۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۱ خرداد
مهدي ادريسي
گروه آموزشی : مهندسي برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق-شبيه سازي سيستم ها,دانشگاه نيوساوت ولز,1379
M.Sc.,مهندسي برق - كنترل,دانشگاه نيوساوت ولز,1373
B.Sc.,مهندسي برق - كنترل,دانشگاه صنعتي اصفهان,1368
جستجو:
|
A Sophisticated Slide Mode Controller of Microgrid System Load Frequency Control Under False Data Injection Attack and Actuator Time Delay,,1403
محمد ابراهيم, مهدي ادريسي, Hassan Haes Alhelou, مهدي قلي پورشهركي, Amer Al-Hinai
Controller Design and Simulation High-Gain Nonlinear Observer for Three-Joint PUMA Robot Regards to Adaptive Fuzzy Sliding Mode Controller with Uncertainly Condition,,1402
مهسا مطائي, مهدي ادريسي, غضنفر شاهقليان
Designing a robust controller for a lower limb exoskeleton to treat an individual with crouch gait pattern in the presence of actuator saturation,,1401
مريم خمر, مهدي ادريسي, فرقاني سعيد
A Novel Frequency Regulation in Islanded Microgrid using Sliding Mode Control with Disturbance Observers considering Storages and EVs,,1401
محمد ابراهيم, مهدي ادريسي, مهدي قلي پورشهركي, Hassan Haes Alhelou
Human-exoskeleton control simulation, kinetic and kinematic modeling and parameters extraction,,1398
مريم خمر, مهدي ادريسي, محسن ظهيري
استفاده برخط از نرم افزارهاي بيومكانيكي و شبيه سازي در ارزيابي عملكرد ربات هاي توان بخشي: رويكرد شبيه سازي,,1398
مريم خمر, مهدي ادريسي, سعيد فرقاني
طراحي رويتگر غير خطي اغتشاش و كنترل كننده پسگام مرتبه كسري برپايه روش LQR براي ربات پوشيدني بازتواني,,1397
مريم خمر, مهدي ادريسي
Designing a backstepping sliding mode controller for an assistant human knee exoskeleton based on nonlinear disturbance observer,,1397
مريم خمر, مهدي ادريسي
بهينه سازي تطبيقي رديابي مسير ربات ماهر با استفاده از استراتژي كنترل ولتاژ,,1395
پيمان بهمني, مهدي ادريسي, سيد حميد موسويان
قلب نگاري امپدانسي روشي براي ارزيابي غيرتهاجمي حجم ضربه اي: يك مطالعه مقدماتي,,1394
حسن يزدانيان, امين مهنام, مهدي ادريسي, مرتضي آبدار اصفهاني
ارائه قانون هدايت ناوبري تناسبي جديد براي موشك زمين به هوا براساس فيلتر كالمن توسعه يافته,,1394
سيدحمزه موسي پور, مهدي ادريسي
Design and Implementation of a Portable Impedance Cardiograph System for Non-Invasive Stroke Volume Monitoring,Journal of Medical Signal and Sensors-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,1394
حسن يزدانيان, امين مهنام, مهدي ادريسي, مرتضي آبدار اصفهاني
STABILIZATION OF UNDERACTUATED MECHANICAL SYSTEMS WITH TIME-VARYING UNCERTAINTY USING ADAPTIVE FUZZY SLIDING MODE,,1393
محمدمهدي عظيمي, حميدرضا كوفي گر, مهدي ادريسي
قلب نگاري امپدانسي روشي غير تهاجمي براي ارزيابي متغيرهاي هموديناميك,,1393
حسن يزدانيان, امين مهنام, مهدي ادريسي, مرتضي آبدار اصفهاني
An Electromyographic-driven Musculoskeletal Torque Model using Neuro-Fuzzy System Identification: A Case Study,Journal of Medical Signal and Sensors-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,1393
زهره جعفري, مهدي ادريسي, حميدرضا مراتب
Computational insights into the neuroprotective action of riluzole on the 3-acetylpyridine-induced ataxia in rats,,1392
سميرا عباسي, مهدي ادريسي, امين مهنام, مهيار جان احمدي
برداشت انرژي از راه رفتن جهت تامين انرژي يك سيستم الكترونيكي با استفاده از مبدل پيزوالكتريك,,1392
مصطفي فخار, امين مهنام, مهدي ادريسي
بررسي اثر كانال BK در فركانس آتش كردن سلول پوركنژ مخچه با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري,,1391
سميرا عباسي, امين مهنام, مهدي ادريسي, مهيار جان احمدي
سيستم پشتيباني تصميم در تشخيص سندرم متابوليك با بهره گيري از راه كار داده كاوي,,1390
مهدي ادريسي, مژگان قاري پور, آزاده فاروقي, فاطمه جاوري, بهروز شاه قلي قهفرخي, امين قاري پور, نضال صراف زاگان
A new robust PID load frequency controller,,1387
امين خدابخشيان خوانساري, مهدي ادريسي
تعيين ظرفيت سيستم هاي مخابراتي چند ورودي-چند خروجي با خطاي يكنواخت كانال,,1387
محمد نوذري زرمهري, كمال شاه طالبي, مهدي ادريسي
Prediction Of Second Parity Milk Yield And Fat Percentage Of Dairy Cows Based On First Parity Information Using Neural Network System,,1386
پوريا حسين نيا, مهدي ادريسي, محمد علي نيلفروشان, محمد علي ادريس
Prediction of Second Parity Milk Performance of Dairy Cows from First Parity Information Using artificial Neural Network and Multiple Linear Regression Methods,,1386
محمد علي ادريس, محمد علي نيلفروشان, مهدي ادريسي, حميد رضا رحماني, پوريا حسين نيا
Simple methodology for electric and magnetic shielding effectiveness computation of enclosures for electromagnetic compatibility use,,1384
مهدي ادريسي, امين خدابخشيان خوانساري
An extension of modular decoupling methodology for EMC to enclosure with aperture and some contents,,1379
مهدي ادريسي, Chan W. K, Nafalski A
EMC methodology for numerical electric field computation inside enclosure with aperture,,1378
مهدي ادريسي, Chan, W.K
جستجو:
|
Modular Decomposing Methodology to Reduce the Computational Time for Electromagnetic Comptability Use (4317),The International Conference on Electrical Engineering 2005 (ICEE2005),1384/04/10 _ 1384/04/10,مهدي ادريسي
Computer aided modeling for electromagnetic compatibility (2057),Australian Universities Power Engineering Conference,1381/01/12 _ 1381/01/12,مهدي ادريسي, Noel Samaan
A methodology for numerical shielding effectiveness computation inside enclosure with aperture for electromagnetic compatibility (3525),Second international conference on information, communications & signal Processing (ICICS99),1378/03/11 _ 1378/03/11,مهدي ادريسي
EMC; standards, review and new modular decoupling methodology (4183),The Eighth Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE – MAY 2000,1379/02/12 _ 1379/02/12,مهدي ادريسي, Chan W. K
An extension of modular decoupling methodology for EMC to enclosure with aperture and some contents (4256),The first Japanese-Australian joint seminar,1378/12/11 _ 1378/12/11,مهدي ادريسي, Chan, W.K
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,مهدي ادريسي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,مهدي ادريسي
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,مهدي ادريسي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,مهدي ادريسي
Comparison of linear and non-linear method in prediction of second parity milk yield in dairy cattle based (2113),British Society of Animal Science Annual Conference,1387/01/13 _ 1387/01/13,پوريا حسين نيا( دانشجوي كارشناسي ارشد), مهدي ادريسي, محمدعلي ادريس, حميد رضا رحماني
(13569),,1388/02/22 _ 1388/02/22,محسن الياسي(دانشجو), كمال شاه طالبي, مهدي ادريسي
Contribution of BK Channels in the firing activity of Purkinje Cells (640),18th Iranian Conference on Biomedical Engineering,1390/09/23 _ 1390/09/23,سميرا عباسي, امين مهنام, مهدي ادريسي, مهيار جان احمدي
Absorbed dose evaluation of cancerous and healthy parts of brain during radiation therapy by LINAC using Monte Carlo method (2320),European Medical Physics and Engineering Conference (EMPEC2012),1391/07/27 _ 1391/07/27,سيد اميد هاشمي کروئي, عليرضا كريميان, مهدي ادريسي, شهرام منادي
(2395),first International Conference on Robotics and Mechatronics(ICRoM 2013),1391/11/25 _ 1391/11/25,مهدي عظيمي, مهدي ادريسي
(2396),first International Conference on Robotics and Mechatronics)ICROM 2013),1391/11/25 _ 1391/11/25,امير سالکي, مهدي ادريسي
(),,1392/02/17 _ 1392/02/17,امير سالکي, مهدي ادريسي
(),,1392/11/15 _ 1392/11/15,محمد تقي عباسي, حميدرضا كوفي گر, مهدي ادريسي
(6272),,1393/02/31 _ 1393/02/31,امير سالكي (دانشجو), حميدرضا كوفي گر, مهدي ادريسي
(),,1393/11/30 _ 1393/11/30,محمد تقي عباسي, مهدي ادريسي
(),,1393/11/30 _ 1393/11/30,محمد تقي عباسي, مهدي ادريسي
(8851),,1393/11/30 _ 1393/11/30,نفيسه اسدي نژاد, مهدي ادريسي
Optimal Drug Scheduling for Cancer Chemotherapy Using HBMO algorithm (3337),National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering,1394/03/09 _ 1394/03/09,جواد اسکندري, مهدي ادريسي, مهران عمادي انداني
(),,1394/03/09 _ 1394/03/09,شلير رحماني, مهدي ادريسي, پيمان معلم
(),,1394/02/22 _ 1394/02/22,سيد حميد موسويان, مهدي ادريسي, محسن اكراميان
Fuzzy Observer-Based Controller Synthesis Optimized by PSO Algorithm (3858),The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015,1394/02/24 _ 1394/02/24,کاظم زارع, سيد حميد موسويان, پيمان بهمني, مهدي ادريسي
(6324),,1394/02/22 _ 1394/02/22,محمد تقي عباسي, مهدي ادريسي, حميدرضا كوفي گر
Detection of Viruses on Android Phones Using Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (853),2016 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering,1395/02/24 _ 1395/02/24,اميد ادريس, نويد ادريس, امير رجبي, مهدي ادريسي
Design of an Optimized Saturated PD controller for a Quadrotor with one Severe Damaged Actuator Using PSO (858),2017 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE),1396/02/12 _ 1396/02/12,زهرا بيگي, مهدي ادريسي
(),,1398/02/12 _ 1398/02/12,محمد كريمقاسمي, بهزاد ميرزائيان دهكردي, مهدي ادريسي
Designing a Fractional Order Back-Stepping Controller Based on GPI Observer for a 3D Biped Robot (4083),The 7th International Conference on Robotics and Mechatronics,1398/08/29 _ 1398/08/29,منا رئوفي, مهدي ادريسي
(),,1399/07/30 _ 1399/07/30,مهسا ادريس, عباس همت, مهدي ادريسي
|
كاهش ضربان گشتاور در موتور-درايوهاي جريان مستقيم بدون جاروبك براي عملكرد در سرعت هاي بالاتر از سرعت نامي,دكتري,1403/03/26, ,مهدي ادريسي
كنترل تاب آور پيش بين مبتني بر روش تحريك-رويداد مقاوم براي سيستم هاي سايبر فيزيكي تحت حملات سايبري انكار سرويس,كارشناسي ارشد,1403/03/08, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده مدلغزشي پايانه اي براي سيستم هاي غيرخطي گسسته زمان با جبران اغتشاش,كارشناسي ارشد,1403/02/22, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده مدلغزشي پايانه اي براي سيستم هاي غيرخطي گسسته زمان با جبران اغتشاش,كارشناسي ارشد,1403/02/22, ,مهدي ادريسي
بررسي تحليلي و تجربي پايداري و بهبود شفافيت در سيستم هاي هپتيك در حضور تاخير,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,مهدي ادريسي
پرواز گروهي كوادراتورها در حمل مشترك بار آويزان مبتني بر كنترل مدل پيشبين غيرخطي جهت گذر از ميان موانع در حضور اغتشاش نامعين,كارشناسي ارشد,1402/11/07, ,مهدي ادريسي
بررسي ديناميك آشوب در سري زماني متغير انباشت سرمايه(رهيافتي از اكونو فيزيك),كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,مهدي ادريسي
ارزيابي خستگي ايمپلنت منتظم متصل شونده متخلخل جايگزين روش ورتبروپلاستي و كايفوپلاستي؛ برونتني و المان محدود,كارشناسي ارشد,1402/10/05, ,مهدي ادريسي
همكاري ميان انسان و روبات با در نظر گرفتن وضعيت كاربر,كارشناسي ارشد,1402/09/29, ,مهدي ادريسي
طراحي و پياده سازي كنترل چند ¬متغيره PID فازي براي ربات‌هاي مكانيكي,كارشناسي ارشد,1402/08/28, ,مهدي ادريسي
ساخت و كنترل ربات معدن در حضور تأخير زماني,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,مهدي ادريسي
كنترل مبتني بر رويتگر اختلال براي سيستم اينورتر منبع امپدانسي,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مهدي ادريسي
كنترل مبتني بر رويتگر اختلال براي سيستم اينورتر منبع امپدانسي,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مهدي ادريسي
كنترل ريزشبكه هوشمند در حالت جزيره¬اي براساس رويتگر توزيع¬شده,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مهدي ادريسي
كنترل ريزشبكه هوشمند در حالت جزيره¬اي براساس رويتگر توزيع¬شده,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,مهدي ادريسي
تقسيم نيروي ترمزي به بازيافتي و اصطكاكي با برداشت بيشينه انرژي در خودروهاي الكتريكي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مهدي ادريسي
مدل سازي و طراحي كنترل‌كنندة فازي براي ربات داراي تاخير زماني به روش تاكاكي سوگنو,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مهدي ادريسي
آناليز پايداري و گنترل سيستم هاي تاخيردار در حضور اغتشاش و نويز,دكتري,1401/10/26, ,مهدي ادريسي
توسعه فرآيند الكتروفنتون تقويت شده براي حذف فنل در فوتوراكتور جريان پيوسته با فوتو آند TiO2/Bi2WO6/C3N4@FTO و فوتو كاتد FE2O3@Graphite,دكتري,1401/08/24, ,مهدي ادريسي
كنترل امپدانس در همكاري ميان انسان و ربات با استفاده از تخمين قصد,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهدي ادريسي
طراحي و ساخت نانوهيبريد كامپوزيت دنداني خودتميزشونده بر پايه¬ي مونومرهاي بيسفنول / يورتان,كارشناسي ارشد,1401/06/22, ,مهدي ادريسي
طراحي و ساخت خلبان خودكار مولتي روتور با قابليت كنترل هوشمند,كارشناسي ارشد,1401/05/29, ,مهدي ادريسي
: طراحي خلبان خودكار هواپيماي بدون سرنشين در حضور نقص و خرابي عملگر با استفاده از روش كنترل پيش‌بين و شناسايي سيستم زيرفضاپايه,كارشناسي ارشد,1401/02/11, ,مهدي ادريسي
كنترل بهينه وضعيت ماهواره با وجود تأخير زماني,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده چند متغيره سيستم هاي نامعين به روش ناشي از داده,دكتري,1400/11/21, ,مهدي ادريسي
طراحي و تحليل مكانيكي بريس باربردار سه سطح مفصلي زانو,كارشناسي ارشد,1400/09/27, ,مهدي ادريسي
بهبود دقت موقعيت يابي در ربات بازرسي خط لوله (پيگ) با استفاده از فيلترهاي دو مرحله اي,كارشناسي ارشد,1400/09/02, ,مهدي ادريسي
كنترل هوشمند سرعت موتور هاي جريان مستقيم بدون جاروبك,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,مهدي ادريسي
استخراج فوكوييدان از جلبك سارگاسوم با روش تسهيل شده با كمك امواج فراصوت و افزايش خاصيت آنتي اكسيداني آن با كاهش وزن مولكولي و فسفوريليشن.,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,مهدي ادريسي
كنترل پيش بين مقاوم براي مبدل هاي منبع امپدانسي مورد استفاده در سيستم هاي انرژي,كارشناسي ارشد,1400/05/24, ,مهدي ادريسي
مدل‌سازي سيستم ‌سوپرهيتر نيروگاه سيكل¬تركيبي اصفهان 2 و امكان‌سنجي بهبود حلقه كنترل دماي آن,كارشناسي ارشد,1399/12/25, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده ي بهينه ي غيرخطي SDREبراي يك كوادروتور با در نظر گرفتناغتشاشات خارجي,كارشناسي ارشد,1399/12/24, ,مهدي ادريسي
ساخت و طراحي كنترل كننده غيرخطي مبتني برخاصيت اتلاف براي ربات پوشيدني( نيم تنه),كارشناسي ارشد,1399/08/19, ,مهدي ادريسي
طراحي يك STATCOM هوشمند با ويژگي ها و عملكرد بهبود يافته,كارشناسي ارشد,1398/09/24, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر اغتشاش براي سيستم هاي شناور زيرسطحي,كارشناسي ارشد,1398/09/13, ,مهدي ادريسي
طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده‌ هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي,كارشناسي ارشد,1398/06/27, ,مهدي ادريسي
كنترل وشبيه سازي يك ميكروگريد مد جزيره اي بر اساس كنترل كننده هاي مرتبه كسري,كارشناسي ارشد,1398/04/26, ,مهدي ادريسي
پايداري سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه و كاربرد آن در سيستم پاندول معكوس,كارشناسي ارشد,1398/03/11, ,مهدي ادريسي
مدلسازي كسري و طراحي يك كنترل كننده براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر,كارشناسي ارشد,1398/03/11, ,مهدي ادريسي
مدل سازي و كنترل ربات هاي پوشيدني به عنوان ابزار كمكي راه رفتن انسان,دكتري,1397/10/19, ,مهدي ادريسي
طراحي رويتگر اغتشاش مبتني بر روش فازي براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,مهدي ادريسي
كنترل ديناميكي و سينماتيكي ربات هاي صنعتي با ديناميك و سينماتيك هاي نامشخص به روش حذف اغتشاش فعال ADRC,كارشناسي ارشد,1392/07/20, ,مهدي ادريسي
پروژه تحقيق 1,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
پروژه تحقيق 1,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
پروژه تحقيق 1,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترلر براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر با بكارگيري رويتگر حالت توسعه يافتهESO,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
بهينه سازي زمان و توان موتور در طراحي مسير در ربات ماهر,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترلر فازي تطبيقي براي ربات كنترل شونده توسط موبايل,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
حذف نوبر تصاوير ام آر آي با آستانه گذاري در تبديل ويولت,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
شناسايي و تفكيك عيب و كنترل يك سيستم معيوب,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
مدل سازي و كنترل رشد تومور در شيمي درماني سرطان,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي يك سيستم كنترل تحمل پذير خطا براي كوادروتور با از دست دادن كامل يك پيشران,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترلر براي ربات دو پا در فضاي سه بعدي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
بررسي پايداري دسته‌اي از سيستم‌هاي به‌هم متصل با درنظر گرفتن تاخير زماني با استفاده از خاصيت اتلاف,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
كنترل مشاركتي ربات¬هاي پوشيدني بازتواني بر مبناي عامل ها,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي كنترل كننده PID چند ورودي چند خروجي به كمك روش LMI براي يك كوادكوپتر,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
طراحي يك كنترل كننده تناسبي-انتگرالي-مشتقي مبتني بر يادگيري تقويتي براي يك نمونه ربات پوشيدني,كارشناسي ارشد,, ,مهدي ادريسي
راه اندازي ربات منتور آزمايشگاه كنترل ديجيتال,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
پروژه,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
راه اندازي پاندول ازمايشگاه كنترل ديجيتال,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
راه اندازي پاندول معكوس با استفاده از پي ال سي 1200,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كنترل پاندول معكوس آزمايشكاه كنترل ديجيتال با پي ال سي 1200,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كنترل پاندول معكوس با plc,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
پروژه تئوري كارشناسي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كارآموزي,كارشناسي,, ,مهدي ادريسي
كنترل سيستم هاي غيرخطي مرتبه كسري نا معين به فرم فيدبك اكيدمبتني بر رويتگر اغتشاش مرتبه كسري,دكتري,, ,مهدي ادريسي
پايدارسازي و برنامه‌ريزي دسترسي براي سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه با وجود عدم قطعيت مدل,دكتري,, ,مهدي ادريسي
كنترل مشاركتي قطارها در خطوط متروي شهري بر پايه سيستم هاي چند عاملي به منظور كاهش مصرف انرژي خالص,دكتري,, ,مهدي ادريسي
كنترل فركانس مبتني بر رويت گر براي سيستم هاي هايبرد ايزوله و با در نظر گرفتن حملات سايبري,دكتري,, ,مهدي ادريسي
كنترل تاب آور ريزشبكه متصل به شبكه در حضور حملات سايبري با كمك روش هاي دفاع ديناميكي,دكتري,, ,مهدي ادريسي
طراحي و ساخت ربات پوشيدني پايين تنه با قابليت رانش معكوس و استفاده از استراتژي شكل دهي انرژي,دكتري,, ,مهدي ادريسي
ارزيابي دز جذبي در عمق هاي مختلف بافت، در پرتو درماني توسط LINAC با روش مونت کارلو و مقايسه با داده هاي تجربي,,, ,مهدي ادريسي
جستجو:
|
روش تدريس بر روي اينترنت: چگونگي ايجاد كلاس مجازي خلاق,انتشارات گلبن,1387,مهدي ادريسي
اصول آموزش كامپيوتر,دانشگاه شهرکرد,1371,مهدي ادريسي, محمد علي ادريس
جستجو:
|
جستجو:
|
روبات پوشيدني توانبخشي و قابل حمل زانو,1399/05/16
دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس,1399/05/16
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
110 سمينار
185 روشهاي عددي در مهندسي برق 1401/10/22 پنج شنبه 08:00-11:00
185 روشهاي عددي در مهندسي برق 1401/10/22 پنج شنبه 08:00-11:00
438 مدارهاي منطقي و سيستمهاي ديجيتال 1401/10/20 سه شنبه 08:00-11:00
466 سيستمهاي كنترل ديجيتال 1401/10/17 شنبه 14:00-17:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal