نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand دانشكده فنی و مهندسیدانشكده فنی و مهندسی
Collapse مهندسی برقمهندسی برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره گروه</span>درباره گروه
معرفی گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد گروه</span>افراد گروه
اعضای هیات علمی
کارشناسان
پژوهشگران پسادکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
آدرس کانال تلگرامی مهندسی برق
فرمهاي آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید دانشکده
برنامه حضور اساتید گروه در ترم جاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
گروه پژوهشی برنامه ریزی و بهره برداری شبکه های قدرت
گروه پژوهشی پردازش کاربردی تصویر و سیگنال
گروه پژوهشی حسگرها و واسط ها
گروه پژوهشی رادار
گروه پژوهشی کنترل و اتوماسیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فهرست پایان نامه های ثبت شده</span>فهرست پایان نامه های ثبت شده
دکتری
کارشناسی ارشد
Collapse آزمايشگاه ها و كارگاه هاآزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه اصول الكترونيك (الكترونيك 1)
آزمايشگاه الكترونيك آنالوگ 1 ( الكترونيك 2)
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمایشگاه آنتن
آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال (DSP)
آزمایشگاه تأسیسات الکتریکی
آزمايشگاه تكنيك‌پالس
آزمایشگاه سیستم های انرژی
آزمایشگاه فشار قوی
آزمايشگاه FPGA
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمایشگاه کنترل دیجیتال
آزمایشگاه کنترل صنعتی
آزمايشگاه ماشين 1
آزمايشگاه ماشين 2
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال
آزمايشگاه مخابرات ديجيتال
آزمایشگاه میکرو کنترلر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان</span>دانشجویان
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست دانشجویان برتر</span>لیست دانشجویان برتر
کارشناسی
Collapse مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دانشجویان دکتری
ليست دانشجويان برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايشها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه ابزار دقيق پزشكي
آزمايشگاه كنترل پيشرفته و ابزار دقيق
آزمايشگاه مهندسي پزشكي
آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی و کنترل دیجیتال
آزمايشگاه تخصصي فن آوري عصبي دانشگاه اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فهرست پايان نامه</span>فهرست پايان نامه
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
بروشور انگليسي
Collapse مهندسی شیمیمهندسی شیمی
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان برتر</span>ليست دانشجويان برتر
كارشناسي ارشد
كارشناسي
سر فصل وچارت دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
آدرس کانال تلگرامی گروه مهندسی شیمی uichemeng@
آیین نامه ها
فرمها و شیوه نامه های آموزشی
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه انتقال حرارت
آزمايشگاه عمليات واحد
آزمايشگاه مكانيك سيالات
آزمايشگاه كنترل فرايند
آزمايشگاه نفت
Collapse مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
ليست دانشجويان برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات
آزمايشگاه مكانيك مصالح
آزمايشگاه مكانيك سيالات
آزمايشگاه مباني برق
آزمايشگاه مكاترونيك
آزمايشگاه ترموديناميك و انتقال حرارت
كارگاه جوش كاري و ورق كاري
كارگاه اتومكانيك
كارگاه ماشين ابزار
آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك
Collapse مهندسي صنايعمهندسي صنايع
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
کارشناسی ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايشها و مقاطع تحصيلي
برنامه هفتگی اساتید
دروس ارائه شدهدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal