۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
کمال شاه طالبی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,-1379
فوق لیسانس,مهندسی برق-مخابرات,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,-1373
لیسانس,مهندسی برق-الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,-1368
جستجو:
|
A Ray Tracing Model for Beam Footprint Boundary in Cognitive Satellite Communication Applications,8th International Symposium on Telecommunications, IST 2016,بین المللی,سخنرانی,1395,حامد منتظری شاتوری,امیررضا فروزان,کمال شاه طالبی | Detail
On the Overflow Probability and Cross-Layer Secondary User Selection in Spectrum Leasing of Cognitive Radio Networks,بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1394,علیرضا حقیقت نژاد,کمال شاه طالبی | Detail
Wideband Cyclostationary Spectrum Sensing: An Adaptive-Based Approach,2nd International Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology,بین المللی,سخنرانی,1394,نوشین گرک یراق,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | Detail
تشخیص طیف با رویکرد چند مرحله ای و وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنالها ,دهمین سمپوزیم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی,ملی,سخنرانی,1394,نوشین گرک یراق,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | جزئیات
کاربردهای نوین مسئله‌ی کوله‌پشتی در سیستم‌های مخابراتی و ارائه‌ی روشی ساده در حل آن,دهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی,ملی,سخنرانی,1394,زهره مختاری,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
A new fairness index and novel approach for QoS-aware resource allocation in LTE networks based on utility functions,The first International conference on Signal Processing and Intelegent Systems,بین المللی,سخنرانی,1394,محمدجعفر رضایی,محمد فرزان صباحی,کمال شاه طالبی,رضا مهین زعیم,رسول صادقی | Detail
استفاده از الگوریتم NLMS در تخمین فرکانس گردشی سیگنال های ایستان گردشی,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران‌ (ICEE2014),بین المللی,پوستر,1393,فاطمه رحیم‌زاده,کمال شاه طالبی,فرزاد پرورش | جزئیات
Spectrum Leasing with Disjoint Secondary User Selection in Cognitive Radio Networks,Iran Worshop on Communication and Information Theory-IWCIT 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا حقیقت نژاد,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | Detail
تشخیص طیف در باند وسیع ، مبتنی بر ویژگی های ایستان گردشی سیگنال ها,همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار (نهمین سمپوزیم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی),ملی,سخنرانی,1393,نوشین گرک یراق,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | جزئیات
Power allocation game considering QoS and interference for fading multiple access channels,2014 7th International Symposium onTelecommunications -IST,بین المللی,سخنرانی,1393,پیام ذبیحی,محمد فرزان صباحی,کمال شاه طالبی | جزئیات
مسیر دهی داده ، کنترل گذار و تخصیص منابع به صورت همزمان در شبکه‌های مبتنی بر رادیو شناختگر,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,مهدی رئیس,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان | جزئیات
روشی ساده در تخصیص منابع رادیو شناختگر مبتنی بر OFDM با هدف بیشینه کردن ظرفیت,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,سیده لیلا مظلومی,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
تخصیص حریصانه توان در یک شبکه رادیو هوشمند با استفاده ا بازخورد بین لایه ای,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,هادی عابدی,کمال شاه طالبی,ناصر موحدی نیا | جزئیات
استفاده ازالگوریتم NLMS در تشخیص طیف شبکه‌های رادیوشناختگربر اساس ویژگی ایستان‌گردشی سیگنال‌ها,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,فاطمه رحیم‌زاده,کمال شاه طالبی | جزئیات
شکل دهی الگوی انتشار به کمک فیدبک جزئی وفقی ساده در شبکه‌ی رادیو شناختگر,8th Symposium on Advances in Science & Technology (Commission-II),ملی,سخنرانی,1392,مینا عسگریان,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | جزئیات
افزایش سرعت یادگیری شبکه عصبی تپشی به کمک تندترین کاهش گرادیانی بهبود یافته با تانژانت موازی و استفاده از نرخ یادگیری پویای خود تطبیق پذیر,International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین خرم آبادی آرانی,پیمان معلم,کمال شاه طالبی | جزئیات
افزایش سرعت یادگیری شبکه عصبی تپشی به کمک تندترین کاهش گرادیانی بهبود یافته با تانژانت موازی,اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان(مجلسی),ملی,سخنرانی,1391,حسین خرم آبادی آرانی,پیمان معلم,کمال شاه طالبی | جزئیات
A Low Computational Method in Maximizing the Throughput of An OFDM based Cognitive Radio System,7th International Symposium on Advances in Science and Technology,بین المللی,سخنرانی,1391,سیده لیلا مظلومی,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی | Detail
ارائه یک مدل شبیه سازی برای کانال مخابراتی بین دو ایستگاه سیار در سیستم های MIMO,هجدهمین کنفرانس برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,غلامرضا بخشی,رضا سعادت,کمال شاه طالبی | جزئیات
بررسی اثر تیلت آنتن بر روی عملکرد شبکه رادیویی UMTS و تعیین تیلت بهینه,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,محسن الیاسی(دانشجو),کمال شاه طالبی,مهدی ادریسی | جزئیات
A Novel Full-Three-Dimensional MIMO Mobile-to-Mobile Channel Reference Model,ICSPCS2009.3rd international conference on,بین المللی,سخنرانی,1388,غلامرضا بخشی,کمال شاه طالبی,حمید رضا سلیقه راد | Detail
Interference Cancelation in Non-coherent CDMA Systems Using Parallel Iterative Algorithms ,IEEE Wireless Communication and Networking Conference-WCNC 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,کمال شاه طالبی,G. Reza Bakhshi | Detail
ارائه یک مدل مرجع برای کانال مخابراتی بین دو ایستگاه سیار در سیستمهای MIMO,شانزدهمین کنفرانس برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,غلامرضا بخشی,کمال شاه طالبی | جزئیات
A Modified Two-Ring Reference Model for MIMO Mobile-to-Mobile Communication Channels,IST2008,بین المللی,سخنرانی,1387,غلامرضا بخشی,کمال شاه طالبی | Detail
Interference Cancellation in Coherent CDMA Systems Using Parallel Iterative Algorithms,IST2008,بین المللی,سخنرانی,1387,کمال شاه طالبی,غلامرضا بخشی | Detail
Adaptive Linear Estimators, Using Biased Cramer Rao Bound,IEEE Workshop on Statistical Signal Processing-SSP’05,بین المللی,سخنرانی,1384,کمال شاه طالبی,سعید گازر | Detail
Spatial-Temporal-Frequency Decomposition for 3D MIMO Microcellular Environments,Electrical and Computer Engineering-Canadian Conference,بین المللی,سخنرانی,1383,H. Saligheh Rad,کمال شاه طالبی | Detail
A Set Membership NLMS Algorithm for Colored Noise Environment,IEEE Global telecommunications conference-Globecom,بین المللی,سخنرانی,1383,کمال شاه طالبی,T. Liu | Detail
طراحی تخمین زن بهینه از نوع LMS برای مدل های تغییر پذیر با زمان با معیار نرم H infinity,هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1378,کمال شاه طالبی,سعید گازر | جزئیات
H Infinity Optimality of Extended LMS and NLMS Algorithms,20th Biennial Symposium on Communications,بین المللی,سخنرانی,1378,Saeed Gazor,کمال شاه طالبی | Detail
الگوریتم بهینه و حد بالای خطای تنظیم و تعقیب در مدلهای خطی و گوسی غیر ایستان,پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1376,کمال شاه طالبی,سعید گازر | جزئیات
طراحی فیلترهای تخمین زن علٌی فرآیندهای (تقریبا) ایستان گردشی,سومین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1374,محمدرضا عارف,کمال شاه طالبی | جزئیات
جستجو:
|
رادیو شناختگر در مخابرات ماهواره ای,کارشناسی ارشد,1395,امیررضا فروزان,کمال شاه طالبی
شیوه های نوین جمینگ در سیستم های مخابراتی و چگونگی مقابله با آن‌ها,کارشناسی ارشد,1394,کمال شاه طالبی,سید محمد صابر علی
شناسایی کاربردهای نوین مسئله کوله پشتی در سیستم های مخابراتی و ارائه‌ی روشی ساده در حل آنها,کارشناسی ارشد,1394,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی
تشخیص طیف در باند وسیع، مبتنی بر ویژگی‌های ایستان گردشی سیگنال‌ها,کارشناسی ارشد,1394,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان
مدیریت منابع رادیوئی درشبکه های سلولی نسل چهارم ارتباطات سیار مبتنی بر نظریه مطلوبیت,کارشناسی ارشد,1394,محمد فرزان صباحی,کمال شاه طالبی,رسول صادقی
آشکارسازی چندکاربره در سیستم های رله ی مبتنی بر دسترسی چندگانه تقسیم کد,کارشناسی ارشد,1393,کمال شاه طالبی,سید محمد صابر علی
واگذاری وفقی طیف بر مبنای مدل خوشه ای در شبکه های رادیوشناختگر,کارشناسی ارشد,1393,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان
بهبود شیوه های تخصیص طیف در سیستم های رادیوشناختگر با دریافت اطلاعات پاره ای از شبکه,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,امیررضا فروزان
روش های نوین در تشخیص طیف در سیستم های بی سیم رادیوشناختگر,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,فرزاد پرورش
روش های نوین در شکل دهی الگوی انتشار در شبکه ی بی سیم رادیوشناختگر,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی
بهبود استفاده از منابع رادیویی در شبکه های رادیوشناختکر با استفاده از بازخورد,کارشناسی ارشد,1392,کمال شاه طالبی,ناصر موحدی نیا
روشی نوین در تخصیص منابع رادیو شناختگر مبتنی بر OFDMA,کارشناسی ارشد,1391,کمال شاه طالبی,محمد فرزان صباحی
بهبود یادگیری در شبکه عصبی تپشی به کمک تندترین کاهش گرادیانی بهبود یافته با تانژانت موازی و استفاده از نرخ یادگیری خودانطباقی پویا,کارشناسی ارشد,1391,پیمان معلم,کمال شاه طالبی
جستجو:
|
طراحی الگوریتم‌ها-294 ص,تالیف,انتشارات دانشگاه اصفهان,1392,کمال شاه طالبی
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح تقدیر مربوط به گروه آموزشی برتر در حوزه تعداد طرح برون دانشگاهی در سال 1390,ریاست محترم دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
لوح تقدیر (مجری برگزیده ی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در سال 1389),ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
لوح تقدیر (پژوهشگر برتر گروه در سال 88),ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal