۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
حمیدرضا کوفیگر
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1383-1388
جستجو:
|
مدل سازی و طراحی کنترل کننده مقاوم ∞H برای سیستم فتوولتائیک در حضور اغتشاشات خارجی,بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد تقی عباسی,مهدی ادریسی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
A Sensitivity-based Adaptive Sliding Mode Control for Perturbed Autonomous Underwater Vehicles,3rd International Conference on Robotics & Mechatronics,بین المللی,سخنرانی,1394,مهناز ابوالوفایی,حمیدرضا کوفیگر,مریم ملک زاده | Detail
کنترل مقاوم تطبیقی با سطح لغزش کسری برای مبدلهای چندفاز مورد استفاده در سیستمهای فتوولتائیک,چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1394,ذبیح الله فرامرزی,حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مقاوم ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک در حضور اختلالات,چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1394,مرجان فقیه,حمیدرضا کوفیگر,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
شناسایی وفقی پارامتر های سیستم و کنترل عمق و سمت AUV توسط الگوریتم های هوشمند,بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,حمید موسویان (دانشجوی ارشد),حمیدرضا کوفیگر,محسن اکرامیان | جزئیات
طراحی کنترل کننده با سطح لغزشی P و PI - فازی - تطبیقی برای TRMS با خطی سازی فازی,بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک,بین المللی,سخنرانی,1393,کاظم زارع (دانشجوی ارشد),حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی با استفاده از روش گرادیان منفی به منظور هدایت موشکهای تحت فرمان خط دید,بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران,بین المللی,پوستر,1393,اسماعیل صادقی نسب (دانشجوی ارشد),حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی | جزئیات
کنترل عمق زیردریایی های خودکار (AUV) به روش حذف اغتشاش فعال(ADRC),بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1393,امیر سالکی (دانشجو),حمیدرضا کوفیگر,مهدی ادریسی | جزئیات
OPTIMAL ROBUST ADAPTIVE PID CONTROL DESIGN FOR AIRCRAFT WITH UNKNOWN SYSTEM PARAMETERS AND DISTURBANCES,1st International and 3rd National Conference of Iranian Aerospace Propulsion Association,بین المللی,سخنرانی,1393,Seyed Hamidreza Tabatabaei,حمیدرضا کوفیگر,Seyed Ahmad Tabatabaei | Detail
طراحی کنترل کننده بهینه تطبیقی برای سیستم کنترل موشک در حالت ناشناخته بودن کامل دینامیک سیستم,اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,سید حمیدرضا طباطبائی,سید احمد طباطبائی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی کنترل کننده مد لغزشی-فازی برای دسته ای از سیستمهای کم عملگر و کاربرد آن در روباتیک,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1392,محمدمهدی عظیمی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
بهبود پایداری گذاری سیستم های قدرت AC/DC از طریق اعمال کنترل بهینه به خط HVDC,اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران,ملی,سخنرانی,1392, سعید محمدخانی,شاهرخ شجاعیان,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی یک کنترل کننده غیرخطی برای مبدل اصلاح کننده ضریب توان ایزوله با هدف محدود سازی ولتاژ خازن ذخیره ساز,همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی,ملی,سخنرانی,1392,امیر آرش نیا,سید محمد مدنی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری، برای تثبیت ولتاژ مبدل های افزاینده,همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی,ملی,پوستر,1392,طیب زائری,حمیدرضا کوفیگر,جعفر سلطانی | جزئیات
طراحی کنترل‌کننده فازی برای سیستم تعلیق خودرو ,همایش ملی مهندسی مکانیک,ملی,پوستر,1392,سید حمیدرضا طباطبائی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل تطبیقی سیستم تعلیق برای مدل یک دوم خودرو,کنفرانس ملی مهندسی مکانیک,ملی,پوستر,1392,سید حمیدرضا طباطبائی (دانشجوی ارشد),حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور القایی سه فاز بر پایه مد لغزشی مرتبه اول,پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,سیدمحمد سیدعطار,جعفر سلطانی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی یک کنترل کننده پیشخور برای کنترل ولتاژ و فرکانس ریز شبکه جدا از شبکه,پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,امین حیدری,حمیدرضا کوفیگر,جعفر سلطانی | جزئیات
ارائه روشی جدید برای کنترل ولتاژ/فرکانس منابع انرژی تجدیدپذیر,سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1392,امین حیدری,حمیدرضا کوفیگر,جعفر سلطانی | جزئیات
بهبود عملکرد مبدل اصلاح کننده ضریب توان با تغییر سطح لغزش در کنترل کننده غیر خطی,دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1392,امیر آرش نیا,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور القایی سه فاز بر پایه مد لغزشی مرتبه دوم,دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1392,محمد رضا سید عطار,جعفر سلطانی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی برای کنترل رفتار آشوبناک موتور سنکرون مغناطیس دائم,دومین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1392,سجاد عطریان,حمیدرضا کوفیگر,مسعود عموهادی | جزئیات
Dynamic Control of the Islanded Micro grids by an Advanced Feed-Forward Strategy,کنفرانس شبکه های هوشمند92,ملی,پوستر,1392,امین حیدری,حمیدرضا کوفیگر,جعفر سلطانی | Detail
Improving Power Factor Correction by changing Sliding surface of SM controller,5th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference, IEEE,بین المللی,پوستر,1392,امیر آرش نیا,سید محمد مدنی,حمیدرضا کوفیگر,امیر شرف الدین | Detail
الگوریتم جامع بهینه سازیِ مسیر حرکت ربات در حضور موانع بر مبنای الگوریتم ژنتیک,دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,پوستر,1392,امیر سالکی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل تطبیقی فازی برای سیستم چند متغیره آشوبی دافینگ با وجود عدم قطعیتهای مدل و اغتشاش خارجی,دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1392,محمد تقی عباسی,حمیدرضا کوفیگر,مهدی ادریسی | جزئیات
بهبود پایداری کنترل عمق شناورهای زیردریایی خودگردان با به کارگیری روش منطق فازی و الگورینمهای تکاملی در حضور اختلالات ناگهانی ,دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1392,حمید موسویان,حمیدرضا کوفیگر,کاظم زارع | جزئیات
آموزش شبکه ی عصبی حالت انعکاسی به کمک الگوریتم جستجوی هماهنگ,دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1392,جواد سعادت,پیمان معلم,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
بهبود عملکرد مبدلهای dc-dc چند فاز به روش کنترل مد لغزشی تطبیقی برای کاربرد در پیل سوختی,سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1392,ذبیح الله فرامرزی (دانشگاه اصفهان),حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر رویتگر مدلغزشی جهت همزمانسازی سیستمهای آشوبناک یکپارچه,دومین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1392,سارا چهری,حمیدرضا کوفیگر,محسن اکرامیان | جزئیات
ROBUST ADAPTIVE PID CONTROL DESIGN FOR MIMO SYSTEMS WITH UNKNOWN SYSTEM PARAMETERS AND UNKNOWN DISTURBANCES ,کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران,ملی,پوستر,1392,سید حمیدرضا طباطبائی,حمیدرضا کوفیگر | Detail
شبیه سازی دینامیکی حالت ماندگار و گذرای ریز شبکه های بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دو تحریکه (DFIG) با استفاده از MATLAB,اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی,ملی,پوستر,1392,امین حیدری,حمیدرضا کوفیگر,محمد صادق کرمی زاده | جزئیات
طراحی کنترل کننده Optimal Fuzzy PID برای سیستم تعلیق خودرو,کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران,ملی,پوستر,1392,سیدحمیدرضا طباطبائی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
ADAPTIVE MOTION CONTROL OF UNDERWATER VEHICLES SUBJECTED TO TIME-VARYING HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS AND ENVIRONMENTAL DISTURBANCES,25th IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1391,حمیدرضا کوفیگر | Detail
Adaptive Control of Underwater Vehicles with Unknown Model Parameters and Unstructured Uncertainties,SICE Annual Conference 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,حمیدرضا کوفیگر | Detail
بهبود میرایی نوسانات یک سیستم قدرت تک ماشینه با کنترل هماهنگ SVC و تحریک ژنراتور بر پایه روش کنترل بهینه خطی LOC,چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1391,ایمان صدیفی,نویدرضا ابجدی,حمیدرضا کوفیگر,شاهرخ شجاعیان | جزئیات
تشخیص مقاوم خرابی محرک در یک هواپیمای درجه ی هفت بر مبنای طراحی رویتگر وفقی,کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات,ملی,سخنرانی,1391,آمنه سلمانی رضازاده,حمیدرضا کوفیگر,سعید حسین نیا | جزئیات
مقایسه کارایی STATCOM و SSSC کنترل شده به روش بهینه‌سازی خطی (LOC) با سیگنال پایدار ساز تحریک ، در بهبود پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت تک ماشینه دارای بار امپدانس ثابت ,کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات,ملی,سخنرانی,1391,ایمان صدیفی,نویدرضا ابجدی,حمیدرضا کوفیگر,شاهرخ شجاعیان | جزئیات
تشخیص مقاوم خرابی در محرکهای هیدرولیکی بر مبنای رویتگر غیرخطی,اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1391,آمنه سلمانی رضازاده,حمیدرضا کوفیگر,سعید حسین نیا | جزئیات
بهبود عملکرد مبدلهای الکترونیک قدرت dc-dc با استفاده از کنترل کننده های مرتبه کسری,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,طیب زائری,حمیدرضا کوفیگر,جعفر سلطانی | جزئیات
مقایسه همزمانسازی سیستم های آشوبناک یکپارچه با استفاده از فیدبک حالت خطی و فیدبک غیرخطی,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,سارا چهری,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
بهبود همزمانسازی آشوب در سیستمهای لورنز، لو و چن با استفاده از کنترل مد لغزشی,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,سارا چهری,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
بهبود عملکرد دائمی و گذرا در مبدل فوروارد با استفاده از کنترل مد لغزشی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO),کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,امیر آرش نیا,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
افزایش بازده در سیستم های فتوولتائیک با طراحی یک سیستم هوشمند ردیابی نقطه بیشینه توان در شرایط تایش متغیر,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,حمیدرضا صادقی,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های فتوولتائیک با بهره گیری از کنترل کننده منطق فازی,دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,پوستر,1391,حمیدرضا صادقی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
Model Predictive Control for a Two Wheeled Self Balancing Robot ,International Conference on Robotics and Mechatronics,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد مهدی عظیمی ,حمیدرضا کوفیگر | Detail
بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت چند ماشینه AC/DC با اعمال کنترل بر فلوی توان خط HVDC,کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی,بین المللی,سخنرانی,1391,سعید محمدخانی,شاهرخ شجاعیان,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی الگوریتم دنبال کردن نقطه بیشینه توان در سلول های خورشیدی با کنترل مد لغزشی,کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر,ملی,سخنرانی,1391,محمد علی تنهایی,حمیدرضا کوفیگر,محمد مهدی رضایی | جزئیات
بهبود عملکرد و افزایش راندمان در سلولهای خورشیدی با طراحی کنترل کننده فازی تعقیب نقطه بیشینه توان,یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران,ملی,سخنرانی,1391,حمیدرضا صادقی,حمیدرضا کوفیگر,سید محمد مدنی | جزئیات
طراحی یک الگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهای زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی,نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران,ملی,سخنرانی,1390,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل مبتنی بر تخمینگر برای فرایندهای نورد با طراحی رویتگرهای حالت کاهش مرتبه یافته ,نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران,ملی,سخنرانی,1390,سید شهاب عاملیان,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
کنترل مقاوم رفتار آشوبناک ژیروسکوپهای غیرخطی با وجود عدم قطعیتهای مدل و اغتشاشات خارجی,اولین کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستمهای پیچیده,ملی,سخنرانی,1390,حمیدرضا کوفیگر,سید شهاب عاملیان | جزئیات
Thickness and Tension Control in Rolling Mills Using Reduced Order Observers,4th National Conference of Mechanical Engineering,ملی,سخنرانی,1390,S. Amelian,حمیدرضا کوفیگر | Detail
طراحی یک الگوریتم تطبیقی برای بهینه سازی سیستم ردیاب خورشیدی و مقایسه عملکرد آن با الگوریتم تپه نوردی,دومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمدمهدی عظیمی,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
طراحی یک تخمینگر حالت با مرتبه کاهش یافته برای کنترل لوپرهای موجود در نواحی نورد گرم کارخانجات فولاد سازی,سومین همایش ملی مهندسی مکانیک,ملی,سخنرانی,1389,محمد علی اشرف,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
تحلیل پدیده آشوب در پاسخ دینامیکی ژیروسکوپهای غیرخطی با میرایی مرتبه سوم,سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک,ملی,سخنرانی,1389,سید شهاب عاملیان,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
آنالیز سیگنالهای صوتی جهت عیب یابی و تشخیص خطا در ترانسفورماتورهای قدرت,کنفرانس ملی مهندسی برق,ملی,سخنرانی,1389,محمدعلی اشرف,حمیدرضا کوفیگر | جزئیات
A simple adaptive tracking control for nonlinear Chua’s circuit,IEEE International Conference on Robotics, Vision, Information and Signal Processing,بین المللی,سخنرانی,1386,حمیدرضا کوفیگر,Saeed Hossinnia,Sheikholeslam | Detail
Adaptive stabilizing control for uncertain nonlinear circuit systems,” IEEE International Conference on Power systems,بین المللی,سخنرانی,1386,حمیدرضا کوفیگر,Saeed Hossinnia,Farid Sheikholeslam | Detail
Improving transient response of model reference neuro-controller via constrained optimization,IEEE International Symposium on Industrial Electronics,بین المللی,سخنرانی,1386,حمیدرضا کوفیگر, Ahmadzadeh,JavadAskari | Detail
LQR method for active vibration control of flexible beam using piezoelectric materials,International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering,بین المللی,سخنرانی,1386,Shahab Amelian,حمیدرضا کوفیگر,Farhad Kiani | Detail
Robust optimal performance in model reference controller by solving a constrained optimization problem,15th Iranian Conference on Electrical Engineering,ملی,سخنرانی,1386,حمیدرضا کوفیگر,Mohammad R. Ahmadzadeh | Detail
Robust adaptive tracking using mixed nornalized/unnornalized estimation errors,IEEE International Conference on Information, Decision and Control,بین المللی,سخنرانی,1385,حمیدرضا کوفیگر,Javad Askari | Detail
کنترل مقاوم ضخامت و کشش در نورد سرد ورقهای فولادی,جهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی ) مهندسی مکانیک,بین المللی,سخنرانی,1385,حمیدرضا کوفیگر,سعید حسین نیا,فرید شیخ الاسلام | جزئیات
طراحی کنترل کننده ضخامت ورق فولادی در خط تاندم نورد سرد چند قفسه ای,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1384,حمیدرضا کوفیگر,فرید شیخ الاسلام,سعید حسین نیا | جزئیات
جستجو:
|
کنترل تطبیقی حرکت رباتهای زیر آبی خودگردان مبتنی بر تحلیل حساسیت,کارشناسی ارشد,1394,حمیدرضا کوفیگر,مریم ملک زاده
کنترل سریع وضعیت هلیکوپتر چهار روتوره,کارشناسی ارشد,1394,محمد عطائی,حمیدرضا کوفیگر
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مبتنی بر مد لغزشی جهت ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک با وجود اختلالات خارجی,کارشناسی ارشد,1394,حمیدرضا کوفیگر,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی کنترل کننده پیش بینی مقاوم برای یک پرنده بدون سرنشین,کارشناسی ارشد,1394,حمیدرضا کوفیگر
کنترل غیرخطی سیستمهای دو ورودی- دو خروجی (TITO)و کاربرد آن در کنترل زاویه سمت و ارتفاع هلی کوپتر,کارشناسی ارشد,1393,حمیدرضا کوفیگر
طراحی کنترل‌کننده تطبیقی هوشمند برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی نامعین مقید,کارشناسی ارشد,1393,حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی
مدل‌سازی و کنترل AUV مبتنی بر روش‌های هوشمند و الگوریتم‌های وفقی,کارشناسی ارشد,1393,حمیدرضا کوفیگر,محسن اکرامیان
کنترل غیرخطی دسته ای از سیستم های کم عملگر نامعین و کاربرد آن در روباتیک,کارشناسی ارشد,1392,حمیدرضا کوفیگر
طراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم حرکت موشک تحت فرمان خط-دید با وجود عدم قطعیتهای مدل,کارشناسی ارشد,1392,حمیدرضا کوفیگر,محمد عطائی
کنترل مقارم تطبیقی مبدل های dc-dc چند فازه,کارشناسی ارشد,1392,حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند
بهینه سازی مخزن در شبکه عصبی حالت انعکاسی,کارشناسی ارشد,1392,پیمان معلم,حمیدرضا کوفیگر
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
SICE International Scholarship),The Society of Instrument and Control Engineers,Akita University, Japan,1391
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal