۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
مهدي مرتضوي بك
گروه آموزشی : مهندسي مكانيك
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي هوافضا - ديناميك پرواز و كنترل,انستيتو هوافضا مسكو,1379
جستجو:
|
Online UAV guidance for netted-threat avoidance,دانش و فناوري هوافضا,1398
اميد كاظمي فر, عليرضا بابايي, مهدي مرتضوي بك
A new multidisciplinary robust design optimization framework for an autonomous underwater vehicle in system and tactic design,,1398
محسن بيدوكي, مهدي مرتضوي بك, Mehdi Sabzehparvar
Global Stabilization of Attitude Dynamics: SDRE-based Control Designs,,1397
Mostafa Safi, مهدي مرتضوي بك, S.M. Dibaji
Fuzzy Behavior-Based Online Command Generation for Unmanned Aircraft Guidance in Rough Terrain Environments,,1396
اميد كاظمي فر, عليرضا بابايي, مهدي مرتضوي بك
Online aircraft velocity and normal acceleration planning for rough terrain following,,1396
اميد كاظمي فر, عليرضا بابايي, مهدي مرتضوي بك
A New Approach to Multidisciplinary Design Optimization of Solid Propulsion System Including Heat Transfer and Ablative Cooling,,1396
اميرحسين آدمي, مهدي مرتضوي بك, مهران نصرت الهي
A new approach in system and tactic design optimization of an autonomous underwater vehicle by using Multidisciplinary Design Optimization,,1396
محسن بيدكي, مهدي مرتضوي بك, مهدي سبزه پرور
Flatness-based Near Optimal Guidance,علوم و فناوري فضايي,1396
رضا اسماعيل زاده, ابوالقاسم نقاش, مهدي مرتضوي بك
A Novel Method for Moments of Inertia Tuning for Free-flying Dynamically Similar Models via Simulated Annealing,,1396
Ali Shakoori, Alexander Vladimirovich Betin, Denis Alexandrovich Betin, مهدي مرتضوي بك
Adaptive Attitude Controller of Reentry Vehicles Based on Back-stepping Dynamic Inversion Method,,1396
Abdollah Mohseni, Farhad Fani Saberi, مهدي مرتضوي بك
جستجو:
|
|
سنجش آلاينده هاي دارويي مترونيدازول و ديفن هيدرامين محلول در اب با استفاده از سنسورهاي مبتني بر فيبر نوري پوشش داده شده با نانو ساختار فلزي آلي MIL-101 عاملدار شده با گروه هيدروكسيل,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي مفهومي مدل مشابه ديناميكي يك هوائيماي جنگنده,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي و پياده سازي كنترل مقاوم اجماع چندين ماهواره بر اساس مشاهدهگر اغتشاش,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي خلبان خودكار براي هواپيماي منعطف,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي كنترلر فعال براي هواپيماي آموزشي پيشرفته با قابليت تقليد مشخصات هواپيماهاي جنگنده,كارشناسي ارشد,1401/04/14, ,مهدي مرتضوي بك
: طراحي خلبان خودكار هواپيماي بدون سرنشين در حضور نقص و خرابي عملگر با استفاده از روش كنترل پيش‌بين و شناسايي سيستم زيرفضاپايه,كارشناسي ارشد,1401/02/11, ,مهدي مرتضوي بك
كنترل بهينه وضعيت ماهواره با وجود تأخير زماني,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,مهدي مرتضوي بك
شناسايي و جبران آسيب عملگرهاي چرخ عكس العملي شبيه ساز ماهواره توسط كنترلر مود لغزشي ترمينال زمان ثابت,كارشناسي ارشد,1400/11/04, ,مهدي مرتضوي بك
بهبود موقعيت‌يابي در يك سامانه ناوبري اينرسي در يك هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از ويژگي‌هاي محتوايي,دكتري,1400/10/22, ,مهدي مرتضوي بك
معرفي يك روش دنبال كننده بيشينه توان در سيستم هاي فتوولتائيك با نوسان كم,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي و پياده‌سازي كنترلر پيش‌بين مود لغزشي مقيد بر روي شبيه‌ساز ماهواره.,كارشناسي ارشد,1400/06/07, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي يك سيستم هوشمند الكترومكانيكي ايجاد نيرو و احساس مصنوعي برروي اهرم فرمان خلبان,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي مسير بهينه شتاب دار با هدف دستيابي به بردار سرعت مطلوب بر اساس كنترل دوگان,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,مهدي مرتضوي بك
مدلسازي ديناميكي و كنترل مانورهاي يك جنگنده مجهز به سيستم كنترل بردار رانش داخلي,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي و پياده‌سازي خلبان خودكار مودلغزشي زمان محدود براي هواپيماهاي بدون سرنشين,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي الگوريتم كنترل كاهش بار مانور هواپيما با استفاده از تخصيص كنترل بهينه,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,مهدي مرتضوي بك
ساخت و كنترل ميز سه درجه آزادي با ارتباطات بي سيم براي استفاده در آزمايشگاه سخت افزار در حلقه,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي و ساخت يك مجموعه پنچ درجه آزادي شامل ميز شبيه ساز سه درجه آزادي و جستجوگر گيمبال دو درجه آزادي,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مرتضوي بك
شناسايي سيستم و تخمين پارامترهاي پروازي يك پرنده بدون سرنشين بال ثابت با استفاده از روش زير فضا,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مرتضوي بك
شناسايي مدل ديناميكي بالگرد بر اساس تست پرواز,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مرتضوي بك
تحليل عملكرد مدل متشابه ديناميكي پرواز آزاد و توسعه ي تشابه در شرايط آسيب بال و يا سطوح كنترلي هواپيما,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي پرنده‌ي بدون سرنشين برد طولاني، ارتفاع بلند و بهينه سازي آئروديناميكي بال با استفاده از الگوريتم ژنتيك و مقايسه با يك روش‌ بهينه سازي ديگر,كارشناسي ارشد,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
شبيه سازي برنامه‎ ‎ريزي ماموريت گروهي هواپيماهاي بدون سرنشين,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
مدل سازي و شبيه سازي حركت زيردريايي,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
كارآموزي1,كارشناسي,, ,مهدي مرتضوي بك
تخمين متغيرهاي حالت در سيستمهاي ناوبري اينرسي مبتني بر مدل سيستم¬هاي سوئيچ¬شونده,دكتري,, ,مهدي مرتضوي بك
طراحي يك الگوريتم و معماري نوين يادگيري تقويتي عميق جهت هدايت و ناوبري ربات پرنده در محيط‌هاي پيچيده ناشناخته با رويكرد كاهش حجم محاسبات,دكتري,, ,مهدي مرتضوي بك
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
219 امتحان جامع
292 تئوري كنترل بهينه 1401/10/24 شنبه 11:00-14:00
359 مكانيك پرواز 1 1401/10/20 سه شنبه 08:00-11:00
367 كارگاه سيستم‌هاي آلات دقيق هواپيما
395 مدل سازي ديناميكي وسايل پرنده هوافضايي 1401/10/21 چهارشنبه 08:00-11:00
397 سمينار
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal