۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
مريم همايون فال فيني
گروه آموزشی : مهندسي شيمي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي شيمي-نانوفناوري,دانشگاه تهران,1393
M.Sc.,مهندسي شيمي- بيوتكنولوژي,دانشگاه كاشان,1387
B.Sc.,مهندسي شيمي,دانشگاه صنعتي اميركبير,1385
جستجو:
|
Dual stimuli pH-responsive nanofiltration membranes with tunable permeability and selectivity during separation of antitumor drug doxorubicin,,1402
مريم حاج حيدري, مريم همايون فال فيني
Synergistic effects of ZIF-8 and ZIF-67 in bilayer membranes on separation tuning of pH- sensitive antitumor drug,,1402
مريم صادقپور, مريم همايون فال فيني, داور فاطمه
Breaking down process barriers: ZnSe/CdSe composite catalysts drive enhanced catalytic properties and modified membrane structures for removing humic acid from aqueous environments,,1402
مينا مرتضوي پناه, مريم همايون فال فيني, Fatemeh Davar
Achieving high separation of cephalexin in a photocatalytic membrane reactor: What is the best method for embedding catalyst within the polysulfone membrane structure?,,1401
محمدامين صف لشكر, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
Strategies to modify the structure of thin-film composite membranes for advanced separation of metronidazole antibiotic from wastewater,,1400
زهره ذبيحي ريزي, مريم همايون فال فيني
Effect of lemon juice on microstructure, phase changes, and magnetic performance of CoFe2O4 nanoparticles and their use on release of anti-cancer drugs,,1400
عاطفه چراغي, فاطمه داور, مريم همايون فال فيني, اكبر حجتي نجف آبادي
Sodium alginate coating: A strategy to fabricate a membrane surface resistant against sodium alginate fouling,,1400
فاطمه سخندان, مريم همايون فال فيني, مريم حاج حيدري
Membrane pH responsibility as a remote control for pore size arrangement and surface charge adjustment in order to efficient separation of doxorubicin antitumor drug,,1400
حميده اميرخاني, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
Where is the best site for loading nanoparticles in a membrane? To achieve a high flux and cephalexin separation simultaneously,,1399
رضوان كريمي, مريم همايون فال فيني, Fatemeh Davar
The supplement role of iron oxide and zirconium oxide nanoparticles as an advanced composite compound for enhancing the efficiency of thin?film nanocomposite membranes,,1399
رضوان كريمي, مريم همايون فال فيني
Application of zinc oxide and sodium alginate for biofouling mitigation in a membrane bioreactor treating urban wastewater,,1399
فاطمه سخندان, مريم همايون فال فيني, Fatemeh Davar
Employing magnetism of Fe 3 O 4 and hydrophilicity of ZrO 2 to mitigate biofouling in magnetic MBR by Fe 3 O 4 -coated ZrO 2,,1399
امين نورمحمدي, مريم همايون فال فيني, محمدرضا مهرنيا, فاطمه داور
Engineering arrangement of nanoparticles within nanocomposite membranes matrix: a suggested way to enhance water flux,,1399
كمال الدين منصف, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
Application of UV irradiation enhanced by CuS photosensitive nanoparticles to mitigate polysulfone membrane fouling,,1398
زهره ذبيحي, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
Zeolitic imidazolate framework membranes for gas and water purification,,1398
مرضيه السادات ميرقاسمي, مريم همايون فال فيني, ماشالله رضاکاظمي
Al2O3/poly acrylonitrile nanocomposite membrane: from engineering design of pores to efficient biological macromolecules separation,,1397
سعيد قشلاقي, محمدرضا مهرنيا, مريم همايون فال فيني, محمد مهدي منتظر رحمتي
Coating carboxylic and sulfate functional groups on ZrO2 nanoparticles: Antifouling enhancement of nanocomposite membranes during water treatment,,1397
کمال الدين منصف, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
بهبود خواص ساختاري غشاهاي نانوكامپوزيتي با هدف تقويت جداسازي رنگينه از فاضلاب نساجي,,1397
كمال الدين منصف, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور
Degradation of diphenhydramine by the photocatalysts of ZnO/Fe2O3 and TiO2/Fe2O3 based on clinoptilolite: Structural and operational comparison,,1396
نيلا داوري, مهرداد فرهاديان اصفهاني, عليرضا سليماني نظر, مريم همايون فال فيني
Synergistic effect of concurrent presence of zirconium oxide and iron oxide in the form of core-shell nanoparticles on the performance of Fe3O4@ZrO2 /PAN nanocomposite membrane,,1396
امين نورمحمدي, مريم همايون فال فيني, محمدرضا مهرنيا, فاطمه داور
Assessment of operating parameters for photocatalytic degradation of a textile dye by Fe2O3/TiO2/clinoptilolite nanocatalyst using Taguchi experimental design,,1395
آرسو اريمي, مهرداد فرهاديان اصفهاني, عليرضا سليماني نظر, مريم همايون فال فيني
Fouling mitigation behavior of magnetic responsive nanocomposite membranes in a magnetic membrane bioreactor,,1395
محمدرضا مهرنيا, مريم همايون فال فيني
Fabrication of polysulfone/zinc oxide nanocomposite membrane: Investigation of pore forming agent on fouling behavior,,1395
شيما جاودانه, محمدرضا مهرنيا, مريم همايون فال فيني
Sulfonation and mixing with TiO2 nanoparticles as two simultaneous solutions for reducing fouling of polysulfone loose nanofiltration membrane,,1395
Ahmad akbari, مريم همايون فال فيني
Engineering design of a biofilm formed on a pHsensitive ZnO/PSf nanocomposite membrane with antibacterial properties,,1395
شيما جاودانه, محمدرضا مهرنيا, مريم همايون فال فيني
Role of Organic Acids in Flux Enhancement of Polyamide Nanofiltration Membranes,,1395
Ahmad Akbari, Nafiseh Ostadmoradi, Sayed Majid Mojallali Rostami, مريم همايون فال فيني
تخريب داروي مترونيدازول از آب هاي آلوده از طريق نانوفوتوكاتاليست تيتانيوم اكسيد / آهن اكسيد بر پايه زئوليت كلينوپتيلولايت,,1395
نيلا داوري, مهرداد فرهاديان اصفهاني, عليرضا سليماني نظر, مريم همايون فال فيني
Fabrication of magnetic nanocomposite membrane for separation of organic contaminant from water,,1394
مريم همايون فال فيني
What is the concentration threshold of nanoparticles within the membrane structure? A case study of Al2O3/PSf nanocomposite membrane,,1394
Mohammad Reza Mehrnia, Yasaman Mohades Mojtahedi, مريم همايون فال فيني
Novel sulfonated polyamide thin-film composite nanofiltration membranes with improved water flux and anti-fouling properties,,1394
Ahmad Akbari, Esmat Aliyarizadeh, Sayed Majid Mojallali Rostami, مريم همايون فال فيني
Amoxicillin separation from pharmaceutical solition by pH sensitive nanofiltration membranes,,1393
مريم همايون فال فيني
Fabrication of Alumina/Polysulfone nanocomposite membranes with biofouling mitigation approach in membrane bioreactors,,1393
مريم همايون فال فيني
comparison between blending and surface deposition methods for the preparation of iron oxide/polysulfone nanocomposite membranes,,1393
مريم همايون فال فيني
Effect of nanoparticle impregnation route on structure and liquid filtration performance of polymeric membranes: A comprehensive review,,1392
مريم همايون فال فيني
Fabrication of Al2O3/PSf nanocomposite membranes: efficiency comparison of coating and blending methods in modification of filtration performance,,1392
مريم همايون فال فيني
Amoxicillin separation from pharmaceutical wastewater by high permeability polysulfone nanofiltration membrane,,1392
مريم همايون فال فيني
Preparation of polysulfone nanofiltration membranes by UV-assisted grafting,,1389
مريم همايون فال فيني
Fabrication of New Photografted Charged Thin Film Composite (TFC) Nanofiltration Membrane Applied to Waste Water Treatment: Effect of Filtration Parameters on the Rejection of Salts and Dye,,1389
مريم همايون فال فيني
PREPARATION OF POLYSULFONE NANO-STRUCTURED MEMBRANE FOR SULPHATE IONS REMOVAL FROM WATER,,1389
مريم همايون فال فيني
Synthesis and characterization of composite polysulfone membranes for desalination in nanofiltration technique,,1388
مريم همايون فال فيني
Effect of solution chemistry and operating conditions,,1388
مريم همايون فال فيني
Modification and characterization of prepared polysulfoneultrafiltration membranes via photografted polymerization: Effect of different additives,,1388
مريم همايون فال فيني
Fabrication of nanofiltration membrane from Polysulfone ultrafiltration membrane via photo polymerization,International Journal of Nanoscience and Nanotechnology-بين المللي نانو علم و فناوري-انجمن نانو فناوري ايران,1388
مريم همايون فال فيني
جستجو:
|
Effect of graft condition on the formation of nano porous membrane by UV-assisted graft polymerization of Acrylic Acid (1087),2nd Iran-India Joint Conference on Nanotechnology (IIJCN-2009) Iranian Nanotechnology Initiative,1388/02/17 _ 1388/02/17,مريم همايون فال فيني
Preparation and characterization of polysulfone Nano Structure membranes via photografted polymerization (1048),2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology,1387/08/07 _ 1387/08/07,مريم همايون فال فيني
Modification and characterization of prepared polysulfone ultrafiltration membranes via photografted polymerization: Effect of different additives (2187),Conference on Membranes in Drinking Water Production and Wastewater Treatment,1387/07/29 _ 1387/07/29,مريم همايون فال فيني
Control of Polysulfone Ultrafiltration Membrane haracteristics by Changing Molecular Weight of additives and UV Irradiation Parameters (3743),The 12th Iranian National Chemical Engineering Congress,1387/08/01 _ 1387/08/01,مريم همايون فال فيني
Treatment of acid dyes textile effluents by Modified ultrafiltration membranes (2771),International conference of applied research in textile CIRAT-3,1387/08/23 _ 1387/08/23,مريم همايون فال فيني
Preparation of Polysulfonenano-structured membrane for removal metal ions from water (2376),First International Conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse,1388/08/19 _ 1388/08/19,مريم همايون فال فيني
Coating modification of polysulfone ultrafiltration membranes forseparation of water from W/O emulsions (3596),Small Water and Wastewater Systems& 4th Conference on Decentralized Water and Wastewater InternationalNetwork,1390/01/29 _ 1390/01/29,مريم همايون فال فيني
Fabrication of Nano-structured Polysulfone Membranes for Application in Amoxicillin Recovery from Pharmaceutical Wastewater (1633),6th IWA specialist conference on membrane technology for water and wastewater treatment,1390/07/12 _ 1390/07/12,مريم همايون فال فيني
Phenolic Wastewater Treatment by Pure Culture of Alcaligenes faecalise: Batch and MBR systems (1636),6th IWA specialist conferenceon membrane technology for water and wastewater treatment,1390/07/12 _ 1390/07/12,مريم همايون فال فيني
Influence of nano-adsorbents on membrane fouling inmembrane bioreactor (1635),6th IWA specialist conference on membrane technologyfor water and wastewater treatment,1390/07/12 _ 1390/07/12,مريم همايون فال فيني
Application of low-cost membranes in a submerged membranebioreactor (1634),6th IWA specialist conference on membrane technology for waterand wastewater treatment,1390/07/12 _ 1390/07/12,مريم همايون فال فيني
Effect of PEG molecular weight and coagulation temperature on amoxicillin separation by polysulfone nanofiltration membrane (1687),7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,1390/08/30 _ 1390/08/30,مريم همايون فال فيني
The Use of Nanocomposite Membranes for Decreasing Fouling in Membrane Bioreactors (3043),International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012),1391/05/18 _ 1391/05/18,مريم همايون فال فيني
UV photo-polymerization of nanofiltration membranes for separation of ceftazidime and amoxicillin from the pharmaceutical wastewater (4016),The 5th IWA-ASPIRE Conference & Exhibiton,1392/06/17 _ 1392/06/17,مريم همايون فال فيني
Fabrication of magnetic nanocomposite membrane for separation of organic contaminant from water (4016),The 5th IWA-ASPIRE Conference & Exhibiton,1392/06/17 _ 1392/06/17,مريم همايون فال فيني
Cibacron Blue dye deposition on polymeric film: Investigation of impregnation route on BSA adsorption (1773),8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,1392/12/05 _ 1392/12/05,مريم همايون فال فيني
Effect of Magnetic Field on Prepared Magnetic Nanocomposite Membrane Structure and Perfomance (1497),5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014),1393/08/02 _ 1393/08/02,مريم همايون فال فيني
Fouling behaviour of PSf/ZnO nanocomposite membrane in Humic acid filtration (3256),IWA Balkan Young Water Professionals 2015,1394/02/20 _ 1394/02/20,جاودانه, مهرنيا, مريم همايون فال فيني
Effect of magnetic field on Fe3O4-Alumina-polysulfone nanocomposite ultrafiltration membranes in terms of dye rejection and pure water flux (3256),IWA Balkan Young Water Professionals 2015,1394/02/20 _ 1394/02/20,مرداني, مهرنيا, مريم همايون فال فيني, جاودانه
Industrial synthesis of ZnO nanoparticles: study on the synthesis method, characteristics, and suggestive proposal for application in biological filtration medium (3256),IWA Balkan Young Water Professionals 2015,1394/02/20 _ 1394/02/20,مريم همايون فال فيني, رباني, عزتي, شريعتي نياسر
(),,1394/08/19 _ 1394/08/19,مريم آرام, پريسا اسكندري, مهرداد فرهاديان اصفهاني, مريم همايون فال فيني
(14517),,1394/08/19 _ 1394/08/19,پريسا اسكندري, مهرداد فرهاديان اصفهاني, عليرضا سليماني نظر, مريم همايون فال فيني
(),,1393/09/26 _ 1393/09/26,مريم همايون فال فيني, محمدرضا مهرنيا
Polyacrylonitrile/Al2O3 flat sheet mixed-matrix nanocomposite ultrafiltration membranes with enhanced pure water flux and dye rejection (3736),The 12th International Conference on Membrane Science & Technology,1394/08/10 _ 1394/08/10,سعيد قزلقشلاقي, محمدرضا مهرنيا, محمدمهدي منتظر رحمتي, مريم همايون فال فيني
Effect of Biological and Antibacterial properties of PSF/ZnO nanocomposite membrane on fouling behavior in MBR system (3738),The 12th International Conference onMembrane Science & Technology,1394/08/10 _ 1394/08/10,شيما جاودانه, محمدرضا مهرنيا, مريم همايون فال فيني
Separation of disperse dye by super-hydrophilic Sulfonated ZrO2/PAN nanocomposite membrane (1546),5th Young Water Profrssionals Conference,1396/04/15 _ 1396/04/15,کمال منصف, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, امير گشادرو
Performance comparison of ZrO2/PAN and Fe3O4/PAN nanocomposite membrane in humic acid filtration (1545),5th Young Water Professionals,1396/04/15 _ 1396/04/15,امين نورمحمدي, مريم همايون فال فيني, محمدرضا مهرنيا, فاطمه داور
Deposition of thin film polyacrylic acid nanofiltration membrane onto polysulfone ultrafiltration membrane to improve filtration behavior (3692),The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018),1397/02/16 _ 1397/02/16,زهره ذبيحي, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, کمال الدين منصف
Fabrication of PAN/ZnO/SA nanocomposite membrane in order to fouling mitigation in a submerged membrane bioreactor (3692),The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018),1397/02/16 _ 1397/02/16,فاطمه سخندان, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, رضوان کريمي
Synthesis of nanocomposite membrane containing bare and core-shell nanoparticles with antifouling property (3692),The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018),1397/02/16 _ 1397/02/16,رضوان کريمي, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, فاطمه سخندان
Synthesis of Polysulfone Nanocomposite Membrane Containing Carboxylic Functionalized Zirconium Oxide Nanoparticles (3692),The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018),1397/02/16 _ 1397/02/16,كمال الدين منصف, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, امير گشادرو, زهره ذبيحي
Evaluation the effect of CdSe and ZnSe nanoparticles on polysulfone membrane for humic acid Separation from synthetic wastewater (),11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020),1399/01/27 _ 1399/01/29,مينا مرتضوي پناه, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, مريم صادقپور
Evaluation the effect of ZIF-8 loading onto polyacrylonitrile membrane for separation of anti-cancer doxorubicin from synthetic wastewater (),11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020),1399/01/27 _ 1399/01/29,مريم صادقپور, مريم همايون فال فيني, فاطمه داور, مينا مرتضوي پناه
Preparation of micro-nano structure from polyacrylonitrile (PAN) by electrospun and selective removal (),15th International Conference on Polymer Science and Technology,1401/08/17 _ 1401/08/19,بهناز قلاوند, غلامعلي كوهمره, مريم همايون فال فيني
Oil/water separation driven by membrane affinity: Separation of toluene, hexane and diesel from water by hydrophobicity and hydrophilicity property (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/09/24,سحر افلاكي, مريم همايون فال فيني, مريم قاسمي صالح بابري
Fabrication of pH-responsive smart membrane to separate the anticancer drug fluorouracil from synthetic wastewater (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/09/24,پارسا باقرپور, مريم همايون فال فيني, فاطمه طهماسبي سفيد دشتي
Effect of CdSe NPs and pH-sensitive PA polymer on membrane fouling and permeability (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/09/24,مريم قاسمي صالح بابري, مريم همايون فال فيني, سحر افلاكي
Exploring the Impact of Zn/Cd based Nanoparticles on Membrane Fouling in Membrane Bioreactors (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/12/24,زهره حاج هاشمي, مريم همايون فال فيني, فاطمه سادات حسيني سمناني
PAN Membrane Upgrades for Hemodialysis: Uremic Toxin Removal and Oxidative Stress Mitigation (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/09/24,فاطمه سادات حسيني سمناني, مريم همايون فال فيني, زهره حاج هاشمي
Separation of oil-in-water emulsion using TiO2 nanophotocatalyst modified PAN membrane (),The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023),1402/09/22 _ 1402/12/24,فاطمه طهماسبي سفيد دشتي, مريم همايون فال فيني, پارسا باقرپور
|
جداسازي آب و نفت توسط غشاهاي داراي خاصيت آبدوستي )مبتني بر حضور دوپامين( و آبگريزي )مبتني بر حضور چارچوب هاي ايميدازولي زئوليتي ZIF-8 و ZIF-67 (,كارشناسي ارشد,1402/06/13, ,مريم همايون فال فيني
كاهش گرفتگي زيستي در بيوراكتورغشايي توسط غشا الهام گرفته زيستي حاوي دوپامين و نانوذرات ضدباكتري بر پايه روي و كادميوم,كارشناسي ارشد,1402/05/23, ,مريم همايون فال فيني
ساخت غشاء نانوفيلتراسيون بر پايه ABS/MWCNT حامل فتوكاتاليست كامپوزيتي BiVO4/ZIF-8/Cu2S/Ag2S جهت حذف مترونيدازول از محلول آبي,دكتري,1402/04/03, ,مريم همايون فال فيني
بررسي حضور دندريمر پلي آميدوآمين و نانوذرات كادميوم سلنيد در ساختار غشا حساس به pH نانوفيلتراسيون پلي سولفون جهت جداسازي داروي دوكسوروبيسين,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,مريم همايون فال فيني
طراحي و ساخت ردياب عينكي چشم به كمك روش هاي بينايي ماشين,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,مريم همايون فال فيني
ارزيابي حذف داروي سفكسيم از آبهاي آلوده توسط فوتوكاتاليست ZIF-67/Bi2WO6/g-C3N4 تثبيت شده روي شيشه ITO در فوتوراكتور با جريان پيوسته تحت تابش نور مرئي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مريم همايون فال فيني
تخصيص بهينه‌ي سيستم‌هاي ذخيره‌ي انرژي و تجهيزات كليدزني در شبكه‌ي توزيع با هدف كاهش تلفات توان و افزايش قابليت اطمينان.,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,مريم همايون فال فيني
بهبود سرعت اجراي تابع هش اس اچ اي - 256 با استفاده از مدارات تركيبي,كارشناسي ارشد,1400/09/24, ,مريم همايون فال فيني
بررسي تاثيرحضورنانوذرات ZIF-8 وZIF-67 بر عملكرد جداسازي داروي ضد تومور دوكسوروبيسين از پساب سنتزي توسط غشا پلي آميد/پلي آكريلونيتريل,كارشناسي ارشد,1400/07/19, ,مريم همايون فال فيني
سلول زدايي بافت چربي به كمك روش هاي شيمايي و مكانيكي,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,مريم همايون فال فيني
حذف هيوميك اسيد از آب¬هاي آلوده در يك راكتور غشايي فوتوكاتاليستي حاوي پلي سولفون/ نانو كامپوزيت CdSe/ZnSe پاسخگو به نور با هدف كاهش گرفتگي غشا,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,مريم همايون فال فيني
تخريب فوتوكاتاليستي اسيد سياه 172 از آب‌هاي آلوده با اكسيد بيسموت تنگستن/ تيتانيوم اكسيد با دوپنت نيتروژن بر پايه شيشه در يك فوتو راكتور سيني دار,كارشناسي ارشد,1400/05/02, ,مريم همايون فال فيني
ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي يك سيستم شيرين سازي آب به روش تقطير غشايي با اثر پلتير,كارشناسي ارشد,1399/12/26, ,مريم همايون فال فيني
سنتز غشاهاي نانوكامپوزيتي SiO2@PAN با پوشش نانوذرات اكسيد مس پاسخگو به pH با هدف كاهش گرفتگي غشا در فرايند فيلتراسيون داروي ضدتومور دوكسوروبيسين,كارشناسي ارشد,1399/04/03, ,مريم همايون فال فيني
سنتز غشا نانوكامپوزيتي پلي سولفون/استرانسيوم تيتانات پاسخگو به نور باهدف كاهش گرفتگي غشا در راكتور غشاييفوتوكاتاليستي به منظور جداسازي داروي سفالكسين از آبهاي آلوده,كارشناسي ارشد,1398/12/21, ,مريم همايون فال فيني
سنتز غشاي نانو كامپوزيتي حاوي نانوذرات اكسيد روي پوشش داده‌شده با سديم آلژينات بر پايه پلي آكريليونيتريل باهدف كاهش گرفتگي غشا در بيوراكتور غشايي,كارشناسي ارشد,1397/12/26, ,مريم همايون فال فيني
جداسازي داروي مترونيدازول از پساب مصنوعي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون CuS/AA/PSf تهيه‌شده از طريق پوشش دهي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي CuS /AA بر روي غشا اولترافيلتراسيون PSf.,كارشناسي ارشد,1397/12/08, ,مريم همايون فال فيني
لايه نشاني فيلم نازك نانو¬كامپوزيتي Fe3O4@ZrO2/PA روي غشاي اولترافيلتراسيون نانو¬كامپوزيتي ZrO2/PAN با هدف جداسازي داروي سفالكسين از پساب سنتزي,كارشناسي ارشد,1397/10/15, ,مريم همايون فال فيني
جداسازي رنگينه هاي ديسپرس پساب نساجي با استفاده از غشاهاي پليمري نانو كامپوزيتي فوق آبدوست حاوي نانو ذرات اكسيد زيركونيوم,كارشناسي ارشد,, ,مريم همايون فال فيني
تخريب داروي ونلافاكسين از آب هاي آلوده توسط نانوذرات تيتانيوم دي اكسيدنقره تثبيت شده روي شيشه در حضور نور مرئي,كارشناسي ارشد,, ,مريم همايون فال فيني
ساخت و مشخصه¬يابي غشا هوشمند پاسخگو دوگانه به pH براي جداسازي داروي ضد سرطان از پساب سنتزي,كارشناسي ارشد,, ,مريم همايون فال فيني
اصلاح ساختاري و عملكردي غشاهاي دياليز با هدف دستيابي به تراوش بالا، پاكسازي تنظيم شده و خون سازگاري در فرايند تصفيه خون,كارشناسي ارشد,, ,مريم همايون فال فيني
ساخت، مشخصه يابي و بررسي عملكرد فيلتراسيون راكتورهاي غشايي بر پايه فوتوكاتاليست كامپوزيتي g-C3N4/La2NiO4 براي حذف دوكسوروبيسين از جريان فاضلاب سنتزي,كارشناسي ارشد,, ,مريم همايون فال فيني
جداسازي و تصفيه آب با غشا,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
پروژه پاياني مهندسي شيمي,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
به كارگيري فناوري غشايي در تصفيه آب و فاضلاب,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارد فناوري غشايي در تصفيه آب و فاضلاب,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
ميكروفلوديك,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
پروژه ي پاياني,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
به كار گيري فناوري غشايي در آب و فاضلاب,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
بررسي كاربرد يادگيري ماشين در توصيف و پيش بيني عملكردغشاهاي پليمري در فرآيند جداسازي گاز,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
كارآموزي 2,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
استفاده از غشاء هاي هوشمند در جداسازي,كارشناسي,, ,مريم همايون فال فيني
طراحي و ساخت غشا ژانوس بر پايه PVDF/PAN به روش الكتروريسي متوالي: بهره¬برداري از ترشوندگي سطح، تخلخل ساختار و اختلاف در ضخامت لايه¬هاي آب¬گريز/آب¬دوست در راستاي بهبود عملكرد جداسازي فاز آبي از فاز آلي,دكتري,, ,مريم همايون فال فيني
ساخت و مشخصه يابي غشا ميكروفيلتراسيون هوشمند نانوكامپوزيتي ژانوسPAN/PVDF براي جداسازي امولسيون هاي آبي/ آلي در جريان پساب,دكتري,, ,مريم همايون فال فيني
سنتز غشاهاي نانو كامپوزيتي پوسته هسته‌ي اكسيد آهن/زيركونيوم اكسيد به‌منظور كاهش گرفتگي غشا در حضور ماكروملكول هاي طبيعي,,, ,مريم همايون فال فيني
سنتز غشاهاي نانوکامپوزيتي لايه نازک با خاصيت آبدوستي بالا و بررسي عملکرد آن در بيوراکتورهاي غشايي,,, ,مريم همايون فال فيني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
راكتور فوتوپليمريزاسيون با قابليت لايه نشاني فيلم نازك يكنواخت با ضخامت كنترل شده بر سطوح پليمري حساس به نور,1399/05/16
جستجو:
|
كسب عنوان مدرس نمونه دانشگاه-در بين اعضاي هيات علمي دانشكده فني و مهندسي- ارديبهشت 1401,,,1401 ( 2022 )
مدرس نمونه گروه مهندسي شيمي- ارديبهشت 1398,,,1398 ( 2019 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
197 سمينار
229 آزمايشگاه عمليات واحد
370 فناوري غشايي 1401/10/20 سه شنبه 11:00-14:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal