۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
بهزاد میرزائیان دهکردی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی برق- قدرت,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1374-1379
فوق لیسانس,مهندسی برق-قدرت,صنعتی اصفهان,ایران,1370-1373
لیسانس,مهندسی برق-الکترونیک,شیراز,ایران,1364-1369
جستجو:
|
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مقاوم ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک در حضور اختلالات,چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1394,مرجان فقیه,حمیدرضا کوفیگر,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
مدیریت توان سیستم انرژی تجدید پذیر باد/ ذخیره ساز جدا از شبکه سراسری,نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,سخنرانی,1393,حسین دلاوری پور,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد حسین نصری,جواد مدرسی | جزئیات
مدیریت توان سیستم انرژی تجدید پذیر باد،باتری جدا از شبکه سراسری,سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,حسین دلاوری پور,حمید رضا کارشناس,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
Improvement Power System Harmonics by Using Active Filter in the Wind Turbine Controller,سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,مجتبی صادقی,بهزاد میرزائیان دهکردی,معین پرستگاری,آرش کیومرثی | Detail
خانه خورشیدی، صرفه جویی در مصرف انرژی,سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,پوستر,1392,اندیشه قمی,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
Frequency Adaptive Repetitive Control of Grid Connected Inverter for Wind Turbine Applications ,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,علی اسب افکن,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حسین ابوطالبی | Detail
یک استراتژی کنترلی گذار یکپارچه اینورتر منبع ولتاژ تولید پراکنده برای ایمنی بارهای بحرانی تحت تغییرات بار,دومین کنفرانس منطقه ای سیرد,بین المللی,سخنرانی,1392,مهرداد محمدی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حمیدرضا کارشناس | جزئیات
کنترل بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از مشاهده گر غیرخطی با بهره گیری از روشهای فازی و مد لغزشی وفقی,بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق PSC2013,بین المللی,سخنرانی,1392,احسان رفیعی پور,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | جزئیات
An Adaptive Incremental Conductance MPPT Based on BELBIC Controller in Photovoltaic Systems,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1391,سعید عظیمی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | Detail
تعیین مکان و اندازه بهینه خازن با استفاده از ضرایب حساسیت تلفات و روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات در شبکه توزیع شهر تبریز,بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم,سید جلیل رضازاده,امید امانی فر,محمد کیوانفرد | جزئیات
معرفی یک مبدل SEPIC غیرایزوله جدید با بهره و راندمان بالا برای کاربردهای فتولتائیک,بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1391,مسعود محمودی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | جزئیات
استفاد از کنترل کنند ه ی منطق فازی در کنترل سرعت موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی در وسیع سرعت,دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران,ملی,سخنرانی,1391,مجید بختیاری,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | جزئیات
Standstill and low speed sensorless control of SMPMSM by using digital FIR filter in the HF signal injection method,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,Ahmad Amiri,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد فرزان صباحی,Faezah Mirdamadi | Detail
بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترل شار مرجع در روش کنترل مستقیم گشتاور,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1390,حجت مصطفوی,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی,مجتبی صادقی | جزئیات
طراحی و ساخت یک کنترل کننده سرعت موتور القایی به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال بر اساس کنترل کننده های فازی و تناسبی-انتگرال گیر بهینه شده با الگوریتم ژنتیک,نخستین کنفرانس ملی انرژی فناوریهای خودرو توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروهای هیبریدی و الکتریکی,ملی,سخنرانی,1390,جواد عربی,حسین ربیع,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,آرش کیومرثی | جزئیات
ارائه یک روش با گام وفقی جهت بهبود روش هدایت افزایشی در دنبال کننده های بیشینه توان سلول های خورشیدی,کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید عظیمی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند | جزئیات
طراحی، ساخت و تحلیل اجزای محدود یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی برای کاربرد در خودروهای هیبریدی,نخستین کنفرانس ملی، انرژی، فناوری های خودرو، توسعه پایدار,ملی,پوستر,1390,حسام شفیعی خوزانی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی | جزئیات
DESIGN AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AN IPM MOTOR,the 16 th international symposium on power electronics,بین المللی,پوستر,1390,حسام شفیعی خوزانی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی | Detail
A Hybrid Speed Sensorless MTPA Vector Controller for IPMSM Drive Incorporated with Online Parameter Identification,هجدمین کنفرانس مهندسی برق ایران,بین المللی,سخنرانی,1389,احمد رضا شفیعی(دانشجوی کارشناسی ارشد),بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکس | Detail
Predicting Foaming Slag Quality in Electric Arc Furnace Using Power Quality Indices and ANFIS,هجدمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,امیر پارساپور(دانشجوی دکتری),بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم | Detail
Rotor Position Estimation of Switched Reluctance Motor Based on ANFIS ,Electromotion 2009 EPE Chapter "Electric Drives "Joint Symposium,بین المللی,پوستر,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,امیر پارساپور,کارو لوکس | Detail
Designing a Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Machine Drive with Speed and Rotor Time Constant Estimation,Electromotion 2009 EPE Chapter "Electric Drives" Joint Symposium,بین المللی,سخنرانی,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,معین پرستگاری | Detail
روش ترکیبی جهت تشخیص خطا و تعیین تعداد میله شکسته روتور موتور قفسه سنجابی,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1388,سید مجتبی شیروانی بروجنی,پیمان معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
Harmonic Filter Reconfiguration in an Arc Furnace Plant Using Frequency Spectrum Analysis of Filters Current,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی,سبحان محمدیان | Detail
Closed Loop Predictive Control of the TCR/FC Compensator for an Electric Arc Furnace,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش دهستانی,آرش کیومرثی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Fuzzy control of D-StatCom for improving power quality in the DC traction system by using PSCAD/EMTDC Software,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش بخت مند (دانشجوی ارشد),بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی | Detail
Determination of Flicker Propagation Direction in Power Systems with Arc Furnace Loads,International Conference on Electric Power and Energy Conversion,بین المللی,سخنرانی,1388,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,پگاه همدانی(دانشجوی کارشناسی ارشد) | Detail
Input filter analysis and resonance suppression control for electrolytic capacitor-less inverter,The Applied Power Electronics Conference-APEC,بین المللی,سخنرانی,1387, A. Yoo,W.J. Lee,S.Kim,بهزاد میرزائیان دهکردی,S.K. Sul | Detail
Resonance Suppression Control of Input Current for Capacitorless Inverter,39th Kiee Summer Conference -2008,منطقه ای,سخنرانی,1387,Anno Yoo,Hak-Jun Lee,Wook-Jin Lee,Seung-Ki Sul,بهزاد میرزائیان دهکردی,Sunja Kim,Seungho Na,Jeongha Kim | جزئیات
Optimal Design of a Soft Switching Inverter for Control of an Induction Motor Drive Using Scalar Method,XVIII International Conference on Electrical Machines-ICEM,بین المللی,سخنرانی,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,رضا اشرفی | Detail
تعیین یک شاخص کمّی برای ارزیابی کیفیت توان در محیط بازار رقابتی برق,پنجمین سمینار مدریت مصرف انرژی ویژه صنایع,ملی,سخنرانی,1387,علی سالاروند,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم | جزئیات
تخمین کیفیت سرباره پفکی در کوره های قوس الکتریکی با استفاده از پارامترهای الکتریکی توسط سیستم هوشمند ANFIS,سمپوزیوم فولاد 87,ملی,سخنرانی,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم,امیر پاراپور,محمد کیوانفرد,محمد رضا بناییان,اردشیر نظامی نیا | جزئیات
جایابی خازن در سیستمهای توزیع سه فاز با بارهای غیرخطی ونامتعادل,دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق,ملی,پوستر,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,سید مجتبی شیروانی | جزئیات
An Expert Model of Switched Reluctance Motor Using Decision Tree Learning Algorithms,International Aegean Conference onElectric Machines, Power Electronics and Electromotion Point Conference (ACEMP),بین المللی,سخنرانی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,R. Zafarani | Detail
A New Observer for Speed and Rotor Time Constant Estimation of an Induction Machine in Vector Control Method,International Aegean Conference onElectric Machines, Power Electronics and Electromotion Point Conference (ACEMP),بین المللی,سخنرانی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,M. Parastegari | Detail
Adaptive Input-Output Feedback Linearization Controller for Doubly-Fed Induction MachineDrive,International Aegean Conference onElectric Machines, Power Electronics and Electromotion Joint Conference (ACEMP),بین المللی,سخنرانی,1386,Amir Parsapoor,بهزاد میرزائیان دهکردی,Mehdi Moallem | Detail
Effect of Different Operating Conditions of Electric Arc Furnace on Synchronous Generator Shaft,International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics,بین المللی,سخنرانی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,امیر پارساپور,رحمت الله هوشمند | Detail
یک مدل حوزه زمانی سه فاز برای کوره های قوس الکتریکی,اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپپیوتر,منطقه ای,سخنرانی,1386,مهدی ترابیان,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی | جزئیات
The Mathematical Modeling of a Double-Pendulum System as a Physical Model of Flexible Arm Robot,2007 IEEE International Conference on Control and Automation,بین المللی,سخنرانی,1386,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی, رضا اشرفی | Detail
The Control of a Double-Pendulum System,International Conference on Control, Automation and Systems 2007,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد عطائی,آرش کیومرثی,مهدی ترابیان اصفهانی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
A Back stepping controller for sensor less speed Control of DC Servo Motor. Using adaptive Backstopping observer,XVII International Conference on Electrical Machines. (ICEM 2006,بین المللی,پوستر,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,A. Farrokh Payam | Detail
Optimal Voltage and Reactive Power Control Based on Multi-Objective Genetic Algorithm,IEEE ,International Conference on Power Electronics,Drives and Energy Systems for Industrial Growth PEDES 2006,بین المللی,پوستر,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Predicting the Performance of Switched Reluctance Motor Using Decision Tree Learning Algorithm,XV11 International Conference on Electrical Machine, ICEM 2006,بین المللی,سخنرانی,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,رضا زعفرانی,پیمان معلم | Detail
تعیین جهت و اندازه گردش هارمونیک در نقطه اتصال به شبکه قدرت,یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق,ملی,پوستر,1385,امیر فرخ پیام,بهزاد میرزائیان دهکردی,مسعود حیرانی | جزئیات
ارائه یک روش عملی جهت تعیین جهت فلیکر و روشهای جبران آن در سیستمهای قدرت,یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق,ملی,پوستر,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,امیر فرخ پیام,مسعود حیرانی | جزئیات
A Dynamic Modeling and Simulation of an Induction Motor with Adaptive Backstepping Design of an Input-Output Feedback Linearization Controller in Series Hybrid Electric Vehicle,IEEE ,International Conference on Power Electronics,Drives and Energy Systems for Industrial Growth PEDES 2006,بین المللی,سخنرانی,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,A.Farrokh Payam,M. Jalalifar | Detail
Nonlinear Sliding-Mode Controller for Sensorless Speed Control of DC Servo Motor Using Adaptive Backstepping Observer,IEEE ,International Conference on Power Electronics,Drives and Energy Systems for Industrial Growth PEDES 2006,بین المللی,پوستر,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,A.Farrokh Payam | Detail
تخمین استاتیکی حالت هارمونیکی در سیستم قدرت با کاهش ابعاد مدل,the Week of Educations, University of Isfahan,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,فریبرز حقیقت دار فشارکی | جزئیات
Genetic Algorithm based optimal design of switching circuit parameters for a switched reluctance motor drive,PEDES 2006,بین المللی,سخنرانی,1385,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم | Detail
بهینه سازی توابع هدف با استفاده از روش هایبرید ژنتیک-پاول و کاربرد آن در تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده سرعت سروو موتور DC,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم,محمد عطائی | جزئیات
یک روش اندازه‌گیری به منظور تعیین جهت فلیکر در نقطه اتصال مشترک به شبکه,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,امیر فرخ پیام,مسعود حیرانی | جزئیات
طراحی و ساخت مدار کنترل کننده PI جهت کنترل موقعیت موتور سروو و تنظیم ضرایب آن توسط الگوریتم ژنتیک,سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1384,بابک عنایتی,بهزاد میرزائیان دهکردی,فرید شیخ الاسلام | جزئیات
Nonlinear Sliding mode Speed Control for DC Servo Motor,First International ICSC Symposium on Artificial Intelligence in Energy Systemsand Power ,ASESP 2006,بین المللی,پوستر,1384,A. Farrokh payam,بهزاد میرزائیان دهکردی,R.Yazdanpanah | Detail
A model based method for estimating the Lyapunov exponents of a chaotic time series with application to Bremen climatic dynamics,conference on Chaos and Nonlinear Dynamic System,ملی,سخنرانی,1384,محمد عطائی,علی خاکی صدیق,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم | Detail
Accurately Tuned Search Space in a Feature Based Streo Matching,The 5th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases - AIKED 2006,بین المللی,سخنرانی,1384,پیمان معلم,محسن عشوریان,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی | Detail
Optimal shape design of an interior Permanent-Magnet Synchonous Motor,Compumag,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی,مهدی معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
‍‍Comparision of output characteristics of a permanent magnet and field winding Dc starter motor,Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی معلم | Detail
Rotor eccentricity of thrid kind in a rotating electric machine,Electromotion,بین المللی,سخنرانی,1384,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی | Detail
Parameter Estimation of Induction Motors by a Hybrid Method and Effect of Aging on their Parameters,11th International Power Electronics and Motion Control, EPC-PEMC 2004 Riga, Lativa,بین المللی,پوستر,1383,B. Enayati,بهزاد میرزائیان دهکردی,M. Moallem,M. Heirani | Detail
روش تبدیل موجک تطبیقی برای شناسایی دقیق فرکانس و دامنه فرکانسهای حانبی در خطای رتور موتور القایی,یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1382,علی ثقفی نیا,مهدی معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی,سعید صدری | جزئیات
A Fuzzy Expert System for Detection of Broken Bar in the Cage Rotor on an Induction Motor,15th International Conference on Electrical Machines(ICEM),بین المللی,پوستر,1381,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم | Detail
جستجو:
|
بهبود عملکرد تعادلساز باتری های سری مبتنی بر روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
بهبود عملکرد سیستم کنترل موتور جریان مستقیم بدون جاروبک شش فاز,کارشناسی ارشد,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مبتنی بر مد لغزشی جهت ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک با وجود اختلالات خارجی,کارشناسی ارشد,1394,حمیدرضا کوفیگر,بهزاد میرزائیان دهکردی
کاهش نوسانات گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی در روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از بردار ولتاژ بهبود یافته,دکتری,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,پیمان معلم,آرش کیومرثی
طراحی و ساخت یک مبدل AC به DC سیکل کامل بهبود یافته جهت کنترل سرعت موتور جریان مستقیم بر اساس کاهش هارمونیک ها و زیر هارمونیک ها,کارشناسی ارشد,1394,بهزاد میرزائیان دهکردی,محسن میوه چی
طراحی یک ساختار کنترلی برای اینورتر تولید پراکنده به منظور گذار یکپارچه میان حالت های عملکردی متصل به شبکه وجزیره‌ای,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حمیر رضا کارشناس
بهینه سازی عملکرد موتور سوئیچ رلوکتانس در ناحیه توان ثابت توسعه یافته به روش جریان پیوسته,دکتری,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم
طراحی یک کنترل کننده مناسب برای موتور سنکرون مغناطیس دائم برای استفاده در یک خودرو برقی,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد مدنی,بهزاد میرزائیان دهکردی
ارزیابی حساسیت پارامتر های کنترلی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از آنالیز حساسیت مسیر,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
طراحی کنترل کننده فازی جهت بهبود عملکرد اینورتر متصل به شبکه برای سلول‌های فتوولتائیک,کارشناسی ارشد,1393,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
کاهش ریپل گشتاور و شار در کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی,کارشناسی ارشد,1393,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از روشهای فازی و مد لغزشی وفقی ,کارشناسی ارشد,1392,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
طراحی و تحلیل یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم 2 مگاوات محور افقی مورد استفاه در توربین‌های بادی,کارشناسی ارشد,1392,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی
تحلیل، طراحی بهبود یافته‌ی یک ژنراتور سنکرون مغناطیس-دائم روتور خارجی، جهت استفاده در یک توربین بادی محور قائم با توان نامی 20 کیلو وات بر اساس منحنی ظرفیت,کارشناسی ارشد,1392,آرش کیومرثی,سید محمد مدنی,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی یک روش بهبود یافته جهت دنبال کردن توان بیشبنه در سیتم های فتو ولتائیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
طراحی و ساخت اینورتر تکفاز با فرکانس و ولتاژ خروجی ثابت,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
راه اندازی موتور DC با میکروکنترلر AVR,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
برنامه ریزی میکرو کنترلرهای َAVRبه روش بوت لودر,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
بررسی ساختار نیروگاه بادی,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی اینور تر متصل به شبکه بهبود یافته مورد استفاده در تور بین بادی,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند,حسین ابوترابی
کنترل سرعت موتور مغناطیس دایم داخلی در رنج وسیع سرعت با استفاده از کنترل کننده های هوشمند و کلاسیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
طراحی یک مبدلDC/DC افزاینده با قابلیت بالا جهت کاربرد های فتوولتائیک,کارشناسی ارشد,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی نیرومند
بررسی و شبیه سازی اینور تر های متصل به شبکه برای سلول های خورشیدی با هدف حد اقل سازی هار مونیک های تولیدی این قطعات,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل سرعت موتور DC تغذیه شده با سلول خورشیدی,کارشناسی,1391,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی، تحلیل، و بهینه سازی ترکیب شکل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با سد کننده شار دو لایه در روتور به صورت الگوی ماچائون با استفاده از روش تاگوچی,کارشناسی ارشد,1391,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی,بهزاد میرزائیان دهکردی
بهبود عملکرد ماشین مغناطیس دایم بکار رفته در خودرو هیبرید الکتریکی,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی کنترل کننده فازی سرعت موتور االقایی,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
بررسی تاثیر عملکرد ژنراتور القایی دو تغذیه بر پارامترهای کیفیت توان شبکه,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,هوشنگ کریمی
طراحی و ساخت کنترل برداری سرعت موتور القایی بر اساس تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده ها به روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,مهدی نیرومند
طراحی و بهینه سازی یک موتور الوکتانسی سنکرون و تحلیل آن بر اساس روش المان محدود,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,پیمان معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل توان اکتیو تولید شده در توربین بادی به منظور کاهش اثر نوسانات فرکانس بالای باد برروی شبکه قدرت,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی,امین خدابخشیان خوانساری
کنترلD-Statcom برای بهبود کیفیت توان در شبکه برق مترو,کارشناسی ارشد,1390,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون رلوکتانسی با مغناطیس های دائم کمکی ,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی,هوشنگ کریمی
تنظیم ضرایب کنترلر PIDتوسط شبکه وفقی عصبی -فازی برای کنترل فرکانس بار,کارشناسی ارشد,1389,امین خدابخشیان خوانساری,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی کنترل کننده مد لغزشی بهبود یافته برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم,کارشناسی ارشد,1389,محمد عطائی,آرش کیومرثی,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم در سرعت های پایین و نزدیک صفر,کارشناسی ارشد,1389,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد فرزان صباحی
بررسی روشهای کنترل موتور های القایی تکفاز,کارشناسی,1389,بهزاد میرزائیان دهکردی
انرژی باد,کارشناسی,1389,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی کنترل کننده هوشمند جهت کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامی,کارشناسی ارشد,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکس
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی با راندمان بالا بر اساس کاهش تلفات مسی,کارشناسی ارشد,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارولوکس
بررسی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی,کارشناسی,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی و شبیه سازی یک مدار اصلاح کننده ضریب توان برای مبدلAC/DC افزاینده,کارشناسی,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی و شبیه سازی یک اینورتر پنج سطحی,کارشناسی,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل دور موتور DC با استفاده از میکرو کنترلهای AVR و مبدلهایZVS,کارشناسی,1388,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی بهینه کنترل کننده سرعت موتور القایی به روش کنترل برداری غیر مستقیم با استفاده از تخمین همزمان سرعت و پارامترهای موتور,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,کارو لوکاس
تخمین حالت هارمونیکی در سیستم قدرت با تعیین بهینه مکانهای نصب تجهیزات اندازه گیری,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
کنترل بدون حسگر موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از کنترلر عاطفی,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,کارو لوکاس
تشخیص خطا و تعیین تعداد میله های شکسته رتور موتور قفسه سنجابی با استفاده از روش پردازش و بازشناسی الگو,کارشناسی ارشد,1387,پیمان معلم,بهزاد میرزائیان دهکردی
بررسی روش های ارزیابی و تعیین یک شاخص کمی برای قیمت گذاری کیفیت توان در بازار رقابتی برق به روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,مهدی معلم
طراحی کنترل کننده جبران ساز استاتیکی سنکرون با استفاده از منطق فازی برای بهبود پایداری گذرا,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,محمد عطائی,رحمت الله هوشمند
کنترل فازی سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی با راندمان بالا بر اساس کاهش تلفات,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکاس
طراحی بهینه موتور سنکرون رولوکتانسی بر اساس حداقل ریپل گشتاور,کارشناسی ارشد,1387,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,کارو لوکاس
شبیه سازی تراتسفورمر با استفاده از نرم افزار سیمولینک,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی,محمد فرزان صباحی
کاهش تاثیر کمبود ولتاژ در سیستمای توزیع با استفاده از جبرانگر D_STATCOM,کارشناسی ارشد,1386,رحمت الله هوشمند,بهزاد میرزائیان دهکردی
ارایه روش جدید برای کنترل ِD-Statcomدر جهت بهبود کیفیت توان در متروی برقی,کارشناسی ارشد,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی,آرش کیومرثی
فیلتر اکتیو و نقش آن در بهبود شاخص های کیفیت توان در سیستم های قدرت,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی
روشهای سویچینگ در اینورترها وآنالیز یک جبران کننده اینورتری با سویچینگ نرم برای جبران توان راکتیو و هارمونیک ها,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی
طراحی و ساخت دستگاه تولید پدیده های کیفیت توان,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل کننده عاطفی سرو موتور DC,کارشناسی,1386,بهزاد میرزائیان دهکردی
رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان با استفاده از منطق فازی,کارشناسی ارشد,1385,حسین پیراسته,نعمت اله اکبری,بهزاد میرزائیان دهکردی
کنترل موتور DCتغذیه شده با سلول خورشیدی,کارشناسی,بهزاد میرزائیان دهکردی
جستجو:
|
تحلیل و طراحی مدارهای خطی,تالیف,موسسه آموزش عالی شیخ بهائی,1384,بهزاد میرزائیان دهکردی,کمال جمشیدی,محمد حسین استکی,ابراهیم برزآبادی فراهانی,سید محسن موسوی
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس نمونه دانشگاه,ریاست محترم دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1388
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal