۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
بهمن زمانی
دانشکده : مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی نرم افزار
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم کامپیوتر-مهندسی نرم‌افزار,دانشگاه کنکوردیا,کانادا,1382-1388
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر- نرم افزار,دانشگاه صنعتی شریف,ایران,1373-1375
لیسانس,مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار,دانشگاه اصفهان,ایران,1364-1369
جستجو:
|
Solving the Quality-based Software-Selection and Hardware-Mapping Problem with ACO,Transformation Tool Contest,بین المللی,سخنرانی,1397,سمانه حسین دوست,میثم کریمی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی,بهمن زمانی | Detail
Test Model Generation using Equivalence Partitioning,8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2018),بین المللی,سخنرانی,1397,سرور جهانبین,بهمن زمانی | Detail
Contract Verification of ETL Transformations,7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2017),بین المللی,سخنرانی,1396,بنفشه عزیزی,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی | Detail
Solving the State Elimination Case Study using Epsilon,10th Transformation Tool Contest,بین المللی,سخنرانی,1396,محمدرضا شعرباف,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی,بهمن زمانی | Detail
Solving the Families to Persons Case using EVL+Strace,10th Transformation Tool Contest,بین المللی,سخنرانی,1396,لیلا صمیمی,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی | Detail
A UML Profile for Modeling the Conflicts in Model Merging,IEEE 4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI),بین المللی,سخنرانی,1396,محمدرضا شعرباف,بهمن زمانی | Detail
آزمون نفوذپذیری برنامه های تحت وب در مقابل حمله xss به کمک فازینگ تکاملی,سومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی,ملی,سخنرانی,1396,نسیم سادات حیات غیبی,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
On the Evaluation of Automatic Program Repair Techniques and Tools,2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE),ملی,سخنرانی,1395,علیرضا خلیلیان,احمد براآنی دستجردی,بهمن زمانی | Detail
Bidirectional Model Transformation Approaches A Comparative Study,6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2016),بین المللی,سخنرانی,1395,لیلا صمیمی دهکردی,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی | Detail
Towards a Tracing Framework for Model-Driven Software Systems,6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2016),بین المللی,سخنرانی,1395,فضیلت حججی,بهمن زمانی,Abdelwahab Hamou-Lhadj | Detail
یک روش آزمون مدل‌رانده برای تولید خودکار موارد آزمون براساس نمودار توالی,هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2016),بین المللی,سخنرانی,1395,امیر سواری,بهمن زمانی | جزئیات
ارائه‌ی یک زبان خاص دامنه برای توصیف معماری با استفاده از چارچوب XText,هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2016),بین المللی,سخنرانی,1395,سمیرا مکتوبیان,بهمن زمانی | جزئیات
نمایه یو‌ام‌ال پیشرفته جهت مدل‌سازی محاسبات ابری,بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1395,زینب نظامی ,بهمن زمانی,کامران زمانی فر | جزئیات
ارائه‌ی راهکارهای چابک جهت مدیریت تلاطم در اجرای معماری سازمانی دولت الکترونیکی,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,مهران ملک بیگی,بهمن زمانی | جزئیات
ارائه زبانی جهت مدلسازی امنیت چندسطحی در معماری سرویسگرا,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,صفورا آقابزاز,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
انتخاب بهترین سرویس با توجه به معیارهای امنیتی با استفاده از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و هدف ، سوال و اندازه‌گیری,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا عضدی,بهمن زمانی | جزئیات
بهبود معیار پوشش شرط/تصمیم اصلاح‌یافته در آزمون نرم‌افزاربه روش مبتنی بر مدل,هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,مرضیه صفرزاده,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
مدل‌سازی تداخل‌های معنایی برای بصری سازی آن‌ها در نسخه‌بندی مدل,سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (CIT2015),بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا شعرباف,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی | جزئیات
Towards automatic generation of formal specifications for UML consistency verification,2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI2015),بین المللی,سخنرانی,1394,محمدرضا شعرباف,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | Detail
From trace-based inter-model validation to bidirectional model synchronization with reconciliation,5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2015,بین المللی,سخنرانی,1394,لیلا صمیمی دهکردی,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی | Detail
A Modeling Language to Model Mitigation in Emergency Response Environments,4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,بین المللی,سخنرانی,1393,طاهره آدم زاده,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی | Detail
Programming Language Criteria for Model Transformation Evaluation,4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering,بین المللی,سخنرانی,1393,Leila Samimi-Dehkordi,Alireza Khalilian,بهمن زمانی | Detail
ارائه‌ی زبان و ابزاری جهت مدل‌سازی معماری سیستم‌‌های سازمانی مبتنی بر وب,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,شیوا رسول‌زاده شیخ,بهمن زمانی | جزئیات
فرآیندی برای تشخیص و پیشنهاد خودکار الگوهای تبدیل,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,مهسا سادات پناهنده,بهمن زمانی | جزئیات
طراحی یک زبان جهت مدل‌سازی محیط‌های واکنش اضطراری,بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1393,طاهره آدم‌زاده,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی | جزئیات
مدیریت سیستم های عرضه و تقاضا با خوشه بندی جریانی,پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2013),ملی,پوستر,1392,علیرضا روحی,احمد براآنی دستجردی,بهمن زمانی | جزئیات
توصیه رفاقتی برای بهبود مدیریت اعتماد در شبکه‌های اقتضایی حمل و نقل,پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش,ملی,سخنرانی,1392,اصغر ترکی هرچگانی,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
یک سیستم خبره برای تشخیص افتراقی در بخش مراقبت‌های ویژه,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,مارینا قاراخانیان,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی | جزئیات
تولید خودکار موارد آزمون جهت ارزیابی صحت پیاده‌سازی سیاست‌های کنترل دسترسی,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1392,محبوبه تقی‌زاده,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
تولید خودکار مدل معماری از مدل نیازمندی در چرخه حیات TransML,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1392,مهسا سادات پناهنده,بهمن زمانی | جزئیات
آزمون فاز اکتشافی جهت کشف خطاهای نرم‌افزاری ,نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,پوستر,1392,منیره قدیریان,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
مکان یابی خطاهای چندگانه با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر چگالی گزاره های مظنون به خطا,هفتمین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1392,احمد براآنی دستجردی,بهمن زمانی,مریم بارانی | جزئیات
Improving Naïve Bayes Classifier for Software Architecture Reconstruction,The International Symposium on Instrumentation and Measurement, Sensor Network and Automation (IMSNA,بین المللی,سخنرانی,1391,زهرا صدری مشکنانی,سید مهران شرفی,بهمن زمانی | Detail
خودکارسازی تبدیل مدل جهت تسهیل وارسی رفتار پویای سیستم,هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1391,امین رضائی,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی | جزئیات
Transforming MOF models to/from EMF models,The 2nd International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2011,بین المللی,پوستر,1390,سلمان حسینی,بهمن زمانی | Detail
استفاده از بررسی مدل در سیستم های کنترل ترافیک: یک کاربرد عملی,هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1390,علیرضا روحی,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی | جزئیات
آشنایی با تدوین مقالات علمی با Latex,هفته پژوهش دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,بهمن زمانی | جزئیات
Describing Pattern Languages for Checking Design Models,16th Asia Pacific Software Engineering Conference,بین المللی,سخنرانی,1388,بهمن زمانی,Greg  Butler | Detail
رعایت اخلاق علمی در محیط دانشگاه,هفته پژوهش سال 88 دانشکده مهندسی,هفته پژوهش,سخنرانی,1388,بهمن زمانی | جزئیات
وارسی استفاده از زبان الگو در طراحی‌های مدل-رانده,هفته پژوهش سال 88 دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1388,بهمن زمانی | جزئیات
Critiquing the Application of Pattern Languages on UML Models,Workshop on Quality in Modeling,بین المللی,سخنرانی,1386,بهمن زمانی,Greg Butler | Detail
نرم‌افزاری برای اجرای نمادین برنامه‌ها,ششمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,ملی,سخنرانی,1379,بهمن زمانی | جزئیات
جستجو:
|
توسعه مدل‌رانده‌ی تبدیل مدل‌های دوسویه,دکتری,1398,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
ارائه راهکاری جدید جهت اجرای تبدیلهای ETL به صورت افزایشی,کارشناسی ارشد,1398,بهمن زمانی
تکنیک‌های فشرده‌سازی رد اجرای مدل در رویکرد مدل‌رانده,دکتری,1398,بهمن زمانی,عبدالوهاب الحاج
رویکردی جدید برای تولید مدل‌های آزمون در آزمون تبدیل مدل,کارشناسی ارشد,1397,بهمن زمانی
راهکاری جدید جهت تسهیل استفاده از الگوهای تبدیل در زبان های تبدیل مدل,کارشناسی ارشد,1397,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی,بهمن زمانی
تشخیص حملات افزایش امتیاز در برنامه های اندرویدی با استفاده از رویکرد مهندسی معکوس مدل رانده,کارشناسی ارشد,1397,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
چارچوبی مدل‌رانده برای توسعه‌ی سیستم‌های چندعاملی در محیط‌های واکنش اضطراری,کارشناسی ارشد,1396,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی
ارائه‌ی فرایندی برای تولید وارس زبان الگو,دکتری,1396,بهمن زمانی
روشی نوین جهت وارسی تبدیل‌های اپسیلون,کارشناسی ارشد,1396,بهمن زمانی,شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
آزمون نفوذپذیری برنامه‌های کاربردی تحت وب در مقابل حمله‌ی xss به کمک فازینگ تکاملی ,کارشناسی ارشد,1396,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
راهکاری مبتنی بر مهندسی معکوس مدل رانده برای ارزیابی سیاست های کنترل دسترسی پیاده سازی شده,کارشناسی ارشد,1396,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی
راهکاری جدید جهت کشف و رفع تداخل‌های معنایی در نسخه‌بندی مدل,کارشناسی ارشد,1395,بهمن زمانی
ارائه یک فرامدل گرافیکی برای مدیریت بحران با استفاده از سیستم‌های چند عاملی ,کارشناسی ارشد,1395,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی
ارائه یک رویکرد مدل‌رانده جهت تولید خودکار موارد آزمون,کارشناسی ارشد,1395,بهمن زمانی
الگویی جدید جهت طراحی معماری سیستم‌های سازمانی با هدف تسهیل خودکار کد,کارشناسی ارشد,1394,بهمن زمانی
مولد خودکار آزمون برای ارزیابی صحت پیاده سازی سیاست های کنترل دسترسی,کارشناسی ارشد,1394,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
روشی جدید جهت بهبود چرخه‌ی حیات تبدیل مدل,کارشناسی ارشد,1393,بهمن زمانی
یک زبان مدل‌سازی به‌منظور توسعه‌ی سیستم‌های چندعاملی برای محیط‌های واکنش اضطراری,کارشناسی ارشد,1393,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی
ارائه‌ی یک پروفایل یوام‌ال برای الگوهای معماری سیستم‌های سازمانی,کارشناسی ارشد,1393,بهمن زمانی
مدل سازی سیستم های سرویس گرا با استفاده از روش های مدل رانده,کارشناسی ارشد,1393,بهمن زمانی
مکان یابی خطاهای منطقی غیر مهلک با استفاده از تکنیک های داده کاوی,کارشناسی ارشد,1392,احمد براآنی دستجردی,بهمن زمانی
روشی جدید جهت تولید بهینه موارد آزمون بر اساس مدل حالت UML,کارشناسی ارشد,1392,بهمن زمانی
اعتماد و اطمینان در مسیریابی شبکه‌های اقتضایی‌متحرک,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
روشی جدید برای خودکارسازی آزمون سیاست های کنترل دسترسی به شیوه مبتنی بر مدل ,کارشناسی ارشد,1392,بهمن زمانی,بهروز ترک لادانی
آزمون فاز برای کشف آسیب‌پذیری‌ امنیتی نرم‌افزارها ,کارشناسی ارشد,1392,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
طراحی رایانه ای الگوی لباس بر اساس متدهای جامع خیاطی,کارشناسی,1391,احمد رضا نقش نیلچی,بهمن زمانی
مدل اعتماد گروهی پویا در شبکه‌های اقتضایی خودرویی,کارشناسی ارشد,1391,بهروز ترک لادانی,بهمن زمانی
جستجو:
|
مهندسی نرم‌افزار شئ‌گرا-یک متدولوژی چابک یکنواخت جلد اول,ترجمه,انتشارات دانشگاه اصفهان,1395,بهمن زمانی,افسانه فاطمی خوراسگانی
مفاهیم سیستم عامل,ترجمه,ناقوس,1393,علیرضا روحی,بهمن زمانی,حمیدرضا شهریاری
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر,معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1397
کسب رتبه برگزیده دربخش طرح پژوهشی با عنوان"اسیب شناسی انجام پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات در شهرداری اصفهان",شهرداری اصفهان,سومین جشنواره ملی شهرپژوهشی شهرداری اصفهان,1394
مجری طرح پژوهشی برون دانشگاهی برتردر سال94,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal