۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
381
مهدی ادریسی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برق - شبیه سازی سیستم ها,South Australia,Australia,1376-1380
فوق لیسانس,برق-کنترل ,New South Wales,Australia,1372-1373
لیسانس,برق- کنترل,صنعتی اصفهان,ایران,-1368
جستجو:
|
Optimal Drug Scheduling for Cancer Chemotherapy Using HBMO algorithm,National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering,ملی,سخنرانی,1394,جواد اسکندری,مهدی ادریسی,مهران عمادی اندانی | Detail
کاهش نویز تصاویر MRI به صورت چند هدفه با استفاده از آستانه گذاری در تبدیل ویولت گسسته,کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1394,شلیر رحمانی,مهدی ادریسی,پیمان معلم | جزئیات
طراحی بهینه کنترلر مقاومِ حرکت عرضی AUV در برابر اغتشاشات خارجی مبتنی بر الگوریتم PSO ,بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015,بین المللی,سخنرانی,1394,سید حمید موسویان,مهدی ادریسی,محسن اکرامیان | جزئیات
Fuzzy Observer-Based Controller Synthesis Optimized by PSO Algorithm,The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015,بین المللی,سخنرانی,1394,کاظم زارع,سید حمید موسویان,پیمان بهمنی,مهدی ادریسی | Detail
مدل سازی و طراحی کنترل کننده مقاوم ∞H برای سیستم فتوولتائیک در حضور اغتشاشات خارجی,بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد تقی عباسی,مهدی ادریسی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل عمق زیردریایی های خودکار (AUV) به روش حذف اغتشاش فعال(ADRC),بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1393,امیر سالکی (دانشجو),حمیدرضا کوفیگر,مهدی ادریسی | جزئیات
طراحی کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی برای سیستم چند متغیره آشوبی با نامعینی و اغتشاش خارجی,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک,ملی,سخنرانی,1393,محمد تقی عباسی,مهدی ادریسی | جزئیات
طراحی کنترل کننده تطبیقی مدلغزشی برای سیستم چند متغیره آشوبی یونیفاید در حضور اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت های مدل,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک,ملی,سخنرانی,1393,محمد تقی عباسی,مهدی ادریسی | جزئیات
کنترل مبتنی بر ولتاژ ربات کم عملگر دوپا با کمک رویتگر حالت توسعه یافته ESO,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک,ملی,سخنرانی,1393,نفیسه اسدی نژاد,مهدی ادریسی | جزئیات
کنترل دینامیکی موقعیت مجری نهایی ربات پیوما 560 با دینامیک و سینماتیک نامشخص به روش دفع اغتشاش فعال,بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک,بین المللی,سخنرانی,1392,امیر سالکی,مهدی ادریسی | جزئیات
کنترل تطبیقی فازی برای سیستم چند متغیره آشوبی دافینگ با وجود عدم قطعیتهای مدل و اغتشاش خارجی,دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1392,محمد تقی عباسی,حمیدرضا کوفیگر,مهدی ادریسی | جزئیات
Absorbed dose evaluation of cancerous and healthy parts of brain during radiation therapy by LINAC using Monte Carlo method,European Medical Physics and Engineering Conference (EMPEC2012),بین المللی,سخنرانی,1391,سید امید هاشمی کروئی,علیرضا کریمیان,مهدی ادریسی,شهرام منادی | Detail
محاسبه سینماتیک معکوس بازوی ماهر روباتیک با استفاده از شبکه هایبرد هوشمند,first International Conference on Robotics and Mechatronics(ICRoM 2013),بین المللی,پوستر,1391,مهدی عظیمی,مهدی ادریسی | جزئیات
کنترل دینامیکی یک ربات صنعتی با دینامیک و سینماتیک نامشخص به روش دفع اغتشاش فعال,first International Conference on Robotics and Mechatronics)ICROM 2013),بین المللی,پوستر,1391, امیر سالکی,مهدی ادریسی | جزئیات
Contribution of BK Channels in the firing activity of Purkinje Cells,18th Iranian Conference on Biomedical Engineering,ملی,پوستر,1390,سمیرا عباسی,امین مهنام,مهدی ادریسی,مهیار جان احمدی | Detail
بررسی اثر تیلت آنتن بر روی عملکرد شبکه رادیویی UMTS و تعیین تیلت بهینه,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,محسن الیاسی(دانشجو),کمال شاه طالبی,مهدی ادریسی | جزئیات
Comparison of linear and non-linear method in prediction of second parity milk yield in dairy cattle based,British Society of Animal Science Annual Conference,بین المللی,پوستر,1387,پوریا حسین نیا( دانشجوی کارشناسی ارشد),مهدی ادریسی,محمدعلی ادریس,حمید رضا رحمانی | Detail
Modular Decomposing Methodology to Reduce the Computational Time for Electromagnetic Comptability Use,The International Conference on Electrical Engineering 2005 (ICEE2005),بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی ادریسی | Detail
ارایه متدولوژی کاهش فضای مجهولات در شبیه سازی میدان الکترومغناطیسی وسایل الکترونیکی و محاسبه تاثیر حفاظتی,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1384,مهدی ادریسی | جزئیات
آموزش از راه دور: مدل مبنا و کاربرد آن در کارآیی,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1383,مهدی ادریسی | جزئیات
استفاده از نظریه شناسایی سیستم ها در کنترل,هفته پژوهش,ملی,سخنرانی,1382,مهدی ادریسی | جزئیات
تطابق الکترومغناطیسی در وسایل الکترونیکی(Electromagnetic Compatibility),هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان,ملی,سخنرانی,1381,مهدی ادریسی | جزئیات
EMC; standards, review and new modular decoupling methodology ,The Eighth Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE – MAY 2000,بین المللی,سخنرانی,1379,مهدی ادریسی,Chan W. K | Detail
A methodology for numerical shielding effectiveness computation inside enclosure with aperture for electromagnetic compatibility,Second international conference on information, communications & signal Processing (ICICS'99),بین المللی,سخنرانی,1378,مهدی ادریسی | Detail
An extension of modular decoupling methodology for EMC to enclosure with aperture and some contents ,The first Japanese-Australian joint seminar,بین المللی,سخنرانی,1378,مهدی ادریسی,Chan, W.K | جزئیات
Computer aided modeling for electromagnetic compatibility,Australian universities power engineering conference,بین المللی,سخنرانی,1376,مهدی ادریسی,Noel Samaan | Detail
جستجو:
|
طراحی کنترلر برای دسته ای از سیستم های کم عملگر با بکارگیری رویت گر حالت توسعه یافته (ESO),کارشناسی ارشد,1393,مهدی ادریسی
بهینه سازی زمان و توان موتور در طراحی مسیر در ربات ماهر,کارشناسی ارشد,1393,مهدی ادریسی,محسن اکرامیان
مدل‌سازی و کنترل رشد تومور در شیمی‌درمانی سرطان,کارشناسی ارشد,1393,مهدی ادریسی,مهران عمادی اندانی
حذف نویز تصاویر MRI با آستانه گذاری در تبدیل ویولت,کارشناسی ارشد,1393,مهدی ادریسی,پیمان معلم
تخمین نیروی عضلانی در انقباض حالت ثابت با استفاده از سبگنال الکترومایوگرام سطحی,کارشناسی ارشد,1392,مهدی ادریسی,حمیدرضا مراتب
طراحی و ساخت یک دستگاه قلب نگار مبتنی بر امپدانس و راکتانس,کارشناسی ارشد,1392,مهدی ادریسی,امین مهنام
تشخیص و تفکیک فرمان های حرکتی قشر مغز مربوط به حرکات دست، با استفاده از سیگنال های مغزی ,کارشناسی ارشد,1392,مهدی ادریسی,محمد رضا یزدچی,مجید محمدبیگی
کنترل دینامیکی و سینماتیکی ربات های صنعتی با دینا میک و سینماتیک‌های نامشخص به روش حذف اغتشاش فعال (ADRC),کارشناسی ارشد,1392,مهدی ادریسی
ارزیابی دز جذبی در عمق های مختلف بافت، در پرتو درمانی توسط LINAC با روش مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا کریمیان,مهدی ادریسی,شهرام منادی
کسب انرژی از بدن انسان برای تامین انرژی یک پروتز عصبی مبتنی یر راه رفتن,کارشناسی ارشد,1391,امین مهنام,مهدی ادریسی
شبیه‌سازی کامپیوتری سلول‌های پورکنژی مخچه برای بررسی اثر داروی ریلوزول در درمان بیماری آتاکسی,کارشناسی ارشد,1390,مهدی ادریسی,امین مهنام,مهیار جان‌احمدی
کارت اعتباری و سیستم پرداخت الکترونیکی (Credit cards and e-payment system),کارشناسی,1389,مهدی ادریسی,مریم اخوان خرازی
پذیرش تجارت الکترونیک,کارشناسی,1389,مهدی ادریسی,مریم اخوان خرازی
شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی MRI و موبایل و تاثیر آن بر روی بدن ,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی
طراحی وساخت اسیلوسکوپ دیجیتال با استفاده از میکرو کنترلر AVR,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی
بررسی روش های احراز هویت در سیستم های RFID و شبیه سازی پروتکل برای آنها,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,بهروز شاهقلی
اتوماسیون شرکت آرام کستر,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,احمد زائری
کارت هوشمند بر اساس سیستم اطلاعاتی در نظام سلامت,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,مریم اخوان خرازی
سیستم راهنمای شهری,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,بهروز شاهقلی
پیاده سازی نرم افزار NC ( تحت ویندوز و تحت شبکه وDatabase ),کارشناسی,1388,مهدی ادریسی
تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود رضایت مشتری,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,مریم اخوان خرازی
طزاحی و شبیه سازی استراتژی های مبتنی بر یادگیری K-Mean و MkNN برای پیشنهاد کالای دوم به مشتری در بازار الکترونیکی,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,فریا نصیری مفخم
ارسال و دریافت پروتکل MODBUS به صورت بی سیم با کمک AVR,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی
An efficient B2C Storefront decision support system in Iran,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی
پیاده سازی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روشهای هوشمند,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,بهروز شاهقلی
طراحی و شبیه سازی استراتژیهای فروش الکترونیکی مبتنی بر یادگیری k-mean و mkNNبه منظور جلب مشتری های جدید,کارشناسی,1388,مهدی ادریسی,فریا نصیری مفخم
مدیریت روابط با مشتری,کارشناسی,1387,مهدی ادریسی,مریم اخوان
استفاده از الگوریتم MKmean و MKnn در بازار الکترونیکی برای استراتژی های پیشنهاد دهی به مشتری,کارشناسی,1387,مهدی ادریسی,فریا نصیری مفخم
کاربرد امواج RF در مهندسی پزشکی,کارشناسی,1387,مهدی ادریسی
شبیه سازی Frame Relay over MPLS به کمک نرم افزار OPNET,کارشناسی,1387,مهدی ادریسی,بهروز شاهقلی
استفاده از الگوریتم های k-mean و mkNN برای استراتژیهای پیشنهاددهی در بازار الکترونیکی,کارشناسی,1387,مهدی ادریسی,فریا نصیری مفخم
استاندارد تجهیزات پزشکی در حوزه فرکانس رادیویی,کارشناسی,1386,مهدی ادریسی
طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچنگ ( مد Fly-Back),کارشناسی,1386,مهدی ادریسی
پیش بینی ‍‍ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای شیری بوسیله شبکه عصبی مصنوعی,کارشناسی ارشد,1386,محمد علی ادریس,مهدی ادریسی,حمید رضا رحمانی
فشرده سازی سیگنال ECG با استفاده از مالتی ویولت,کارشناسی,1386,مهدی ادریسی
بررسی مهندسی مجدد و نقش فناوری اطلاعات در آن و نقش مهندسی مجدد در ایران,کارشناسی,1386,مهدی ادریسی,مریم اخوان
طراحی آزمایشگاه مدارهای منطقی به کمک سیمولینک MATLAB,کارشناسی,1385,مهدی ادریسی
آزمایشگاه امواج قلبی,کارشناسی,1385,مهدی ادریسی
شناسایی سیستمهای غیر خطی با مدلهای پارامتریک به کمک جعبه ابزار system identification در نرم افزار MATLAB,کارشناسی,1385,مهدی ادریسی
بررسی چگونگی اثرات Bio-Magnetic Titanium Bracelets بر روی بدن,کارشناسی,1385,مهدی ادریسی
بررسی تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر بهبود شکستگی استخوان,کارشناسی,1385,مهدی ادریسی
ساخت دستگاه کنترل قطع و وصل وسایل از راه دور با استفاده از خط تلفن با امکانات منشی تلفن ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
کنترل بالینی دمای دقیق بدن بیمار از راه دور به صورت بیسیم ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
ژنراتور تولید کننده یون منفی ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
پردازش سیگنال قلب به کمک نرم افزارMATLAB ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
استریل با اشعه گاما ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
آشکارساز سیگنال خواب ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
نمایش دما و الکتروکاردیوگرام ,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
طراحی و ساخت سیستم خنک کننده هوشمند پوست,کارشناسی,1384,مهدی ادریسی
بررسی و ساخت دستگاه اندازه گیری قندخون ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
Nurse caller ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
کنترل از راه دور چارت اسنن ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
بی حسی الکتریکی دندان ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
اندازه گیری و کنترل رطوبت با میکروکنترلر 8951 ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
طراحی و ساخت کنترلر سرنگ پمپ ,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
گذشته، حال و آینده تله مدیسین,کارشناسی,1383,مهدی ادریسی
سیستم کنترل دمای انکوباتور ,کارشناسی,1382,مهدی ادریسی
طراحی و نمونه سازی چکالی سنج با استفاده از میکروکنترولر 8951 ,کارشناسی,1382,مهدی ادریسی
جستجو:
|
روش تدریس بر روی اینترنت: چگونگی ایجاد کلاس مجازی خلاق,ترجمه,انتشارات گلبن,1387,مهدی ادریسی
اصول آموزش کامپیوتر,ترجمه,دانشگاه شهرکرد,1371,مهدی ادریسی,محمد علی ادریس
جستجو:
|
دستگاه قلب نگار مبتنی بر امپدانس و راکتانس,دانشگاه اصفهان,1393,حسن یزدانیان,مهدی ادریسی,امین مهنام
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal