۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ اسفند
بهروز شاه قلي قهفرخي
گروه آموزشی : مهندسي فناوري اطلاعات
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي كامپيوتر - معماري سيستمهاي كامپيوتر,دانشگاه اصفهان,1390
M.Sc.,مهندسي كامپيوتر,دانشگاه اصفهان,1385
B.Sc.,مهندسي كامپيوتر - سخت افزار,دانشگاه اصفهان,1383
جستجو:
|
Survivability evaluation for networks carrying complex traffic flows,,1402
Amin Jamali, مهدي برنجكوب, حسين سعيدي, بهروز شاه قلي قهفرخي
On the local convergence of GANs with differential Privacy: Gradient clipping and noise perturbation,,1402
مريم آزادمنش, بهروز شاه قلي قهفرخي, مائده عاشوري تلوكي, حسين الياسي
Energy and Spectrum Efficient Cell Switch-Off with Channel and Power Allocation in Ultra-Dense Networks: A Deep Reinforcement Learning Approach,,1402
زهرا رضائي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Blockchain-based End-to-End Privacy-Preserving Scheme for IoT-based Healthcare Systems,,1402
مريم نصراصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي, شهرام اعتمادي بروجني
Geo-based Resource Allocation for Joint Clustered V2I and V2V Communications in Cellular Networks,,1402
جعفر الربيعي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Resource-aware DBSCAN-based re-clustering in hybrid C-V2X/DSRC vehicular networks,,1402
جعفر الربيعي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Energy and Spectrum Efficient Retransmission Scheme with RAW Optimization for IEEE 802.11ah Networks,,1402
الهام افتخاري, بهروز شاه قلي قهفرخي
Energy-efficient BS sleeping, user association, and resource allocation in full-duplex ultra-dense networks,,1402
طاهره رحمتي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Improving Performance of Association Control in IEEE 802.11ah-based Massive IoT Networks,,1401
امين جمالي, بهروز شاه قلي قهفرخي, مسيح عابديني
Mobility-aware incentive mechanism for relaying D2D communications,,1401
فائقه السادات سيف هاشمي, بهروز شاه قلي قهفرخي, ندا مقيم
ADAM-DPGAN: a differential private mechanism for generative adversarial network,,1401
مريم آزادمنش, بهروز شاه قلي قهفرخي, مائده عاشوري تلوكي
An Auto-Encoder based Membership Inference Attack against Generative Adversarial Network,,1401
مريم آزادمنش, بهروز شاه قلي قهفرخي, مائده عاشوري تلوكي
Privacy, trust, and secure rewarding in mobile crowd-sensing based spectrum monitoring,,1401
گلبرگ حاجيان, بهروز شاه قلي قهفرخي, مهري اسدي وصفي, بهروز ترك لاداني
End-to-end privacy preserving scheme for IoT-based healthcare systems,,1400
مريم نصراصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي, شهرام اعتمادي بروجني
Dynamic geo-based resource selection in LTE-V2V communications using vehicle trajectory prediction,,1400
اميررضا حاج رسوليها, بهروز شاه قلي قهفرخي
Power management in green FFR-based heterogeneous cellular networks,,1400
Noushin Nasr-Esfahani, بهروز شاه قلي قهفرخي
An OLSR-based Geocast Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks,,1400
مريم عطايي كچوئي, فرامرز هندسي, بهروز شاه قلي قهفرخي, مصطفي نوذري
P-persistent massive random access mechanism for machine type communication,,1400
معصومه مختاري كرچگاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
A consensus-based cooperative Spectrum sensing technique for CR-VANET,,1399
سحر زرگرزاده اصفهاني, ندا مقيم, بهروز شاه قلي قهفرخي
A reliable and efficient micro-protocol for data transmission over an RTP-based covert channel,,1399
مريم آزادمنش, مجتبي مهدوي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Energy and delay aware massive access management in machine-to-machine communications,,1398
زهرا تگريان, بهروز شاه قلي قهفرخي
User re-association and resource/power re-allocation of cell switched-off User Equipments in green cellular networks,,1398
فهيمه روغني اروجه, بهروز شاه قلي قهفرخي
Sinkhole+CloneID: A hybrid attack on RPL performance and detection method,,1398
محمد حسين ميرشاه جعفري, بهروز شاه قلي قهفرخي
Trust-based multi-hop cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks,,1397
عادله خالونژاد, ندا مقيم, بهروز شاه قلي قهفرخي
Energy and Spectrum Efficient Mobility-Aware Resource Management for D2D Multicasting,,1397
بهروز شاه قلي قهفرخي, مريم آزادمنش, سمانه خراساني
Mobility and load aware radio resource management in OFDMA femtocell networks,,1396
محمد زارعي, بهروز شاه قلي قهفرخي, مهدي مهدوي
يك پروتكل MAC آگاه از كيفيت تجربه كاربر مبتني بر استاندارد IEEE 802.11e,,1396
محمد حامديان, بهروز شاه قلي قهفرخي, ندا مقيم
Reducing Channel Zapping Time in Live TV Broadcasting over Content Centric Networks,,1396
بهروز شاه قلي قهفرخي, ندا مقيم, شايان افتخاري
Survey of Medium Access Control Schemes for Inter-Vehicle Communications,,1396
ناصر ترابي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Improving Spectrum Efficiency in Self-Organized Femtocells Using Learning Automata and Fractional Frequency Reuse,,1396
مريم نصر اصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Bandwidth-Efficient and Fair CSMA/TDMA based Multichannel MAC Scheme for V2V Communications,,1395
ناصر ترابي, بهروز شاه قلي قهفرخي
تخصيص وظايف چندهدفه در واگذاري به ابر سيار,,1395
سيمين قاسمي فلاورجاني, محمدعلي نعمت بخش, بهروز شاه قلي قهفرخي
Context-aware multi-objective resource allocation in mobile cloud,,1394
سيمين قاسمي فلاورجاني, محمدعلي نعمت بخش, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Reliable Geocast Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks,,1394
زينب رضاييفر, فرامرز هندسي, بهروز شاه قلي قهفرخي, T. Aeron Gulliver
Improving Radio Resource Utilization and User Level Fairness in OFDMA Femtocell Networks,,1393
اميد فلاح مهرجردي, بهروز شاه قلي قهفرخي, حميد ملا, ناصر موحدي نيا
Distributed QoE-aware channel assignment algorithms for IEEE 802.11 WLANs,,1393
بهروز شاه قلي قهفرخي
Demand based Resource Allocation to Balance the Utilization and User Level Fairness in Femtocell Networks,Journal of Computing and Security-دانشگاه اصفهان با همکاري انجمن رمز ايران(اين مجله از دي 92 علمي پژوهشي مي باشد),1393
اميد فلاح مهرجردي, بهروز شاه قلي قهفرخي, حميد ملا, ناصر موحدي نيا
A Survey on Applications of IEEE 802.21 Media Independent Handover Framework in Next Generation Wireless Networks,,1392
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
A personalized QoE-aware handover decision based on distributed reinforcement learning,,1392
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
Context gathering and management for centralized context-aware handover in heterogeneous mobile networks,,1391
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
Context-Aware Handover Decision in an Enhanced Media Independent Handover Framework,,1391
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
A context-aware handover decision based on user perceived quality of service trigger,,1390
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
Novel RAM cell designs based on inherent capabilities of quantum-dot cellular automata,,1390
مصطفي عبدالهيان دهکردي, عباس شاهيني شمس آبادي, بهروز شاه قلي قهفرخي, عباس وفائي
Novel RAM Cell Designs based on Inherent Capabilities of Quantum-Dot Cellular Automata,,1390
مصطفي عبداللهيان دهكردي, عباس شاهيني شمس آبادي, بهروز شاه قلي قهفرخي, عباس وفائي
سيستم پشتيباني تصميم در تشخيص سندرم متابوليك با بهره گيري از راه كار داده كاوي,,1390
مهدي ادريسي, مژگان قاري پور, آزاده فاروقي, فاطمه جاوري, بهروز شاه قلي قهفرخي, امين قاري پور, نضال صراف زاگان
Performance analysis of Bluetooth asynchronous connection-less service,,1389
ناصر موحدي نيا, بهروز شاه قلي قهفرخي
Applying Inherent Capabilities of Quantum-Dot Cellular Automata to Design: D Flip-Flop Case Study,,1387
عباس شاهيني شمس ابادي, بهروز شاه قلي قهفرخي, كامران زماني فر, ناصر موحدي نيا
QoS provisioning by EFuNNs-based handoff planning in cellular MPLS networks,,1386
بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
جستجو:
|
Evaluation of user perceived quality based on user behavior (270),12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics,1390/08/30 _ 1390/08/30,حميدرضا حسني, ناصر موحدي نيا, بهروز شاه قلي قهفرخي
Local Promotion by Cellular Automata to Improve Genetic Search Strategy (288),12th International CSI Computer Conference (CSICC07),1385/12/03 _ 1385/12/03,بهروز شاه قلي قهفرخي, محمد بابايي زاده, اميرحسن منجمي
Evolving Fuzzy Neural Network Based Fire Planning in Rescue Firebrigade Agents (3636),Summer Computer Simulation Conference,1385/06/08 _ 1385/06/08,بهروز شاه قلي قهفرخي, حامد شهبازي, محمد کاظمي فرد, كامران زماني فر
Neural Network Based Mobility Prediction for Handoff Management in Wireless MPLS Networks (2920),International Conference on Networks and Communication Systems,1385/01/09 _ 1385/01/09,بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
An Improved Hybrid Genetic Algorithm using Particle swarm Optimization (520),15th Iranian Conference on Electric Engineering,1386/02/25 _ 1386/02/25,بهروز شاه قلي قهفرخي, محمد بابايي زاده, ناصر موحدي نيا
(),,1384/11/04 _ 1384/11/04,ناصر موحدي نيا, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1391/02/26 _ 1391/02/26,محسن زهرايي, ميثم مهاجر, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1391/02/26 _ 1391/02/26,زهرا فتاح المنان, بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
(),,1389/02/21 _ 1389/02/21,بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا
(),,1389/02/21 _ 1389/02/21,مصطفي عبداللهيان, عباس شاهيني, بهروز شاه قلي قهفرخي, عباس وفائي
(8637),,1387/08/07 _ 1387/08/07,حامد شهبازي, بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر قاسم آقائي, ناصر موحدي نيا
(),,1386/02/20 _ 1386/02/20,عباس شاهيني, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1385/02/20 _ 1385/02/20,بهروز شاه قلي قهفرخي, ناصر موحدي نيا, ناصر قاسم آقائي
Internet Protocol Television (7387),,1390/10/14 _ 1390/10/14,بهروز شاه قلي قهفرخي
(6738),,1391/09/28 _ 1391/09/28,بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1392/03/01 _ 1392/03/01,اميد فلاح مهرجردي, بهروز شاه قلي قهفرخي, حميد ملا, ناصر موحدي نيا
(),,1392/06/08 _ 1392/06/08,رفيع مجابي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1392/03/01 _ 1392/03/01,بهروز شاه قلي قهفرخي, مريم سليماني
A Privacy Protection Mechanism for Location-based Mobile Coupons (2817),International conference on computer and knowledge engineering,1392/08/09 _ 1392/08/09,عليرضا کاظمي نيا, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Multi-Criteria Resource Allocation Mechanism for Mobile Clouds (3125),International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (CNDS),1392/10/04 _ 1392/10/04,سيمين قاسمي, محمدعلي نعمت بخش, بهروز شاه قلي قهفرخي
(10772),,1393/03/06 _ 1393/03/06,ناصر ترابي, حبيب الله خسروي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(10772),,1393/03/06 _ 1393/03/06,آرش سيد‌زاده, ناصر موحدي نيا, بهروز شاه قلي قهفرخي
(6468),,1393/03/01 _ 1393/03/01,مرتضي غني زاده, بهروز شاه قلي قهفرخي
Improving Spectrum Efficiency in Fractional Allocation of Radio Resources to Self-Organized Femtocells Using Learning Automata (3573),Seventh International Symposium on Telecommunications,1393/06/20 _ 1393/06/20,مريم نصراصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
Implementation of the IEEE 802.11p/1609.4 DSRC/WAVE in NS-2 (1350),4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,1393/08/07 _ 1393/08/07,ناصر ترابي, بهروز شاه قلي قهفرخي
A TDMA-based Channel Access Scheme for Achieving Fairness in Inter-Vehicle Communications (1350),4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,1393/08/07 _ 1393/08/07,ناصر ترابي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Otanes:A Live TV Simulator for Content-Centric Networking (),,1394/03/05 _ 1394/03/05,شايان افتخاري, بهروز شاه قلي قهفرخي, ندا مقيم
(),,1394/03/06 _ 1394/03/06,فروغ راد, بهروز شاه قلي قهفرخي
Novel Resource Assignment Method for Balancing the Inter-Cell Interference in OFDM Cellular Networks (2683),IKT2015 7th International Conference on Information and Knowledge Technology,1394/03/05 _ 1394/03/05,حامد يزدي, محمدرضا خيام باشي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1395/02/21 _ 1395/02/21,مائده نصر اصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1394/11/28 _ 1394/11/28,عاطفه محسني اژيه, بهروز شاه قلي قهفرخي
Preserving privacy in location based mobile coupon systems using anonymous authentication scheme (365),13th International Iranian Society of Cryptology Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC), 2016,1395/06/17 _ 1395/06/17,محسن احمدي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1396/01/30 _ 1396/01/30,عادله خالو نژاد, ندا مقيم, بهروز شاه قلي قهفرخي
Investigating the Effect of Hybrid of Sink hole and Clone ID Attack s on RPL Performance (2391),First International Conference on Internet of Things, Applications and Infrastructure (IoT 2017),1396/01/30 _ 1396/01/30,محمد حسين ميرشاه جعفري, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Cloud-based Context-Aware Spectrum Monitoring Platform (2391),First International Conference on Internet of Things, Applications and Infrastructure (IoT 2017),1396/01/30 _ 1396/01/30,حسين شيرواني, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Spectrum Efficient Base Station Switching-off Mechanism for Green Cellular Networks (1695),7th international conference on computer and knoledge engineering (,1396/08/04 _ 1396/08/04,فهيمه روغني اروجه, بهروز شاه قلي قهفرخي
A video game for improving self-efficacy and changing life-style of obese child (3944),The 3rd National and 1st International Conference on Computer Games; Opportunities and Challenges,1396/11/25 _ 1396/11/25,فروزان فرزين نژاد, بهروز شاه قلي قهفرخي, اميرپارسا کريمي, حسينعلي مهرابي كوشكي
(),,1396/12/10 _ 1396/12/10,ريبوار کريمي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1397/02/18 _ 1397/02/18,گلبرگ حاجيان, بهروز شاه قلي قهفرخي, بهروز ترك لاداني
(),,1397/02/18 _ 1397/02/18,زهرا تگريان, بهروز شاه قلي قهفرخي
A Secure Group-based Authentication Protocol for Machine-type Communication in LTE/LTE-A Networks (2969),International conference on smart cities and internet of things (SCIOT2018)- IEEE,1397/07/04 _ 1397/07/04,فرشاد خوشرو, مائده عاشوري تلوكي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1397/12/09 _ 1397/12/09,طاهره رحمتي, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1397/12/09 _ 1397/12/09,نوشين نصر اصفهاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
Energy and QoS-Aware Contention-Based Medium Access Control in Machine-Type Communications (),,1398/02/10 _ 1398/02/10,معصومه مختاري كرچگاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1398/01/28 _ 1398/01/28,سحر زرگرزاده اصفهاني, ندا مقيم, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1398/08/22 _ 1398/08/22,سيمين قاسمي فلاورجاني, محمدعلي نعمت بخش, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),4th international conference on smart cities, IoT, and applications,1399/06/26 _ 1399/06/27,فاطمه برجل بياتياني, فائزه سادات منتظرين, بهروز شاه قلي قهفرخي
Improving LoRaWAN Scalability for IoT Applications using Context Information (),11th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2021),1400/08/06 _ 1400/08/07,حامد محمودي, بهروز شاه قلي قهفرخي
A white-box Generator Membership Inference Attack against Generative Models (),18th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC2021),1400/06/10 _ 1400/06/11,مريم آزادمنش, بهروز شاه قلي قهفرخي, مائده عاشوري تلوكي
(7155),,1398/08/22 _ 1398/08/22,سيمين قاسمي فلاورجاني, محمدعلي نعمت بخش, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1401/11/25 _ 1401/11/26,عليرضا كشاني, بهروز شاه قلي قهفرخي
Transmission Power Control for Interference Reduction in Cellular D2D Networks (),International Symposium on Networks, Computers and Communications,1402/08/01 _ 1402/08/04,مهرداد سعده وند, ندا مقيم, بهروز شاه قلي قهفرخي
Automatic Generation of CEP Rules using Data Analysis Techniques and Model-Driven Engineering (),Seventh International Conference on Internet of Things and Applications (IoT 2023),1402/08/03 _ 1402/08/04,محسن غلامي, بهمن زماني, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),7th international conference on internet of things and applications,1402/08/03 _ 1402/08/04,زهرا يعقوبي, بهروز شاه قلي قهفرخي, مجتبي مهدوي
(),,1402/08/03 _ 1402/08/04,زهرا تگريان, بهروز شاه قلي قهفرخي
Performance Improvement of IP Networks under Internet of Things Traffic using Deep Learning and Genetic Algorithm (),Seventh International Conference on Internet of Things and Applications (IoT 2023),1402/08/03 _ 1402/08/04,فاطمه وهابي, سينا محمدي زاده, بهروز شاه قلي قهفرخي
(),,1402/08/15 _ 1402/08/16,ميلاد محمدي, بهروز شاه قلي قهفرخي
Improving Personalized Federated Learning-based QoE Assessment using Clustering (),14th International Conference on Information and Knowledge Technology,1402/10/05 _ 1402/10/07,شكوفه مطهري پور, بهروز شاه قلي قهفرخي, سعيد افشاري
|
طراحي يك شتاب دهنده كارآمد براي طبقه بندي تصوير به وسيله شبكه هاي عصبي عميق كانولوشني,دكتري,1402/11/03, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
تامين حريم خصوصي انتها به انتها در سامانه هاي پايش سلامت مبتني بر اينترنت اشيا,دكتري,1402/10/30, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كاهش تاخير در ارتباطات از نوع ماشين با استفاده از محاسبات مه مبتني بر شبكه¬هاي نرم افزار محور,دكتري,1402/09/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود كارايي حافظه نهان در اينترنت اشياء مبتني بر ICN با برچسب گذاري داده ها در محيط مه,دكتري,1402/09/12, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
تشخيص بدرفتاري در روش هاي دسترسي به رسانه بدون تخصيص در شبكه هاي سلولي نسل 5,كارشناسي ارشد,1402/09/07, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
زمانبندي انرژي آگاه منابع در محيط ابري بر مبناي مديريت حرارت,دكتري,1402/09/04, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
ارائه يك رويكرد مبتني بر يادگيري انتقالي براي كاهش تداخل در ارتباطات دستگاه به دستگاه شبكه هاي سلولي,كارشناسي ارشد,1402/07/29, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
زمانبندي وظايف براي كاهش زمان اجرا و مصرف انرژي در محيط ابري با استفاده از يادگيري ماشين,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
مديريت منابع راديويي در شبكه‌هاي نقليه‌اي مبتني بر 5G-U به كمك يادگيري فدراسيوني,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
درك مكالمه‌هاي كاربر در سيستم‌هاي خريد برخط فارسي,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
چارچوبي مبتني بر مهندسي معكوس مدل‌رانده براي تشخيص نشت اطلاعات در برنامه‌هاي اندرويدي داراي كدهاي بومي,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
زمان بندي وظايف در آپاچي اسپارك براي پردازش جرياني داده,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
چارچوبي مدل‌رانده جهت مدل‌سازي تعامل در دامنه‌ي خانه‌ي هوشمند,كارشناسي ارشد,1402/06/19, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
چارچوبي مدل‌رانده براي توليد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي مبتني بر وب,كارشناسي ارشد,1402/04/14, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
جانمايي داده توام با تخصيص منابع راديويي در شبكه‌هاي سلولي خودرويي با در نظر گرفتن تاخير و بهره‌وري طيفي,كارشناسي ارشد,1402/02/31, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كاربرد محاسبات لبه در همزاد ديجيتال براي بهبود تاخير,كارشناسي ارشد,1401/11/19, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
سنجش طيف جمعيتي مبتني بر زنجيره ي قالب ها با قابليت حفظ حريم خصوصي، اعطاي امن پاداش و تشخيص بدرفتاري,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود كارايي الگوريتم‏هاي تعليم شبكه مولد تخاصمي با قابليت حفظ حريم خصوصي,دكتري,1401/10/03, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود و توسعه قابليت همكاري معنايي (استدلال معنايي) مبتني بر هستي‏شناسي با استفاده از منطق ‏فازي نوع‏2,دكتري,1401/06/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
افزايش بهره‌وري طيفي آگاه به انرژي در فرآيند دسترسي تصادفي انبوه براي كاربردهاي URLLC,كارشناسي ارشد,1401/02/27, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
استفاده از روش دسترسي چندگانه غيرمتعامد در سيستم حمل و نقل هوشمند مبتني بر شبكههاي سلولي نسل پنجم به منظور افزايش بهرهوري طيفي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
ارايه روش مبتني بر تحليل دادههاي شبكه جهت مديريت كاراي خواب و بيداري ايستگاههاي پايه ميكرو در شبكههاي فوق متراكم,كارشناسي ارشد,1400/11/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود مقياس‌پذيري LoRaWAN در كاربردهاي IoT با استفاده از اطلاعات زمينه,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
جايابي UAVها و تخصيص همزمان منابع به كاربران شبكه هاي سلولي با هدف بهبود بهره‌وري انرژي و بهره‌وري طيف,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
جايگذاري ماشين مجازي به منظور كاهش ترافيك و توان مصرفي در پردازش كلان داده‌ها,دكتري,1400/06/21, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
طرح احراز اصالت سبك‌وزن و كنترل¬دسترسي با حفظ حريم¬خصوصي در سيستم‌هاي سلامت مبتني بر اينترنت اشيا,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك مكانيزم تشويقي آگاه از حركت براي ارتباطات دستگاه به دستگاه رله اي,كارشناسي ارشد,1399/12/04, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
گروه بندي ايستگاهها و تنظيم پنجره دسترسي محدود در پروتكل IEEE 802.11ah با هدف بهبود بهره وري انرژي و كارايي طيف,كارشناسي ارشد,1399/11/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك مكانيزم آگاه از الگوي حركت و كيفيت سرويس براي مديريت منابع راديويي در ارتباطات خودرو به خودرو مبتني بر فناوري LTE-V با هدف افزايش كارايي طيف,كارشناسي ارشد,1399/11/28, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كنترل دسترسي رقابتي به رسانه مشترك در ارتباطات ماشين¬گونه با در نظرگرفتن كيفيت سرويس و انرژي,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك روش آگاه از زمينه و مبتني بر الگوريتم تجميع داده براي سنجش اشتراكي طيف در شبكههاي نقليه‌اي شناختگر,كارشناسي ارشد,1398/06/17, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
استفاده همزمان از پيش‌بيني تحرك وسيله نقليه و پيش بيني رفتار كاربران اصلي به منظور بهبود كيفيت سرويس شبكه‌هاي نقليه‌اي شناختگر,كارشناسي ارشد,1398/05/06, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
تحليل و بهبود پروتكل هاي احراز اصالت و توافق كليد گروهي دستگاه هاي ارتباط ماشين گونه در LTE,كارشناسي ارشد,1397/08/30, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
الگوريتم تخصيص عادلانه‌ي منابع به منظور بهبود كارايي در شبكه‌هاي فمتوسل,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
افزايش بهره وري طيفي در تخصيص منابع راديويي به فمتوسل‌هاي خودسازمانده مبتني بر FFR,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
ارتباطات دستگاه به دستگاه آگاه از تحرك به منظور تخليه ترافيك شبكه‌هاي سلولي,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك مكانيزم طيف-كارا براي خاموش كردن ايستگاه هاي پايه در شبكه هاي سلولي سبز,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
پروتكل كنترل دسترسي چند كاناله به رسانه با هدف افزايش بهره وري پهناي باند و عدالا در شبكه هاي اقتضايي خودرويي,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود تاخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي رو بستر شبكه هاي داده محور,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود سيستم قيمت گذاري طيف در راديو شناخت گر با در نظر گرفتن كلاس هاي سرويس,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك پروتكل مك آگاه از كيفيت تجربه كاربر مبتني بر استاندارد اي تريبل اي 802.11 اي,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
سرويس نظارت بر طيف آگاه به زمينه مبتني بر ابر,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
مديريت دسترسي توده اي در ارتباطات ماشين به ماشين با درنظر گرفتن بهره وري انرژي و كيفيت سرويس مورد نياز ماشين ها,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
يك الگوريتم مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي حسگر بي سيم راديو شناختگر,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
ارائه يك سيستم اعتماد براي نظارت بر طيف مبتني بر سنجش جمعيتي، با حفظ حريم خصوصي شركت‌كنندگان,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
مديريت اعتماد براي شنود مشاركتي طيف در شبكه راديوي شناختگر,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بررسي ستبري در شبكه‌هاي اقتضايي با مسيريابي مبتني بر اعتماد,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
هوشمندسازي سناريوهاي آموزشي در ميدان سايبري كايپو با استفاده از يادگيري تقويتي,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
ارزيابي كيفيت تجربه كاربران از خدمات شبكه به كمك يادگيري فدراسيوني شخصي سازي شده,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
طراحي سناريوهاي آموزش در ميدان سايبري با رويكرد دوسكاپس به كمك توسعه مدل رانده,كارشناسي ارشد,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهينه سازي شبكه با استفاده از كلان داده,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
قلك هوشمند ديجيتال,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهينه‌سازي عملكرد شبكه هاي IP با در نظر گرفتن ترافيك ناشي از تجهيزات اينترنت اشياء,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
سامانه ارزيابي دستياران آموزشي و دستياران پژوهشي دانشگاه,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كنترل و مانيتورينگ سيگنال هاي صنعتي با استفاده ازopc,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
پروژه ساخت شبكه نظير به نظير بين بورد(يخچال) و اپ كاربر براي انتقال اطلاعات به صورت زنده,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
سامانه تسهيل گر فرايندهاي ارتباط با صنعت دانشجويان كارشناسي دانشكده كامپيوتر دانشگاهاصفهان,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
پياده سازي يك چرخه محصولي با تمركز بر دوآپس و امنيت فناوري اطلاعات,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
تعميرات پيشگيرانه محصولات خانگي با بررسي هوشمند وقايع ثبت شده هر دستگاه,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كارآموزي,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
سامانه ارزيابي دستياران آموزشي و دستياران پژوهشي دانشگاه,كارشناسي,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
مديريت انرژي-كاراي تداخل در شبكه هاي سلولي ناهمگن و فوق متراكم با ارتباطات دو طرفه,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
جايابي وظايف پردازش جرياني داده¬هاي كلان در محيط تركيبي ابر و مه,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود كيفيت ارائه خدمات و كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي نسل 6 با كمك ايستگاه‏ هاي پايه متحرك هوايي,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
مسيريابي و مديريت همزمان منابع راديويي در شبكه خودرويي تركيبي,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
چارچوبي مدل رانده جهت توسعه نرم افزارهاي تحليل داده در كاربرد هاي اينترنت اشيا,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
پيش‌بيني دنباله پرش فركانسي مناسب براي ميعاد‌ در شبكه‌ي اينترنت خودرويي راديو شناختي با هدف بهبود كيفيت خدمات با قابليت اطمينان بالا و تأخير پايين,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
كاهش زمان پاسخ در اينترنت اشياء صنعتي با استفاده از يادگيري ماشين در واگذاري وظايف و تخصيص منابع محاسباتي,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
تنظيم آگاه-از-زمينه پارامترهاي ارسال مربوط به دسترسي بدون اجازه در شبكه هاي سلولي نسل 5 و ماورا,دكتري,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بررسي پروتكل هاي مسيريابي چند بخشي ناحيه اي در شبكه هاي اقتضايي بين خودرويي,,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
بهبود کارايي در مديريت تداخل هماهنگ آگاه از تحرک در شبکه هاي ناهمگون LTE,,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
معرفي يك پروتکل هاي مسيريابي منطقه پخشي در شبکه هاي اقتضايي خودرويي,,, ,بهروز شاه قلي قهفرخي
جستجو:
|
Book chapter on "Cloud-Based Context-Aware Spectrum Availability Monitoring and Prediction Using Crowd-Sensing " in Cognitive Radio, Mobile Communications and Wireless Networks,Springer,1397,حسين شيرواني, بهروز شاه قلي قهفرخي
شبيه سازي شبكه در NS2,دانشگاه اصفهان,1394,بهروز شاه قلي قهفرخي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
داور برتر مجله JComSec انجمن رمز,,,1396 ( 2017 )
تقدير در راستاي فعاليت تخصصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات,,,1395 ( 2016 )
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي کامپيوتر,,,1395 ( 2016 )
مولف کتاب برتر شبيه سازي شبكه در NS2 انتشارات دانشگاه اصفهان,,,1394 ( 2015 )
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,,,1394 ( 2015 )
تشويق نامه آموزشي,,,1392 ( 2013 )
پژوهشگر برگزيده گروه مهندسي فناوري اطلاعات,,,1391 ( 2012 )
رتبه سوم در مسابقات بين المللي ربوکاپ 2008-رده mixed reality,,,1387 ( 2008 )
رتبه اول در مسابقات ربوکاپ (IranOpen2008(-رده mixed reality challenge),,,1387 ( 2008 )
فارغ التحصيل رتبه اول کارشناسي ارشد,,,1385 ( 2006 )
رتبه چهارم در مسابقات بين المللي ربوکاپ 2004 -رده امداد و نجات,,,1383 ( 2004 )
فارغ التحصيل رتبه اول کارشناسي,,,1383 ( 2004 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
289 مديريت شبكه 1401/10/26 دوشنبه 14:00-17:00
303 مفاهيم پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري1 1401/10/18 يك شنبه 11:00-14:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal