آزمايشگاه ماشين 2

سرپرست آزمايشگاه: دكتر آرش كيومرثي

 كارشناس آزمايشگاه: مهندس عزيزي

 هدف از آزمايشگاه ماشين 2، آشنايي با ماشينهاي سنكرون و ترانسفورماتور سه فاز و موتور القايي تك فاز و دو فاز مي‌باشد.

آزمايش‌هائي كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌شوند عبارتند از:

      آزمايش اول: آزمايشهاي تعيين مشخصه هاي ژنراتور سنكرون ( Oـ شكل و Vـ شكل).     

      آزمايش دوم: آزمايشهاي رتور قفل و بي باري موتور سنكرون جهت تعيين مدار معادل.

      آزمايش سوم: تعيين پلاريته ترانسفورماتورهاي سه فاز.

      آزمايش چهارم: نحوه اتصالات ستاره و مثلث در ترانسفورماتورها و آزمايشهاي زيربار و بي باري آنها.

      آزمايش پنجم: ستاره ـ ستاره، ستاره ـ مثلث و مثلث ـ مثلث و اتصالZو گروه برداري آنها.

       آزمايش ششم: نحوه اتصال مثلث باز و مشخصه هاي آن.

       آزمايش هفتم: تعيين مشخصه هاي گشتاور ـ سرعت و گشتاور ـ جريان براي موتورهاي القايي يك فاز و دو فاز.
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/06
تعداد بازدید:
755
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal