۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
مهدی نیرومند
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق ,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1382-1388
فوق لیسانس,مهندسی برق - الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1380-1382
لیسانس,مهندسی برق - الکترونیک,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1376-1380
جستجو:
|
معرفی یک میکرواینورتر فلای بک با عملکرد به صورت ترکیبی CCM/DCM جهت کاربردهای فتوولتاییک,بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1397,مرتضی محرابی,مهدی نیرومند,محسن اکرامیان | جزئیات
ساختاری جهت کاهش جریان نشتی در اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه¬ی بدون ترانسفورماتور,بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1397,جواد سمیرمی زاده,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | جزئیات
Optimization of MPPT in Both Steady and Transient States through Variable Parameters,بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1397,جلال دادخواه,مهدی نیرومند | Detail
ارائه یک روش کنترلی جهت کاهش توان دریافتی از آرایه های فتوولتائیک متصل به شبکه در زمان وقوع خطای افت ولتاژ,سی و سومین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1397,مهدی کاظمی,مهدی نیرومند,سید محمد مدنی | جزئیات
آنالیز پدیده شکافتگی فرکانس در سیستمهای انتقال برق بیسیم چند سیم پیچه,پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران,ملی,سخنرانی,1396,فاطمه نصر اصفهانی,مهدی نیرومند,سید محمد مدنی | جزئیات
Precise Analysis of Frequency Splitting Phenomenon of Magnetically Coupled Wireless Power Transfer System,2017 IEEE Asia Pacific Microwave Conference (APMC),بین المللی,سخنرانی,1396,فاطمه نصراصفهانی,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند | Detail
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های فتوولتائیک براساس تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو,کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016),بین المللی,سخنرانی,1395,نجمه شهیدی راد,مهدی نیرومند,رحمت الله هوشمند | جزئیات
معرفی یک روش ردیاب نقطه بیشینه توان کلی برای سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم آتش بازی,ششمِن کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1395,نیلوفر خالصی,مهدی نیرومند,علیرضا نقش | جزئیات
ارزیابی و مقایسه قابلیت اطمینان یک سیستم فتوولتائیک سه فاز با استفاده از روش مارکو,ششمِن کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1395,فاطمه محمدی,مهدی نیرومند,یوسف محمدی | جزئیات
ارائه یک سیستم کنترلی مبتنی بر کنترل کننده LQG برای فیلترهای اکتیو با قابلیت بالا,ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، ایتک,بین المللی,سخنرانی,1395,یوسف محمدی,مهدی نیرومند,فاطمه محمدی | جزئیات
ارزیابی جامع عملکرد نیروگاه­های فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی، سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان,هفتمین همایش ملی انرژی‌های تجدید‌پذیر،پاک و کارآمد,ملی,سخنرانی,1394,سید فرزاد حسینی,بهنام مستاجران,مهدی نیرومند | جزئیات
افزایش بازدهی و پایداری توان سیستمهای فتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی,دومین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی,بین المللی,سخنرانی,1394,سید فرزاد حسینی,مهدی نیرومند,بهنام مستاجران | جزئیات
کنترل مقاوم تطبیقی با سطح لغزش کسری برای مبدلهای چندفاز مورد استفاده در سیستمهای فتوولتائیک,چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1394,ذبیح الله فرامرزی,حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند | جزئیات
بررسی روش های نوین مدیریت انرژی در یک سامانه انرژی تجدیدپذیر ترکیبی,پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,پوستر,1394,نسترن رفیعی,مهدی نیرومند,سحر رشید ندیمی | جزئیات
ارائه یک روش فازی بهبود یافته جهت ردیابی توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک در حالت سایه جزیی,پنجمین کنفرانس بین المللی ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1394,مائده ساوجی,مهدی نیرومند,محمد عطائی | جزئیات
Bifurcation and Chaos Control in Power-Factor-Correction Boost Converter,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1393,نجمه زمانی,مهدی نیرومند,محمد عطائی | Detail
معرفی یک سیستم ذخیره انرژی متصل به شبکه با قابلیت بهبود کیفیت توان مبتنی بر کنترل کننده‌های آموزش‌پذیر,چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1393,حامد عطهری,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی یک مبدل یک طبقه با راندمان بالا برای سیستم‌های فتوولتاییک,چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1393,احسان رضوانی,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی یک شیوه جدید انتقال انرژی الکتریکی با راندمان بالا مبتنی بر روش الکترومغناطیسی رزونانسی,چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1393,فاطمه اسماعیلی,مهدی نیرومند | جزئیات
استراتژی کنترل و مدیریت موثر انرژی در خودروهای هیبریدی-الکتریکی پیل سوختی ,9th Symposium on Advances in Science and Technology,ملی,سخنرانی,1393,ندا وفایی,مهدی نیرومند | جزئیات
طبقه بندی تخلیه جزئی با روش صوتی درترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر آنالیز ویولت و شبکه عصبی مصنوعی,پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهدی احمدی,مهدی نیرومند,مجید دهقانی | جزئیات
Frequency Adaptive Repetitive Control of Grid Connected Inverter for Wind Turbine Applications ,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,علی اسب افکن,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حسین ابوطالبی | Detail
مدیریت انرژی در خودروهای هیبریدی - الکتریکی,همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1392,ندا وفایی,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی ژنراتور الکترومغناطیسی برای تبدیل انرژی جنبشی بدن انسان به برق ,همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1392,حمیرضا فروغی,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی یک خودروی الکتریکی- ترکیبی با قابلیت بالا,پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهدی حسین دشتبانی,مهدی نیرومند | جزئیات
یک استراتژی کنترلی گذار یکپارچه اینورتر منبع ولتاژ تولید پراکنده برای ایمنی بارهای بحرانی تحت تغییرات بار,دومین کنفرانس منطقه ای سیرد,بین المللی,سخنرانی,1392,مهرداد محمدی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حمیدرضا کارشناس | جزئیات
Chaos control in current mode controlled switching dc-dc converter with Ramp Compensation,The international Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC),بین المللی,سخنرانی,1392,نجمه زمانی,محمد عطائی,مهدی نیرومند | Detail
معرفی یک سیستم فتوولتائیک با قابلیت اطمینان بالا مبتنی بر مدل مارکوف,سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1392,مرضیه پیری,مهدی نیرومند | جزئیات
کسب انرژی از بدن انسان مبتنی بر روشهای نوین الکترومغناطیسی ,سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1392,مرضیه نوری,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی یک روش نوین انتقال انرژی بدون تماس برای شارژ سیستمهای ذخیره انرژی ,سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1392,حمید قاسمی,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی ژنراتور کوچک الکترومغناطیسی جهت تامین انرژی الکتریکی دستگاههای ریزالکترومکانیکی از لرزش بدن انسان,اولین کنفرانس بین المللی ریزفناوری و میکروماشینکاری ICMEMS2014,بین المللی,سخنرانی,1392,حمیدرضا فروغی,مهدی نیرومند | جزئیات
بررسی انرژی های موجود در بدن و روشهایی که میتوان این انرژی ها را تبدیل به برق کرد برای دستگاه های MEMS,اولین کنفرانس بین المللی ریزفناوری و میکروماشینکاری ICMEMS2014,بین المللی,سخنرانی,1392,حمیدرضا فروغی,مهدی نیرومند | جزئیات
بهبود عملکرد مبدلهای dc-dc چند فاز به روش کنترل مد لغزشی تطبیقی برای کاربرد در پیل سوختی,سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1392,ذبیح الله فرامرزی (دانشگاه اصفهان),حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی کنترل کننده غیر متمرکز مقاوم برای مبدل های چند ورودی مورد استفاده در سیستم های ترکیبی انرژی,سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,پوستر,1392,عباس دست آویز,محمد عطائی,مهدی نیرومند | جزئیات
An Adaptive Incremental Conductance MPPT Based on BELBIC Controller in Photovoltaic Systems,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1391,سعید عظیمی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | Detail
Novel Reduced Parts On-Line Uninterruptible Power Supply,International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2012,بین المللی,سخنرانی,1391,Bahram Ashrafi,مهدی نیرومند,Behzad Ashrafi Nia | Detail
معرفی یک مبدل SEPIC افزاینده با راندمان بالا جهت کاربردهای فتوولتائیک,چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012,ملی,سخنرانی,1391,محمد شرکت العباسیه,مهدی نیرومند,مسعود سهیلی | جزئیات
مدلسازی و ارتقاء پاسخ دینامیکی مبدل‌های فتوولتائیک با روش ردیابی توان بیشینه مبتنی بر سیستم‌های هوشمند,چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012,ملی,سخنرانی,1391,مسعود سهیلی,مهدی نیرومند,محمد شرکت العباسیه | جزئیات
استفاده از روش کنترل مد جریان در بهبود پاسخ گذرای ردیاب‌کننده‌های توان بیشینه مبتنی بر روش فازی در سیستم‌های فتوولتائیک,اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان(مجلسی),ملی,سخنرانی,1391,مسعود سهیلی,مهدی نیرومند,محمد شرکت العباسیه | جزئیات
طراحی و مدل سازی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک با استفاده از سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه (نسل جدید)، جهت تامین انرژی الکتریکی در صنعت فولاد,اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد,ملی,سخنرانی,1391,محمدرضا یعقوبی نیا,مهدی نیرومند,محمود زنده دل | جزئیات
معرفی یک مبدل SEPIC غیرایزوله جدید با بهره و راندمان بالا برای کاربردهای فتولتائیک,بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1391,مسعود محمودی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | جزئیات
Hierarchical Control Structure for Hybrid Energy System,سمینارهای هفته پژوهش گروه مهندسی برق,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,مهدی نیرومند | Detail
Effects of Aniline Polymerization Parameters on the Polyaniline Performance as Ammonia Gas sensor,Int'l Seminal on Polymer Science and Technology,بین المللی,سخنرانی,1391,زهرا حسن زاده,امیر حسین نوارچیان,مهدی نیرومند | Detail
کنترل آشوب به روش جبران شیب در مبدلهای واسط انرژی,دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1391,نجمه زمانی,محمد عطائی,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی یک روش جدید برای افزایش توان خروجی پنلهای فتوولتائیک مبتنی بر بازتاب دهنده های نوری,دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1391,جواد مدرسی,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی یک سیستم انرژی ترکیبی با قابلیت بالا، متشکل از پیل سوختی، باطری و ابرخازن مورد استفاده در خودروهای هیبریدی,دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1391,اشکان بیکی,مهدی نیرومند | جزئیات
معرفی استراتژی کنترلی بهینه با گذار نرم برای نسل جدید UPS های سری-موازی,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نیرومند,حمیدرضا کارشناس | جزئیات
A Novel Control Strategy for Three-Phase UPS Based on B-Spline Network,International Conference on Electric Machines and Power electronics and Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نیرومند,یحیی فرهادی,پیمان معلم | Detail
Novel Reduced Switches Single-Phase to Three-Phase On-line Uninterruptible Power Supply,International Conference on Electric Machines and Power electronics and Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1390,مهرناز شریفیان,مهدی نیرومند | Detail
طراحی و ساخت یک کنترل کننده سرعت موتور القایی به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال بر اساس کنترل کننده های فازی و تناسبی-انتگرال گیر بهینه شده با الگوریتم ژنتیک,نخستین کنفرانس ملی انرژی فناوریهای خودرو توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروهای هیبریدی و الکتریکی,ملی,سخنرانی,1390,جواد عربی,حسین ربیع,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,آرش کیومرثی | جزئیات
معرفی یک روش ردیابی توان بیشینه برای سلول‌های فتوولتائیک مبتنی بر روش منطق فازی,دومین همایش ملی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,مسعود سهیلی,مهدی نیرومند,حمید رضا حسینی,محمد شرکت العباسیه | جزئیات
طراحی یک مبدل DC به DC افزاینده با قابلیت بالا جهت استفاده در سیستم‌های فتوولتائیک,دومین همایش ملی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمد شرکت ,مهدی نیرومند,حمید رضا حسینی,مسعود سهیلی | جزئیات
معرفی کنترل کننده های مورد استفاده در منابع تغذیه اضطراری,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,مهدی نیرومند | جزئیات
ارائه یک روش با گام وفقی جهت بهبود روش هدایت افزایشی در دنبال کننده های بیشینه توان سلول های خورشیدی,کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید عظیمی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی یک ساختمان مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر,کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1390,اندیشه قمی,مهدی نیرومند,فاطمه جنتی | جزئیات
مدلسازی و طراحی یک نیروگاه فتوولتائیک 50 کیلو وات,کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1390,فاطمه جنتی,مهدی نیرومند,اندیشه قمی | جزئیات
معرفی یک الگوریتم کنترلی ترکیبی برای UPS های سه فاز,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,حمیدرضا کارشناس,مهدی نیرومند | جزئیات
A Plug-in Chaos-based Controller for EMI Reduction in Switching Converters,International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS) 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,Sina Mohseni,Arash Roomizadeh,مهدی نیرومند | Detail
حذف نویز سیگنال صوتی تخلیه ی جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس تکنیک های تبدیل موجک ,دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی,ملی,سخنرانی,1389,سینا مهدیزاده,محمد رضا یزدچی,مهدی نیرومند | جزئیات
مقدمه ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,مهدی نیرومند | جزئیات
Review and Comparison of Control Methods for Uninterruptible Power Supplies,Power Electronics and Drive Systems and Technologies Conference,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی نیرومند,Hamid R. karshenas | Detail
Partial Discharge Localization and Classification Using Acoustic Emission Analysis in Power Transformer,31th International Telecommunication Energy Conference - INTELEC2009,بین المللی,سخنرانی,1388,عزت اله محمدی,مهدی نیرومند,مهدیه رضاییان,زهرا امینی | Detail
Analysis and Comparison of two Control Strategies for Three-Phase Series-Parallel UPS,International Conference on Electrical Machines and Systems,بین المللی,سخنرانی,1387,Hamid R. Karshenas,مهدی نیرومند | Detail
Design and Implementation of a New Hybrid Learning Control Strategy for Three-Phase UPS,International Conference on Electrical Machines and Systems,بین المللی,سخنرانی,1387,مهدی نیرومند,Hamid R. Karshenas | Detail
طراحی و ساخت اینورتر تکفاز به روش دنبال کردن مرجع سینوسی برای منابع تغذیه اضطراری با قابلیتهای بالا,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1384,حمیدرضا کارشناس,مهدی نیرومند | جزئیات
Design and implementation of a single phase inverter with sine wave tracking method for emergency power supply with high performance ,ICEMS 2005. Eighth International Conference on Electrical Machines and Systems,بین المللی,سخنرانی,1384,Hamid R. Karshenas,مهدی نیرومند | Detail
جستجو:
|
بهبود قابلیت انتقال توان در سیستم های توان بی سیم,کارشناسی ارشد,1397,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند
مبدل های بهره بالا و چنددرگاهه DC-DC در سیستمهای فتوولتایک مجزا از شبکه,دکتری,1397,سید محمد مدنی,مهدی نیرومند,احسان ادیب
معرفی یک کنترل کننده جهت کنترل میکرواینورترهای فتوولتائیک با قابلیت عملکرد ترکیبی در هر دو مود CCM و DCM,کارشناسی ارشد,1397,مهدی نیرومند,محسن اکرامیان
ارزیابی جریان نشتی در اینورترهای متصل به شبکه برای سیستم های خورشیدی,کارشناسی ارشد,1396,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
بهینه سازی پارامتر دوره اغتشاش در الگوریتمهای MPPT با استفاده از تکنیک شناسایی آنلاین سیستم,کارشناسی ارشد,1396,مهدی نیرومند
بهبود هارمونیکی اینورتر چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک,کارشناسی ارشد,1395,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
مدیریت انرژی بهینه در یک سامانه ترکیبی شامل پنل فتوولتاییک،پیل سوختی و باتری,کارشناسی ارشد,1395,مهدی نیرومند,سحر رشید ندیمی
ارزیابی و طراحی مبدل ماتریسی اسپارسی جهت کاربرد جذب حداکثر توان در سیستم های بادی,کارشناسی ارشد,1395,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
ساخت حسگر استون با استفاده از کامپوزیت پلی پیرول/گرافن/پلی متیل متاکریلات و کاربرد آن در بینی الکترونیکی برای شناسایی ترکیبات فرار,کارشناسی ارشد,1395,امیر حسین نوارچیان,مهدی نیرومند
طراحی یک سیستم کنترل برای اینورترهای متصل به شبکه جهت بهبود پارامترهای کیفیت توان الکتریکی,کارشناسی ارشد,1395,مهدی نیرومند,محمد عطائی
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای فتوولتائیک به روش شبیه سازی مونت کارلو,کارشناسی ارشد,1395,مهدی نیرومند,رحمت الله هوشمند
بهبود عملکرد تعادلساز باتری های سری مبتنی بر روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
ساخت بینی الکترونیکی بر پایه پلی‌آنیلین، پلی‌پیرول و کامپوزیت های پلیمر/کربن‌سیاه برای آشکارسازی ترکیبات فرار,کارشناسی ارشد,1394,امیر حسین نوارچیان,مهدی نیرومند
کنترل کننده تاخیر زمانی برای درایور تک طبقه دومنظوره آفلاین دیودهای نورانی قدرت با اصلاح ضریب توان,کارشناسی ارشد,1394,محسن اکرامیان,مهدی نیرومند
معرفی یک سیستم کنترلی برای سیستمهای ذخیره انرژی تکفاز متصل به شبکه,کارشناسی ارشد,1394,مهدی نیرومند,محمد عطائی
معرفی یک اینورتر یک طبقه با سیستم ذخیره ساز انرژی برای کاربرد در سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه,کارشناسی ارشد,1394,مهدی نیرومند,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی یک ساختار کنترلی برای اینورتر تولید پراکنده به منظور گذار یکپارچه میان حالت های عملکردی متصل به شبکه وجزیره‌ای,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حمیر رضا کارشناس
آنالیز خرابی سیستمهای فتوولتاییک جهت ارتقا قابلیت اطمینان آنها,کارشناسی ارشد,1393,مهدی نیرومند,رحمت الله هوشمند
ساخت حسگرهای گازی بر پایه پلیمرهای رسانا و بررسی تاثیر نانوساختار آن‌ها بر عملکرد تشخیصی ترکیبات فرار,دکتری,1393,امیر حسین نوارچیان,مهدی نیرومند
طراحی کنترل کننده فازی جهت بهبود عملکرد اینورتر متصل به شبکه برای سلول‌های فتوولتائیک,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
کاهش ریپل گشتاور و شار در کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
کنترل مقارم تطبیقی مبدل های dc-dc چند فازه,کارشناسی ارشد,1392,حمیدرضا کوفیگر,مهدی نیرومند
طراحی کنترل کننده MIMO برای مبدلهای چند ورودی مورد استفاده در سیستمهای انرژی ترکیبی,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,مهدی نیرومند
به کارگیری تکنیک‌های جدید در کنترل آشوب مبدل های سوییچینگ,کارشناسی ارشد,1392,محمد عطائی,مهدی نیرومند
طراحی یک روش بهبود یافته جهت دنبال کردن توان بیشبنه در سیتم های فتو ولتائیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
معرفی یک مبدل DC به DC افزاینده با قابلیت بالا جهت سیستمهای فتوولتائیک,کارشناسی,1391,مهدی نیرومند
طراحی اینور تر متصل به شبکه بهبود یافته مورد استفاده در تور بین بادی,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حسین ابوترابی
طراحی یک مبدلDC/DC افزاینده با قابلیت بالا جهت کاربرد های فتوولتائیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
یک کنترل کننده با قابلیت بالا برای منابع تغذیه بدون وقفه با استفاده از روش های هوش محاسباتی ,کارشناسی ارشد,1391,پیمان معلم,مهدی نیرومند,محمد عطائی
ساخت و بررسی خواص فیزیکی پلی آنیلین به عنوان حسگر شیمیایی گاز آمونیاک,کارشناسی ارشد,1391,امیر حسین نوارچیان,مهدی نیرومند
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی کنترل کننده فازی سرعت موتور االقایی,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
طراحی و ساخت کنترل برداری سرعت موتور القایی بر اساس تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده ها به روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
بررسی سنسورهای ارتعاش سنج و طراحی یک نمونه شتاب سنج پیزوالکتریک,کارشناسی,1390,مهدی نیرومند
تشخیص منبع نویز EMI با استفاده از تبدیل Wavelet,کارشناسی,1390,مهدی نیرومند
تشخیص نت های موسیقی بر اساس تحلیل فرکانسی ,کارشناسی,1389,مهدی نیرومند
معرفی یک مبدل تکفاز به سه فاز پل دوگانه جدید با سوئیچهای کاهش یافته,کارشناسی,1388,مهدی نیرومند
جستجو:
|
الکترونیک قدرت: نیمه هادیها، مبدلها و مدارهای کاربردی ,تالیف,انتشارات دانشگاه اصفهان,1395,مهدی نیرومند
جستجو:
|
الکتروشوک (دفیبریلاتور) خارجی قلبی خودکار با امکان تشخیص بر خط فیبریلاسیون بطنی,ایران,1393,عرفان نقش,محمد رضا یزدچی,مهدی نیرومند
سیستم بالانسر اتوماتیک ماشینهای دوار,شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان,1386,محمدحسن مسجدیان,مهرداد نقشطنه,مهدی نیرومند
جستجو:
|
لوح زرین دومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی,شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان,جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان,1386
بورسیه دانشجویان ممتاز,دانشگاه صنعتی اصفهان,دانشگاه صنعتی اصفهان,1380
دیپلم افتخار در مرحله کشوری المپیاد کامپیوتر,باشگاه دانش پژوهان جوان,وزارت آموزش و پرورش - مرحله کشوری المپیاد کامپیوتر - یزد,1374
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal