۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين
فرزاد پرورش
گروه آموزشی : مهندسي برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي برق - مخابرات,دانشگاه كاليفرنيا,1389
M.Sc.,مهندسي برق - مخابرات,دانشگاه كاليفرنيا,1383
B.Sc.,مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف,1380
جستجو:
|
New Upper Bounds on the Size of Permutation Codes under Kendall $\tau$-Metric,,1402
عليرضا عبدالهي, جواد باقريان, فاطمه جعفري, مريم خاتمي بيدگلي, فرزاد پرورش, رضا سبحاني
On the diversity-multiplexing trade-off of hybrid diamond relay channels,,1402
Sina Jorjani, Hamed Narimani, Foroogh S. Tabataba, فرزاد پرورش
A new traveling?wave detection method for fault location based on two sequential sliding windows and curve fitting,,1401
داود رضائي, مهدي قلي پورشهركي, فرزاد پرورش
A single-ended traveling-wave-based fault location for a hybrid transmission line using detected arrival times and TW?s polarity,,1401
داود رضائي, مهدي قلي پورشهركي, فرزاد پرورش
On the performance of ECF-based multi-threshold receiver in NOMA systems for vehicular communications with unknown impulsive noise,,1400
بنت الهدي علي نژادسيدمحله, سيدمحمد صابرعلي, فرزاد پرورش, Mahdi Majidi
DMT analysis and optimal scheduling for two-hop parallel relay networks,,1400
حسن خياطيان, فرزاد پرورش, Jamshid Abouei, سيدمحمد صابرعلي, Murat Uysal
DMT analysis and optimal scheduling for FSO relaying communications,,1400
حسن خياطيان, فرزاد پرورش, Jamshid Abouei, سيدمحمد صابرعلي
ECF-Based Estimator for the LOS Power in Uplink NOMA System with Unknown Impulsive Noise,,1400
بنت الهدي علي نژادسيدمحله, سيدمحمد صابرعلي, فرزاد پرورش, مهدي مجيدي
A novel traveling wave arrival time detection method in power system,,1400
داود رضائي, مهدي قلي پورشهركي, فرزاد پرورش
On optimal relaying strategies for VANETs over double Nakagami-m fading channels,,1399
حسن خياطيان, فرزاد پرورش, جمشيد ابويي, سيدمحمد صابرعلي
Half-duplex multiple-relay multiple-antenna diamond networks with perfect full-duplex performance,,1399
فرشيد جعفريان ريزي, فرزاد پرورش, Farid Jafarian
Clutter mitigation in sub-Nyquist radars using difference set codes,,1398
علي سهرابي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش
Decentralized Hierarchical Coded Caching Over Heterogeneous Wireless Networks with Multi-level Popularity Content,,1398
الهه جوادي, زلفا زينالپ ور, فرزاد پرورش
Two-Dimensional Super-Resolution via Convex Relaxation,,1398
Iman Valiulahi, Sajad Daei, Farzan Haddadi, فرزاد پرورش
Coded Load Balancing in Cache Networks,,1398
مهدي جعفري سياوشاني, فرزاد پرورش, علي پورميري, سيد پويا شريعت پناهي
Eliminating Impulsive Noise in Pilot-Aided OFDM Channels via Dual of Penalized Atomic Norm,,1398
ايمان ولي الله, فرزاد پرورش, علي اصغر بهشتي
Target recognition and discrimination based on multiple-frequencies LFM signal with subcarrier hopping,,1397
مهدي نوري, محسن ميوه چي, فرزاد پرورش, محمدفرزان صباحي
Power System Frequency Estimation Using Adaptive Accelerated MUSIC,,1397
بابک جعفرپيشه, سيدمحمد مدني, فرزاد پرورش, سيد محمد شهرتاش
Tomlinson-Harashima Precoding for Transmitter Side Inter-Symbol Interference Cancellation in PSK Modulation,,1397
سميه شيخ زاده, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
High Resolution Compressed Sensing Radar Using Difference Set Codes,,1397
ايمان تقوي بافقي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش
Power System Frequency Estimation Using Adaptive Accelerated MUSIC,,1397
بابک جعفرپيشه, سيدمحمد مدني, فرزاد پرورش, سيد محمد شهرتاش
Using NLMS Algorithms in Cyclostationary-Based Spectrum Sensing for Cognitive Radio Networks,,1396
فاطمه رحيم زاده, كمال شاه طالبي, فرزاد پرورش
Cyclic frequency distinction and its application in modulation parameter estimation: An adaptive approach,,1396
فاطمه رحيم زاده, كمال شاه طالبي, فرزاد پرورش
ساده سازي محاسب? معاوض? تسهيم و چندگانگي در شبكه هاي لوزي,,1396
فرشيد جعفريان, فرزاد پرورش
Phasor Estimation Algorithm Based on Complex Frequency Filter for Digital Relaying,,1396
بابک جعفرپيشه, سيدمحمد مدني, فرزاد پرورش
Diversity-Multiplexing Trade-Off of Half-Duplex Single Relay Networks,,1395
فرزاد پرورش, هديه سلطاني زاده
Computing half-duplex schedules in Gaussian relay networks via min-cut approximations,,1393
R.H. Etkin, فرزاد پرورش, I. Shomorony, A.S. Avestimehr
Efficient Capacity Computation and Power Optimization for Relay Networks,,1392
فرزاد پرورش, Raul Etkin
Diamond Networks With Bursty Traffic: Bounds on the Minimum Energy-Per-Bit,,1392
Ilan Shomorony, Raul Etkin, فرزاد پرورش, A. Salman Avestimehr
Using Superposition Codebooks and Partial Decode-and-Forward in Low-SNR Parallel Relay Networks,,1391
فرزاد پرورش, Raul Etkin
On the Reconstruction of Block-Sparse Signals With an Optimal Number of Measurements,,1388
Mihaio Stojnic, فرزاد پرورش, Babak Hassibi
Recovering Sparse Signals Using Sparse Measurement Matrices in Compressed DNA Microarrays,,1387
فرزاد پرورش, Haris Vikalo, Sidhan Misra, Babak Hassibi
جستجو:
|
(6273),,1393/02/30 _ 1393/02/30,فاطمه رحيم‌زاده, كمال شاه طالبي, فرزاد پرورش
Superposition of binary and Gaussian codebooks to relay data in diamond networks (2638),IEEE International Symposium on Information Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,فرزاد پرورش, Raul Etkin
Approximately counting the number of constrained arrays via the sum-product algorithm (2636),IEEE International Symposium on Information Theory,1382/04/08 _ 1382/04/08,فرزاد پرورش, Pascal O. Vontobel
Bounds on the minimum energy-per-bit for bursty traffic in diamond networks (2643),IEEE International Symposium on Infromation Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,Ilan Shomorony, Raul Etkin, فرزاد پرورش, Amir Salman Avestimehr
On computing the capacity of relay networks in polynomial time (2638),IEEE International Symposium on Information Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,فرزاد پرورش, Raul Etkin
Propagation characteristics for a 60 GHz Wireless body area network (WBAN) (3312),MILCOM,1389/08/09 _ 1389/08/09,S. Alipour, فرزاد پرورش, H. Ghajari, D. F. Kimball
Explicit measurements with almost optimal thresholds for compressed sensing (2613),IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing,1387/01/12 _ 1387/01/12,فرزاد پرورش, Babak Hassibi
Sparse measurements, compressed sampling, and DNA microarrays (2613),IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing,1387/01/12 _ 1387/01/12,Haris Vikalo, فرزاد پرورش, Sidhan Misra, Babak Hassibi
On Recovery of Sparse Signals in Compressed DNA Microarrays (2433),Forty-First Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers,1386/08/10 _ 1386/08/10,Harris Vikalo, فرزاد پرورش, Babak Hassibi
Algebraic list-decoding of Reed-Solomon product codes (3671),Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory,1385/06/10 _ 1385/06/10,فرزاد پرورش, M. El-Khamy, M. Stepanov, D. Augot, R. J. McEliece, A. Vardy
On the Performance of Multivariate Interpolation Decoding of Reed-Solomon Codes (2638),IEEE International Symposium on Information Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,فرزاد پرورش, M. H. Taghavi, A. Vardy
Correcting errors beyond the Guruswami-Sudan radius in polynomial time (1316),46th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science,1384/07/09 _ 1384/07/09,فرزاد پرورش, A. Vardy
Multivariate interpolation decoding beyond the Guruswami-Sudan radius (2434),Forty-second Annual Allerton Conference on Communications, Control and Computing,1383/07/10 _ 1383/07/10,فرزاد پرورش, A. Vardy
{Polynomial matrix-chain interpolation in Sudan-type Reed-Solomon decoders (2636),IEEE International Symposium on Information Theory,1382/04/08 _ 1382/04/08,فرزاد پرورش, A. Vardy
Multiplicity assignments for algebraic soft-decoding of Reed-Solomon codes (2638),IEEE International Symposium on Information Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,فرزاد پرورش, A. Vardy
On Computing Half-Duplex Relaying Capacity in Networks with Orthogonal Channels (3175),Iran Workshop on Communication and Information Theory,1393/02/17 _ 1393/02/17,فرزاد پرورش, Raul Etkin, Ilan Shomorony, A. Salman Avestimehr
On Efficient Min-Cut Approximations in Half-Duplex Relay Networks (2638),IEEE International Symposium on Information Theory,1391/04/12 _ 1391/04/12,Raul Etkin, فرزاد پرورش, Ilan Shomorony, A. Salman Avestimehr
Phase retrieval of sparse L-ary signals from magnitudes of their Fourier transform (3175),Iran Workshop on Communication and Information Theory,1393/02/17 _ 1393/02/17,محسن شبانيان بروجني, فرزاد پرورش
On the suboptimality of DDF and static QMF communication strategies in half-duplex single relay networks (3175),Iran Workshop on Communication and Information Theory,1393/02/17 _ 1393/02/17,هديه سلطاني زاده, فرزاد پرورش
Using Convolutional Codes in Underlay Cognitive Radios: Performances and BER Bounds (710),1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE),1395/02/24 _ 1395/02/24,احمدرضا حسني, سيدمحمد صابرعلي, فرزاد پرورش
Distributed Low Rank Compressed Sensing Utilized in Structural Health Monitoring a system (2594),IEEE 1st International Conference on research Achievements in Electrical and Computer Engineering,1395/02/24 _ 1395/02/24,آرشام مستعاني, فرزاد پرورش, حسين تاجميررياحي
A novel compressed sensing DOA estimatin using difference set codes (4220),The first International conference on Signal Processing and Intelegent Systems,1394/09/25 _ 1394/09/25,ايمان تقوي بافقي, محمدفرزان صباحي, فرزاد پرورش, محسن ميوه چي
On the Diversity-Multiplexing Trade-off of Diamond Half-Duplex Relay Channels (941),24th Iranian Conference on Electrical Engineering,1395/02/21 _ 1395/02/21,هديه سلطاني زاده, فرزاد پرورش
Computing Diversity-Multiplexing Trade-off of Static QMF Communication Strategy in Diamond Half-Duplex Relay Channels (2279),Eighth International Symposium on Telecommunications (IST2016),1395/07/06 _ 1395/07/06,هديه سلطاني زاده, فرزاد پرورش, سيدمحمد صابرعلي
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,محمدرضا فاضلي ورزنه, سيدمحمد صابرعلي, فرزاد پرورش
(),,1396/02/12 _ 1396/02/12,سميه شيخ‌زاده, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
A New Probabilistic Constellation Shaping Scheme for APSK Modulation (),2021 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT),1400/02/29 _ 1400/02/30,سحر زيني پورسوق, اميررضا فروزان, فرزاد پرورش
New table of Bounds on Permutation Codes under Kendall ?-Metric (),2022 10th Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT),1401/02/21 _ 1401/02/22,عليرضا عبدالهي, جواد باقريان, فاطمه جعفري, مريم خاتمي بيدگلي, فرزاد پرورش, رضا سبحاني
|
بهبود كدگذاري‌ كانال براي طول‌ كد كوتاه و متوسط توسط يادگيري‌ ماشين,كارشناسي ارشد,1402/11/10, ,فرزاد پرورش
كدهاي مار در جعبه براي مدلاسيون رتبه اي تحت متر تاو-كندال در s2n +2,كارشناسي ارشد,1402/11/03, ,فرزاد پرورش
تحليل ارتعاشات تيرهاي چندگانه در حضور سيال، مطالعه كاربردي سلول هاي مژك دار داخل گوش و برداشت كننده هاي انرژي,دكتري,1402/10/26, ,فرزاد پرورش
بهبود آشكارسازي اهداف مادون قرمز با رويكرد چندمقياسي و كاهش اثر پس زمينه هاي ساختاري,دكتري,1402/09/04, ,فرزاد پرورش
بهبود آشكارسازي وسايل نقليه در رشته اي از تصاوير با استفاده از يادگيري عميق,دكتري,1402/08/27, ,فرزاد پرورش
روش هاي يادگيري عميق براي كدگشايي كدهاي خطي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,فرزاد پرورش
مباني نظري و كاربرد(هاي) متنوع سيگنال¬هاي نيابتي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,فرزاد پرورش
مباني نظري و كاربرد(هاي) متنوع سيگنال¬هاي نيابتي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,فرزاد پرورش
بهبود عملكرد آرايه هاي فتوولتائيك با كاهش اثرات سايه جزئي,كارشناسي ارشد,1402/06/22, ,فرزاد پرورش
توسعه شبكه هاي عصبي گراف براي تحليل داده ي چندماهيتي در مساله پاسخ گويي به سوالات تصويري,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,فرزاد پرورش
به كارگيري ساختارهاي هندسي داده در يادگيري تقويتي,دكتري,1402/06/12, ,فرزاد پرورش
تحليل نويز فليكر در افزاره هاي الكترونيكي بر مبناي اعتبارسنجي تجربي,دكتري,1402/04/21, ,فرزاد پرورش
ارائه‌ي روشي كارآمد در حس‌گري طيف در اينترنت اشياء,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,فرزاد پرورش
ارائه‌ي روشي كارآمد براي تخصيص منابع در اينترنت اشيا,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,فرزاد پرورش
پردازش زماني- مكاني سيگنال هاي مغزي برا ي تشخيص بيماري آلزايمر,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,فرزاد پرورش
تشخيص جامعه با استفاده از مدل هاي بلوك تصادفي و الگوريتم هاي يادگيري,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,فرزاد پرورش
عنوان‌بندي تصاوير مبتني بر شبكه‌هاي عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,فرزاد پرورش
آناليز پايداري و گنترل سيستم هاي تاخيردار در حضور اغتشاش و نويز,دكتري,1401/10/26, ,فرزاد پرورش
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي هيدروژل پلي وينيل الكل- آلژينات- قارچ گانودرما لوسيدوم براي ترميم زخم,كارشناسي ارشد,1401/10/24, ,فرزاد پرورش
ارائه آشكارساز چندآستانه براي سيستم دسترسي چندگانه غيرمتعامد فراسو و محاسبه تحليلي كارايي احتمال خطا,كارشناسي ارشد,1401/09/28, ,فرزاد پرورش
ابرتفكيك پذيري تصاوير عمق با استفاده از فيلترهاي چند طرفه و هدايت شونده,دكتري,1401/09/09, ,فرزاد پرورش
بهبود عملكرد سيستم هاي نهان نگاري مستحكم كور مبتني بر كدگذارهاي شبكه عصبي پيچشي با آموزش خصمانه,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,فرزاد پرورش
بهبود مقاومت شناسايي حالت چهره به كمك استخراج ويژگي‌هاي فشرده و كاهش اثر ويژگي‌هاي بلوك‌ پرت,دكتري,1401/06/28, ,فرزاد پرورش
مكان يابي خطا مبتني بر امواج سيار در خطوط انتقال تركيبي,دكتري,1401/06/28, ,فرزاد پرورش
ساخت حسگر باكتريايي دما-زمان با استفاده از چاپ سه بعدي,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,فرزاد پرورش
آشكارسازي سيگنال هاي دريافتي در شبكه هاي NOMA با استفاده از معيار ML,دكتري,1401/01/24, ,فرزاد پرورش
بازنگري در مفهوم فرآيندهاي ايستان گردشي و نقش آن در بهبود كيفي تخمين و آشكارسازي آنها,دكتري,1401/01/22, ,فرزاد پرورش
بهبود مصرف انرژي توسط بهينه‌سازي مسير در مخابرات سيستم‌هاي چند پهپادي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,فرزاد پرورش
بهبود الگوريتم قطعه بندي معنايي با كاربرد در ماشين هاي خودران,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,فرزاد پرورش
بازيابي فاز سيگنال هاي تُنُك با كمك شبكه هاي عصبي عميق,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,فرزاد پرورش
استفاده از تشديد آماري در تخمين گر پارامتر سيستم هاي مخابراتي شامل تداخلگر,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,فرزاد پرورش
بهبود محاسبات لبه در خوشه هاي ناهمگن به كمك كدهاي ناهمگن با كمك كد,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,فرزاد پرورش
ابرتفكيك پذيري تك تصويري تصاوير سنجش از دور با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي عميق,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,فرزاد پرورش
بهبود سرعت اجراي تابع هش اس اچ اي - 256 با استفاده از مدارات تركيبي,كارشناسي ارشد,1400/09/24, ,فرزاد پرورش
تخمين سفتي مفاصل دست به كمك بازوي روباتيك,كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,فرزاد پرورش
تخمين پارامتر در سيستم هاي مخابراتي شامل تداخلگر در حضور نويز با مدل نامشخص و نمونه هاي مستقل با استفاده از تابع مشخصه تجربي,دكتري,1400/06/29, ,فرزاد پرورش
شكل دهي احتمالي دامنه با چندگانگي قطبش,كارشناسي ارشد,1400/06/16, ,فرزاد پرورش
تحليل كانال هاي يك طرفه و دو طرفه براساس معيار معاوضه تسهيم و چندگانگي,دكتري,1399/12/20, ,فرزاد پرورش
بهبود عملكرد حافظه فلش به كمك كد تصحيح خطاي قطبي,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,فرزاد پرورش
استفاده از تشديد آماري براي افزايش كارآيي سيستم هاي شامل تداخلگر و داراي محو شدگي,كارشناسي ارشد,1399/09/26, ,فرزاد پرورش
ساختن كد براي مخابره انكارپذير با قابليت اطمينان بالا,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,فرزاد پرورش
مدلسازي و تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با استفاده از پردازش ديجيتال,كارشناسي ارشد,1398/04/09, ,فرزاد پرورش
بررسي تحليلي كارايي تخمين گرهاي پارامتر برمبناي تابع مشخصه تجربي در سيستم هاي مخابراتي,كارشناسي ارشد,1397/09/24, ,فرزاد پرورش
تخمين فازور و فركانس براي كاربرد در مانيتورينگ، حفاظت و كنترل گسترده شبكه هاي قدرت,دكتري,1396/09/01, ,فرزاد پرورش
بازيابي فاز براي سيگنال هاي تنك با كمك بهينه سازي محدّب,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
روش هاي نوين در تشخيص طيف در سيستم هاي بي سيم راديو شناختگر,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بهينه سازي گذردهي در شبكه هاي بي سيم با استفاده از كدينگ،مدولاسيون و توان ارسالي وفقي,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بررسي معاوضه وتسهيم چندگانگي بهينه در شبكه هاي رله يكطرفه,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
پردازش سيگنال و داده راداري بر مبناي الگوريتم هاي حسگري فشرده,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بررسي تاثيرات كدگذاري كانال در كارايي سيستم‌هاي راديو شناختگر لايه‌زيرين,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بررسي مصالحه مالتي پلكس و چندگانگي در شبكه هاي رله ي لوزي,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
روش هاي ارسال غيرخطي در كانال هاي باند وسيع فركانس گزين,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتم هاي حسگري فشرده در حضوركلاتر,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بررسي اثر خطا‌هاي خواندن درتوالي يابي DNA به روش شاتگان,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
توالي يابي DNA توسط نانوحفره مبتني بر شبكه هاي عصبي كانولوشنال و پياده سازي آن روي SOC,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بهبود بازيابي دقيق جامعه هاي شبكه به كمك اطلاعات حاشيه اي در مدل بلوكي تصادفي بدون معلوم بودن پارامترهاي مدل,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
كدگذاري بهينه براي ضرب ماتريس ها با ابعاد بالا به منظور كاهش تاثير جامانده ها,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
پردازش سيگنال روي چندوجهي جايگشتي,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
مطالعه اي بر روي انجمن يابي و مدل هاي بلوك تصادفي,كارشناسي ارشد,, ,فرزاد پرورش
بازيابي سيستم ها در حالت كلي مدل بلوك تصادفي بدون اطلاع داشتن از پارامترها با استفاده از متلب,كارشناسي,, ,فرزاد پرورش
با استاد هماهنگ شده است,كارشناسي,, ,فرزاد پرورش
پيش بيني وقوع حادثه بيماري هاي قلبي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق و شبكه هاي عصبي,كارشناسي,, ,فرزاد پرورش
پنجره هاي حافظ انرژي براي صرفه جويي درمصرف انرژي,كارشناسي,, ,فرزاد پرورش
شكل‌دهي پرتو تركيبي در سيستم‌هاي چندورودي-چندخروجي انبوه,دكتري,, ,فرزاد پرورش
روش هاي محاسبات انبوه در سيستم هاي توزيع يافته با استفاده از كد,دكتري,, ,فرزاد پرورش
شكل دهي پرتو در هندسه هاي آرايه اي تنك و كاربردهاي آن در سيستم هاي مخابرات سلولي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
شكل¬دهي منظومه چندبعدي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
تشخيص نوسانات اجباري در شبكه قدرت,دكتري,, ,فرزاد پرورش
محاسبات توزيع‌شده كد شده تقريبي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
يادگيري عميق با داده‌هاي محدود روي لبه: راهكاري براي بهبود سامانه‌هاي بازشناسي علائم ترافيكي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
ساختن كدهاي جايگشتي با استفاده از رنگ آميزي توسيعي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
آشكارسازي اجسام كوچك در تصاوير هوايي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق,دكتري,, ,فرزاد پرورش
كاهش هارمونيك ولتاژ نقطه اتصال ريزشبكه با استفاده از تزريق جريان يا ولتاژ هارمونيكي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
مطالعه گراف دوبرون براي يافتن كدهاي مدولاسيون رتبه اي جهت ذخيره سازي دي ان اي با توالي يابي شليكي,دكتري,, ,فرزاد پرورش
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
110 سمينار
323 كد گذاري كانال 1401/10/25 يك شنبه 11:00-14:00
509 كارگاه برنامه نويسي 1401/10/30 جمعه 14:00-17:00
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal