گروه مهندسی شیمی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای علی مصدق خواه با موضوع توسعه الگوریتم بازآرایی شبکه مبدل های حرارتی بر مبنای روش پل جهت ایجاد یک نرم افزار تصمیم ساز با استفاده از مفاهیم جدید در نمودارهای انتقال انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای علی مصدق خواه با موضوع توسعه الگوریتم بازآرایی شبکه مبدل های حرارتی بر مبنای روش پل جهت ایجاد یک نرم افزار تصمیم ساز با استفاده از مفاهیم جدید در نمودارهای انتقال انرژی از گروه مهندسی شیمی در تاریخ شنبه 22 آذر99، ساعت 15:45 در اتاق شورای 1 برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری، آقای علی مصدق خواه با موضوع توسعه الگوریتم بازآرایی شبکه مبدل های حرارتی بر مبنای روش پل جهت ایجاد یک نرم افزار تصمیم ساز با استفاده از مفاهیم جدید در نمودارهای انتقال انرژی از گروه مهندسی شیمی در تاریخ  شنبه 22 آذر99، ساعت  15:45 در اتاق شورای 1 برگزار می گردد.
 
  استاد راهنما: دکترمسعود بهشتی
تاریخ:
1399/09/08
تعداد بازدید:
158
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal