using a stage approach in RF band (2729),internatinal conference on non- linear models & optimization , computer & electrical engineering,1394/03/05 _ 1394/03/05,زينب شماعي, محسن ميوه چي, محمدفرزان صباحي
(),,1394/03/09 _ 1394/03/09,حسام الدين خالقدادي, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
On interference alignment for crosstalk mitigation in VDSL2 (6256),,1395/02/21 _ 1395/02/21,حسام الدين خالقدادي, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
(6257),,1395/02/21 _ 1395/02/21,ساعد مرادي, پيمان معلم, محمدفرزان صباحي
(),,1394/09/26 _ 1394/09/26,زهره مختاري, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
A novel compressed sensing DOA estimatin using difference set codes (4220),The first International conference on Signal Processing and Intelegent Systems,1394/09/25 _ 1394/09/25,ايمان تقوي بافقي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش, محسن ميوه چي
A new fairness index and novel approach for QoS-aware resource allocation in LTE networks based on utility functions (4220),The first International conference on Signal Processing and Intelegent Systems,1394/09/25 _ 1394/09/25,محمدجعفر رضايي, محمدفرزان صباحي, كمال شاه طالبي, رضا مهين زعيم, رسول صادقي
(10153),,1395/12/04 _ 1395/12/04,صديق عبدي, محمدفرزان صباحي, اميررضا فروزان
(),,1395/10/04 _ 1395/10/04,عاطفه ورپايي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
(),,1395/10/04 _ 1395/10/04,نوشين عبدالهي, كمال شاه طالبي, محمدفرزان صباحي
A Fast Fixed Point Algorithm for Real-Time Spectrum Balancing of DSL (4134),The 9th International Symposium on Telecommunication (IST2018),1397/09/26 _ 1397/09/26,محمد بهفرنيا, اميررضا فروزان, محمدفرزان صباحي
(),,1397/09/01 _ 1397/09/01,كيوان باباييان, محمدفرزان صباحي
(),,1397/07/03 _ 1397/07/03,يوسف حسامي, محمدفرزان صباحي
(),,1398/02/12 _ 1398/02/12,سعيد طيبي نسب, محمدفرزان صباحي, كمال شاه طالبي
Array resource allocation based on KKT optimization for radar and communication integration (2872),International Conference on Information Processing in Sensor Networks,1398/01/27 _ 1398/01/27,Zhenkai Zhang, Guangyao Zhu, محمدفرزان صباحي
An Improved Radar and Infrared Sensor Tracking Fusion Algorithm Based on IMM-UKF (864),2019 IEEE 16th International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC),1398/02/19 _ 1398/02/19,Tiantian Bao, Zhenkai Zhang, محمدفرزان صباحي
Difference Set Coding in Stepped Frequency Radar (),2019 Sixth Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems,1398/01/29 _ 1398/09/01,مهرداد غفاري, محمدفرزان صباحي, سيدمحمد صابرعلي
|
تطبيق پيوند برپايه يادگيري ماشين در مخابرات بي‌سيم نوري براي كاربردهاي پزشكي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,محمدفرزان صباحي
مباني نظري و كاربرد(هاي) متنوع سيگنال¬هاي نيابتي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,محمدفرزان صباحي
تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل مبتني بر OFDMA با در نظر گرفتن تعادل بار كاربران متحرك,دكتري,1402/02/30, ,محمدفرزان صباحي
ارائه‌ي روشي كارآمد در حس‌گري طيف در اينترنت اشياء,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,محمدفرزان صباحي
پردازش زماني- مكاني سيگنال هاي مغزي برا ي تشخيص بيماري آلزايمر,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,محمدفرزان صباحي
بهينه‌سازي نوسان‌هاي خروجي كاهنده‌هاي سيكلوييدي دو مرحله‌اي با تكيه بر مدل ديناميكي,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,محمدفرزان صباحي
تشخيص جامعه با استفاده از مدل هاي بلوك تصادفي و الگوريتم هاي يادگيري,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,محمدفرزان صباحي
حذف تداخل چندكاربره در كانال چندورودي-چندخروجي پخش همگاني با مدولاسيون PSK,كارشناسي ارشد,1401/06/13, ,محمدفرزان صباحي
بازنگري در مفهوم فرآيندهاي ايستان گردشي و نقش آن در بهبود كيفي تخمين و آشكارسازي آنها,دكتري,1401/01/22, ,محمدفرزان صباحي
بهبود محاسبات لبه در خوشه هاي ناهمگن به كمك كدهاي ناهمگن با كمك كد,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,محمدفرزان صباحي
نظارت غير مزاحم بر مصرف انرژي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند و يادگيري ماشين,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,محمدفرزان صباحي
تخمين پارامتر در سيستم هاي مخابراتي شامل تداخلگر در حضور نويز با مدل نامشخص و نمونه هاي مستقل با استفاده از تابع مشخصه تجربي,دكتري,1400/06/29, ,محمدفرزان صباحي
شكل دهي الگو و تخمين زاويه ورود در آرايه هاي تنك,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,محمدفرزان صباحي
تحليل ميزان تاثير اختلال بر رادار تعقيب با معياري جديد,دكتري,1399/12/27, ,محمدفرزان صباحي
بررسي وشبيه سازي خطاهاي داخلي ترانسفورمرهاي توزيع به وسيله ي روش المان محدود,كارشناسي ارشد,1399/12/25, ,محمدفرزان صباحي
بدست آوردن آستانه بهينه آشكارساز فيلترمنطبق در حضور تداخلگر و كانال داراي محوشدگي تخت فركانسي,كارشناسي ارشد,1399/06/19, ,محمدفرزان صباحي
بهبود عملكرد بازشناسي خودكار هدف در رادار دهانه مصنوعي با استفاده از آموزش لغت نامه و نمايش تنك,دكتري,1399/05/15, ,محمدفرزان صباحي
حسگري فشرده مكان و پارامترهاي رادار,دكتري,1398/10/30, ,محمدفرزان صباحي
تكنيك¬هاي حذف تداخل در شبكه¬هاي چندورودي-چندخروجي حجيم,دكتري,1398/10/29, ,محمدفرزان صباحي
تشخيص شدت پاركينسون با استفاده از سيگنال هاي مغزي,دكتري,1398/10/29, ,محمدفرزان صباحي
طراحي آشكارساز براي سيستم هاي NOMA در كانال هاي داراي محو شدگي و به دست آوردن كارايي آن,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,محمدفرزان صباحي
ارائه روشي كارآمد در مكان يابي درون ساختمان,كارشناسي ارشد,1398/06/20, ,محمدفرزان صباحي
طراحي كد فرستنده و فيلتر گيرنده رادار در حضور كلاتر و داپلر نامشخص,كارشناسي ارشد,1398/06/09, ,محمدفرزان صباحي
تخمين كانال در سيستم هاي چندورودي-چندخروجي انبوه با توجه به موقعيت كاربر,كارشناسي ارشد,1398/06/06, ,محمدفرزان صباحي
افزايش كارايي در سيستم هاي چندورودي -چندخروجي حجيم با استفاده از شكل دهنده تركيبي پرتو,كارشناسي ارشد,1398/04/05, ,محمدفرزان صباحي
تركيب روشهاي فازي و آماري براي رد يابي چند سنسوري در رادار,كارشناسي ارشد,1392/10/14, ,محمدفرزان صباحي
تخمين و همسان سازي كانال هاي مخابراتي با استفاده از دنباله هاي آشوبي,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
تحليل تكنيك¬هاي مختلف مقابله با تداخل و اثرات پرش فركانسي در رادارهاي تعقيب,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
روش‌هاي نوين در شكل‌دهي الگوي انتشار در شبكه‌ي بي‌سيم راديوشناختگر,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
افزايش نرخ قابل دسترس در شبكه هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي بين كاربران,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
حسگري فشرده در طراحي رادار,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
بررسي اثر تشديد آماري در توابع غيرخطي ساده و كاربرد آن در مسائل آشكارسازي,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
شناسايي كاربردهاي نوين مسئله ي كوله پشتي در سيستم هاي مخابراتي و ارائه ي روشي ساده در حل آنها,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
مديريت منابع راديوئي درشبكه هاي رله سلولي نسل چهارم ارتباطات سيار مبتني بر OFDMA,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
پردازش سيگنال و داده راداري بر مبناي الگوريتم هاي حسگري فشرده,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
هم تراز كردن تداخل براي كاهش هم شنوايي در سيستم هاي DSL,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
تضعيف سيگنال¬هاي تداخلي مستقيم و چندگانه در رادارهاي غير فعال,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
بكارگيري الگوريتم‌هاي مبتني بر حسگري فشرده در كدينگ چند توصيفه,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
تخمين تابع چگالي نويزهاي ضربهاي با استفاده از روش ماكزيمم آنتروپي و كاربرد آن در آشكارسازي سيگنال,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
ارائه ي مدلي فراگير در تخمين پارامترهاي سيگنالهاي مدوله شده,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
بهبود كارايي الگوريتم هاي حسگري فشرده براي آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
كاهش پيچيدگي روش هاي دسترسي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابراتي مايمو با هماهنگي نسبي,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
معرفي مدولاسيون دلتاي برداري و كاربردهاي آن,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتم هاي حسگري فشرده در حضوركلاتر,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
بدست آوردن آستانه‌ي بهينه‌ تصميم گيري آشكارساز فيلتر منطبق در سيستم هاي مخابراتي چندكاربره,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
استفاده از كدهاي منتني بر كيو اي ام در رادار,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
امنيت لايه فيريكي با ايجاد نويز مصنوعي در شبكه‌هاي رله (تقويت-ارسال) موج ميلي‌متري.,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
تشخيص و دسته‌بندي مدولاسيون شكل موج‌هاي راداري با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و يادگيري عميق,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
تركيب سنسور دوربين و رادار در خودروهاي خودران,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
بهبود كدگذاري‌ كانال براي طول‌ كد كوتاه و متوسط توسط يادگيري‌ ماشين,كارشناسي ارشد,, ,محمدفرزان صباحي
شبكه هاي عصبي,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
موضوع پروژه با استاد هماهنگ مي شود.,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
رادار سطح سنج,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
استاندارد IEEE 802.11 و شبكه مش بي سيم,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
سيستم هاي ميكرو سنسور,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
شبكه مش بيسيم,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
با استاد هماهنگ ميشود,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
مبارزه با تداخلات مخرب در جي پي اس,كارشناسي,, ,محمدفرزان صباحي
طراحي شكل موج در رادارهادي چندورودي چند خروجي با استفاده از نظريه آشوب,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
شكل‌دهي پرتو تركيبي در سيستم‌هاي چندورودي-چندخروجي انبوه,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
آشكارسازي بلادرنگ اهداف با اندازه هاي مختلف در سامانه هاي جستجوگر و ردياب مادون قرمز,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
حذف تداخل با توان پردازشي محدود در مخابرات نوري همدوس,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
تشخيص و مقابله با تداخلات عمدي در سامانه هاي GNSS به منظور دسترسي به اطلاعات زماني و مكاني دقيق در شبكه هاي مخابراتي,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
شكل دهي پرتو در هندسه هاي آرايه اي تنك و كاربردهاي آن در سيستم هاي مخابرات سلولي,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
حذف تداخل مسير چندگانه در رادار غيرفعال به كمك سطح بازتابي هوشمند,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
جايگاه مسائل كوله¬پشتي در سيستم‌هاي مخابراتي و ارائه‌ي روشي كارآمد در حل آن‌ها,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
يادگيري عميق با داده‌هاي محدود روي لبه: راهكاري براي بهبود سامانه‌هاي بازشناسي علائم ترافيكي,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
آشكارسازي ميكروكلسيفيكيشن در تصاوير ديجيتال ماموگرام مبتني بر شبكه هاي عصبي عميق,دكتري,, ,محمدفرزان صباحي
جستجو:
|
شبيه سازي سيستمهاي مخابراتي با سيمولينك(136ص),اموخته,1392,محمدفرزان صباحي, نيما جمشيدي, هومن ميرزاعليان, نگار ميرشاهزاده
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
058 رياضي مهندسي پيشرفته 1401/10/17 شنبه 14:00-17:00
110 سمينار
336 مباحث ويژه در مخابرات 1 1401/10/29 پنج شنبه 11:00-14:00
441 سيستمهاي مخابراتي 1401/10/17 شنبه 08:00-11:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal